В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Как да извършите "чисто" стартиране с цел отстраняване на проблем в Windows 8, Windows 7 или Windows Vista

Поддръжката за Windows Vista без инсталирани сервизни пакети приключи на 13 април 2010 г. За да продължите да получавате актуализации на защитата за Windows, използвайте Windows Vista със Service Pack 2 (SP2). За повече информация посетете следния уеб сайт на Microsoft:

ВЪВЕДЕНИЕ

Какво представлява "чистото стартиране"?

За отстраняване на грешки за съобщения и други проблеми можете да стартирате Windows Vista, Windows 7 или Windows 8, като използвате минимален набор от драйвери и програми за стартиране. Този вид стартиране е известен като "чисто" зареждане. "Чистото" зареждане помага да се елиминират софтуерни конфликти.

В тази статия се описва как да отстранявате проблеми в Windows Vista, Windows 7 или Windows 8, като изпълните "чисто" зареждане. В тази статия се описва също как да стартирате услугата Windows Installer и как да върнете компютъра в начално състояние, така че да се стартира по обичайния начин.

Забележка След извършване на "чисто" зареждане е възможно временно да загубите достъп до някои функции. Когато стартирате компютъра по обичайния начин, тези функции се възстановяват. Обаче може да получите първоначалното съобщение за грешка. Или да се сблъскате с първоначалното поведение.
Как да извършите "чисто" зареждане
Информацията в тази статия не е предназначена за решаване на конкретни проблеми. Следователно, преди да предприемете тези стъпки, потърсете информация за вашия проблем в базата знания на Microsoft. При търсене използвайте текста на съобщението за грешка или описание на проблема. За търсене в базата знания посетете следния уеб сайт на Microsoft: Забележка Ако компютърът е свързан към мрежа, настройките за правила на мрежата могат да ви попречат да изпълните тези стъпки. Силно препоръчваме да не използвате помощната програма за конфигуриране на системата, за да променяте разширените опции за стартиране на компютъра, освен ако инженер по поддръжката на Microsoft не ви даде инструкции за това. По този начин компютърът ви може да стане неизползваем.

Windows 8

 1. Плъзнете от десния край на екрана и след това натиснете Търсене. Или ако използвате мишка, посочете долния десен ъгъл на екрана и след това щракнете върху Търсене.
 2. Въведете msconfig в полето за търсене и след това докоснете или щракнете върху msconfig. 3. В раздела Услуги на диалоговия прозорец Системна конфигурация докоснете или щракнете, за да поставите отметка в квадратчето Скрий всички услуги на Microsoft, след което докоснете или щракнете върху Забраняване на всички. 4. В раздела Стартиране в диалоговия прозорец Системна конфигурация докоснете или щракнете върху Отваряне на диспечера на задачите. 5. В раздела Стартиране в диспечера на задачите за всеки елемент за стартиране изберете елемент и след това щракнете върху Забрани. 6. Затворете диспечера на задачите.
 7. В раздела Стартиране в диалоговия прозорец Системна конфигурация докоснете или щракнете върху OK и след това рестартирайте компютъра.Windows 7 и Windows Vista

 1. Влезте в компютъра, като използвате акаунт с права на администратор.
 2. Щракнете върху Старт бутон , въведете msconfig.exe в полето Начало на търсене и след това натиснете Enter, за да стартирате помощната програма за конфигуриране на системата.

  Разрешение за достъп до потребителски акаунт Ако се появи подкана за въвеждане на администраторска парола или за потвърждение, въведете вашата парола или съответно потвърдете данните. 3. В раздела Общи щракнете върху опцията Избираемо стартиране и след това щракнете, за да махнете отметката от квадратчето Зареждай системните услуги. (Квадратчето за отметка Използвай оригиналния Boot.ini е недостъпно.) 4. В раздела Услуги щракнете, за да поставите отметка в квадратчето Скрий всички услуги на Microsoft, и след това щракнете върху Забраняване на всички.  Забележка Тази стъпка позволява на услугите на Microsoft да продължат да се изпълняват. Тези услуги са "Работа в мрежа", "Plug and Play", "Регистриране на събития ", "Съобщаване за грешки " и други. Ако забраните тези услуги, може да изтриете всички точки на възстановяване завинаги. Не правете това, ако искате да използвате помощната програма "Възстановяване на системата" със съществуващи точки за възстановяване.
 5. Щракнете върху OK и след това върху Рестартиране.
Видеоклип: Как да извършите "чисто" зареждане в Windows
Допълнителна информация

Как да определите какво причинява проблема чрез извършване на "чисто" зареждане на

