Клавишни комбинации в приложенията

Windows 10

Клавишните комбинации са клавиши или комбинации от клавиши, които предоставят алтернативен начин да направите нещо, което обикновено бихте направили с мишка.

В много приложения, като например „Снимки“, Groove и „Карти“, комбинациите се показват, ако задържите показалеца на мишката върху даден бутон. В други приложения, като например Paint, WordPad и Office, натискането на клавиша Alt или F10 показва команди, които са означени с клавишни комбинации. Ако някоя буква е подчертана в дадено меню, натиснете клавиша Alt и подчертания клавиш едновременно, вместо да избирате елемента от менюто. Например, за да създадете ново изображение в Paint, натиснете Ctrl + N.

По-долу са посочени често срещани клавишни комбинации в някои приложения на Microsoft, които се предоставят вградени в Windows 10. Тези приложения включват Microsoft Edge, „Калкулатор“, „Лента с игри“, Groove, „Карти“, Paint, „Снимки“, „Музика и ТВ“ и WordPad.


Клавишни комбинации за Microsoft Edge


Натиснете този клавишЗа да направите това
Ctrl + D
Добавяне на текущия сайт към предпочитаните или списъка за четене
Ctrl + I
Отваряне на прозореца с предпочитани
Ctrl + J
Отваряне на прозореца с изтегляния
Ctrl + H
Отваряне на прозореца с хронологията
Ctrl + P
Отпечатване на текущата страница
Ctrl + F
Търсене в страницата
Alt + C
Отваряне на Cortana
Ctrl + Shift + R
Преминаване към изглед за четене
Ctrl + TОтваряне на нов раздел
Ctrl + Shift + TПовторно отваряне на последния затворен раздел
Ctrl + W или Ctrl + F4Затваряне на активния раздел
Ctrl + KДублиране на раздел
Ctrl + NОтваряне на нов прозорец
Ctrl + Shift + PОтваряне на нов прозорец за сърфиране InPrivate
Ctrl + TabПревключване към следващия раздел
Ctrl + Shift + TabПревключване към предишния раздел
Ctrl + 1, 2, 3 и другиПревключване към раздел с конкретен номер
Ctrl + 9Превключване към последния раздел
Ctrl + плюс (+)Увеличаване на мащаба (25%)
Ctrl + минус (-)Намаляване на мащаба (25%)
Ctrl + 0Нулиране на нивото на мащабиране
Backspace или Alt + стрелка налявоВръщане назад
Alt + стрелка надясноНапред
F5 или Ctrl + RОбновяване на страницата
EscСпиране на зареждането на страницата
Ctrl + L или F4 или Alt + DИзбор на адресната лента
Ctrl + Shift + LОтваряне на заявка в адресната лента в нов раздел
Ctrl + EОтваряне на заявка за търсене в адресната лента
Ctrl + EnterДобавяне на www. в началото и .com в края на текста, въведен в адресната лента
Ctrl + щракванеОтваряне на връзката в нов раздел
Ctrl + Shift + щракванеОтваряне на връзката в нов раздел и превключване към раздела
Alt + Shift + щракванеОтваряне на връзката в нов прозорец 
Ctrl + Shift + M Стартиране на създаването на онлайн бележки
Ctrl + Alt + M Копиране на избраното съдържание в онлайн бележка
F12Отваряне на инструментите за разработчици от F12  
Ctrl + U Преглед на източника
F6 Превключване на фокуса между съдържание на уеб страница и адресната лента
F7 Включване на клавишното сърфиране за активния раздел
Ctrl + Shift + Delete Показване на контролите за изчистване на данните за сърфирането


