Свързване на Bluetooth устройство


Можете да свържете всякакви Bluetooth устройства към компютъра, включително клавиатури, мишки, телефони, високоговорители и много други. За да направите това, компютърът трябва да има функция за Bluetooth. Някои компютри, като например преносими компютри и таблети, имат вградена функция за Bluetooth. Ако компютърът не разполага с такава функция, можете да включвате USB Bluetooth адаптер в USB порта на компютъра, за да я получите. За да започнете да използвате Bluetooth, първо трябва да сдвоите Bluetooth устройството с компютъра.

В Windows 7

 1. Включете Bluetooth устройството и го направете откриваемо.

  Начинът, по който се прави откриваемо, зависи от устройството. Проверете устройството или посетете уеб сайта на производителя, за да научите как.
 2. Изберете бутона Старт
  Start button icon
   > Устройства и принтери.
 3. Изберете Добавяне на устройство > изберете устройството > Напред.
 4. Следвайте всички допълнителни инструкции, които може да се покажат. С изключение на това сте готови и свързани.
Bluetooth устройството и компютърът обикновено ще се свързват автоматично всеки път, когато двете устройства са в обхватите си с включена функция за Bluetooth.

В Windows 8.1

 1. Включете Bluetooth устройството и го направете откриваемо.

  Начинът, по който се прави откриваемо, зависи от устройството. Проверете устройството или посетете уеб сайта на производителя, за да научите как.
 2. Изберете бутона Старт   > въведете Bluetooth > изберете Настройки за Bluetooth от списъка.
 3. Включете Bluetooth > изберете устройството > Сдвояване.
 4. Следвайте всички допълнителни инструкции, ако такива се покажат. С изключение на това сте готови и свързани.
Bluetooth устройството и компютърът обикновено ще се свързват автоматично всеки път, когато двете устройства са в обхватите си с включена функция за Bluetooth.

Свойства

ИД на статията: 15290 – Последен преглед: 14.09.2016 г. – Редакция: 3

Обратна връзка