Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

Последна актуализация: май 2012 г.

Съдържание

Допълнение за поверителност за Microsoft Lync 2010 за iPhone

Тази страница е допълнение към Декларацията за поверителност за продуктите на Microsoft Lync. За да разберете практиките по събирането и използването на данни, свързани с определени продукти или услуги на Microsoft Lync, трябва да прочетете както Декларацията за поверителност за продуктите на Microsoft Lync, така и това допълнение.

Това допълнение се отнася за разполагането и използването на Microsoft Lync 2010 за iPhone на мобилните устройства на вашето предприятие. Ако използвате комуникационния софтуер Microsoft Lync Server 2010 като услуга (с други думи, ако трето лице (например Microsoft) хоства сървърите, на които работи софтуерът), информацията ще бъде предадена на това трето лице. За да научите повече за използването на данни, които се предават от вашето предприятие на третото лице, консултирайте се с администратора в предприятието или доставчика на услуги.

Най-горе на страницата

Делегиране на повиквания (пренасочване на повиквания)

Описание на тази функция: Делегирането на повиквания позволява на потребителите да възлагат на едно или повече лица (представители) да извършват или да приемат повиквания и да настройват или да се присъединяват към онлайн събрания от тяхно име.

Събирана, обработвана или предавана информация: Когато назначавате представители, по време на процеса на конфигуриране от потребителя трябва да бъде предоставена информация за контактите на представителя. Потребителите, които са посочени като представители, ще получат известие, което ги информира, че някой в тяхната организация ги е посочил за представители. Когато представител отговори на повикване от името на лицето, което го е назначило за представител, това лице ще получи имейл известие, информиращо го за това събитие. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Lync използва информацията за контакти на представителя, за да му разреши да извършва или получава повиквания и да планира или да се присъединява към събрания от името на лицето, на което е представител.

Избор/управление: Делегирането на повиквания е изключено по подразбиране. Можете да го разрешите или забраните, като използвате следните стъпки:.

 1. В Lync 2010 за iPhone, в раздела Моята информация докоснете Пренасочване на повикванията.

 2. Докоснете текущата настройка за пренасочване на повикванията и от списъка с опции, който се появява, изберете Представители.

Забележка:  Представителите не могат да бъдат конфигурирани от мобилното устройство– те трябва да бъдат конфигурирани от настолния клиент на Lync.

Най-горе на страницата

Визитка

Описание на тази функция: Визитката показва информация за контакт, наличност и местоположение за вас и хората във вашата организация – както в Lync, така и в последните версии на Outlook. Визитката предоставя също достъп с едно щракване до комуникация с някого. Например от нечия визитка можете да изпратите директно незабавно съобщение, да стартирате повикване или да изпратите имейл съобщение.

Събирана, обработвана или предавана информация: Статичната информация във визитката се събира от фирмения указател на предприятието (например Active Directory). Динамичната информация, като например информацията за заетост от календара, се извлича от Microsoft Exchange Server; информацията за местоположението се извлича по няколко начина (вж. раздела "Местоположение"), телефонните номера могат да бъдат извлечени от указателя на фирмата или да бъдат въведени ръчно от потребителя; а информацията за наличност се управлява от Lync с помощта на Календар на Outlook (ако е разрешено от потребителя) или сте въвели ръчно от потребителя. Lync Server споделя тази информация с други хора от организацията. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Визитката се използва за преглед на информацията за контакт, местоположение и наличност на хората в организацията на потребителите. Количеството информация, показвана на Lync на потребителя и Outlook контакти, може да се управлява чрез задаване на "поверителни връзки" и разрешаване или забраняване на режима на поверителност (вж. раздела "Режим на поверителност").

Избор/управление: Контактите се управляват от настолния клиент на Lync.

Най-горе на страницата

Регистриране

Какво прави тази функция: Регистрирането ви позволява да регистрирате в потребителския си профил вашата информация за използване на Lync за iPhone на вашето устройство. Информацията може да се използва за отстраняване на всякакви проблеми, които може да срещнете при работа с Lync за iPhone.

