В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Отстраняване на неизправности при стартиране в Excel

Поддръжката за Office 2003 завърши

Microsoft завърши поддръжката за Office 2003 на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ
Има няколко причини защо могат да възникнат проблеми, когато стартирате Microsoft Excel. В статията се описва как да отстраните причината за проблема със стартирането и възможни решения за коригиране на проблема. Тази статия съдържа и връзки към други статии в Базата знания на Microsoft, които разглеждат по-подробно известните проблеми при стартиране.

Забележка Важно е да сте наясно за всички нови софтуерни инсталации или актуализации, които сте извършили непосредствено преди възникването на проблема, тъй като те може да са пряката причина за проблема. Тази информация ще ви бъде полезна, ако тази статия не разреши проблема ви и се наложи да се обадите на техническата поддръжка на Microsoft.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Когато стартирате Microsoft Excel, могат да възникнат проблеми поради някоя от следните причини:
 • Повреден пряк път до програмата на Excel
 • Проблематичен файл в папката за стартиране на Excel или алтернативно местоположение на папката за стартиране
 • Конфликт с друга програма
 • Неправилна версия на основен файл на Microsoft Office
 • Повреден файл на лентата с инструменти на Excel (*.xlb) или .pip файл на Excel
 • Повредени добавки в менюто Инструменти
 • Повреда в ключовете от системния регистър
 • Други проблеми при отваряне на файлове на Excel
Ако получите съобщение за грешка, когато стартирате Microsoft Excel, потърсете в Базата знания на Microsoft точното съобщение за грешка в следния сайт на Microsoft: Ако не получите съобщение за грешка или не можете да намерите конкретна информация в Базата знания на Microsoft за съобщението за грешка, използвайте следната информация, за да отстраните проблема при стартиране на Excel.

Първо обмислете същността на проблема. Дали проблемът възниква, когато стартирате Excel с щракване върху файл на работна книга или с изпълняване на Excel от менюто Старт?

Ако проблемът възниква само когато отваряте файл на Excel, вж. раздела "Други проблеми при отваряне на файлове на Excel". В противен случай продължете със следващия раздел.

Повреден пряк път до програмата на Excel

Ако проблемът възниква само когато отваряте Excel, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Старт, посочете Търсене и след това щракнете върху На файлове и папки.
 2. В полето Търси файл или папки с име въведете Excel.exe.
 3. В списъка Търси в щракнете върху Моят компютър, след което върху Търси сега.
 4. След като намерите файла Excel.exe, щракнете двукратно върху него, за да стартирате Microsoft Excel.

  Забележка Обичайното местоположение на файла Excel.exe зависи от инсталираната версия.

  Microsoft Office Excel 2003

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office11

  Microsoft Excel 2002

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office10

  Microsoft Excel 2000

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office

  Microsoft Office Excel 2007

  C:\Програмни файлове\Microsoft Office\Office12

  Microsoft Office Excel, 2010

  C:\Програмни файлове\Microsoft Office\Office14


Ако Excel се стартира според очакванията, проблемът вероятно се е дължал на повреден пряк път до програмата. За да решите този проблем, създайте нов пряк път до Excel, който можете да използвате за стартиране на Excel.

Ако Excel не се стартира според очакванията, следвайте тези стъпки, за да го стартирате в безопасен режим.

За да създадем прекия път вместо вас, отидете на раздела "Решете моя проблем".

Решете моя проблемЗа да решите автоматично този проблем, щракнете върху бутона или връзката Fix it. Щракнете върху Изпълнение в диалоговия прозорец Изтегляне на файлове и следвайте стъпките в съветника "Fix it".
Забележка Този съветник може да е само на английски език, но автоматичната корекция работи и за други езикови версии на Windows.

Забележка Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете автоматичната корекция на флаш устройство или компактдиск и след това да я изпълните на проблемния компютър.

След това отидете на раздела "Това реши ли проблема?".


Това реши ли проблема?

Проверете дали проблемът е решен. Ако е решен, не е необходимо да четете по-нататък в този раздел. Ако проблемът не е решен, можете да се свържете с поддръжката.

