Клавишни комбинации в приложенията

Прилага се за: Windows 10Windows 8.1

Windows 10


Клавишните комбинации са клавиши или комбинации от клавиши, които предоставят алтернативен начин да направите нещо, което обикновено бихте направили с мишка.

Следват често срещани клавишни комбинации в много от приложенията на Microsoft, които се предоставят с Windows 10. Това включва клавишни комбинации за:

В много от тези приложения, клавишните комбинации също се показват в пояснение, ако задържите показалеца на мишката върху даден бутон. В други, при натискането на клавишите Alt или F10, се показват наличните клавишни комбинации. Ако има подчертана буква в елемент от някое меню, натиснете едновременно клавиш Alt и клавиша с подчертаната буква, вместо да избирате елемента от менюто. Например за създаване на ново изображение в Paint натиснете Ctrl + N. 

 

Клавишни комбинации за калкулатора

 
Натиснете този клавиш За да направите това
Alt + 1 Превключване в стандартен режим
Alt + 2 Превключване в научен режим
Alt + 3 Превключване в режим за програмисти
Alt + 4 Превключване в режим на изчисляване на дата
Ctrl + M Съхраняване в паметта
Ctrl + P Добавяне в паметта
Ctrl + Q Изваждане от паметта
Ctrl + R Отменяне от паметта
Ctrl + L Изчистване на паметта
Delete Изчистване на текущото въвеждане (избиране на CE)
Esc Пълно изчистване на въвеждането (избиране на C)
F9 Избор на ±
R Избор на 1/x
@ Изчисляване на квадратен корен
% Избор на %
Ctrl + H Включване или изключване на функцията за хронология за изчисляване
Стрелка нагоре Преместване нагоре в списъка на хронологията
Стрелка надолу Преместване надолу в списъка на хронологията
Ctrl + Shift + D Изчистване на хронологията
F3 Избиране на DEG в научен режим
F4 Избиране на RAD в научен режим
F5 Избиране на GRAD в научен режим
Ctrl + G Избор на 10x в научноизследователски режим
Ctrl + O Избиране на cosh в научен режим
Ctrl + S Избиране на sinh в научен режим
Ctrl + T Избиране на tanh в научен режим
Shift + S Избиране на sin-1 в научен режим
Shift + O Избор на cos-1 в научноизследователски режим
Shift + T Избиране на tan-1 в научен режим
Ctrl + Y Избиране на y√x в научен режим
D Избиране на Mod в научен режим
L Избиране на log в научен режим
M Избиране на dms в научен режим
Избиране на ln в научен режим
Ctrl + N Избиране на ex в научен режим
O Избиране на cos в научен режим
P Избиране на Pi в научен режим
Q Избор на x2 в научноизследователски режим
S Избиране на sin в научен режим
T Избиране на tan в научен режим
V Избиране на F-E в научен режим
Избиране на Exp в научен режим
Y, ^ Избиране на xy в научен режим
# Избиране на x3 в научен режим
! Избиране на n! в научен режим
% Избиране на Mod в научен режим или режим за програмисти
F2 Избор на DWORD в режим за програмисти
F3 Избиране на WORD в режим за програмисти
F4 Избиране на BYTE в режим за програмисти
F5 Избиране на HEX в режим за програмисти
F6 Избиране на DEC в режим за програмисти
F7 Избиране на OCT в режим за програмисти
F8 Избор на BIN в режим за програмисти
F12 Избиране на QWORD в режим за програмисти
A – F Избиране на A-F в режим за програмисти
J Избиране на RoL в режим за програмисти
K Избиране на RoR в режим за програмисти
< Избор на Lsh в режим за програмисти  
> Избиране на Rsh в режим за програмисти
% Избиране на Mod в режим за програмисти
| Избиране на Or в режим за програмисти
^ Избиране на Xor в режим за програмисти
~ Избиране на Not в режим за програмисти
& Избиране на And в режим за програмисти
Интервал Превключване на битовата стойност в режим за програмисти

 

Клавишни комбинации за лентата с игри

 
Натиснете този клавиш За да направите това
Клавиш с емблемата на Windows + G Отваряне на лентата с игри при отворена игра
Клавиш с емблемата на Windows  + Alt + G Запис на последните 30 секунди
Клавиш с емблемата на Windows  + Alt + R Стартиране или спиране на записването
Клавиш с емблемата на Windows + Alt + Print Screen Заснемане на екранна снимка от играта
Клавиш с емблемата на Windows + Alt + T Показване или скриване на таймера за запис
 Клавиш с емблемата на Windows  + Alt + M Включване или изключване на микрофона
 Клавиш с емблемата на Windows  + Alt + B  Стартиране или спиране на излъчването
 Клавиш с емблемата на Windows  + Alt + W Показване на камерата по време на излъчване

