Четене на текст на глас от разказвача

Разказвачът чете на глас текста на екрана на компютъра и описва събития, като например известия или ангажименти в календара, така че можете да използвате компютъра без дисплей.

За да стартирате или затворите разказвача, натиснете клавиша с емблемата на Windows

икона на емблемата на Windows
+ Enter. За да видите всички команди за разказвача, натиснете Caps Lock + F1, след като отворите „Разказвач“. Ако устройството ви има сензорен екран, докоснете го три пъти с четири пръста.

Използване на режим на сканиране за бързо начало

Режимът на сканиране може да ви помогне бързо да навигирате през приложения и уеб страници. Натиснете Caps lock + интервал за включване и изключване.

Когато е включен, натиснете клавишите със стрелки нагоре и надолу за преместване към следващия или предишния ред от текст в дадено приложение или уеб страница, както и клавишите със стрелка наляво и надясно за преместване към следващия или предишния знак. За активиране на даден елемент, като например бутон, натиснете клавиша за интервал.

Можете също да навигирате по дума или абзац. Натиснете Ctrl + стрелка наляво и Ctrl + стрелка надясно за преместване по дума. Натиснете Ctrl + стрелка нагоре и Ctrl + стрелка надолу за преместване по абзац.

Настройки на разказвача

Свойства

ИД на статията: 17173 – Последен преглед: 6.09.2016 г. – Редакция: 6

Обратна връзка
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)