Допълнение за поверителност за Microsoft Lync 2010 Attendee

Последна актуализация: октомври 2010

Съдържание

Архивиране

Водене на регистър при клиента

Програма за продуктови подобрения, базирана на информация от клиентите

Споделяне на работен плот/програма

Контрола за споделяне на работен плот/програма

Прикачени файлове в събрания

Външно набиране за събрание

Анкети

Сътрудничество в PowerPoint

Записване

Подобрения в качеството на гласа

Сътрудничество с табло

Тази страница е допълнение към Декларацията за поверителност за продуктите на Microsoft Lync. За да разберете практиките по събирането и използването на данни, свързани с определени продукти или услуги на Microsoft Lync, е необходимо да прочетете Декларацията за поверителност за продуктите на Microsoft Lync и това допълнение.

Това допълнение се отнася за разполагането и използването на комуникационния софтуер Microsoft Lync 2010 Attendee, разположен във вашата мрежа или в мрежата на вашето предприятие. Ако използвате Microsoft Lync Server 2010 като услуга (с други думи трето лице (например Microsoft) хоства сървърите, на които работи софтуерът), информацията ще бъде прехвърляна до това трето лице. За да научите повече относно използването на вашите данни, които се предават до трето лице, консултирайте се с администратора в предприятието или доставчика на услуги.

Архивиране

Описание на тази функция: Архивирането позволява на администратора да архивира незабавни съобщения, съдържание и дейности от събрания и характеристики на употребата, като стартиране и присъединяване към събрания.

Събирана, обработвана или предавана информация: Архивирането съхранява съдържанието на разговори с незабавни съобщения, информация относно вашата употреба на незабавни съобщения, съдържание от събрания и информация за събрания на конфигуриран от администратора сървър. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Администраторът може да използва тази информация за администриране на използването на Lync 2010 Attendee във вашето предприятие.

Избор и управление: Опцията за архивиране е изключена по подразбиране и трябва да бъде включена от администратор на предприятието. Вие следва да прегледате правилата на вашата фирма за използване на данни и следене, за да определите дали архивирането може да бъде включено.

Водене на регистър при клиента

Описание на тази функция: Воденето на регистър при клиента ви позволява да регистрирате информация за използването на Attendee на компютъра ви във вашия потребителски профил. Тази информация може да послужи при отстраняване на всякакви евентуални проблеми с Attendee.

Събирана, обработвана или предавана информация: Ако вие или вашият администратор разрешите водене на регистър при клиента, на компютъра ви ще се съхранява информация като следната: тема на събранието, местоположение, съобщения от протокола SIP, отговори при използване на Attendee, информация относно подателя и получателя на всяко съобщение в Attendee и маршрутът, по който е минало съобщението. Не се съхранява съдържание от събранието, за присъединяване към което сте използвали Attendee. Не се изпраща автоматично информация на Microsoft, но може да изберете да изпратите информация ръчно.

Използване на информацията: Регистрите при клиента могат да бъдат използвани за отстраняване на неизправности при проблеми с Attendee.

Избор/управление: По подразбиране функцията "Водене на регистър при клиента" е изключена и трябва да бъде включена от администратора в предприятието. Освен ако администраторът не е забранил да управлявате регистрирането, можете да променяте настройките си по следния начин:

 1. В прозореца на разговора на Attendee щракнете върху Меню и след това щракнете върху Настройки.

 2. Щракнете върху Общи и след това върху Включи регистрирането в Lync Attendee и Включи регистрирането на събитията в Windows за Lync Attendee.

 3. Щракнете върху ОК.

Програма за продуктови подобрения, базирана на информация от клиентите

Описание на тази функция: Ако изберете да участвате, Програмата за продуктови подобрения, базирана на информация от клиентите (CEIP) събира основна информация за хардуерната ви конфигурация и за това как използвате софтуера и услугите на Microsoft, за да идентифицира тенденции и стереотипи в използването. CEIP също така събира информация за броя на възникналите грешки, производителността на хардуера и софтуера, както и скоростта на услугите. Microsoft не събира вашето име, адрес или друга информация за връзка.

