Контурът на фигура ви позволява да изберете цвета, дебелината или стила на външната граница на текстово поле, фигура или Графика SmartArt. Като зададете границата на Без контур, премахвате изцяло границата.
 

Важно: В Word и Outlook трябва първо да фиксирате няколко обекта, преди да ги изберете. Изберете един обект. След това натиснете и задръжте Ctrl, докато избирате още обекти

Забележка: Ако променяте границата на Графика SmartArt, изберете графиката и намерете Контур на фигура в раздела Формат .

Изпробвайте структурата "скицирана"

Ако използвате Microsoft 365, можете да придадете непринуден, нарисуван на ръка вид на фигури с помощта на скицирания контур.

 1. Изберете съществуваща фигура във вашия документ или начертайте нова.

 2. Когато фигурата е избрана, в раздела Формат на фигура изберете Контур на фигура > Скицирана и след това изберете ширина на линията.

  (Колкото по-малък е размерът в пунктове ("pt"), толкова по-тънка е линията.)

  Опциите за скициране в менюто "Контур на фигура".

Задаване на дебелината на линията

 1. Изберете границата на текстовото поле или фигурата.

  Ако искате да промените няколко текстови полета или фигури, щракнете върху първото текстово поле или фигура, след което натиснете и задръжте клавиша Ctrl, докато щраквате последователно върху другите текстови полета или фигури.

 2. Отидете на Форматиране > контур на фигура, посочете Тегло и след това изберете дебелина.

  Менюто ''Контур на фигура''

  Ако не виждате раздела Формат, се уверете, че сте избрали текстовото поле или фигурата.

  Забележка: Ако не виждате дебелината, която искате, изберете Още линии и задайте дебелината, която искате, в полето Ширина .

 1. Изберете текстовото поле или фигурата.

  Ако искате да промените няколко текстови полета или фигури, щракнете върху първото текстово поле или фигура, след което натиснете и задръжте клавиша Ctrl, докато щраквате последователно върху другите текстови полета или фигури.

 2. Щракнете върху раздела Формат , щракнете върху Контур на фигура, посочете Тирета и след това щракнете върху желания стил.

  Менюто ''Контур на фигура''

  Ако не виждате раздела Формат, се уверете, че сте избрали текстовото поле или фигурата.

 1. Изберете текстовото поле или фигурата.

 2. В раздела Формат щракнете върху Контур на фигура, посочете Тирета и изберете Още линии.

 3. В екрана Форматиране на фигура, под Линия изберете желаните опции за стил на линия.

 1. Изберете текстовото поле или фигурата.

  Ако искате да промените няколко текстови полета или фигури, щракнете върху първото текстово поле или фигура, след което натиснете и задръжте клавиша Ctrl, докато щраквате последователно върху другите текстови полета или фигури.

 2. В раздела Формат щракнете върху Контур на фигура, след което върху Без контур.

  Менюто ''Контур на фигура''

Вж. също

Добавяне, промяна или изтриване на граници от документи или картини

Добавяне на запълване или ефект към фигура или текстово поле

Прилагане и премахване на граници на клетки в работен лист

 1. Изберете текстовото поле или фигурата.

  Ако искате да промените няколко текстови полета или фигури, щракнете върху първото текстово поле или фигура, след което натиснете и задръжте клавиша Ctrl, докато щраквате последователно върху другите текстови полета или фигури.

 2. В Инструменти за рисуване, в раздела Формат, в групата Стилове на фигури щракнете върху Контур на фигура, посочете Тегло и след това щракнете върху дебелината на линията, която искате.

  Групата "Стилове за фигури" в раздела "Формат".

  Ако не виждате разделите Инструменти за рисуване или Формат , проверете дали сте избрали текстовото поле или фигурата. Може да се наложи да щракнете двукратно върху текстовото поле или фигурата, за да отворите раздела Формат.

  Менюто ''Контур на фигура''

Забележка: Ако не виждате дебелината, която искате, изберете Още линии и задайте дебелината, която искате, в полето Ширина .

 1. Изберете текстовото поле или фигурата.

  Ако искате да промените няколко текстови полета или фигури, щракнете върху първото текстово поле или фигура, след което натиснете и задръжте клавиша Ctrl, докато щраквате последователно върху другите текстови полета или фигури.

 2. В Инструменти за рисуване, в раздела Формат, в групата Стилове на фигури щракнете върху Контур на фигура, посочете Тирета и след това щракнете върху желания от вас стил на граница.

  групата "Стилове за фигури" в раздела "Формат".

  Ако не виждате разделите Инструменти за рисуване или Формат , проверете дали сте избрали текстовото поле или фигурата. Може да се наложи да щракнете двукратно върху текстовото поле или фигурата, за да отворите раздела Формат.

  Менюто ''Контур на фигура''

 1. Изберете текстовото поле или фигурата.

 2. Под Инструменти за рисуване, в раздела Формат щракнете върху Контур на фигура, посочете Тирета и изберете Още линии.

 3. В диалоговия прозорец Форматиране на фигура, от Стил на линия изберете желаните опции за стил на линия.

 1. Изберете границата на текстовото поле или фигурата, която искате да премахнете.

  Ако искате да промените няколко текстови полета или фигури, щракнете върху първото текстово поле или фигура, след което натиснете и задръжте клавиша Ctrl, докато щраквате последователно върху другите текстови полета или фигури.

 2. Под Инструменти за рисуване, в раздела Формат, в групата Стилове на фигури щракнете върху Контур на фигура, след което щракнете върху Без контур.

  От ''Инструменти за рисуване'', разделът ''Форматиране'' в лентата на PowerPoint 2010.

  Ако не виждате разделите Инструменти за рисуване или Формат , проверете дали сте избрали текстовото поле или фигурата. Може да се наложи да щракнете двукратно върху текстовото поле или фигурата, за да отворите раздела Формат.

  Менюто ''Контур на фигура''

Вж. също

Добавяне на запълване или ефект към фигура или текстово поле

Добавяне, промяна или изтриване на граници от документи или картини

Добавяне, копиране или изтриване на текстово поле

Прилагане и премахване на граници на клетки в работен лист

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×