Добавяне на контакт

Има няколко действия, които трябва да извършите, за да поддържате актуален вашия списък с контакти. Тази статия ви помага да организирате контактите, така че да можете лесно да намирате хората, с които трябва да влизате в контакт.

Какво искате да направите?

Търсене на хора

Лентата за търсене се намира в списъка "Контакти" под иконата Контакти и в изгледа "Телефон" под иконата Телефон. Можете да търсите имена на хора или умения (длъжности).

Търсене на контакт

 • В полето за търсене въведете име, псевдоним за имейл или телефонен номер. Можете дори да въведете името на група за разпространение или псевдоним. Комуникационният софтуер Microsoft Lync Online показва резултатите, докато въвеждате. Ако излезе повече от един контакт или група, в началото на списъка се показва този, който е във вашия списък "Контакти". Всички елементи, независимо дали са контакти, или не, ще имат вертикална лента на състоянието вляво от картината на лицето и ще указват наличност, например "Достъпен", "Офлайн" и "Зает".

 • Ако вашата фирма използва услуги на Microsoft SharePoint, под лентата за търсене се появяват бутоните Име и Умение . Можете да търсите с помощта на ключова дума, например длъжност или област на компетентност. Щракнете върху Умение, за да видите други с подобни области на компетентност или длъжности. Щракнете върху X в лентата за търсене, за да се върнете в списъка "Контакти".

Най-горе на страницата

Избиране на няколко контакта

Понякога е по-ефективно да изберете няколко контакта едновременно. Пример за това е случаят, когато съставяте покана за събрание.

 • За да изберете няколко несъседни контакта, натиснете и задръжте клавиша CTRL, докато щраквате върху тях.

 • За съседни контакти натиснете и задръжте клавиша SHIFT, докато щраквате, или използвайте клавишите със стрелки, за да избирате.

Най-горе на страницата

Добавяне на хора, които не са от вашата фирма, към списъка "Контакти"

Lync Online може да показва информация за наличност за контакти, които използват имейл услуги, например мрежата за интернет услуги Windows Live (включително MSN и Hotmail), и които са присъединени към Lync. Външните потребители (потребители, които са извън вашата фирма) могат да извършват дейности като споделяне на информация за наличност, Lync повиквания и провеждане на видео конференции.

 1. Отворете Lync и в полето за търсене въведете имейл адрес за лицето, което искате да добавите към вашия списък "Контакти".

 2. Във визитката, която се показва, щракнете върху знака плюс (+).

 3. Изберете група с контакти, в която да поставите контакта. Можете също да създадете в момента нова група, като въведете името зад полето Добавяне към нова група.

Някои потребители имат имейл акаунт към услуга, която не е свързана с Lync. Въпреки че можете да добавяте тези контакти към вашия списък "Контакти" по същия начин, както с външни потребители, няма да виждате информация за наличност.

Други потребители влизат във външен сайт с помощта на своя потребителски ИД (имейл адрес), който не е зададен като външен. Ако случаят е такъв, когато добавяте контакта, използвайте формата потребител(невъншен.com)@външнафирма.com. Това ви показва неговата наличност в Lync. Например MrContoso(gmail.com)@msn.com.

Най-горе на страницата

Организиране на контакти

Когато намерите търсените контакти, можете да ги добавите към група с контакти, така че да ги намерите лесно следващия път. Lync автоматично попълва Чести контакти на базата на 10-те контакта, с които най-често имате разговори. Можете също да "закачите" най-важните си контакти в горната част на групата за бърз достъп. Lync предварително попълва закачения списък с членовете на екипа ви.

Закачане или откачане на чест контакт в началото на група

За да закачите или откачите чест контакт, направете едно от следните неща.

 • Отворете Lync и във вашия списък "Контакти" щракнете с десния бутон върху лицето и след това щракнете върху Закачване към честите контакти.

 • За да откачите контакт, щракнете с десния бутон и след това щракнете върху Откачване от честите контакти.

Създаване на група

 1. Отворете Lync и във вашия списък "Контакти" щракнете с десния бутон върху име на група (например Чести контакти), щракнете върху Създаване на нова група и след това дайте име на групата.

Communicator

 1. За да добавите хора към новата група, потърсете контакт, посочете името на контакта в резултатите от търсенето и след това щракнете върху знака плюс (+). Или щракнете с десния бутон върху контакта в резултатите от търсенето, щракнете върху Добави към списъка с контакти и след това щракнете върху името на групата.

Най-горе на страницата

Сортиране и показване на контакти

Можете да сортирате вашите контакти с помощта на:

 • Бутоните Групи, Състояние и Зависимост.