Клавишни комбинации за калкулатора


Натиснете този клавишЗа да направите това
Alt + 1
Превключване в стандартен режим
Alt + 2
Превключване в научноизследователски режим
Alt + 3
Превключване в режим за програмисти
Ctrl + M
Съхраняване в паметта
Ctrl + P
Добавяне в паметта
Ctrl + Q
Изваждане от паметта
Ctrl + R
Отменяне от паметта
Ctrl + L
Изчистване на паметта
F9Избор на ±
RИзбор на 1/x
@Изчисляване на квадратен корен
DeleteИзбор на CE
Ctrl + HВключване или изключване на функцията за хронология на изчисляванията
Стрелка нагореПреместване нагоре в списъка на хронологията
Стрелка надолуПреместване надолу в списъка на хронологията
Ctrl + Shift + DИзчистване на хронологията
F3Избор на DEG в научноизследователски режим
F4Избор на RAD в научноизследователски режим
F5Избор на GRAD в научноизследователски режим
Ctrl + GИзбор на 10x в научноизследователски режим
Ctrl + OИзбор на cosh в научноизследователски режим
Ctrl + SИзбор на sinh в научноизследователски режим
Ctrl + TИзбор на tanh в научноизследователски режим
Shift + SИзбор на sin-1 в научноизследователски режим
Shift + OИзбор на cos-1 в научноизследователски режим
Shift + TИзбор на tan-1 в научноизследователски режим
Ctrl + YИзбор на y√x в научноизследователски режим
DИзбор на Mod в научноизследователски режим
LИзбор на log в научноизследователски режим
MИзбор на dms в научноизследователски режим
Избор на ln в научноизследователски режим
Ctrl + NИзбор на ex в научноизследователски режим
OИзбор на cos в научноизследователски режим
PИзбор на Pi в научноизследователски режим
QИзбор на x2 в научноизследователски режим
SИзбор на sin в научноизследователски режим
TИзбор на tan в научноизследователски режим
VИзбор на F-E в научноизследователски режим
Избор на Exp в научноизследователски режим
Y, ^Избор на xy в научноизследователски режим
#Избор на x3 в научноизследователски режим
;Избор на Int в научноизследователски режим
!Избор на n! в научноизследователски режим
F2Избор на DWORD в режим за програмисти
F3Избор на WORD в режим за програмисти
F4Избор на BYTE в режим за програмисти
F5Избор на HEX в режим за програмисти
F6Избор на DEC в режим за програмисти
F7Избор на OCT в режим за програмисти
F8Избор на BIN в режим за програмисти
F12Избор на QWORD в режим за програмисти
A – FИзбор на A – F в режим за програмисти
JИзбор на RoL в режим за програмисти
KИзбор на RoR в режим за програмисти
< Избор на Lsh в режим за програмисти  
>Избор на Rsh в режим за програмисти
%Избор на Mod в режим за програмисти
|Избор на Or в режим за програмисти
^Избор на Xor в режим за програмисти
~Избор на Not в режим за програмисти
&Избор на And в режим за програмисти
ИнтервалПревключване на битовата стойност в режим за програмисти


Клавишни комбинации за лентата с игри


Натиснете този клавишЗа да направите това
Клавиш с емблемата на Windows + G
Отваряне на лентата с игри при отворена игра
Клавиш с емблемата на Windows + Alt + G
Запис на последните 30 секунди
Клавиш с емблемата на Windows + Alt + R
Стартиране или спиране на записването
Клавиш с емблемата на Windows + Alt + Print Screen
Заснемане на екранна снимка от играта
Клавиш с емблемата на Windows + Alt + T
Показване/скриване на таймера за запис


Клавишни комбинации за Groove


 Натиснете този клавиш За да направите това
 Ctrl + P Изпълнение или пауза
 Ctrl + F Преминаване към следващата песен
 Ctrl + B Рестартиране на текущата песен/преминаване към предишната
 F9 Увеличаване на силата на звука
 F8 Намаляване на силата на звука
 F7 Изключване на силата на звука
 Ctrl + Enter Избор на елемент и влизане в режим на избор
 Ctrl + A Избор на всички
 Delete Изтриване на избрания(те) елемент(и)
 Ctrl + Shift + P Изпълнение на избрания елемент
 Ctrl + T Включване или изключване на повторението
 Ctrl + H Включване или изключване на разбъркването
 Ctrl + Q Търсене


