Четене на текст на глас от разказвача

Прилага се за: Windows 10

Разказвачът чете на глас текст от екрана на вашия компютър. Също така описва събития, като например известия и ангажименти в календара, което позволява да използвате компютъра без дисплей.

За стартиране или спиране на „Разказвача” натиснете клавиша с емблемата на Windows + Ctrl + Enter. За да видите всички команди за разказвача, натиснете Caps Lock + F1, след като отворите „Разказвач“. Ако устройството ви има сензорен екран, докоснете го три пъти с четири пръста.

Използване на режим на сканиране за бързо начало


Режимът на сканиране може да ви помогне по-бързо да навигирате през приложения и уеб страници. За да включите или изключите режима на сканиране, натиснете Caps lock + Интервал.

Когато режимът на сканиране е включен, натиснете стрелките нагоре и надолу за преместване към следващия или предишния ред на текста в дадено приложение или уеб страница. Натиснете стрелките надясно и наляво, за да преминете към следващия или предишния знак. За активиране на даден елемент, като например бутон, натиснете клавиша за интервал.

Можете също да навигирате по дума или абзац. Натиснете Ctrl + стрелка наляво и Ctrl + стрелка надясно за преместване по дума. Натиснете Ctrl + стрелка нагоре и Ctrl + стрелка надолу за преместване по абзац.

Настройки на разказвача