Можете да добавяте, копирате или изтривате текстови полета в своите приложения на Microsoft Office. Текстовото поле ви позволява да добавите текст навсякъде във файла си. Можете например да създадете изведени цитати или странични ленти, които привличат вниманието към важна информация. За Word вижте Добавяне, копиране или премахване на текстово поле в Word.

Добавяне на текстово поле

За да научите как да добавите текстово поле, изберете приложение от падащия списък.

 1. В раздела Вмъкване, в групата Текст щракнете върху Текстово поле.

  Бутон "Текстово поле" в групата "Текст"

 2. В работния лист щракнете и плъзнете, за да очертаете текстово поле с желания размер.

 3. За да добавите текст, щракнете в полето и въведете или поставете текста си

  Забележки: 

  • За да форматирате текст в текстовото поле, изберете текста и после използвайте опциите за форматиране в групата Шрифт на раздела Начало.

   Опции в групата "Шрифт"

  • За да разположите текстовото поле, щракнете върху него и когато показалецът стане кръстосани стрелки (Четирипосочна стрелка), плъзнете текстовото поле до ново местоположение.

  • Можете също да промените или премахнете граница на текстово поле или фигура.

Най-горе на страницата

 1. Щракнете в основния текст на отворено имейл съобщение.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Текст щракнете върху Текстово поле и след това върху Начертай текстово поле.

  Менюто "Текстово поле" в групата "Текст"

 3. Щракнете и плъзнете в основния текст на съобщението, за да очертаете текстово поле с желания размер.

 4. За да добавите текст, щракнете в текстовото поле и въведете или поставете текста.

  Забележки: 

  • За да форматирате текста в текстовото поле, изберете текста и после използвайте опциите за форматиране в групата Основен текст на раздела Съобщение.

   Опции в групата "Основен текст"

  • За да разположите текстовото поле, щракнете върху него и когато показалецът стане Четирипосочна стрелка, плъзнете текстовото поле на ново място.

  • За да контролирате как да се обтече текстът около полето, щракнете върху Опции за оформление Бутон ''Опции за оформление'', след което изберете опция от списъка.

   Опции за оформление на текстово поле

  • Можете също да промените или премахнете граница на текстово поле или фигура.

Най-горе на страницата

 1. В раздела Вмъкване, в групата Текст щракнете върху Текстово поле.

  Бутон "Текстово поле" в групата "Текст"

 2. Щракнете в презентацията и плъзнете, за да очертаете текстовото поле с желания размер.

 3. За да добавите текст, щракнете вътре в полето и въведете или поставете текст.

Ако не използвате мишка

 1. Натиснете Alt+N, за да отидете на раздела Вмъкване.

 2. Използвайте клавишите със стрелки, за да преминете до бутона Текстово поле.

 3. Натиснете Ctrl+Enter, за да добавите текстовото поле към слайда си, след което въведете текста.

  Забележки: 

  • За да форматирате текста в текстовото поле, изберете текста и после използвайте опциите за форматиране в групата Шрифт на раздела Начало.

   Опции в групата "Шрифт"

  • За да разположите текстовото поле, щракнете върху него и когато показалецът стане Четирипосочна стрелка, плъзнете текстовото поле на ново място.

  • Можете също да промените или премахнете граница на текстово поле или фигура.

Най-горе на страницата

 1. В проект с диаграма на Гант щракнете върху раздела Формат и изберете Рисуване.

 2. Щракнете върху Текстово поле, след което плъзнете диаграмата на Гант, за да начертаете текстовото поле с желания размер.

 3. За да добавите текст, щракнете в текстовото поле и въведете или поставете текста.

  Забележки: 

Копиране на текстово поле

 1. Щракнете върху границата на текстовото поле, което искате да копирате.

 2. Натиснете Ctrl+C.

  Забележка: Уверете се, че показалецът е върху границата на текстовото поле, а не вътре в него. Ако той е вътре и натиснете Ctrl+C, ще се копира текстът, а не текстовото поле.