 

Клавишни комбинации за Groove

 Натиснете този клавиш  За да направите това
 Ctrl + P  Изпълнение или пауза
 Ctrl + F  Преминаване към следващата песен
 Ctrl + B  Рестартиране на текущата песен или преминаване към предишната
 F9  Увеличаване на силата на звука
 F8  Намаляване на силата на звука
 F7  Изключване на звука
 Ctrl + Enter  Избор на обект и влизане в режим на избор
 Ctrl + A  Избор на всички
 Delete  Изтриване на избрания(те) елемент(и)
 Ctrl + Shift + P  Изпълнение на избрания елемент
 Ctrl + T  Включване или изключване на повторението
 Ctrl + H  Включване или изключване на разбъркването
 Ctrl + Q  Търсене

 

Клавишни комбинации за „Карти“

 
 Натиснете този клавиш  За да направите това
Клавиши със стрелки Панорамно придвижване на картата в желаната посока
Ctrl + клавиш със знак плюс или минус (+ или -) Увеличаване или намаляване на мащабирането
Ctrl + клавиш със стрелка наляво или надясно Завъртане
 Ctrl + клавиш със стрелка нагоре или надолу Накланяне
Клавиши със знак + или - Увеличаване или намаляване на мащабирането на изгледа на градове в 3D
Page Up или Page Down Преместване на изгледа на градове в 3D по-близо или по-далеч
Ctrl + Y Превключване между изглед на картата от въздуха и пътен изглед на картата
Ctrl + Home Центриране на картата върху текущото ви местоположение
Ctrl + D Получаване на напътствия
Ctrl + F Търсене
Ctrl + M Намаляване на активния раздел
Ctrl + P Печат
Ctrl + T Показване или скриване на трафика
Backspace Връщане назад
Ctrl + H Споделяне
Ctrl + L Преместване на фокуса върху картата
Ctrl + W Затваряне на активния раздел
Ctrl + Tab Преминаване към следващия раздел
Ctrl + Shift + Tab Преминаване към предишния раздел
Ctrl + S Показване или скриване на Streetside
Ctrl + C Копиране в клипборда

 

Клавишни комбинации за „Филми и ТВ“

 Натиснете този клавиш  За да направите това
Alt + Enter Изпълнение на цял екран
Esc Изход от цял екран
Enter Избор на елемент, който е на фокус
Интервал
или
Ctrl + P
Изпълнение или пауза (когато видеоклип е на фокус)
Alt + клавиш със стрелка наляво
или
Клавиш с емблемата на Windows  + Backspace 
Връщане назад
Ctrl + T Включване или изключване на повторението
F7 Изключване на звука
F8 Намаляване на силата на звука
F9 Увеличаване на силата на звука 

 

Клавишни комбинации за Paint

Натиснете този клавиш За да направите това
F11 Преглед на изображение в режим на цял екран
F12 Запис на изображението като нов файл
Ctrl + A Избор на цялото изображение
Ctrl + B Задаване на шрифта на избрания текст като получер
Ctrl + C Копиране на избрано съдържание в клипборда
Ctrl + E Отваряне на диалоговия прозорец „Свойства“
Ctrl + G Показване или скриване на мрежата
Ctrl + I Задаване на шрифта на избрания текст като курсив
Ctrl + N Създаване на ново изображение
Ctrl + O Отваряне на съществуващо изображение
Ctrl + P Печат на изображение
Ctrl + R Показване или скриване на линийката
Ctrl + S Запис на промените в дадено изображение
Ctrl + U Подчертаване на избрания текст
Ctrl + V Поставяне на избрано съдържание от клипборда
Ctrl + W Отваряне на диалоговия прозорец „Преоразмеряване и накланяне“
Ctrl + X Изрязване на селекция
Ctrl + Y Връщане на промяна
Ctrl + Z Отмяна на промяна
Ctrl + плюс (+) Увеличаване на ширината на контура на четката, линията или формата с един пиксел
Ctrl + минус (-) Намаляване на ширината на контура на четката, линията или формата с един пиксел
Ctrl + Page Up Увеличаване на мащаба
Ctrl + Page Down Намаляване на мащаба
Alt + F4 Затваряне на изображението и съответния прозорец на Paint
Стрелка надясно Преместване на селекцията или активната фигура надясно с един пиксел
Стрелка наляво Преместване на селекцията или активната фигура наляво с един пиксел
Стрелка надолу Преместване на селекцията или активната фигура надолу с един пиксел
Стрелка нагоре Преместване на селекцията или активната фигура нагоре с един пиксел
Shift + F10 Показване на контекстното меню