Стартиране на Excel в безопасен режим

За да стартираме Excel в безопасен режим вместо вас, отидете на раздела "Стартирайте вместо мен". Ако предпочитате сами да стартирате Excel в безопасен режим, отидете на раздела "Нека го стартирам сам".

Стартирайте вместо менЗа автоматично стартиране на Excel в безопасен режим щракнете върху бутона или връзката Fix it. Щракнете върху Изпълнение в диалоговия прозорец Изтегляне на файлове и следвайте стъпките в съветника "Fix it".
Забележка Този съветник може да е само на английски език, но автоматичната корекция работи и за други езикови версии на Windows.

Забележка Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете автоматичната корекция на флаш устройство или компактдиск и след това да я изпълните на проблемния компютър.

След това отидете на раздела "Това реши ли проблема?".Нека го стартирам сам

 1. Щракнете върху Старт, а след това върху Изпълнение.
 2. Щракнете върху Преглед и след това намерете папката, в която е инсталиран Microsoft Excel, както е посочено по-горе в тази статия.
 3. След като намерите файла Excel.exe, щракнете върху него, за да го изберете, и след това щракнете върху Отвори.
 4. В края на пътя в полето Отвори въведете интервал и след това напишете /s, така че целият ред на прилича на следния:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Excel.exe" /s


Това реши ли проблема?

Проверете дали Excel се е стартирал в безопасен режим. Ако Excel се е стартирал в безопасен режим, не е необходимо да четете по-нататък този раздел. Ако Excel не се е стартирал в безопасен режим, можете да се свържете с поддръжката. Ако Excel се стартира според очакванията, вж. раздела "Допълнителна информация за отстраняване на неизправности" в тази статия за повече информация.

Ако Excel не се стартира според очакванията, възможно е да има конфликт с друга програма. Опитайте се да рестартирате Windows в безопасен режим и след това изпълнете предишните стъпки отново, за да стартирате Excel в безопасен режим.

За да получите допълнителна информация относно стартирането на Windows в безопасен режим, щракнете върху следните номера на статии в Базата знания на Microsoft:
156126 Отстраняване на неизправности в Windows 95 чрез безопасен режим (Това може да е на английски)
192926 Извършване на "чисто" зареждане за отстраняване на неизправности в Windows 98 (Това може да е на английски)
267288 Извършване на "чисто" зареждане в Windows Millennium Edition (Това може да е на английски)
266169 Как се отстраняват проблеми с режим на готовност, режим на хибернация и затварянето на компютъра в Windows 2000 (Това може да е на английски)
281770 Извършване на "чисто" зареждане за отстраняване на неизправности в Windows 2000 (Това може да е на английски)

Excel не се стартира в безопасен режим, а Windows е в безопасен режим

Ако Excel не се стартира, когато използвате ключа /s, а Windows се изпълнява в безопасен режим, премахнете Microsoft Office (или само Microsoft Excel), като използвате иконата Add/Remove Programs (Добавяне/премахване на програми) в контролния панел. Вижте документацията на Windows за повече информация.

Тази стъпка може да е необходима, тъй като, когато изпълнявате както Windows, така и Excel в безопасен режим, Excel е в най-базовия режим, който е нужен за стартиране на програмата. Това означава, че в процеса на стартиране на Excel не са включени никакви други програми. Следователно, проблемът може да е в повреден файл на Office, който Excel използва за стартиране. Ако премахнете и след това инсталирате отново Office (или само Excel), това би трябвало да разреши проблема.

За още информация относно подобен проблем с несъвместими файлове на Office 2000 щракнете върху следния номер, за да видите съответната статия в Базата знания на Microsoft:
217440 Получавате съобщения за грешка, когато стартирате програми от Office 2000 (Това може да е на английски)
Ако тази статия не ви помогне или ако рестартирането на Windows в безопасен режим реши проблема със стартирането на Excel, вж. раздела "Допълнителна информация за отстраняване на неизправности" за повече информация.