Клавишни комбинации за „Карти“


 Натиснете този клавиш За да направите това
Клавиши със стрелкиПанорамно придвижване на картата в желаната посока
Ctrl + клавиш със знак плюс или минус (+ или -)Увеличаване или намаляване на мащабирането
Ctrl + клавиш със стрелка наляво или надясноЗавъртане
 Ctrl + клавиш със стрелка нагоре или надолуНакланяне
Клавиши със знак + или -Увеличаване или намаляване на мащабирането на изгледа на градове в 3D
Page Up или Page DownПреместване на изгледа на градове в 3D по-близо или по-далеч
Ctrl + YПревключване между изглед на картата от въздуха и пътен изглед на картата
Ctrl + HomeЦентриране на картата върху текущото ви местоположение
Ctrl + DПолучаване на напътствия
Ctrl + FТърсене
Ctrl + MНамаляване на активния раздел
Ctrl + PПечат
Ctrl + TПоказване или скриване на трафика
BackspaceВръщане назад
Ctrl + HСподеляне
Ctrl + LПреместване на фокуса върху картата
Ctrl + WЗатваряне на активния раздел
Ctrl + TabПреминаване към следващия раздел
Ctrl + Shift + TabПреминаване към предишния раздел
Ctrl + SПоказване или скриване на Streetdside
Ctrl + CКопиране в клипборда


Клавишни комбинации за „Филми и ТВ“


 Натиснете този клавиш За да направите това
 Alt + EnterИзпълнение на цял екран
 EscИзход от цял екран
 EnterИзбор на елемент, който е на фокус
Интервал
или
Ctrl + P
Изпълнение или пауза (когато видеоклип е на фокус)
Alt + клавиш със стрелка наляво
или
Клавиш с емблемата на Windows + Backspace 
Връщане назад
Ctrl + TВключване или изключване на повторението
F7Изключване на звука
F8Намаляване на силата на звука
F9Увеличаване на силата на звука 


Клавишни комбинации за Paint


Натиснете този клавишЗа да направите това
F11
Преглед на изображение в режим на цял екран
F12
Запис на изображението като нов файл
Ctrl + A
Избор на цялото изображение
Ctrl + B
Задаване на шрифта на избрания текст като получер
Ctrl + C
Копиране на избрано съдържание в клипборда
Ctrl + E
Отваряне на диалоговия прозорец „Свойства“
Ctrl + G
Показване или скриване на мрежата
Ctrl + I
Задаване на шрифта на избрания текст като курсив
Ctrl + NСъздаване на ново изображение
Ctrl + OОтваряне на съществуващо изображение
Ctrl + PПечат на изображение
Ctrl + RПоказване или скриване на линийката
Ctrl + SЗапис на промените в дадено изображение
Ctrl + UПодчертаване на избрания текст
Ctrl + VПоставяне на избрано съдържание от клипборда
Ctrl + WОтваряне на диалоговия прозорец „Преоразмеряване и накланяне“
Ctrl + XИзрязване на селекция
Ctrl + YВръщане на промяна
Ctrl + ZОтмяна на промяна
Ctrl + плюс (+)Увеличаване на ширината на контура на четката, линията или формата с един пиксел
Ctrl + минус (-)Намаляване на ширината на контура на четката, линията или формата с един пиксел
Ctrl + Page UpУвеличаване на мащаба
Ctrl + Page DownНамаляване на мащаба
Alt + F4Затваряне на изображението и съответния прозорец на Paint
Стрелка надясноПреместване на селекцията или активната фигура надясно с един пиксел
Стрелка налявоПреместване на селекцията или активната фигура наляво с един пиксел
Стрелка надолуПреместване на селекцията или активната фигура надолу с един пиксел
Стрелка нагореПреместване на селекцията или активната фигура нагоре с един пиксел
Shift + F10Показване на контекстното меню


