Освобождаване на място на устройството в Windows 10

Ако на компютъра ви няма достатъчно място за съхранение, по-долу са посочени няколко начина да освободите място на устройството.
 
Изтриване на временните файлове
Изтриване на изтеглените файлове
Изпразване на кошчето
Деинсталиране на приложения, които вече не използвате
Преместване на файлове на друго устройство
Записване на файлове на друго устройство
Записване на по-малко файлове от OneDrive на компютъра


Свойства

ИД на статията: 12425 – Последен преглед: 14.09.2016 г. – Редакция: 2

Обратна връзка