Последна актуализация: май 2012 г.

Съдържание

Допълнение за поверителност за Microsoft Lync 2010 за Windows Phone

Тази страница е допълнение към Декларацията за поверителност за продуктите на Microsoft Lync. За да разберете практиките по събирането и използването на данни, свързани с определени продукти или услуги на Microsoft Lync, трябва да прочетете както Декларацията за поверителност за продуктите на Microsoft Lync, така и това допълнение.

Това допълнение се отнася за разполагането и използването на Microsoft Lync 2010 за Windows Phone на мобилните устройства на вашето предприятие. Ако използвате комуникационния софтуер Microsoft Lync Server 2010 като услуга (с други думи, ако трето лице (например Microsoft) хоства сървърите, на които работи софтуерът), информацията ще бъде предадена на това трето лице. За да научите повече за използването на данни, които се предават от вашето предприятие на третото лице, консултирайте се с администратора в предприятието или доставчика на услуги.

Най-горе на страницата

Делегиране на повиквания (пренасочване на повиквания)

Описание на тази функция: Делегирането на повиквания позволява на потребителите да възлагат на едно или повече лица (представители) да извършват или да приемат повиквания и да настройват или да се присъединяват към онлайн събрания от тяхно име.

Събирана, обработвана или предавана информация: Когато назначавате представители, по време на процеса на конфигуриране от потребителя трябва да бъде предоставена информация за контактите на представителя. Потребителите, които са посочени като представители, ще получат известие, което ги информира, че някой в тяхната организация ги е посочил за представители. Когато представител отговори на повикване от името на лицето, което го е назначило за представител, това лице ще получи имейл известие, информиращо го за това събитие. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Lync използва информацията за контакти на представителя, за да му разреши да извършва или получава повиквания и да планира или да се присъединява към събрания от името на лицето, на което е представител.

Избор/управление: Делегирането на повиквания е изключено по подразбиране. Можете да го разрешите или забраните, като изпълните следните стъпки:

 1. В Lync 2010 за Windows Phone в изгледа Моята информация докоснете Пренасочване на повикванията.

 2. От падащото меню изберете Едновременно позвъняване или Прехвърляй повикванията към.

 3. Докоснете Представители от списъка с опции.

Забележка:  Представителите не могат да бъдат конфигурирани от мобилното устройство– те трябва да бъдат конфигурирани от настолния клиент на Lync.

Най-горе на страницата

Визитка

Описание на тази функция: Визитката показва информация за контакт, наличност и местоположение за вас и хората във вашата организация – както в Lync, така и в последните версии на Outlook. Визитката предоставя също достъп с едно щракване до комуникация с някого. Например от нечия визитка можете да изпратите директно незабавно съобщение, да стартирате повикване или да изпратите имейл съобщение.

Събирана, обработвана или предавана информация: Статичната информация във визитката се събира от фирмения указател на предприятието (например Active Directory). Динамичната информация, като например информацията за заетост от календара, се извлича от Microsoft Exchange Server; информацията за местоположението се извлича по няколко начина (вж. раздела "Местоположение"), телефонните номера могат да бъдат извлечени от указателя на фирмата или да бъдат въведени ръчно от потребителя; а информацията за наличност се управлява от Lync с помощта на Календар на Outlook (ако е разрешено от потребителя) или сте въвели ръчно от потребителя. Lync Server споделя тази информация с други хора от организацията. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Визитката се използва за преглед на информацията за контакт, местоположение и наличност на хората в организацията на потребителите. Количеството информация, показвана на Lync на потребителя и Outlook контакти, може да се управлява чрез задаване на "поверителни връзки" и разрешаване или забраняване на режима на поверителност (вж. раздела "Режим на поверителност").

Избор/управление: Контактите се управляват от настолния клиент на Lync.

Най-горе на страницата

Диагностично регистриране

Какво прави тази функция: Диагностичното регистриране ви позволява да регистрирате в потребителския си профил вашата информация за използване на Lync за Windows Phone на вашето устройство. Информацията може да се използва за отстраняване на всякакви проблеми, които може да срещнете при работа с Lync за Windows Phone.

Събирана, обработвана или предавана информация: Когато диагностичното регистриране е разрешено, във вашето устройство се съхранява информация, като например следното: идентификатор на устройството, потребителски псевдоним и домейн, данни за наличност, подробни данни за съобщения, хронология на влизане, списък с контакти и конфигурационни данни на клиент, като например правила за пренасочване на повиквания, състояние и бележки. Съдържанието на разговорите ви в Lync не се съхранява. Не се изпраща автоматично никаква информация на Microsoft, но можете да изберете ръчно да изпратите тази информация на Microsoft с цел отстраняване на неизправности (вж. раздела "Изпращане на регистрационни файлове" по-нататък в това допълнение).

Използване на информацията: Можете да използвате диагностичното регистриране, за да отстранявате всякакви проблеми, които може да срещнете при използване на Lync за Windows Phone.