Събирана, обработвана или предавана информация: Когато регистрирането е разрешено, във вашето устройство се съхранява информация, като например следното: идентификатор на устройството, потребителски псевдоним и домейн, данни за наличност, подробни данни за съобщения, хронология на влизане, списък с контакти и данни за конфигурация на клиент, като например правила за пренасочване на повиквания, състояние и бележки. Съдържанието на разговорите ви в Lync не се съхранява. Не се изпраща автоматично никаква информация на Microsoft, но можете да изберете ръчно да изпратите тази информация на Microsoft с цел отстраняване на неизправности (вж. раздела "Изпращане на регистрационни файлове" по-нататък в това допълнение).

Използване на информацията: Можете да използвате "Регистриране", за да отстранявате всякакви проблеми, които може да срещнете при използване на Lync за iPhone.

Избор/управление: Регистрирането е изключено по подразбиране. Можете да го разрешите или забраните, като изпълните следните стъпки:

 1. В Lync за iPhone в раздела Моята информация докоснете Опции.

 2. Изберете Регистриране от списъка с опции.

 3. На страницата с опции Регистриране плъзнете превключвателя Регистриране на Вкл.

Горе на страницата

Услуги за спешни повиквания (112)

Важно:  Препоръчваме да НЕ използвате Lync за iPhone, за да се свържете с доставчик на услуги за спешни повиквания, като например 9-1-1 в САЩ. Lync за iPhone НЯМА възможност да определи вашето действително физическо местоположение; следователно, ако използвате Lync за iPhone да се свържете с доставчици на услуги за спешни повиквания, доставчиците НЯМА да могат да определят вашето местоположение. За да се свържете с доставчици на услуги за спешни повиквания от вашето устройство, затворете Lync за iPhone и използвайте клавиатурата за набиране на вашето устройство.

Горе на страницата

Споделяне на местоположение

Описание на тази функция: Споделянето на местоположение споделя вашата часова зона с други хора с помощта на функцията за наличност. Ако разрешите режима на поверителност, се споделя информация за местоположението. За подробности относно начина на разрешаване на режима на поверителност и начина на споделяне на информацията за местоположението вж. раздела "Режим на поверителност" по-нататък в това допълнение.

Важно:  Вашето действително физическо географско местоположение не може да бъде определено от Lync за iPhone. НЕ използвайте Lync, за да iPhone да наберете доставчик на услуги за спешни повиквания, като например 9-1-1. Вместо това използвайте клавиатурата за набиране на своето устройство.

Събирана, обработвана или предавана информация: Вашата часова зона се извлича от операционната система на мобилното устройство и се споделя с вашите контакти в Lync. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Часовата зона се споделя чрез Lync Presence въз основа на това как сте конфигурирали настройките си за наличност във вашия настолен клиент на Lync. Тази информация се показва във визитки. Обърнете внимание, че чрез наличността не се споделя никаква друга информация, като например географско местоположение, форматиран адрес или граждански адрес.

Избор/управление: Споделянето на местоположение се разрешава и забранява от администратора на предприятието. Ако споделянето на местоположение е разрешено, то се управлява от настолния клиент на Lync.

Най-горе на страницата

Лична снимка

Какво прави тази функция: "Лична снимка" показва вашата снимка и снимки на други хора във вашето предприятие.

Събирана, обработвана или предавана информация: Вашето предпочитание за споделяне на лична снимка се събира както за показване на снимки, така и за споделяне на вашата снимка. Само снимки, съхранени в Active Directory, могат да се показват в Lync за iPhone. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Информацията се използва за персонализиране на вашата работа и за споделяне на снимката ви с другите.

Избор/управление: Настройките на личната снимка се управляват от настолния клиент на Lync.

Най-горе на страницата

Информация за наличност и контакти

Описание на тази функция: Информацията за наличност и контакти позволява на потребителя да преглежда информацията за наличност и контакти за други потребители (вътре в организацията и извън нея) и да споделя своята собствена публикувана информация, например за наличност, състояние, заглавие, телефонен номер, местоположение и бележки. Администраторът на предприятието може освен това да конфигурира интегриране с Outlook и Exchange Server, така че да се показват съобщенията "Извън офиса" на потребителя и друга информация за състоянието (например кога потребителят е планирал събрание в своя календар на Outlook).

