Lumia не работи или не реагира според очакванията

Опитайте тези поправки, ако например телефонът се рестартира случайно, блокира или не се включва, ако дадено приложение блокира, ако имате проблеми със звука или екранът е празен:

1. Заредете телефона


Заредете телефона за най-малко 20 минути.

2. Рестартирайте телефона


Натиснете и задръжте бутоните Захранване и Намаляване на силата на звука едновременно за 10 – 15 секунди. Освободете ги и телефонът ще се рестартира. След тази операция може да се наложи да зададете датата и часа на телефона.
Keys to press to perform soft reset

Ако проблемът не се отстрани, нулирайте и възстановете телефона, както е показано по-долу.

3. Нулирайте телефонаПреди да продължите с нулирането, се уверете, че нивото на батерията на телефона е над 50%.
За да проверите оставащия живот на батерията, отидете в Настройки > Система > Икономичен режим (Lumia с Windows Phone 8: Настройки > икономичен режим). Ако не успявате да го проверите или нивото е твърде ниско, заредете телефона за най-малко 20 минути.

Нулирайте телефона с помощта на настройките на телефона.
Изберете Настройки > Система > Информация > Нулиране на телефона (Lumia с Windows Phone 8: Настройки > Информация > Нулиране на телефона).

Въпреки това, ако не можете да осъществите достъп до настройките на телефона, изпълнете следните стъпки:

  1. Прекъснете връзката със зарядното устройство. Натиснете и задръжте бутоните Захранване и Намаляване на силата на звука едновременно. Освободете бутоните, когато телефонът започне да вибрира, след което незабавно натиснете и задръжте бутона за намаляване на силата на звука, докато на екрана на телефона не се покаже удивителен знак (!). Освободете бутона за силата на звука.
    Keys to press in phase two of performing hard reset without a charger

  2. Натиснете бутоните за силата на звука и захранването в следния ред: увеличаване на силата на звука, намаляване на силата на звука, захранване и намаляване на силата на звука.

    Sequence of keys to press to perform hard reset without charger

    Потребители на Lumia 950 XL: физическите бутонни комбинации се различават леко в сравнение с други модели Lumia.

  3. Изчакайте телефонът да се нулира. По време на нулирането на екрана ще виждате въртящи се зъбни колела за до 5 минути, след което екранът ще е празен за около 30 секунди, а после телефонът ще се рестартира.
  4. Продължете процеса по първоначална настройка на телефон. Уверете се, че датата и часът са зададени правилно. Изберете Настройки > Час и език > Дата и час (Lumia с Windows Phone 8: Настройки > дата + час).

Свойства

ИД на статията: 13389 – Последен преглед: 17.05.2016 г. – Редакция: 6

Обратна връзка