 3. Изберете местоположение и натиснете Ctrl+V, за да поставите текстовото поле.

Изтриване на текстово поле

 • Щракнете върху границата на текстовото поле, което искате да изтриете, след което натиснете Delete.

  Забележка: Уверете се, че показалецът е върху границата на текстовото поле, а не вътре в него. Ако той е вътре и натиснете Delete, ще се изтрие текстът в полето, а не самото поле.

Добавяне на текстово поле

За да научите как да добавите текстово поле, изберете приложение от падащия списък.

 1. В раздела Вмъкване, в групата Текст щракнете върху Текстово поле.

  Групата ''Текст'' в раздела ''Вмъкване'' в лентата на Excel 2010.

 2. Щракнете в работния лист и плъзнете, за да очертаете текстовото поле с желания размер.

 3. За да добавите текст в текстово поле, щракнете в текстовото поле и след това въведете или поставете текст.

  Забележки: 

  • За да форматирате текст в текстовото поле, изберете текста и после използвайте опциите за форматиране в групата Шрифт на раздела Начало.

   Групата ''Шрифт'' в раздела ''Начало'' в лентата на Excel 2010.

  • За да разположите текстовото поле, щракнете върху него и когато показалецът стане Четирипосочна стрелка, плъзнете текстовото поле на ново място.

  • Можете също да промените или премахнете граница на текстово поле или фигура.

Най-горе на страницата

 1. Щракнете в основния текст на отворено имейл съобщение.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Текст щракнете върху Текстово поле и след това върху Начертай текстово поле.

  Менюто "Текстово поле" в групата "Текст"

 3. Щракнете и плъзнете в основния текст на съобщението, за да очертаете текстово поле с желания размер.

 4. За да добавите текст, щракнете в текстовото поле и въведете или поставете текста.

  Забележки: 

  • За да форматирате текста в текстовото поле, изберете текста и после използвайте опциите за форматиране в групата Основен текст на раздела Съобщение.

   Опции в групата "Основен текст"

  • За да разположите текстовото поле, щракнете върху него и когато показалецът стане Четирипосочна стрелка, плъзнете текстовото поле на ново място.

  • За да контролирате как да се обтече текстът около полето, щракнете върху Опции за оформление Бутон ''Опции за оформление'', след което изберете опция от списъка.

   Опции за оформление на текстово поле

  • Можете също да промените или премахнете граница на текстово поле или фигура.

Най-горе на страницата

 1. В раздела Вмъкване, в групата Текст щракнете върху Текстово поле.

  Групата ''Текст'' в раздела ''Вмъкване'' в лентата на PowerPoint 2010.

 2. Щракнете в презентацията и плъзнете, за да очертаете текстовото поле с желания размер.

 3. За да добавите текст в текстово поле, щракнете в текстовото поле и след това въведете или поставете текст.

  Забележки: 

  • За да форматирате текст в текстовото поле, изберете текста и после използвайте опциите за форматиране в групата Шрифт на раздела Начало.

   Групата ''Шрифт'' в раздела ''Начало'' в лентата на PowerPoint 2010.

  • За да разположите текстовото поле, щракнете върху него и когато показалецът стане Четирипосочна стрелка, плъзнете текстовото поле на ново място.

  • Можете също да промените или премахнете граница на текстово поле или фигура.

Най-горе на страницата

Копиране на текстово поле

 1. Щракнете върху границата на текстовото поле, което искате да копирате.

 2. В раздела Начало , в групата Клипборд щракнете върху Копирай Бутонът ''Копирай''..

  Уверете се, че показалецът не е вътре в текстовото поле, а е върху границата на текстовото поле. Ако показалецът не е върху границата, натискането на Копирай ще копира текста вътре в текстовото поле, а не текстовото поле.

 3. В раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху Постави.

  Групата ''Клипборд'' в раздела ''Начало''.