 • Опциите Показвано име или Наличност .

Сортиране на контакти в списъка с контакти

 1. За да видите контактите в групите по подразбиране (включително Чести контакти и Други контакти), освен групите, създадени от вас, щракнете върху Групи.

Сортиране на контакти по групи

 1. Във вашия списък с контакти направете някое от следните неща:

  • За да сортирате контактите по състояние на наличност ("Онлайн", "Отсъствам", "Неизвестен" и "Недостъпен"), щракнете върху Състояние.

  • За да сортирате контакти по тяхната поверителна връзка, щракнете върху Зависимост.

  • За обяснение какво представляват връзките, щракнете с десния бутон върху контакт, след което посочете Промяна на поверителната връзка.

Променяне на външния вид на списъка "Контакти"

 • Щракнете върху стрелката до бутона Опции за показване под лентата за търсене, за да покажете менюто Опции за оформление.

Сортиране по показвано име

В зависимост от това как сте сортирали контактите, в менюто се появяват различни опции. Например можете да изберете да се показват истински имена, а не имейл имена, или подробни данни за състоянието, а не само имена. Ако вашата фирма е разрешила показване на картини на контакти в списъка "Контакти", можете да изберете дали да ги показвате, което определя колко контакта ще се побират в прозореца. (Ако не показвате картините, изборът е между името само на един ред или името и подробни данни на втория ред.)

Забележка:  Можете също да изключите картините навсякъде в Lync, като щракнете върху Моя картина в диалоговия прозорец Lync – Опции. За повече информация вж. Настройване на опциите за моите картини.

Променяне на начина, по който Lync показва контактите

 1. В списъка "Контакти" щракнете върху бутона Опции за показване под лентата за търсене, за да превключите между един и два реда с информация на контакт. Ако вашата фирма използва картини на контакти, двуредовият изглед показва картините.

 2. За допълнителен избор щракнете върху стрелката надолу до Опции за показване, за да отворите менюто Опции за оформление.

Показване на контакти чрез поверителна връзка (наричана по-рано "ниво на достъп")

 • В списъка "Контакти" щракнете върху бутона Зависимост под лентата за търсене.

За да разберете каква информация за наличност се показва за всяка поверителна връзка, вж. Управляване на достъпа до информацията за наличност.

Най-горе на страницата

Преместване, копиране и премахване на контакти

Във вашия списък "Контакти" направете следното, за да преместите, копирате и премахнете контакти.

 • За да преместите контакт в друга група, щракнете с десния бутон върху контакта, посочете Премести контакта в, след което щракнете върху групата, която искате.

 • За да копирате контакт в друга група, щракнете с десния бутон върху контакта, щракнете върху Копирай, щракнете с десния бутон върху групата, която искате, и след това щракнете върху Постави.

 • За да премахнете контакта от групата, щракнете с десния бутон на мишката върху контакта, след което щракнете върху Премахни от групата.

 • За да премахнете контакта напълно, щракнете с десния бутон на мишката върху контакта, след което щракнете върху Премахни от списъка с контакти.

Забележка:  Функциите за преместване и копиране се различават в зависимост от това как преглеждате контактите (по група, състояние или връзка). Имайте предвид, че плъзгането на контакти между групи с поверителна връзка променя поверителната връзка за контакта.

Най-горе на страницата

Преглеждане на визитка

В зависимост от поверителната връзка, която ви е дал даден контакт, можете да виждате графика му, както и личната му бележка. Визитката предлага също точка за свързване с контакта, включително и стартиране на разговор с незабавни съобщения, повикване, планиране на събрание или изпращане на имейл.

 1. Във вашия списък "Контакти" посочете картината на контакт (или икона на състоянието, ако картините не са показани), за да видите базова визитка.

 2. За да получите повече информация, щракнете върху бутона Разгъни визитката (стрелка надолу) в долния десен ъгъл на визитката.

Разгъване на визитка на Lync

 1. За да поддържате визитката видима, щракнете върху бутона Закачване в горния десен ъгъл на визитката. Можете да плъзнете визитката до удобно място на работния плот.

Най-горе на страницата

Маркиране на контакт

Можете да маркирате контакт във вашия списък "Контакти", така че да бъдете уведомявани, когато той стане наличен. Lync показва известие веднага щом състоянието на контакта се промени на Достъпен.

 1. Във вашия списък "Контакти" щракнете с десния бутон върху лицето, което искате да маркирате.

 2. Щракнете върху Маркиране за известия за промяна на състоянието.

Най-горе на страницата

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

×