 

Клавишни комбинации за Paint 3D

Натиснете този клавиш За да направите това:
Ctrl + 0 или NumberPad0 Нулиране на мащабирането
Ctrl + 3 Превключване на изгледи
Ctrl + A Избира всички 3D елементи във вашето работно пространство, повторна команда за превключване за избор на всички 2D елементи
Ctrl + B Задаване на шрифта на избрания текст като получер
Ctrl + C Копиране на избрания елемент
Ctrl + Insert Копиране на избрания елемент
Ctrl + Shift + C Заснемете екранна снимка
Ctrl + E Показване на свойствата на платното
Ctrl + Shift + E Показване или скриване на 3D перспектива
Ctrl + G  Групиране на обекти
Ctrl + Shift + G Разгрупиране на обекти
I Включване на капкомера
Ctrl + I Задаване на шрифта на избрания текст като курсив
M Намаляване или разширяване на страничното меню
Ctrl + N Създаване на ново изображение или файл
Ctrl + O Отваряне на съществуващо изображение или файл
Ctrl + P Печатане в 2D
Ctrl + S Запиши
Ctrl + Shift + S Запиши като
Ctrl + U Подчертаване на избрания текст
Ctrl + V  Поставяне на избрания елемент
Shift + Insert Поставяне на избрания елемент
Ctrl + W Избор на платно
Ctrl + Shift + W Показване или скриване на платно
Ctrl + X  Изрязване на избрания елемент
Shift + Delete Изрязване на избрания елемент
Ctrl + Shift + X 2D изрязване
Ctrl + Y  Връщане на действие
Ctrl + Z Отмяна на действие
Escape Спиране или напускане на текущата задача
Начало Нулиране на изгледа
PgUp Увеличаване на мащаба

Ctrl + PgUp

Увеличаване на мащаба
PgDn Намаляване на мащаба
Ctrl + PgDn Намаляване на мащаба
Ctrl + колелцето на мишката Увеличаване или намаляване на мащабирането
Ctrl + наляво Завъртане наляво
Ctrl + надясно Завъртане надясно
Ctrl + нагоре Завъртане нагоре
Ctrl + надолу Завъртане надолу
Alt + наляво Отместване наляво
Alt + надясно Отместване надясно
Alt + нагоре Отместване нагоре
Alt + надолу  Отместване надолу
Ctrl + минус (-) или [ Намаляване на размера на четката
Ctrl + плюс (+) или ] Увеличаване на размера на четката
Стрелка надясно Преместване на селекцията или активната фигура надясно с един пиксел
Стрелка наляво Преместване на селекцията или активната фигура наляво с един пиксел
Стрелка надолу Преместване на селекцията или активната фигура надолу с един пиксел
Стрелка нагоре Преместване на селекцията или активната фигура нагоре с един пиксел
Alt + F4 Затваряне на програмата
F6 Превъртане през елементи на екрана в прозорец или на работния плот
F10 Активиране на лентата с менюта в приложението
Shift + F10 Показване на контекстното меню
F11 Преглед на изображение в режим на цял екран
F12 Запис на изображението като нов файл

 