Събирана, обработвана или предавана информация: Адресът за влизане и паролата на потребителя за целите на влизането и удостоверяването. Всички допълнителни телефонни номера, които той иска да направи достъпни, информация, например съобщения "извън офиса" и друга информация за състоянието, ако интегрирането с Outlook и Exchange Server е конфигурирано от администратора и разрешено в Outlook; включително бележки или достъпност, които може да са направени ръчно от потребителя, са достъпни във визитката. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Адресът за влизане и паролата се използват за влизане в Lync и свързване с Lync Server. На базата на това как потребителят е конфигурирал своите настройки за поверителност, други потребители на Lync и програми ще имат достъп до информацията за наличност, контакти и състояние, ако е публикувана, така че потребителите да могат по-добре да комуникират помежду си.

Избор/управление: Информацията за настройките за наличност и връзка се управлява от настолния клиент на Lync.

Горе на страницата

Режим на поверителност

Описание на тази функция: Режимът на поверителност е настройка, която позволява на потребителите да определят колко от тяхната информация за присъствие (например достъпен, зает, не ме безпокойте и т. н.) ще споделят с контактите в техния списък с контакти.

Събирана, обработвана или предавана информация: Разрешаването на режима на поверителност вкарва Lync в режим, в който потребителят може да регулира потребителските настройки, така че неговата информация за присъствие да се споделя само с контакти от неговия списък с контакти. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Настройката позволява на потребителя да определя как да се споделят неговите данни за наличност.

Избор/управление: Режимът на поверителност се разрешава и забранява от администратора на предприятието. Ако режимът на поверителност е разрешен, той се управлява от настолния клиент на Lync.

Горе на страницата

Насочени известявания

Описание на тази функция: Насочените известия са механизмът, който ви уведомява, когато получите ново съобщение на мобилното си устройство. Известието може да бъде дадено по редица начини, включително изскачащо известие, звук или цифра на иконата на началния екран, в зависимост от операционната система на вашето устройство. Известието се генерира локално на устройството, когато устройството получи ново съобщение. Това се случва само когато Lync за iPhone не се изпълнява на преден план. Когато Lync за iPhone се изпълнява на преден план, насочените известия се потискат. Можете да разрешите или забраните насочените известия, но забраняването на насочените известия не спира получаването на съобщения; просто забранява функцията за известяване. За да спрете получаването на нови съобщения, трябва да излезете от Lync за iPhone.

Събирана, обработвана или предавана информация: Никаква информация не се събира, обработва или предава от мобилното устройство. Всички съобщения, изпратени до вашето устройство от други потребители на Lync, преминават през услугата за насочени известия на Microsoft Lync Server и след това се маршрутизират към услугата iPhone насочени известия за доставяне до вашето устройство. След като се установи разговор, всички съобщения пътуват директно между участниците в разговора. За подробности относно правилата за поверителност на iPhone вж. Декларацията за поверителност на клиентите на Apple.

Използване на информацията: Настройката Насочени известия определя дали сте уведомени за нови съобщения, които Lync за iPhone получава, когато Lync за iPhone не се изпълнява на преден план.

Избор/управление: Насочените известявания се разрешават и забраняват от вашия администратор в предприятието. Ако насочените известявания са разрешени, можете да ги включите или изключите, като изпълните следните стъпки:

 1. В Lync за iPhone в началния екран докоснете иконата Настройки.

 2. Изберете Известия от списъка с опции.

 3. Уверете се, че превключвателят Известия е в положение Вкл .

 4. Изберете Lync от списъка с приложения.

 5. Плъзнете превключвателите Известявания, Звуци и Значки в положение Вкл .

Горе на страницата

Изпращане като имейл

Описание на тази функция: Изпращането като имейл ви позволява да изпратите хронологията на разговорите с незабавни съобщения в Lync 2010 за iPhone, която се съхранява локално на вашето устройство, като прикачен файл до посочен от потребителя имейл адрес.

