Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

Последна актуализация: май 2012 г.

За да разберете практиките по събирането и използването на данни, свързани с конкретен продукт на Microsoft Lync, трябва да прочетете настоящата Декларация за поверителност и всяко приложимо допълнение.

Общи

Microsoft поема отговорността за опазване на вашата поверителност, когато доставя софтуер, който ви дава производителността, силата и удобството, които търсите при обработката на данни. Тази декларация за поверителност обяснява много от практиките за събиране и използване на данни, отнасящи се за продуктите на Microsoft, изброени в раздела "Допълнения" на този документ. Той се фокусира върху функции, които комуникират с интернет. Той не се отнася за други онлайн или офлайн сайтове, продукти или услуги на Microsoft.

Добавки – 2010 издания на продукти

Събиране и използване на вашата информация

Информацията, която събираме от вас, ще бъде използвана от Microsoft и ръководените от него клонове и филиали за предоставяне на услугите или изпълнение на транзакциите, които сте поискали или на които имате право. Тя може да бъде използвана също за анализ и подобряване на продуктите и услугите на Microsoft.

Ние може да изпращаме определени задължителни сервизни комуникации, например писма с приветствия, напомняния за плащания, информация за проблеми с техническа услуга и съобщения за защита. Някои услуги на Microsoft може да изпращат периодични писма за членство, които са смятат за част от услугата. Понякога може да искаме от вас обратна информация, да ви поканим за участия в проучвания или да ви изпратим промоционални пощенски съобщения, за да ви информираме за други продукти или услуги, предлагани от Microsoft и неговите филиали.

За да ви предложим по-съгласувана и персонализирана комуникация във вашите взаимодействия с Microsoft, информацията, събрана чрез една услуга на Microsoft, може да бъде комбинирана с информация, събрана чрез други услуги на Microsoft. Може също да допълваме информацията, която събираме, с информация, получена от други фирми. Например може да използваме услуги от други фирми, които ни позволяват да извлечем обща географска област на базата на вашия IP адрес, за да персонализираме определени услуги в зависимост от вашата географска област.

Ако не е упоменато друго в настоящата декларация, предоставените от вас лични данни не се дава на трети лица без ваше съгласие. Понякога ние наемаме други фирми за предоставяне на ограничени услуги за нас, например отговаряне на въпроси на клиенти за продукти или услуги или извършване на статистически анализ на нашите услуги. Ние ще предоставим на тези фирми само личните данни, от които се нуждаят за доставяне на услугата, но те нямат право да използват тази информация за други цели.

Microsoft може да отваря или да разкрива информация за вас, включително съдържанието на комуникациите ви с цел: (а) да се подчини на закона или да отговори на законни искания или по законен ред; (б) да защити правата или собствеността на Microsoft или клиентите й, включително изпълнението на договорите или правилата, управляващи използването от вас на услугите; (в) да действа с увереността, че подобен достъп или разкриване са необходими за защита на личната безопасност на служителите и клиентите на Microsoft или на обществото.

Информацията, която е събрана от или изпратена до Microsoft от продуктите, изброени в раздела "Допълнения" на този документ, може да бъде съхранена и обработена в САЩ или в друга страна/регион, в която филиали, клонове или доставчици на услуги на Microsoft поддържат офиси. Microsoft съблюдава договора за "безопасно пристанище", сключен от Министерството на търговията на САЩ по отношение на събирането, употребата и запазването на данни от Европейския съюз.

Събиране и използване на информация за вашия компютър

Когато използвате софтуер с възможности за работа в интернет, информацията за компютъра ви ("стандартната информация за компютъра") се изпраща на уеб сайтовете, които посещавате, и онлайн услугите, които използвате. Microsoft използва стандартната информация за компютъра, за да ви предостави услуги с достъп до интернет и да ви помогне да подобрите продуктите и услугите си и за статистически анализ. Стандартната информация за компютъра по правило включва неща като IP адреса ви, версията на операционната система, версията на браузъра и регионалните и езиковите настройки. В някои случаи стандартната информация за компютъра може да включва ИД на хардуера, който посочва производител на устройство, име на устройство и версия. Ако отделна функция или услуга изпрати информация на Microsoft, стандартната информация за компютъра също ще се изпраща.