Клавишни комбинации за „Снимки“

 
Натиснете този клавиш За да направите това:
Интервал (в колекцията) Избор на елемент и влизане в режим на избор
Enter (от режим на избор) Избор на елемент в режим на избор
Интервал (преглед на снимка) Показване или скриване на команди
Интервал (преглед на видеоклип) Изпълнение или пауза на видеоклип
Клавиши със стрелки (в колекцията) Превъртане нагоре, надолу, наляво или надясно
Клавиши със стрелка наляво или стрелка надясно (върху единичен елемент или слайдшоу) Показване на следващия или предишния елемент
Клавиши със стрелки (върху увеличена снимка) Преместване в снимката
Ctrl + знак плюс или минус (+ или -) Увеличаване или намаляване на мащабирането по време на преглед на снимка
Ctrl + 0 Нулиране на мащабирането на снимка
Esc Връщане към предишен екран
Ctrl + S Запис
Ctrl + P Печат
Ctrl + C  Копиране
Ctrl + R (преглед или редактиране) Завъртане на снимка
E (преглед на снимка) Подобряване на снимка
Ctrl + Z (редактиране) Отмяна на промените
CTRL + Y (редактиране) Връщане на промените
Ctrl + / (редактиране) Преглед на оригинала
Shift + клавиши със стрелки Преоразмеряване на изрязана област или на избрана област на фокус
Ctrl + клавиши със стрелки Преместване на изрязана област или на избрана област на фокус  
F5 (преглед на елемент) Стартиране на слайдшоу
Alt + Enter Преглед на информация за файла
Ctrl + L Задаване като екран при заключване
Ctrl + N (в изгледа на албуми)  Създаване на нов албум
Ctrl + R (в изгледа на албуми)  Премахване на албум
Ctrl + D  Добавяне на избраните елементи към албума
Ctrl + U  Премахване на избраните елементи от албума

 

Клавишни комбинации за „Гласов рекордер“

 Натиснете този клавиш  За да направите това
 Ctrl + R  Започване на нов запис
 Ctrl + M  Добавяне на нов маркер към записа
 Delete  Изтриване на избрания запис
 Интервал  Изпълнение или пауза
 Backspace  Връщане назад
 F2  Преименуване на запис
 Стрелка надясно или наляво  Прескачане напред или назад при възпроизвеждане на запис
 Shift + стрелка надясно или наляво  Прескачане на по-големи интервали напред или назад
 Home  Прескачане към началото на записа
 End  Прескачане към края на записа

 

Клавишни комбинации за WordPad

Натиснете този клавиш За да направите това
F3 Търсене на следващия екземпляр на текста в диалоговия прозорец за търсене
F12 Записване на документа като нов файл
Ctrl + 1 Задаване на една редова разредка
Ctrl + 2 Задаване на две редови разредки
Ctrl + 5 Задаване на редова разредка от 1,5
Ctrl + A Избор на всички
Ctrl + B Задаване на шрифта на избрания текст като получер
Ctrl + C Копиране на избрано съдържание в клипборда
Ctrl + D Вмъкване на рисунка от Microsoft Paint
Ctrl + E Подравняване на текста спрямо центъра
Ctrl + F Търсене на текст в документ
Ctrl + H Заместване на текст в документ
Ctrl + I Задаване на шрифта на избрания текст като курсив
Ctrl + J Двустранно подравняване на текста
Ctrl + L Подравняване на текста отляво
Ctrl + N Създаване на нов документ
Ctrl + O Отваряне на съществуващ документ
Ctrl + P Отпечатване на даден документ
Ctrl + R Подравняване на текста отдясно
Ctrl + S Записване на промените в документ
Ctrl + U Подчертаване на избрания текст
Ctrl + V Поставяне на избрано съдържание от клипборда
Ctrl + X Изрязване на селекция
Ctrl + Y Връщане на промяна
Ctrl + Z Отмяна на промяна
Ctrl + знак за равенство (=) Задаване на долен индекс на избрания текст
Ctrl + Shift + знак за равенство (=) Задаване на горен индекс на избрания текст
Ctrl + Shift + знак „по-голямо от“ (>) Увеличаване на размера на шрифта
Ctrl + Shift + знак „по-малко от“ (<) Намаляване на размера на шрифта
Ctrl + Shift + A Промяна на знаците на изцяло главни
Ctrl + Shift + L Промяна на стила на водещите символи
Ctrl + стрелка наляво Преместване на курсора една дума наляво
Ctrl + стрелка надясно Преместване курсора една дума надясно
Ctrl + стрелка нагоре Преместване на курсора до предишния ред
Ctrl + стрелка надолу Преместване на курсора до следващия ред
Ctrl + Home Преминаване в началото на документа
Ctrl + End Преместване в края на документа
Ctrl + Page Up Преминаване една страница нагоре
Ctrl + Page Down Преминаване една страница надолу
Ctrl + Delete Изтриване на следващата дума
Alt + F4 Затваряне на WordPad
Shift + F10 Показване на контекстното меню

 

Допълнителни клавишни комбинации