Събирана, обработвана или предавана информация: Информацията от CEIP се изпраща автоматично на Microsoft, когато функцията CEIP е включена. За повече информация относно събираната, обработвана или предавана информация чрез CEIP вж. Декларацията за поверителност за Програмата за продуктови подобрения, базирана на информация от клиентите.

Използване на информацията: Microsoft използва тази информация за подобряване на качеството, надеждността и производителността на софтуера и услугите на Microsoft.

Избор/управление: Опцията за участване в CEIP е изключена по подразбиране, освен ако администраторът в предприятието не е избрал да я включи вместо вас. Ще бъдете подканени да се запишете в програмата за инсталиране на Attendee. Можете да променяте настройките за CEIP по всяко време (освен ако администраторът не е забранил да управлявате тази опция), както следва:

 1. В прозореца на разговора на Attendee щракнете върху Меню и след това щракнете върху Настройки.

 2. Щракнете върху раздела Общи и след това поставете или махнете отметката от квадратчето Разреши на Microsoft да събира информация за използването на Lync Attendee.

 3. Щракнете върху ОК.

Забележка:  Ако администраторът промени настройката, за да разреши или забрани CEIP, докато потребителят вече използва Attendee, новата настройка ще има ефект само след като потребителят излезе от Attendee и се присъедини отново към събранието.

Споделяне на работен плот/програма

Описание на тази функция: Споделянето на работен плот или програма ви позволява да споделите изгледа на екрана на вашия компютър или определена програма, с която работите, с други участници, когато използвате Attendee.

Събирана, обработвана или предавана информация: Ако започнете сесия на споделяне, в зависимост от това какво споделяте, всички участници в събранието ще могат да виждат монитора (или мониторите), целия работен плот или избрани програми от екрана на компютъра ви. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Можете да използвате споделянето на работен плот/програма за сътрудничество с участници.

Избор/управление:

За да стартирате споделяне на работния плот/програма в протичащо събрание на Attendee:

 1. В прозорец на разговора на Attendee щракнете върху бутона Споделяне.

 2. От менюто щракнете върху Работен плот, монитор (ако имате повече от един) или Програма, за да изберете една или повече програми.

Спиране на споделянето на работен плот или програма:

 • Изберете Прекратяване на споделянето от лентата за споделяне в горната част на екрана.

Важно: Документи или картини, отворени на работния ви плот, които са защитени от софтуер за управление на правата за достъп, може да са видими за другите, с които споделяте работния плот в Attendee.

Контрола за споделяне на работен плот/програма

Описание на тази функция: Контролата за споделяне на работен плот/програма ви позволява да дадете контрол над вашия работен плот или програма на някого, който използва клиент на Microsoft Lync 2010 или Attendee на друг компютър.

Събирана, обработвана или предавана информация: След като предоставите контрола на някой друг, той може да управлява компютъра ви или избраната програма и да прави промени така, както ако го използва директно, с клавиатурата и мишката си. Вие и други участници в Attendee ще можете да виждате тези промени, докато се правят. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Можете да използвате контролата за споделяне, за да позволявате на други хора да поемат контрола над споделянето на вашия работен плот или програми, докато вие и другите участници наблюдавате.

Избор/управление:

За да споделите управлението на вашия работен плот, направете следното:

1.Стартирайте споделянето на работен плот/програма.

2.В менюто Отстъпване на управлението, в лентата за споделяне в горния край на екрана изберете човека, на когото искате да дадете управлението.

За да прекратите управлението на вашия работен плот от отдалеченото лице, направете следното:

•В менюто Отстъпване на управлението, в лентата за споделяне в горния край на екрана щракнете върху Поемане на управлението отново.

Прикачени файлове в събрания

Описание на тази функция: Можете да споделяте файлове с участниците в събрания, като ги качвате като прикачени файлове.

Събирана, обработвана или предавана информация: Прикачените файлове се съхраняват в Attendee в съответствие с правилата за изтичане на времето на съдържание на събрания, както е зададено от администратора в предприятието. Можете да изберете да качвате прикачени файлове. Прикачените файлове се изтеглят от вас или други хора в събрание. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Информацията, съдържаща се в качените прикачени файлове на събрания, се споделя с другите участници в събрание на Lync 2010.