Събирана, обработвана или предавана информация: Цялото входящо и изходящо съдържание в разговорите с незабавни съобщения се съхранява локално в изолирано хранилище на устройството за неопределено време, освен ако 1) потребителят изтрие разговора, 2) потребителят деинсталира приложението или 3) нов потребител влезе на същото устройство. Хронологията на незабавните съобщения, изпратена чрез функцията "Изпращане като имейл", се доставя под формата на имейл до имейл адреса на потребителя. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Потребителите могат да изпращат своята хронология на разговорите с незабавни съобщения като прикачен файл към имейл до посочен от тях имейл адрес, което прави разговорите с незабавни съобщения достъпни извън устройството с цел архивиране или споделяне.

Избор/управление: Хронологията на разговорите с незабавни съобщения се съхранява на устройството автоматично. Няма начин да забраните тази функция. Хронологията на разговорите с незабавни съобщения може да бъде изтрита по следния начин:

 1. От раздела Чатове докоснете Редактиране.

 2. Изберете разговора, който искате да изтриете.

 3. Докоснете Изтрий.

Хронологията на разговорите с незабавни съобщения се изпраща с помощта на следните стъпки:

 1. От прозореца на разговора докоснете бутона Действия в навигационната лента.

 2. Изберете Изпращане като имейл от менюто.

 3. Въведете имейл адреса на получателя, ако искате да изпратите хронологията на различен от вас самите потребител.

 4. Докоснете Изпрати.

Най-горе на страницата

Изпращане на регистрационни файлове

Описание на тази функция: Изпращането на регистрационни файлове ви позволява да изпращате регистрационни файлове на Lync за iPhone (вж. раздела "Регистриране" по-горе в това допълнение), така че екипът по поддръжката да може да проучи всички проблеми с аудиото или свързването, които може да възникнат.

Събирана, обработвана или предавана информация: Изпраща се само информацията, която регистрирането събира (ако регистрирането е разрешено). Вижте раздела "Регистриране" по-горе в това допълнение, за да видите каква информация се регистрира.

Използване на информацията: Събраната от вашето устройство информация се използва за спомагане за отстраняването на проблема, който сте срещнали, и за подобряването на Lync.

Избор/управление: Lync за iPhone не изпраща регистрационни файлове от вашето устройство автоматично. Вместо това изпраща регистрационни файлове само когато регистрирането е разрешено на вашето устройство (вж. раздела "Регистриране" по-горе в това допълнение) и вие използвате следните стъпки, за да изпратите ръчно регистрационните файлове на Lync:

 1. В Lync за iPhone в раздела Моята информация докоснете Опции.

 2. Изберете Регистриране от списъка с опции.

 3. На страницата с опции Регистриране докоснете Изпращане на регистрационни файлове.

 4. В имейл формуляра, който се отваря с прикачените регистрационни файлове, напишете имейл адреса на получателя и след това докоснете Изпрати.

Най-горе на страницата

Унифицирано хранилище за контакти

Какво прави тази функция: Унифицираното хранилище за контакти се състои от три основни функции; Следните две функции са налични в Lync за iPhone:

 • Обединяване на търсенето – Обединяване на търсенето обединява вашия глобален адресен списък (GAL) с вашите контакти на Lync, така че когато търсите контакт, в резултатите от търсенето има само един запис.

 • Обединяване на контакти – Обединяване на контакти обединява информацията за контакти между GAL, Lync Server и вашия списък с контакти на iPhone с помощта на съвпадащи имейл идентификатори, идентификатори за влизане или и двете. След като бъде определено съвпадение, Lync за iPhone агрегира данните от тези източници и показва обединените данни в различни компоненти на потребителския интерфейс, включително резултатите от търсенето, вашия списък с контакти и визитките.

Събирана, обработвана или предавана информация: Lync за iPhone обобщава информацията за контакти от Outlook, Active Directory, присъствие и iPhone. Тази информация се използва вътрешно от Lync за iPhone

Използване на информацията: Информацията за контакти от Outlook, Active Directory, "Присъствие" и iPhone се показва в Lync за iPhone потребителски интерфейс.

Избор/управление: Настройките на унифицираното хранилище за контакти се управлява от настолния клиент на Lync.

Най-горе на страницата

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×