Клавишни комбинации за „Снимки“


Натиснете този клавишЗа да направите това
Интервал (в колекцията)
Избор на елемент и влизане в режим на избор
Enter (от режим на избор)
Избор на елемент в режим на избор
Интервал (преглед на снимка)
Показване или скриване на команди
Интервал (преглед на видеоклип)
Изпълнение или пауза на видеоклип
Клавиши със стрелки (в колекцията)
Превъртане нагоре, надолу, наляво или надясно
Клавиши със стрелка наляво или стрелка надясно (върху единичен елемент или слайдшоу)
Показване на следващия или предишния елемент
Клавиши със стрелки (върху увеличена снимка)
Преместване в снимката
Ctrl + знак плюс или минус (+ или -)Увеличаване или намаляване на мащабирането по време на преглед на снимка
Ctrl + 0Нулиране на мащабирането на снимка
EscВръщане към предишен екран
Ctrl + SЗапис
Ctrl + PПечат
Ctrl + C Копиране
Ctrl + R (преглед или редактиране)Завъртане на снимка
E (преглед на снимка)Подобряване на снимка
Ctrl + Z (редактиране)Отмяна на промените
CTRL + Y (редактиране)Връщане на промените
Ctrl + / (редактиране)Преглед на оригинала
Shift + клавиши със стрелки Преоразмеряване на изрязана област или на избрана област на фокус
Ctrl + клавиши със стрелки Преместване на изрязана област или на избрана област на фокус  
F5 (преглед на елемент)Стартиране на слайдшоу
Alt + EnterПреглед на информация за файла
Ctrl + LЗадаване като екран при заключване
Ctrl + N (в изгледа на албуми) Създаване на нов албум
Ctrl + R (в изгледа на албуми) Премахване на албум
Ctrl + D Добавяне на избраните елементи към албума
Ctrl + U Премахване на избраните елементи от албума


Клавишни комбинации за WordPad


Натиснете този клавишЗа да направите това
F3
Търсене на следващия екземпляр на текста в диалоговия прозорец за търсене
F12
Записване на документа като нов файл
Ctrl + 1
Задаване на една редова разредка
Ctrl + 2
Задаване на две редови разредки
Ctrl + 5
Задаване на редова разредка от 1,5
Ctrl + A
Избор на всички
Ctrl + B
Задаване на шрифта на избрания текст като получер
Ctrl + CКопиране на избрано съдържание в клипборда
Ctrl + DВмъкване на рисунка от Microsoft Paint
Ctrl + EПодравняване на текста спрямо центъра
Ctrl + FТърсене на текст в документ
Ctrl + HЗаместване на текст в документ
Ctrl + IЗадаване на шрифта на избрания текст като курсив
Ctrl + JДвустранно подравняване на текста
Ctrl + LПодравняване на текста отляво
Ctrl + NСъздаване на нов документ
Ctrl + OОтваряне на съществуващ документ
Ctrl + PОтпечатване на даден документ
Ctrl + RПодравняване на текста отдясно
Ctrl + SЗаписване на промените в документ
Ctrl + UПодчертаване на избрания текст
Ctrl + VПоставяне на избрано съдържание от клипборда
Ctrl + XИзрязване на селекция
Ctrl + YВръщане на промяна
Ctrl + ZОтмяна на промяна
Ctrl + знак за равенство (=)Задаване на долен индекс на избрания текст
Ctrl + Shift + знак за равенство (=)Задаване на горен индекс на избрания текст
Ctrl + Shift + знак „по-голямо от“ (>)Увеличаване на размера на шрифта
Ctrl + Shift + знак „по-малко от“ (<)Намаляване на размера на шрифта
Ctrl + Shift + AПромяна на знаците на изцяло главни
Ctrl + Shift + LПромяна на стила на водещите символи
Ctrl + стрелка налявоПреместване на курсора една дума наляво
Ctrl + стрелка надясноПреместване курсора една дума надясно
Ctrl + стрелка нагореПреместване на курсора до предишния ред
Ctrl + стрелка надолуПреместване на курсора до следващия ред
Ctrl + HomeПреминаване в началото на документа
Ctrl + EndПреместване в края на документа
Ctrl + Page UpПреминаване една страница нагоре
Ctrl + Page DownПреминаване една страница надолу
Ctrl + DeleteИзтриване на следващата дума
Alt + F4Затваряне на WordPad
Shift + F10Показване на контекстното меню

Допълнителни клавишни комбинации

Windows 8.1


Клавишните комбинации по-долу са налични в Windows 8.1

Клавишни комбинации за калкулатора

Таблицата по-долу съдържа клавишни комбинации за работа с приложението „Калкулатор“.