Допълнителна информация за отстраняване на неизправности

Excel се стартира, когато използвате ключа /s

Ако Microsoft Excel се стартира според очакванията, когато използвате ключа /s, "Безопасен режим" се показва на заглавната лента на Excel. Това показва, че Microsoft Excel се изпълнява като че ли това е първото му стартиране след първоначалната инсталация.

Сега, след като стартирахте Excel, използвайте метода на елиминирането, за да проверите една по една следните области, които Excel пропуска в безопасен режим, докато проблемът бъде решен.

Папки за стартиране на Excel

Една от най-честите причини, поради които можете да се сблъскате с проблеми при стартирането на Excel, е, че Excel зарежда проблемен файл от една от няколкото си папки за стартиране.

Забележка Папката XLStart може да се намира и в други профили В някои случай може да бъде пренасочена към сървър.

240150 Използване на папките за стартиране на Excel в Excel 2000 (Това може да е на английски)
291218 Използване на папките за стартиране на Excel в Excel 2002 (Това може да е на английски)
822107 Използване на папките за стартиране в Excel (Това може да е на английски)


Файл на лентата с инструменти на Excel


Понякога може да се повреди файлът на лентата с инструменти на Excel. Ако това се случи, може да имате проблеми при стартирането на Excel. В тази ситуация намерете файла на лентата с инструменти и го преименувайте. След като преименувате файла на лентата с инструменти, Excel създава отново нов файл на лентата с инструменти при следващото си стартиране.

Ако например името на файла на лентата с инструменти е JoeUser8.xlb, преименувайте го на JoeUser8.old. След това стартирайте Excel и обърнете внимание, че Excel създава нов файл JoeUser8.xlb в същото местоположение като първоначалния файл на лентата с инструменти.

За допълнителна информация относно файла на лентата с инструменти на Excel и начина му на идентифициране щракнете върху следните номера на статии от Базата знания на Microsoft:
291074 Вместо персонализациите се виждат лентите с инструменти и бутоните им по подразбиране в Excel (Това може да е на английски)
За допълнителна информация за друг проблем с лентите с инструменти при стартиране на Excel щракнете върху следния номер на статия от Базата знания на Microsoft:
215366 Грешка в страница при стартиране на Excel с команда от меню "Знак за нова страница" (Това може да е на английски)
Файл Excel.pip

Excel запомня какви менюта и команди са използвани и показва първо тези най-често използвани менюта. Excel скрива неизползваните команди в менюта, които могат да се разгъват. Excel съхранява тези данни за използването заедно с настройки за анимиране на менютата във файл с име Excel.pip.

Възможно е този файл да е повреден. Ако това се случи, може да имате проблеми при стартирането на Excel. В тази ситуация намерете файла Excel.pip и го преименувайте. След като преименувате файла, Excel създава отново нов .pip файл при следващото си стартиране. Използвайте функцията за търсене на Windows, за да намерите файла Excel.pip.

Excel се стартира, когато Windows е в безопасен режим

Ако проблемът със стартирането на Excel повече не възниква, когато Windows е в безопасен режим, някоя друга програма е причина за проблема с процеса на стартиране на Excel.

Използвайте метода на елиминирането, за да разберете коя програма точно е причина за проблема. Ако не сте сигурни как да направите това, обърнете се към вашия доставчик на Windows за повече информация относно начина за елиминиране на всяка отделна програма, която се зарежда при стартирането на Windows.

За повече информация относно отстраняването на неизправности в процеса на стартиране на Windows щракнете върху следните номера на статии в Базата знания на Microsoft:
281965 Начини за отстраняване на неизправности с помощната програма Msconfig в Windows 98 (Това може да е на английски)
281995 Отстраняване на неизправности при използване на помощната програма Msconfig в Windows Millennium Edition (Това може да е на английски)
281770 Извършване на "чисто" зареждане за отстраняване на неизправности в Windows 2000 (Това може да е на английски)
310353 Как се конфигурира Windows XP така, че да се стартира от състояние на "чисто" зареждане

Повредени добавки в менюто "Инструменти"

В менюто Инструменти щракнете върху Добавки. Щракнете, за да изчистите квадратчетата за всички избрани добавки, след което щракнете върху OK.