Защита на вашите данни

Microsoft се ангажира да пази поверителността на вашите данни. Ние използваме редица технологии и процедури за защита, за да предпазим вашите данни от неупълномощен достъп, употреба или разпространение. Например ние съхраняваме информацията, която предоставяте на компютърни системи с ограничен достъп, разположени в контролирани помещения.

Промени в тази декларация за поверителност

Понякога ще актуализираме тази декларация за поверителност и/или нейните допълнения, за да отразим промените в нашите продукти, услуги и обратната връзка с клиента. Когато публикуваме промени, ще променяме и датата на последната актуализация в началото на страницата. Ние ви насърчаваме периодично да преглеждате тази декларация и нейните допълнения, за да бъдете информирани как Microsoft защитава вашата информация.

За повече информация

Microsoft приветства вашите коментари относно тази декларация за поверителност и нейните допълнения. Ако имате въпроси или смятате, че не се придържаме към тези документи, се свържете с нас, като използвате този формуляр за контакт за обратна връзка за поверителност на UC или по пощата на следния адрес:

Microsoft Privacy – UCMicrosoft
CorporationOne
Microsoft WayRedmond
, Washington 98052 USA

Специални функции

Съобщаване за грешки на Microsoft

Описание на тази функция: "Съобщаване за грешки на Microsoft" предоставя услуга, която ви позволява да съобщавате на Microsoft за проблемите, които може да срещнете, и да получавате информация, която може да ви помогне да избягвате или разрешавате такива проблеми.

Събирана, обработвана или предавана информация: За информация относно събраната, обработвана или предавана информация от "Съобщаване за грешки на Microsoft" вж. Декларацията за поверителност при съобщаване за грешки на Microsoft на Декларация за поверителност за услугата за съобщаване за грешки на Microsoft.

Използване на информацията: Данните за съобщаване за грешки, които подавате, може да се използват за решаване на проблеми с клиентите и за подобряване на софтуера и услугите на Microsoft.

Избор/управление: Ще ви бъде предложена възможността да участвате в изпращането на отчет до Microsoft при първия случай на възникване на грешка. Когато изберете да разрешите услугата "Съобщаване за грешки на Microsoft", тя автоматично ще съобщава за проблемите, които сте срещнали, на Microsoft.

В редки случаи, например проблеми, които са особено трудни за разрешаване, Microsoft може да поиска допълнителни данни, включително секции от паметта (което може да включва памет, споделена от някое или всички приложения, изпълнявани по време на възникналия проблем), някои настройки на системния регистър и един или повече файлове от вашия компютър. Вашите текущи документи може също да бъдат включени. Когато се изискват допълнителни данни, ще имате възможност да прегледате информацията, съдържаща се в отчета за грешки, преди да изберете дали да изпратите отчета на Microsoft.

Важна информация: Корпоративните клиенти могат да използват групови правила, за да конфигурират начина, по който "Съобщаване за грешки на Microsoft" работи на компютрите си. Опциите за конфигуриране включват възможността за изключване на съобщаването за грешки на Microsoft. Ако сте администратор и искате да конфигурирате групови правила за съобщаване за грешки на Microsoft, технически подробности са налични в Windows Server групови правила TechCenter.

Услуга за насочени известия на Microsoft Lync Server

Описание на тази функция: Услугата за насочени известия на Lync Server е услугата, използвана за насочени известия за актуализиране – например известия за незабавни съобщения и покани, известия за изчакване на съобщения и известия за пропуснато обаждане – към мобилни устройства, които имат Microsoft Lync 2010 или по-нов мобилен клиент, който е инсталиран и конфигуриран да получава насочени известия.