Натиснете този клавиш
За да направите това:
F1
Отваряне на помощта на калкулатора
F2
Редактиране на хронологията на изчисляванията
Alt + 1
Превключване в стандартен режим
Alt + 2
Превключване в научноизследователски режим
Alt + 3
Превключване в режим за програмисти
Alt + 4
Превключване в режим на статистика
Alt + C
Отваряне на изчисляване на дата
Ctrl + E
Отваряне на изчисляване на дата
Ctrl + H
Включване или изключване на функцията за хронология на изчисляванията
Ctrl + L
Натискане на бутона MC
Ctrl + M
Натискане на бутона MS
Ctrl + P
Натискане на бутона M
Ctrl + Q
Натискане на бутона M-
Ctrl + R
Натискане на бутона MR
Ctrl + U
Отваряне на функцията за преобразуване на мерни единици
Ctrl + Shift + D
Изчистване на хронологията на изчисляванията
F9
Натискане на бутона +/–
R
Натискане на бутона 1/×
@
Натиснете бутона за квадратен корен
Del
Натискане на бутона CE
Стрелка нагоре
Преместване нагоре в хронологията за изчисляване
Стрелка надолу
Преместване надолу в хронологията за изчисляване
Esc
Натискане на бутона C или прекратяване на редактирането на хронологията на изчисляванията
Enter
Повторно изчисляване на хронологията на изчисляванията след редактиране
F3
Избор на Градуси в научноизследователски режим
F4
Избор на Радиани в научноизследователски режим
F5
Избор на Гради в научноизследователски режим
Ctrl + B
Натискане на бутона 3√x в научноизследователски режим
Ctrl + G
Натискане на бутона 10x в научноизследователски режим
Ctrl + O
Натискане на бутона cosh в научноизследователски режим
Ctrl + S
Натискане на бутона sinh в научноизследователски режим
Ctrl + T
Натискане на бутона tanh в научноизследователски режим
Ctrl + Y
Натискане на бутона y√x в научноизследователски режим
D
Натискане на бутона Mod в научноизследователски режим
I
Натискане на бутона Inv в научноизследователски режим
L
Натискане на бутона log в научноизследователски режим
M
Натискане на бутона dms в научноизследователски режим
N
Натискане на бутона ln в научноизследователски режим
O
Натискане на бутона cos в научноизследователски режим
P
Натискане на бутона pi в научноизследователски режим
Q
Натискане на бутона x^2 в научноизследователски режим
S
Натискане на бутона sin в научноизследователски режим
T
Натискане на бутона tan в научноизследователски режим
V
Натискане на бутона F-E в научноизследователски режим
X
Натискане на бутона Exp в научноизследователски режим
Y
Натискане на бутона x^y в научноизследователски режим
#
Натискане на бутона x^3 в научноизследователски режим
;
Натискане на бутона Int в научноизследователски режим
!
Натискане на бутона n! в научноизследователски режим
F2
Избор на Dword в режим за програмисти
F3
Избор на Word в режим за програмисти
F4
Избор на Byte в режим за програмисти
F5
Избор на Hex в режим за програмисти
F6
Избор на Dec в режим за програмисти
F7
Избор на Oct в режим за програмисти
F8
Избор на Bin в режим за програмисти
F12
Избор на Qword в режим за програмисти
A – F
Натискане на бутоните A – F в режим за програмисти
J
Натискане на бутона RoL в режим за програмисти
K
Натискане на бутона RoR в режим за програмисти
<
Натискане на бутона Lsh в режим за програмисти
>
Натискане на бутона Rsh в режим за програмисти
%
Натискане на бутона Mod в режим за програмисти
|
Натискане на бутона Or в режим за програмисти
&
Натискане на бутона And в режим за програмисти
Интервал
Превключвате битовата стойност в режим „Програмист“
A
Натискане на бутона Average в режим на статистика
Ctrl + A
Натискане на бутона Average Sq в режим на статистика
S
Натискане на бутона Sum в режим на статистика
Ctrl + S
Натискане на бутона Sum Sq в режим на статистика
T
Натискане на бутона S.D. в режим на статистика
Ctrl + T
Натискане на бутона Inv S.D. в режим на статистика
D
Натискане на бутона CAD в режим на статистика


Клавишни комбинации за календара

Таблицата по-долу съдържа клавишни комбинации за работа с приложението „Календар“.

