Преминаване към основното съдържание

Коя версия на операционната система Windows използвам?

Прилага се за: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Проверка на информацията за операционната система в Windows 10


  1. Изберете бутона Старт , след това изберете Настройки  > Система > Относно.
  2. В Спецификации на устройствотоможете да видите дали работите с 32-битова или с 64-битова версия на Windows.
  3. В Спецификации на Windows можете да видите с коя версия и издание на Windows работи вашето устройство.

Открийте коя версия на Internet Explorer използвате. Ако искате да инсталирате най-новата версия на Internet Explorer, отидете в Изтегляне на Internet Explorer.

Ако не можете да получавате или нямате достъп до вашия имейл, изтеглете помощника за поддръжка и възстановяване.


ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)New URL: about:blank