Първи стъпки в управлението с поглед в Windows 10

Прилага се за: Windows 10

Управлението с поглед ви позволява да използвате технология за проследяване на очите, за да управлявате показалеца на мишката, да въвеждате с помощта на екранната клавиатура и да общувате с хора, като използвате „от текст към говор“.

За да включите управлението с поглед, свържете с вашия компютър поддържано устройство с проследяване на погледа и го настройте. След това изберете Старт  > Настройки  > Улеснен достъп  > Управление с поглед (предварителна версия) и изберете Включване на управлението с поглед.

Използване на стартовата лента

Когато включите функцията за управление с поглед, стартовата лента се показва на екрана.

Стартовата лента на управлението с поглед съдържа бутони, позволяващи препозициониране на стартовата лента, активиране на левия и десния бутони за щракване на мишката, използване на прецизна мишка и контроли за превъртане, отваряне на клавиатурата за управление с поглед, от текст към говор, менюто „Старт“ на Windows и изгледа на задачите. Можете също така да калибрирате проследяване на очите, да отваряте настройките за управление погледа и да спирате управление с поглед на пауза, така че да скривате стартовата лента.

За да изберете бутон на стартовата лента, спрете с поглед върху него, докато се активира. Това означава, че трябва да фиксирате с очите си тази част на екрана и да задържите погледа си там определено време. Това време се нарича време на фиксиране на очите.

Бутоните на стартовата лента ви дават възможност за:

 • Преместване на стартовата лента в горната или долната част на екрана.
 • Управление на курсора на мишката, включително бутоните, за да изберете левия и десния бутон на мишката.
 • Управление на превъртането на колелцето на мишката, за да се придвижвате в дадена уеб страница или приложение.
 • Въвеждане чрез клавиатурата за управление с поглед.
 • Използвайте от текст към говор (TTS) с управление с поглед, за да въвеждате думи на екрана и за да ви бъдат прочетени.
 • Бърз достъп до „Старт”, „Изглед на задачи“, калибриране на устройството за проследяване на погледа и настройките на управлението с поглед.
 • Спиране на управлението с поглед, ако правите нещо подобно на гледане на филм и не искате движения на очите да изберат случайно бутоните на стартовата лента.

Управляване на мишката

За да управлявате мишката прецизно, спрете с поглед върху бутона Прецизна мишка върху стартовата лента. След това фиксирайте поглед върху мястото от екрана, на което искате да бъде поставен курсорът. След това можете да донастроите позицията и да изберете действието, което искате да направите (щракване с ляв или десен бутон, двукратно щракване или затваряне).

С мишката с управление с поглед можете да донастройвате позицията на курсора на мишката и след това да щраквате с десен бутон, ляв бутон или да щраквате двукратно с мишката.

Можете също да управлявате мишката по-директно, като спирате с поглед върху бутоните Щракване с левия бутон или Щракване с десния бутон бутоните на стартовата лента и след това позиционирате очите си на екрана, където искате да да възникне действието на мишката.

За да отмените взаимодействието на мишка, след като сте я избрали, погледнете извън екрана, за да се върнете на стартовата лента.

Превъртане през уеб страници и приложения

За да превъртате през уеб страници и приложения, спрете с поглед върху бутона Превъртане върху стартовата лента. След това фиксирайте поглед върху мястото от екрана, на което искате да бъде поставен курсорът. След това можете да спирате с поглед върху бутоните нагоре, надолу, наляво или надясно, за да превъртате в тази посока. Колкото по-дълго спирате с поглед върху някой от тези бутони, толкова по-бързо ще превъртате.

Бутона за превъртане на управлението с поглед ви позволява да преглеждате бързо дадена уеб страница или приложение.

За да отмените взаимодействието на превъртането, след като сте го избрали, погледнете извън екрана, за да се върнете на стартовата лента.

Въвеждайте чрез клавиатурата за управление с поглед

За да отворите и въвеждате върху клавиатурата, спрете с поглед на бутона за клавиатурата  на стартовата лента, след което спирайте с поглед върху знаците, които искате да въвеждате.

Клавиатурата с управление с поглед има бутони, които ви позволяват да препозиционирате клавиатурата, да изтривате думи и знаци, клавиш за превключване на фигурално изписване и интервал.

Като започнете да спирате с поглед върху всяка буква, ще започнат да се появяват текстови предложения в горната част на клавиатурата. Спрете с поглед върху дадена дума, за да я изберете.

