Освобождаване на място на устройството в Windows 10

Прилага се за: Windows 10

Ако на компютъра ви няма достатъчно свободно пространство, възможно е да не можете да инсталирате важни актуализации на Windows или производителността на вашия компютър може да бъде засегната. По-долу са посочени няколко начина да освободите пространство на устройството, така че да можете да поддържате компютъра актуален и работещ безпроблемно:

 
Ако получавате грешка за недостатъчно място на диска поради пълна папка „Temp”

Ако сте използвали „Почистване на диск“ за освобождаване на място на вашето устройство и след това вижте грешка за недостатъчно място на диска, е възможно вашата папката „Temp” да се запълва бързо с файловете за приложение (.appx), които се използват от Microsoft Store. За повече информация вж. Грешка за недостатъчно място на диска поради пълна папка „Temp”.