Избор/управление: Диагностичното регистриране е изключено по подразбиране. Можете да го разрешите или забраните, като изпълните следните стъпки:

 1. В Lync за Windows Phone, в изгледа Моята информация докоснете Настройки.

 2. Докоснете Диагностично регистриране от списъка с опции.

 3. На страницата Опции за диагностично регистриране плъзнете превключвателя Диагностично регистриране на Вкл.

Най-горе на страницата

Услуги за спешни повиквания (9-1-1)

Важно:  Препоръчваме да НЕ използвате Lync за Windows Phone, за да се свържете с доставчик на услуги за спешни повиквания, като например 9-1-1 в САЩ. Lync за Windows Phone НЯМА възможност да определи вашето действително физическо местоположение; следователно, ако използвате Lync, за да Windows Phone да се свържете с доставчици на услуги за спешни повиквания, доставчиците НЯМА да могат да определят вашето местоположение. За да се свържете с доставчици на услуги за спешни повиквания от вашето устройство, затворете Lync и използвайте клавиатурата за набиране на вашето устройство.

Най-горе на страницата

Лична снимка

Какво прави тази функция: "Лична снимка" показва вашата снимка и снимки на други хора във вашето предприятие.

Събирана, обработвана или предавана информация: Вашето предпочитание за споделяне на лична снимка се събира както за показване на снимки, така и за споделяне на вашата снимка. Само снимки, съхранени в Active Directory, могат да се показват в Lync за Windows Phone Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Информацията се използва за персонализиране на вашата работа и за споделяне на снимката ви с другите.

Избор/управление: Настройките на личната снимка се управляват от настолния клиент на Lync.

Най-горе на страницата

Информация за наличност и контакти

Описание на тази функция: Информацията за наличност и контакти ви позволява достъп до информация, публикувана за други потребители (във и извън вашата организация) и предоставя на други потребители достъп до публикуваната за вас информация, като например вашето състояние на наличност, заглавие, телефонен номер, местоположение и бележки. Вашият администратор може също да конфигурира интеграция с Outlook и Exchange Server , така че да показвате съобщения "Извън офиса" и друга информация за състоянието (например кога имате планирано събрание в календара на Outlook).

Събирана, обработвана или предавана информация: Вие използвате своя адрес за влизане и парола, за да се свързвате с Lync Server. Вие и вашият администратор можете да публикувате информация за вашето състояние на наличност и информация за връзка, която е свързана с вашето влизане. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Други потребители и програми на Lync могат да осъществяват достъп до вашата информация за наличност и контакти, за да определят вашето публикувано състояние и информация за по-добра комуникация с вас.

Избор/управление: Информацията за настройките за наличност и връзка се управлява от настолния клиент на Lync.

Горе на страницата

Режим на поверителност

Описание на тази функция: Режимът на поверителност е настройка, която позволява на потребителите да определят колко от тяхната информация за присъствие (например достъпен, зает, не ме безпокойте и т. н.) ще споделят с контактите в техния списък с контакти.

Събирана, обработвана или предавана информация: Разрешаването на режима на поверителност вкарва Lync в режим, в който потребителят може да регулира потребителските настройки, така че неговата информация за присъствие да се споделя само с контакти от неговия списък с контакти. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Настройката позволява на потребителя да определя как да се споделят неговите данни за наличност.

Избор/управление: Режимът на поверителност се разрешава и забранява от администратора на предприятието. Ако режимът на поверителност е разрешен, той се управлява от настолния клиент на Lync.

Горе на страницата

Насочени известявания

Описание на тази функция: Насочените известия са механизмът, който ви уведомява, когато получите ново съобщение на мобилното си устройство. Известието може да бъде дадено по редица начини, включително изскачащо известие, звук или цифра на иконата на началния екран, в зависимост от операционната система на вашето устройство. Известието се генерира локално на устройството, когато устройството получи ново съобщение. Това се случва само когато Lync за Windows Phone се изпълнява във фонов режим. Когато Lync за Windows Phone се изпълнява на преден план, насочените известявания се потискат. Можете да разрешите или забраните насочените известия, но забраняването на насочените известия не спира получаването на съобщения; просто забранява функцията за известяване. За да спрете получаването на нови съобщения, трябва да излезете от Lync за Windows Phone.

Събирана, обработвана или предавана информация: Никаква информация не се събира, обработва или предава от мобилното устройство. Всички съобщения, изпратени до вашето устройство от други потребители на Lync, преминават през услугата за насочени известия на Microsoft Lync Server и след това се маршрутизират към услугата за насочено известяване на Microsoft за доставяне до вашето устройство. След като се установи разговор, всички съобщения пътуват директно между участниците в разговора.

Използване на информацията: Настройката Насочени известия определя дали сте уведомени за нови съобщения, които Lync за Windows Phone получава, когато Lync за Windows Phone не се изпълнява на преден план.