Натиснете този клавишЗа да направите това
Ctrl + 1 или Ctrl + D
Показване на изглед за ден
Ctrl + 2 или Ctrl + O
Показване на изглед за работна седмица
Ctrl + 3 или Ctrl + W
Показване на изглед за седмица
Ctrl + 4 или Ctrl + M
Показване на изглед за месец
Ctrl + T или HomeОтиване на днешния ден
Page upВ изгледа за месец, отиване на предишния месец
 
В изгледа за седмица, отиване на предишната седмица
 
В изгледа за ден, отиване на предишните два дни
Ctrl + HВ изгледа за месец, отиване на предишния месец
 
В изгледа за седмица, отиване на предишната седмица
 
В изгледа за ден, отиване на предишните два дни
Page downВ изгледа за месец, отиване на предишния месец
 
В изгледа за седмица, отиване на предишната седмица
 
В изгледа за ден, отиване на предишните два дни
Ctrl + JВ изгледа за месец, отиване на предишния месец
 
В изгледа за седмица, отиване на предишната седмица
 
В изгледа за ден, отиване на предишните два дни
Стрелка надясноВ даден изглед, отиване на следващия ден
Стрелка налявоВ даден изглед, отиване на предишния ден
Стрелка надолуВ даден изглед, отиване на следващия час
Стрелка нагореВ даден изглед, отиване на предишния час
EscВръщане назад
Ctrl + SЗаписване или изпращане на събитието
Ctrl + P, използване на стрелките нагоре и надолу за изборОтговор на събитие
Ctrl + DИзтриване на събитие


Клавишни комбинации за приложението „Поща“

Таблицата по-долу съдържа клавишни комбинации за работа с приложението „Поща“.

Натиснете този клавишЗа да направите това
Ctrl + R
Отговор
Ctrl + Shift + R
Отговор на всички
Ctrl + F
Препращане
Ctrl + M
Преместване на елемент в друга папка
Ctrl + JПревключване между маркиране на дадено съобщение като нежелана поща или не
Ctrl + Shift + UПоказване само на непрочетените съобщения
Ctrl + Shift + AПоказване на всички съобщения
Ctrl + Shift + EПоказване на опциите за папка
Ctrl + UМаркиране като непрочетено
Ctrl + QМаркиране като прочетено
Ctrl + AИзбор на всички съобщения
InsertПревключване между поставяне и премахване на флаг за съобщенията
Ctrl + NНово съобщение
F5Синхронизиране
Alt + BФокусиране върху бутона „Ск“
Alt + CФокусиране върху бутона „Як“

Приемане
Alt + DОтклоняване
Alt + TФокусиране върху бутона „До“

Под въпрос
Alt + VОтваряне на поканата в календара
Alt + SИзпращане на поща
Alt + iВмъкване на прикачен файл
Ctrl + Shift + FИзбор на шрифт
Ctrl + интервалИзтриване на форматирането
Ctrl + YВръщане
F4Връщане
Ctrl + [Увеличаване на размера на шрифта с един пункт
Ctrl + ]Намаляване на размера на шрифта с един пункт
Ctrl + Shift + ,Увеличаване на размера на шрифта
Ctrl + KДобавяне на връзка
Ctrl + EЦентрирано
Ctrl + LЛяво
Ctrl + RДясно
Ctrl + Shift + LВодещи символи
Ctrl + MОтстъп, когато е избран текст
Ctrl + Shift + MОбратен отстъп
Tab или Shift + TabОтстъп/обратен отстъп, когато е избран текст или когато фокусът е върху даден списък
Ctrl + 'Остро ударение
Ctrl + ,Меко ударение
Ctrl + Shift + 6Сложно ударение
Ctrl + Shift + ;Диакритично ударение
Ctrl + ` Тежко ударение
Ctrl + Shift + 7Лигатурно ударение
Ctrl + Shift + 2Звучно ударение 
Ctrl + /Ударение с наклонена напред черта
Ctrl + Shift + `Ударение с тилда
Alt + Ctrl + Shift + 1Обърнат удивителен знак
Alt + Ctrl + Shift + /Обърнат въпросителен знак


Клавишни комбинации за приложението „Хора“

Таблицата по-долу съдържа клавишни комбинации за приложението „Хора“.

Натиснете този клавишЗа да направите това
Ctrl + N
Добавяне на контакт
Ctrl + S
Запис на промените
Delete
Изтриване на контакт
Ctrl + F
Задаване на контакт като предпочитан
Ctrl + Shift + 1Закачане на контакт към стартовия екран
EscВръщане назад 
HomeОтидете в началото на списъка с контакти
Page downНапред в списъка с контакти
Page up Назад в списъка с контакти
End Към края на списъка с контакти


Клавишни комбинации за приложението „Съобщения“

Таблицата по-долу съдържа клавишни комбинации за работа с приложението „Съобщения“.