За въвеждане на числа и символи изберете клавиша &123. За въвеждане на други клавиши изберете клавиша Fn.

Използване на фигурално изписване

Въвеждайте думи по-бързо с фигуралното изписване. Фигуралното изписване ви позволява да образувате думи, като спирате с поглед върху първата и последната буква на думата и само преминавате с поглед върху междинните букви. Предсказване за думата ще се появява при последната буква. Ако предсказването не е правилно, можете да изберете друго предсказване.

За да включите фигуралното изписване, спрете с поглед върху бутона настройките на управлението с поглед  на стартовата лента. След това се спрете с поглед върху превключвателя Фигурално изписване , за да го включите. Когато фигуралното изписване се включи, можете да превключвате между включване и изключване с бутона за фигурално изписване на клавиатурата.

Промяна на настройките на управлението с поглед

Управлението с поглед разполага с различни настройки, които ще ви помогнат да направите нужните промени. За да ги промените, спрете с поглед върху бутона Настройки за управление с поглед  на стартовата лента Можете да промените следните настройки:

 • Време на фиксиране на очите при въвеждане. Задайте времето на фиксиране на очите за букви, цифри и символи.
 • Общо време на фиксиране на очите. Задавайте време на фиксиране на очите за функционалните клавиши, предсказването на думи, както и контролите на курсора на мишката.
 • Фигурално изписване. Включвайте и изключвайте фигуралното изписване.
 • Курсор за поглед. Включете курсора, който показва накъде сочат очите ви, когато се спират върху функции за управление с поглед като стартовата лента.

Направете така, че вашите думи да бъдат прочитани на глас с функцията „от текст към говор“ с управление с поглед

Общувайте с приятелите и семейството си, като използвате „от текст към говор“. За да го използвате, спрете с поглед върху бутона за От текст към говор на стартовата лента. След това използвайте клавиатурата, за да въведете изречения, и изберете бутона Изпълнение, за да бъдат прочетени на глас.

Контроли на „от текст към говор“ с управление с поглед, бутони за показване на бързата фраза, бутон за редакция на бързата фраза, бутон за изпълнение, бутон за спиране и бутон за предишно изречение.

В горната част на екрана има бързи фрази, които ще се изговорят незабавно, щом ги изберете. За да промените бързите фрази, спрете с поглед върху бутона за редактиране , който се намира вляво от бързите фрази.

За да промените гласа, който Windows използва за прочитане на текста на глас, изберете Старт  > Настройки  > Час и език  > Говор  и изберете глас от менюто под От текст към говор.

ЧЗВ

Кои устройства с проследяване на погледа се поддържат?

Управлението с поглед поддържа следните устройства с проследяване на погледа:

Tobii 

 • Tobii Eye Tracker 4C
 • Tobii EyeX
 • Tobii Dynavox PCEye Plus
 • Tobii Dynavox EyeMobile Mini
 • Tobii Dynavox EyeMobile Plus
 • Tobii Dynavox PCEye Mini
 • Tobii Dynavox PCEye Explore
 • Tobii Dynavox I-Series+
 • Избрани лаптопи и монитори, които включват интеграции за проследяване на очите

EyeTech

 • TM5 Mini

Кои версии на Windows имат управление с поглед?

Управлението с поглед е налично в Windows 10, започващо с Fall Creators Update (версия 1709). То работи на всички компютри с Windows 10, включително на таблети. Управлението с поглед не се поддържа в Windows 10 S. Получете повече информация относно използването на Windows 10 S с помощните технологии.

Какви езици поддържа управлението с поглед?

Управлението с поглед е налично на всички пазари. Въпреки това клавиатурата с управление с поглед поддържа единствено клавиатурна подредба на американски английски. Освен това част от текста в настройките на управлението с поглед е наличен само на английски език.

Microsoft събира ли данни от проследяването на очите?

Microsoft не събира, съхранява или споделя информация от проследяването на очите.

Управлението с поглед работи ли, ако нося очила или ако компютърът ми е до прозорец?

В зависимост от вашето устройство с проследяване на погледа, управлението с поглед може да не работи добре на места с много слънчева светлина. Освен това проследяването на погледа работи по различен начин в зависимост от цвета на очите, размера или формата им. Други фактори могат също да засегнат точността на проследяването на очите.

За да разберете по-добре ограниченията на устройството с проследяване на погледа, прегледайте документацията, която се предлага с вашето устройство.

За допълнителна помощ за управлението с поглед на Windows се свържете с Answer Desk за лица с увреждания.