Избор/управление: Насочените известявания се разрешават и забраняват от вашия администратор в предприятието. Ако насочените известявания са разрешени, можете да ги включите или изключите, като изпълните следните стъпки:

 1. В Lync за Windows Phone в изгледа Моята информация изберете Настройки.

 2. Плъзнете контролата за превключване за Насочени известявания, за включите или изключите известяванията.

Горе на страницата

Изпращане като имейл

Описание на тази функция: Изпращането като имейл ви позволява да изпратите своята хронология на разговорите с незабавни съобщения в Lync 2010 за Windows Phone, която се съхранява локално във вашето устройство, като прикачен файл до посочен от потребителя имейл адрес.

Събирана, обработвана или предавана информация: Цялото входящо и изходящо съдържание в разговорите с незабавни съобщения се съхранява локално в изолирано хранилище на устройството за неопределено време, освен ако 1) потребителят изтрие разговора, 2) потребителят деинсталира приложението или 3) нов потребител влезе на същото устройство. Хронологията на незабавните съобщения, изпратена чрез функцията "Изпращане като имейл", се доставя под формата на имейл до имейл адреса на потребителя. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Потребителите могат да изпращат своята хронология на разговорите с незабавни съобщения като прикачен файл към имейл до посочен от тях имейл адрес, което прави разговорите с незабавни съобщения достъпни извън устройството с цел архивиране или споделяне. Изпращат се само последните 30 000 символа от разговора.

Избор/управление: Хронологията на разговорите с незабавни съобщения се съхранява на устройството автоматично. Няма начин да забраните тази функция. Хронологията на разговорите с незабавни съобщения може да бъде изтрита по следния начин:

 1. Изберете разговора, който искате да изтриете.

 2. Докоснете иконата Още (...) в долната част на екрана и след това докоснете изтриване на разговор.

Хронологията на разговорите с незабавни съобщения се изпраща с помощта на следните стъпки:

 1. От прозореца на разговора докоснете иконата Още (...) в долната част на екрана и след това докоснете Изпрати като имейл.

 2. Въведете имейл адреса на получателя, ако искате да изпратите хронологията на различен от вас самите потребител.

 3. Докоснете Изпрати.

Най-горе на страницата

Изпращане на регистрационни файлове

Описание на тази функция: Изпращането на регистрационни файлове позволява на потребителя да изпраща регистрационните файлове на Lync за Windows Phone (вж. раздела "Диагностично регистриране" по-горе в това допълнение), така че екипът по поддръжката да може да проучи всички проблеми с аудиото или свързването, които може да възникнат.

Събирана, обработвана или предавана информация: Изпраща се само информацията, събирана от диагностичното регистриране (ако е разрешено диагностичното регистриране). Вижте раздела "Диагностично регистриране", по-горе в това допълнение, за да видите каква информация се регистрира.

Използване на информацията: Събраната от вашето устройство информация се използва за спомагане за отстраняването на проблема, който сте срещнали, и за подобряването на Lync.

Избор/управление: Lync за Windows Phone не изпраща регистрационни файлове от вашето устройство автоматично. Вместо това изпраща регистрационни файлове само когато регистрирането е разрешено на вашето устройство (вж. раздела "Диагностично регистриране" по-горе в това допълнение) и вие използвате следните стъпки по-долу, за да изпратите ръчно регистрационните файлове на Lync:

 1. В Lync за Windows Phone се придвижете до изгледа Моята информация.

 2. Докоснете Настройки, за да видите пълния списък с настройки.

 3. Придвижете се до страницата За програмата .

 4. Докоснете Изпращане на диагностични регистрационни файлове.

 5. Показва се съобщение, че диагностичният регистрационен файл е конвертиран в изображение и съхранен в папката "Записани картини" с номер за идентификация. Докоснете OK.

 6. В имейл съобщението, което се отваря, щракнете върху Прикачи , за да прикачите изображението, което е записано в папката Записани картини.

Горе на страницата

Унифицирано хранилище за контакти

Описание на тази функция: Унифицираното хранилище за контакти се състои от три основни функции; само една от тях – функцията "Обединяване на търсенето" – е налична в Lync за Windows Phone. "Обединяване на търсенето" обединява вашия глобален адресен списък (GAL) с вашите лични контакти на Outlook, така че когато търсите контакт, в резултатите от търсенето ще има само един запис.

Събирана, обработвана или предавана информация: Lync за Windows Phone извлича информация за контакти от Active Directory или "Наличност". Тази информация се използва вътрешно от Lync за Windows Phone.

Използване на информацията: Информацията за контакти от Active Directory или "Наличност" се показва в Lync за Windows Phone потребителски интерфейс.

Избор/управление: Няма възможност да управлявате настройките на Унифицираното хранилище за контакти.

Най-горе на страницата

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си

Преглед на обучението >

Получавайте първи новите функции

Присъединете се към Microsoft приобщени >

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×