Windows 8

 1. Влезте в компютъра, като използвате акаунт с права на администратор.
 2. На екрана Старт въведете msconfig и натиснете Enter.
 3. Докоснете или щракнете върху раздела Услуги и след това докоснете или щракнете, за да поставите отметка в квадратчето Скрий всички услуги на Microsoft.
 4. Докоснете или щракнете, за да поставите отметки в половината квадратчета от списъка Услуга.
 5. Докоснете или щракнете върху OK, след което докоснете или щракнете върху Рестартиране.
 6. Проверете дали проблемът все още е налице след рестартиране на компютъра.
  • Ако проблемът все още е налице, повторете стъпки от 1 до 4, но махнете отметките от половината квадратчета от списъка Услуга, които първоначално сте поставили.
  • Ако проблемът изчезне, повторете стъпки от 1 до 4, като поставите отметки само в половината от останалите празни квадратчета от списъка Услуга. Повтаряйте тези стъпки, докато не сте поставили отметки във всички квадратчета.
  • Ако все още се сблъсквате с проблема, след като сте оставили само една избрана услуга от списъка Услуга, това означава, че избраната услуга причинява проблема и трябва да преминете на стъпка 10. Ако проблемът не е породен от услуга, отидете на стъпка 7.
 7. Извършете "чисто" зареждане на компютъра. За целта повторете стъпки 1 и 2 в този раздел.
 8. Натиснете или щракнете върху раздела Стартиране, след което докоснете или щракнете, за да поставите отметка в половината квадратчета от списъка Елемент за стартиране.
 9. Щракнете върху OK и след това върху Рестартиране.
  • Ако проблемът все още е налице, повторете стъпки 7 и 8, но махнете отметките от половината квадратчета от списъка Елемент за стартиране, които първоначално сте поставили.
  • Ако проблемът изчезне, повторете стъпки 7 и 8, като поставите отметки само в половината от останалите празни квадратчета от списъка Услуга. Повтаряйте тези стъпки, докато не сте поставили отметки във всички квадратчета.
  • Ако все още се сблъсквате с проблема, след като само един елемент за стартиране е избран в списъка Елемент за стартиране, това означава, че избраният елемент за стартиране е причинителят на проблема. Трябва да отидете на стъпка 10. Ако нито един от елементите за стартиране не причинява този проблем, най-вероятно причината е в услуга на Microsoft. За да определите коя услуга на Microsoft може да е причина за проблема, повторете 1 до 6 в стъпка 2, без да поставяте отметка в квадратчето Скрий всички услуги на Microsoft.
 10. След като определите кой зареждащ се при стартиране компонент или коя услуга е причината за проблема, се свържете с производителя на програмата, за да разберете дали проблемът може да бъде отстранен. Или изпълнете помощната програма за конфигуриране на системата и след това докоснете или щракнете, за да махнете отметката от квадратчето за проблемния елемент.

Windows 7 и Windows Vista

 1. Влезте в компютъра, като използвате акаунт с права на администратор.
 2. Щракнете върху Старт бутон , въведете msconfig.exe в полето Начало на търсене и след това натиснете Enter, за да стартирате помощната програма за конфигуриране на системата.

  Разрешение за достъп до потребителски акаунт Ако се появи подкана за въвеждане на администраторска парола или за потвърждение, въведете вашата парола или съответно потвърдете данните. 3. Щракнете върху раздела Услуги и след това щракнете, за да поставите отметка в квадратчето Скрий всички услуги на Microsoft.
 4. Отметнете половината квадратчета в списъка Услуга.
 5. Щракнете върху OK и след това върху Рестартиране.
 6. Проверете дали проблемът все още е налице след рестартиране на компютъра.
  • Ако проблемът все още е налице, повторете стъпки от 1 до 4, но махнете отметките от половината квадратчета от списъка Услуга, които първоначално сте поставили.
  • Ако проблемът изчезне, повторете стъпки от 1 до 4, като поставите отметки само в половината от останалите празни квадратчета от списъка Услуга. Повтаряйте тези стъпки, докато не сте поставили отметки във всички квадратчета.
  • Ако все още се сблъсквате с проблема, след като сте оставили само една избрана услуга от списъка Услуга, това означава, че избраната услуга е причинителят на проблема. Отидете на стъпка 10. Ако проблемът не е породен от услуга, отидете на стъпка 7.
 7. Извършете "чисто" зареждане, като повторите стъпки 1 и 2.
 8. Щракнете върху раздела Стартиране и след това поставете отметки в половината квадратчета от списъка Елемент за стартиране.