Изтриване на текстово поле

 • Щракнете върху границата на текстовото поле, което искате да изтриете, след което натиснете DELETE.

  Уверете се, че показалецът не е вътре в текстовото поле, а е върху границата на текстовото поле. Ако показалецът не е върху границата, натискането на DELETE ще изтрие текста вътре в текстовото поле, а не текстовото поле.

Добавяне на текстово поле

За да научите как да добавите текстово поле, изберете приложение от падащия списък.

 1. В раздела Вмъкване, в групата Текст щракнете върху Текстово поле.

  Изображение на лентата на Excel

 2. Щракнете в работния лист и плъзнете, за да очертаете текстовото поле с желания размер.

 3. За да добавите текст в текстово поле, щракнете в текстовото поле и след това въведете или поставете текст.

  Забележки: 

Най-горе на страницата

 1. В имейл съобщение, в раздела Вмъкване, в групата Текст щракнете върху Текстово поле и след това върху Начертай текстово поле.

  Your status string automatically updates when you are in an audio or video call, or conference.

 2. Щракнете в имейл съобщението и плъзнете, за да начертаете текстовото поле с желания размер.

 3. За да добавите текст в текстово поле, щракнете в текстовото поле и след това въведете или поставете текст.

  Забележки: 

  • За да форматирате текст в текстовото поле, използвайте опциите за форматиране в групата Шрифт на раздела Форматиране на текст.

   Изображение на лентата на Outlook

  • За да разположите текстовото поле, щракнете върху него и когато показалецът стане Четирипосочна стрелка, плъзнете текстовото поле на ново място.

  • Можете да промените или премахнете граница от текстово поле или фигура или да добавите запълване или ефект към фигура или текстово поле.

  • Ако имате няколко текстови полета, можете да ги свържете едно с друго така, че текстът да преминава от едно текстово поле в друго. Щракнете в едно от текстовите полета и после под Инструменти за текстово поле, в раздела Формат, в групата Текст щракнете върху Създаване на връзка.

   Изображение на ''Инструменти за текстово поле'', раздел ''Форматиране''

Най-горе на страницата

 1. В раздела Вмъкване, в групата Текст щракнете върху Текстово поле.

  Изображение на лентата на PowerPoint

 2. Щракнете в презентацията и плъзнете, за да очертаете текстовото поле с желания размер.

 3. За да добавите текст в текстово поле, щракнете в текстовото поле и след това въведете или поставете текст.

  Забележки: 

Най-горе на страницата

Копиране на текстово поле

 1. Щракнете върху границата на текстовото поле, което искате да копирате.

 2. Щракнете с десния бутон и изберете Копирай от менюто.

  Уверете се, че показалецът не е вътре в текстовото поле, а е върху границата на текстовото поле. Ако показалецът не е върху границата, натискането на Копирай ще копира текста вътре в текстовото поле, а не текстовото поле.

 3. Поставете курсора там, където искате да бъде копираното текстово поле, щракнете с десния бутон и след това щракнете върху Постави.

  Групата ''Клипборд'' в раздела ''Начало''.

Изтриване на текстово поле

 • Щракнете върху границата на текстовото поле, което искате да изтриете, след което натиснете DELETE.

  Уверете се, че показалецът не е вътре в текстовото поле, а е върху границата на текстовото поле. Ако показалецът не е върху границата, натискането на DELETE ще изтрие текста вътре в текстовото поле, а не текстовото поле.

 • За да изтриете няколко текстови полета едновременно, задръжте натиснат клавиша CTRL и щракнете поред върху границата на всяко текстово поле, след което натиснете клавиша DELETE.

 • За да изтриете текстово поле, но да запазите текста вътре в него, изберете текста в текстовото поле и след това натиснете CTRL+C за копиране на текста в клипборда, преди да изтриете текстовото поле.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си

Преглед на обучението >

Получавайте първи новите функции

Присъединете се към Microsoft приобщени >

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×