Изтриване на ключовете от системния регистър за COM добавките

COM добавките могат да са инсталирани в произволно местоположение. Програмите, които взаимодействат с Excel, инсталират COM добавки. За да решите проблемите, които могат да възникнат в Excel, изтрийте ключовете от системния регистър за COM добавките и след това рестартирайте Excel.

За да изтрием ключовете от системния регистър за COM добавките вместо вас, отидете на раздела "Изтрийте вместо мен". Ако предпочитате сами да изтриете ключовете от системния регистър за COM добавките, отидете на раздела "Нека ги изтрия сам".

Изтрийте вместо менЗа автоматично изтриване на ключовете от системния регистър за COM добавките щракнете върху бутона или връзката Fix it. Щракнете върху Изпълнение в диалоговия прозорец Изтегляне на файлове и следвайте стъпките в съветника "Fix it".
За автоматично добавяне обратно на ключовете от системния регистър за COM добавките щракнете върху бутона или връзката Fix it. Щракнете върху Изпълнение в диалоговия прозорец Изтегляне на файлове и следвайте стъпките в съветника "Fix it".Забележка Това решение "Fix it" работи за всички езици. За някои езици обаче текстът на съветника може да е на английски.

Забележка Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете решението "Fix it" на флаш устройство или компактдиск и след това да го изпълните на проблемния компютър.

След това отидете на раздела "Това реши ли проблема?".Нека ги изтрия сам

Важно Този раздел, метод или задача съдържа информация за модифициране на системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на системния регистър е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова следвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна защита направете резервно копие на системния регистър, преди да го промените. В случай на възникване на проблем чрез това копие ще можете да възстановите системния регистър. За допълнителна информация как да направите резервно копие на системния регистър или да го възстановите, щракнете върху следния номер на статия от Базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
322756 Създаване на резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows
За да изтриете ръчно ключовете от системния регистър за COM добавките, изпълнете следните стъпки:
 1. Затворете всички програми на Office.
 2. Щракнете върху Старт, щракнете върху Изпълнение, въведете regedit, след което щракнете върху OK.
 3. Намерете следния подключ на системния регистър:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Excel\AddIns
 4. Щракнете върху Addins (Добавки) и след това върху Export (Експортиране) в менюто File (Файл).
 5. Дайте име на файла "XLaddinHKCU.reg" и след това го запишете на работния плот.
 6. Изберете подключа AddIns (Добавки), щракнете върху Delete (Изтрий) в менюто Edit (Редактиране) и след това върху Yes (Да).
 7. Намерете следния подключ на системния регистър:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Excel\Addins

  Забележка: Ако използвате 64-битова версия на Office (само за 2010)
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Excel\Addins
 8. Щракнете върху Addins (Добавки) и след това върху Export (Експортиране) в менюто File (Файл).
 9. Дайте име на файла "XLaddinHKLM.reg" и след това го запишете на работния плот.
 10. Изберете подключа AddIns (Добавки), щракнете върху Delete (Изтрий) в менюто Edit (Редактиране) и след това върху Yes (Да).
 11. Затворете редактора на системния регистър.
 12. Стартирайте Excel.
Ако проблемът е решен, значи причината за проблема е COM добавка. Можете да прегледате ключовете в системния регистър под Addins (Добавки) в редактора на системния регистър, за да разберете кой е производителят на добавката. След това можете да се свържете с него за актуализации.

Това реши ли проблема?

Проверете дали проблемът е решен. Ако е решен, не е необходимо да четете по-нататък в този раздел. Ако проблемът не е решен, може да се обърнете към поддръжката.

Повреда в ключовете от системния регистър

Излезте от Excel и преименувайте следните ключове от системния регистър, например преименувайте excel на excel.old. Когато стартирате Excel отново, той ще задейства поправка, за да зададе като настройки настройките по подразбиране.

Можете да премахнете някои ключове от системния регистър, за да нулирате персонализираните потребителски настройки за вашите програми от Microsoft Office.