Натиснете този клавишЗа да направите това
Ctrl + N
Започване на нов разговор
Ctrl + N
Избор на хора
Ctrl + E
Избор на емотикон
Ctrl + >
Следващ разговор
Ctrl + <Предишен разговор


Клавишни комбинации за Paint

Таблицата по-долу съдържа клавишни комбинации за работа с програмата Paint.

Натиснете този клавишЗа да направите това:
F1
Отваряне на помощта на Paint
F11
Преглед на изображение в режим на цял екран
F12
Запис на изображението като нов файл
Ctrl + A
Избор на цялото изображение
Ctrl + BЗадаване на шрифта на избрания текст като получер
Ctrl + CКопиране на избрано съдържание в клипборда
Ctrl + EОтваряне на диалоговия прозорец Свойства
Ctrl + GПоказване или скриване на мрежата
Ctrl + IЗадаване на шрифта на избрания текст като курсив
Ctrl + NСъздаване на ново изображение
Ctrl + OОтваряне на съществуващо изображение
Ctrl + PПечат на изображение
Ctrl + RПоказване или скриване на линийката
Ctrl + SЗапис на промените в дадено изображение
Ctrl + UПодчертаване на избрания текст
Ctrl + VПоставяне на избрано съдържание от клипборда
Ctrl + WОтваряне на диалоговия прозорец Преоразмеряване и накланяне
Ctrl + XИзрязване на селекция
Ctrl + YВръщане на промяна
Ctrl + ZОтмяна на промяна
Ctrl + плюс (+)Увеличаване на ширината на контура на четката, линията или формата с един пиксел
Ctrl + минус (-)Намаляване на ширината на контура на четката, линията или формата с един пиксел
Ctrl + Page UpУвеличаване на мащаба
Ctrl + Page DownНамаляване на мащаба
Alt (или F10) Показване на клавишно подсказване
Alt + F4Затваряне на изображението и съответния прозорец на Paint
Стрелка надясноПреместване на селекцията или активната фигура надясно с един пиксел
Стрелка налявоПреместване на селекцията или активната фигура наляво с един пиксел
Стрелка надолуПреместване на селекцията или активната фигура надолу с един пиксел
Стрелка нагореПреместване на селекцията или активната фигура нагоре с един пиксел
Shift + F10 Показване на текущото контекстно меню


Клавишни комбинации за Reader

Таблицата по-долу съдържа клавишни комбинации за работа с приложението Reader.

Натиснете този клавишЗа да направите това
F8
Използване на оформление на две страници
Ctrl + R
Завъртане на файла на 90 градуса по посока на часовниковата стрелка
Ctrl + F
Търсене на текст във файл
F7
Използване на режим на избор на клавиатура
Ctrl + PПечат на файл
Ctrl + OОтваряне на файл
Ctrl + WЗатваряне на файл
Ctrl + MНачален екран на приложението Reader


Клавишни комбинации за „Връзка с отдалечен работен плот“

Таблицата по-долу съдържа клавишни комбинации за работа при връзка с отдалечен работен плот.

Натиснете този клавишЗа да направите това
Ctrl + Alt + Home
Превключване на лентите с приложения между отдалечения компютър и този пред вас
Ctrl + Alt + стрелка наляво
Превключване на изгледа на предишната сесия (при преглеждане на сесия)
Ctrl + Alt + стрелка надясно
Превключване на изгледа на следващата сесия (при преглеждане на сесия)
Ctrl + Alt + стрелка нагоре
Превключване на изгледа на първата сесия (при преглеждане на сесия)
Ctrl + Alt + стрелка надолуПревключване на изгледа на последната сесия (при преглеждане на сесия)


Клавишни комбинации за OneDrive

Таблицата по-долу съдържа клавишни комбинации за работа с OneDrive.