Събирана, обработвана или предавана информация: Всички известия за незабавни съобщения и покани, известия за изчакване на съобщения и известия за пропуснато обаждане, изпратени до Microsoft Lync, инсталиран в мобилни устройства, се разпращат чрез услугата за насочени известия на Lync Server за доставка до предвидения мобилен получател. Допълнителната информация, която преминава през услугата за насочени известия на Lync Server, може да съдържа показваното име на подателя, визуализация на съобщение и ИД на разговор. След като е осъществен разговор с незабавни съобщения между участници, незабавните съобщения вече не използват услугата за насочени известия на Lync Server.

Използване на информацията: Информацията, изпратена до услугата за насочени известия на Lync Server, се използва за обработка и доставяне на незабавно съобщение, изчакване на съобщение и известия за пропуснато обаждане до предвидения получател. Microsoft не записва и не съхранява данни, изпратени до услугата за насочени известия на Lync Server. Известията ще бъдат доставени на мобилните телефони на потребителите чрез услуга за насочени известия от други доставчици в зависимост от мобилното устройство на потребителя; например съобщения, изпратени до или от устройство Apple, ще преминат през услугата за насочени известия на Apple. Microsoft не отговаря за данни, събирани от тази услуга за насочени известия от други доставчици. За информация за техните правила за събиране и използване на данни вж. допълнението за поверителност за вашето конкретно мобилно устройство (в списъка в началото на тази страница).

Избор/управление: Необходимо е да използвате услугата за насочени известия на Lync Server, за да се възползвате от предимствата на възможността за насочени известия на Microsoft Lync, разположен в мобилни устройства във вашата организация. За да откриете дали тази възможност е разрешена във вашата организация, обърнете се към администратора на вашето предприятие. Ако насочените известия са разрешени във вашата организация и вашето конкретно устройство може да ги получава и показва, ще можете да ги разрешавате или забранявате във вашето устройство, като обаче забраняването им забранява само изскачащото известие или звуковия сигнал, който устройството използва, за да ви известява, но не пречи на вашето устройство реално да получава нови съобщения и известия.

Онлайн обратна връзка

Описание на тази функция: Подаването на мнение или коментар онлайн позволява изпращане на информация относно продуктите и услугите директно на Microsoft.

Събирана, обработвана или предавана информация: Ако изберете да използвате тази опция, на Microsoft ще бъдат изпратени съдържанието на вашето съобщение и стандартна информация за компютъра.

Използване на информацията: Информацията, която подавате, може да бъде използвана за подобряване на сайтовете, продуктите или услугите на Microsoft. Информация, която събираме от вас, може също да се използва за поискване на допълнителна информация относно мнението и коментара, които предоставяте за използваните от вас продукт или услуга.

Избор и управление: Използването на онлайн обратна връзка е по избор.

Онлайн помощ

Описание на тази функция: Щракването върху "Онлайн помощ" или "Помощ" ви свързва с онлайн помощни материали, като ви предоставя най-актуалното налично съдържание.

Събирана, обработвана или предавана информация: Когато използвате "Онлайн помощ" или "Помощ", заявката ви се изпраща на Microsoft, както и всяка оценка или обратна връзка, които изберете да предоставите относно представените ви помощни теми. Ако въвеждате каквито и да е лични данни в полетата за търсене или за мнение, данните ще бъдат изпратени на Microsoft, но няма да се използват с цел личното ви идентифициране или за връзка с вас.

Използване на информацията: "Онлайн помощ" и "Помощ" използват информацията от търсенето ви за връщане на най-подходящите резултати, за разработване на ново съдържание и подобряване на съществуващото.

Избор/управление: Не щраквайте върху "Онлайн помощ" или "Помощ", ако не искате да се свържете с онлайн материали за поддръжка.

Горе на страницата

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×