За да нулираме персонализираните потребителски настройки вместо вас, отидете на раздела "Нулирайте ги вместо мен". Ако предпочитате сами да нулирате персонализираните потребителски настройки, отидете на раздела "Нека ги нулирам сам".

Нулирайте ги вместо менЗа автоматично нулиране на персонализираните потребителски настройки щракнете върху бутона или връзката Fix it. Щракнете върху Изпълнение в диалоговия прозорец Изтегляне на файлове и следвайте стъпките в съветника "Fix it".
Премахване на всички потребителски ключове за Excel от системния регистърЗаместване на вече премахнатите потребителски ключове за Excel от системния регистър

Забележка Този съветник може да е само на английски език, но автоматичната корекция работи и за други езикови версии на Windows.

Забележка Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете автоматичната корекция на флаш устройство или компактдиск и след това да я изпълните на проблемния компютър.

След това отидете на раздела "Това реши ли проблема?".Нека ги нулирам сам

Важно Този раздел, метод или задача съдържа информация за модифициране на системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на системния регистър е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова следвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна защита направете резервно копие на системния регистър, преди да го промените. В случай на възникване на проблем чрез това копие ще можете да възстановите системния регистър. За допълнителна информация как да направите резервно копие на системния регистър или да го възстановите, щракнете върху следния номер на статия от Базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
322756 Създаване на резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows
Забележка Премахването на следващите ключове от системния регистър може да нулира персонализираните потребителски настройки за вашите програми от Microsoft Office.

Excel 2003

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

Excel 2002

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

Excel 2000

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel
Когато рестартирате Excel, се задейства операция по възстановяване на стойностите по подразбиране на настройките.

Excel 2007

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel
 

Excel 2010

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Excel 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\14.0\Excel 


Ако тази процедура не реши проблема, можете да възстановите първоначалните настройки. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
 1. Излезте от Excel.
 2. Изтрийте новосъздадените ключове в системния регистър за Excel.
 3. Преименувайте ключовете от Excel.old на Excel.

Това реши ли проблема?

Проверете дали проблемът е решен. Ако е решен, не е необходимо да четете по-нататък в този раздел. Ако проблемът не е решен, можете да се свържете с поддръжката.

Други проблеми при отваряне на файлове на Excel

Ако в Excel възникват проблеми само когато отваряте определени файлове на Excel, трябва да използвате различен подход за отстраняване на проблема. You may need to do anything from disabling macros to rebuilding the workbook.

За допълнителна информация щракнете върху статиите със следните номера, за да ги прегледате в Базата знания на Microsoft:
820741 Възстановяване на данни от повредени работни книги в Excel 2002 и Excel 2003 (Това може да е на английски)
179871 Методи за възстановяване на данни от увредени работни книги на Excel 2000 (Това може да е на английски)
213951 Отстраняване на източника на проблема, когато при записване на файлове в Excel 2000 те се повреждат (Това може да е на английски)
БИБЛИОГРАФИЯ

Благодарности на един от най-ценните професионалисти Jan Karel Pieterse за приноса му към решенията "Fix it" в тази статия.

За допълнителна информация относно папките за стартиране щракнете върху следния номер на статия в Базата знания на Microsoft, за да я отворите:
822107 Използване на папките за стартиране в Excel 2003 (Това може да е на английски)
291218 Използване на папките за стартиране на Excel в Excel 2002 (Това може да е на английски)
240150 Използване на папките за стартиране на Excel в Excel 2000 (Това може да е на английски)
За повече информация относно безопасния режим на Excel 2002, щракнете върху Помощ за Microsoft Excel в менюто Помощ, въведете за безопасния режим на office в Office помощника или съветника за отговори и след това щракнете върху Търсене, за да прегледате върнатите теми.
XL2002 XL2000 launch open run error clean boot XL2007 XL2003 fixit fix it XL2010
Свойства

ИД на статията: 280504 – Последен преглед: 03/15/2012 13:16:00 – Редакция: 5.0

Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Office Excel Viewer 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2010

 • kbmsifixme kbfixme kbstartprogram kbtshoot kbhowto KB280504
Обратна връзка