Натиснете този клавишЗа да направите това
Ctrl + A
Избор на всички
Ctrl + Alt + 1
Смяна на изгледа (подробности/миниатюри)
Ctrl + U
Качване
Ctrl + Shift + N
Нова папка
EscИзчистване на селекцията
Ctrl + OОтваряне с
Ctrl + Alt + OПреглед на папка
Ctrl + Shift + VКопиране
Ctrl + Shift + YПреместване
Ctrl + SИзтегляне
Alt + стрелка нагореПреминаване нагоре
F2Преименуване
F5Обновяване


Клавишни комбинации за „Windows дневник“

Таблицата по-долу съдържа клавишни комбинации за работа с „Windows дневник“.

Натиснете този клавишЗа да направите това:
F1
Отваряне на помощта за дневника
F5
Обновяване на списъка с бележки
F6
Превключване между списък на бележки и бележка
F11
Преглед на бележка в режим на цял екран
Ctrl + AИзбиране на всички елементи от страницата
Ctrl + CКопиране на избрано съдържание в клипборда
Ctrl + FТърсене на текст във файл
Ctrl + GПреминаване на дадена страница
Ctrl + NЗапочване на нова бележка
Ctrl + OОтваряне на наскоро използвана бележка
Ctrl + PОтпечатване на бележка
Ctrl + SЗаписване на промените в бележка
Ctrl + VПоставяне на избрано съдържание от клипборда
Ctrl + XИзрязване на селекция
Ctrl + YВръщане на промяна
Ctrl + ZОтмяна на промяна
Alt + F4Затваряне на бележка и съответния прозорец на дневника
Ctrl + Shift + CПоказване на контекстно меню на заглавията на колоните в даден списък с бележки
Ctrl + Shift + VПреместване на бележка в конкретна папка


Клавишни комбинации за WordPad

Таблицата по-долу съдържа клавишни комбинации за работа с програмата WordPad.

Натиснете този клавишЗа да направите това:
F1
Отваряне на помощта на WordPad
F3
Търсене на следващия екземпляр на текста в диалоговия прозорец за търсене
F10
Показване на клавишно подсказване
F12
Записване на документа като нов файл
Ctrl + 1Задаване на една редова разредка
Ctrl + 2Задаване на две редови разредки
Ctrl + 5Задаване на редова разредка от 1,5
Ctrl + AИзбиране на целия документ
Ctrl + BЗадаване на шрифта на избрания текст като получер
Ctrl + CКопиране на избрано съдържание в клипборда
Ctrl + DВмъкване на рисунка от Microsoft Paint
Ctrl + EПодравняване на текста спрямо центъра
Ctrl + FТърсене на текст в документ
Ctrl + HЗаместване на текст в документ
Ctrl + IЗадаване на шрифта на избрания текст като курсив
Ctrl + JДвустранно подравняване на текста
Ctrl + LПодравняване на текста отляво
Ctrl + NСъздаване на нов документ
Ctrl + OОтваряне на съществуващ документ
Ctrl + PОтпечатване на даден документ
Ctrl + RПодравняване на текста отдясно
Ctrl + SЗаписване на промените в документ
Ctrl + UЗаписване на промените в документ
Ctrl + VПоставяне на избрано съдържание от клипборда
Ctrl + XИзрязване на селекция
Ctrl + YВръщане на промяна
Ctrl + ZОтмяна на промяна
Ctrl + =Задаване на долен индекс на избрания текст
Ctrl + Shift + =Задаване на горен индекс на избрания текст
Ctrl + Shift + >Увеличаване на размера на шрифта
Ctrl + Shift + <Намаляване на размера на шрифта
Ctrl + Shift + AПромяна на знаците на изцяло главни
Ctrl + Shift + LПромяна на стила на водещите символи
Ctrl + стрелка налявоПреместване на курсора една дума наляво
Ctrl + стрелка надясноПреместване курсора една дума надясно
Ctrl + стрелка нагореПреместване на курсора до предишния ред
Ctrl + стрелка надолуПреместване на курсора до следващия ред
Ctrl + HomeПреминаване в началото на документа
Ctrl + EndПреместване в края на документа
Ctrl + Page UpПреминаване една страница нагоре
Ctrl + Page DownПреминаване една страница надолу
Ctrl + DeleteИзтриване на следващата дума
Alt + F4Затваряне на WordPad
Shift + F10Показване на текущото контекстно меню

Допълнителни клавишни комбинации

Свойства

ИД на статията: 13805 – Последен преглед: 11.10.2016 г. – Редакция: 4

Обратна връзка