Начини за подобряване на производителността на компютъра

Прилага се за: Windows 7

Фрагментирането изисква допълнителна работа на твърдия диск, която може да забави работата на компютъра. Сменяеми устройства за съхранение, като например USB флаш устройства, също могат да се фрагментират. Програмата за дефрагментиране на диска в Windows пренарежда фрагментираните данни, за да могат вашите дискове и устройства да работят по-ефективно. Програмата за дефрагментиране на диска се изпълнява по график, но можете също така да анализирате и дефрагментирате вашите дискове и устройства ръчно. За да направите това, следвайте тези стъпки:

Дефрагментиране на твърдия диск

 1. Отворете програмата за дефрагментиране на диска, като щракнете върху бутона Старт
  Изображение на бутона „Старт“
  . В полето за търсене въведете Програма за дефрагментиране на диска, след което в списъка с резултати щракнете върху Програма за дефрагментиране на диска.
 2. Под Текущо състояние изберете диска, който искате да дефрагментирате.
 3. За да определите дали дискът има нужда от дефрагментиране, щракнете върху Анализирай диска.
  Изисква се разрешение от администратор
   Ако се покаже подкана да въведете парола на администратор или потвърждение, въведете паролата или потвърдете.

  След като Windows завърши анализа на диска, можете да проверите процента на фрагментиране на диска в колоната Последно изпълнение. Ако числото е над 10%, трябва да дефрагментирате диска.
 4. Щракнете върху Дефрагментирай диска
  Изисква се разрешение от администратор
  Ако се покаже подкана да въведете парола на администратор или потвърждение, въведете паролата или потвърдете.

Програмата за дефрагментиране на диска може да отнеме от няколко минути до няколко часа в зависимост от размера и степента на фрагментация на твърдия диск. Все още можете да използвате компютъра си по време на процеса на дефрагментиране.