  Екранна снимка за тази стъпка
 9. Щракнете върху OK и след това върху Рестартиране.
  • Ако проблемът все още е налице, повторете стъпки 7 и 8, но махнете отметките от половината квадратчета от списъка Елемент за стартиране, които първоначално сте поставили.
  • Ако проблемът изчезне, повторете стъпки 7 и 8, като поставите отметки само в половината от останалите празни квадратчета от списъка Услуга. Повтаряйте тези стъпки, докато не сте поставили отметки във всички квадратчета.
  • Ако все още се сблъсквате с проблема, след като само един елемент за стартиране е избран в списъка Елемент за стартиране, това означава, че избраният елемент за стартиране е причинителят на проблема. Отидете на стъпка 10. Ако никой елемент за стартиране не е причинителят на проблема, то вероятно действителната причина е услуга на Microsoft. За да определите коя услуга на Microsoft може да е причината за съответния проблем, повторете стъпки от 1 до 6, без да поставяте отметка в квадратчето Скрий всички услуги на Microsoft по време на тези стъпки.
 10. След като определите кой зареждащ се при стартиране компонент или коя услуга е причината за проблема, се свържете с производителя на програмата, за да разберете дали проблемът може да бъде отстранен. Можете също да изпълните помощната програма за конфигуриране на системата и след това да изчистете квадратчето за отметка за проблемния компонент.

Как да рестартирате компютъра така, че да се стартира както обикновено след отстраняване на неизправност чрез "чисто" зареждане

След като приключите с отстраняването на неизправности, изпълнете следните стъпки, за да рестартирате компютъра както обикновено.

Windows 8

 1. На екрана Старт въведете msconfig и натиснете Enter.
 2. В раздела Общи натиснете и щракнете върху опцията Нормално стартиране.
 3. Натиснете или щракнете върху раздела Услуги и премахнете отметката в квадратчето до Скрий всички услуги на Microsoft, а след това натиснете или щракнете върху Разрешаване на всички.
 4. После натиснете или щракнете върху раздела Стартиране, а след това натиснете или щракнете върху Отваряне на диспечера на задачите.
 5. В диспечера на задачите разрешете всички ваши автоматично зареждащи се програми при стартиране, след което натиснете или щракнете върху OK.
 6. Когато се появи подкана да рестартирате компютъра, докоснете или щракнете върху Рестартирай.

Windows 7 и Windows Vista

 1. Щракнете върху Старт бутон , въведете msconfig.exe в полето Начало на търсене и след това натиснете Enter.

  Разрешение за потребителски достъп Ако се появи подкана за въвеждане на администраторска парола или за потвърждение, въведете вашата парола или щракнете върху Продължи.
 2. В раздела Общи щракнете върху опцията Нормално стартиране и след това върху ОК.
 3. Когато се появи подкана да рестартирате компютъра, щракнете върху Рестартирай.

Допълнителни ресурси

Как да стартирате услугата Windows Installer, когато системните услуги не са заредени

Ако изпълните инсталационна програма, без да сте стартирали услугата Windows Installer, може да се появи следното съобщение за грешка:
Няма достъп до услугата Windows Installer. Свържете се с вашите специалисти по поддръжка, за да проверят дали услугата Windows Installer е регистрирана правилно.
Услугата Windows Installer не се стартира, ако изчистите отметката от квадратчето Зареждай системните услуги в помощната програма за конфигуриране на системата. За да използвате услугата Windows Installer, когато системните услуги не са заредени, трябва да я стартирате ръчно. За целта изпълнете стъпките по-долу.
Windows 8
 1. От началния екран въведете computer.
 2. Щракнете с десния бутон на мишката или плъзнете пръст на Компютър, след което докоснете или щракнете върху Управление.
 3. В дървото на конзолата докоснете или щракнете върху Услуги и приложения, след което докоснете или щракнете върху Услуги.
 4. В екрана с подробни данни щракнете с десния бутон на мишката или плъзнете с пръст до Windows Installer и след това докоснете или щракнете върху Старт.
Windows 7 и Windows Vista
 1. Щракнете върху Стартбутон Старт, с десния бутон на мишката щракнете върху Компютър и изберете Управление.

  Разрешение за потребителски достъп Ако се появи покана за въвеждане на администраторска парола или за потвърждение, въведете вашата парола или съответно потвърдете данните.
 2. В дървото на конзолата щракнете върху Услуги и приложения, след което щракнете върху Услуги.
 3. В екрана с подробни данни щракнете с десния бутон на мишката върху Windows Installer и след това щракнете върху Старт.
Свойства

ИД на статията: 929135 – Последен преглед: 10/23/2013 14:58:00 – Редакция: 13.0

Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Starter, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition

 • kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo kbcip kbvideocontent KB929135
Обратна връзка