Избор/управление:

Представящите могат да ограничат наличността на прикачени файлове според ролите на участниците в събранието (организатор, представящи, всички). Ако даден прикачен файл не е достъпен, не можете да го видите в своя списък с прикачени файлове.

Външно набиране за събрание

Описание на тази функция: Функцията "Външно набиране за събрание" позволява на потребителите на Attendee, които присъстват на събрание, да добавят стационарен телефонен номер към съществуващо събрание с аудио-видео (АВ събрание).

Събирана, обработвана или предавана информация: Когато потребителят на стационарен телефон, който е поканен в АВ събранието, получи повикването, той ще получи ИД на повикващия за организатора на АВ събранието (не непременно ИД на повикващия за лицето, което го добавя към събранието). Веднага щом потребителят на стационарен телефон вдигне телефона, той веднага ще се присъедини към събранието.

Използване на информацията:

ИД на повикващия на организатора се изпраща до потребителя на стационарен телефон, поканен в събранието.

Избор/управление:

За "Външно набиране за събрание" няма контрола на потребителя или администратора. Ако е възможно, преди да добавите потребител на стационарен телефон, можете да му изпратите незабавно съобщение или имейл, за да го попитате дали иска да се присъедини към АВ събранието, така че да е информиран, че ще бъде поканен. Потребителят на стационарен телефон може също така да избере да не приеме повикването.

Анкети

Описание на тази функция: Потребителите на Attendee могат да провеждат анкети и да събират анонимни отговори от участници по време на събрания.

Събирана, обработвана или предавана информация: Отделните гласове са анонимни. Сумарните резултати от анкетата се виждат от всички представящи и могат да бъдат показани на всички участници от всеки представящ. Анкетите се съхраняват на Lync Server 2010 в съответствие с правилата за изтичане на времето на съдържание на събрания, както е зададено от администратора в предприятието. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Анкетите подобряват съвместната работа, като позволяват на представящите бързо да определят предпочитанията на участниците.

Избор/управление:

 • Представящите могат да ограничат достъпността на функцията за анкета според ролята на участника (организатор, представящи, всички), когато функцията "Анкета" не се показва за всички участници. Ако дадена анкета не е достъпна за вас, тя не може да се види в списъка ви на съдържание, когато не се споделя, и не може да бъде записвана на вашия локален компютър.

 • Представящите могат да отварят или затварят анкета за гласуване, както и да изчистват резултатите от анкетата по всяко време.

Сътрудничество в PowerPoint

Описание на тази функция: Сътрудничеството в Microsoft PowerPoint позволява на потребителите на Attendee да показват, преглеждат и анотират презентации на PowerPoint по време на онлайн събрание.

Събирана, обработвана или предавана информация:

Действията ви управляват всички видове използване на сътрудничеството в PowerPoint – независимо дали става въпрос за качване, навигация, или анотиране на презентация на PowerPoint. Всеки файл, представен в събрание, ще бъде предаван до всички участници в събранието и те ще могат да го извличат директно от папка на своите компютри. Собственикът на файла или представящият могат да ограничат другите да записват файла, но това не ги ограничава да изтеглят файла или да го гледат­.

Файловете на PowerPoint се съхраняват на Lync Server в съответствие с правилата за изтичане на времето на съдържание на събрания, както е зададено от администратора в предприятието. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Сътрудничеството в PowerPoint помага на участниците в събранието да изнасят ефективни презентации и да получават обратна връзка.

Избор/управление:

 • Представящите могат да ограничат привилегиите за анотиране според ролята на участниците (само представящи, всички, никой), като направят следното:

  1. От диалоговия прозорец Информация за присъединяване и опции за събрания в прозореца на разговор щракнете върху Опции за събрания.

  2. Под Привилегии, в падащия списък Привилегии за анотиране щракнете върху желаната опция.

  3. Щракнете върху ОК.

 • Представящите могат да ограничат участниците да не преглеждат слайдове, които не се представят в момента, като направят следното:

  1. От диалоговия прозорец Информация за присъединяване и опции за събрания в щракнете върху Опции за събрания.

  2. Под Привилегии, в падащия списък Поверителен преглед щракнете върху желаната опция.

  3. Щракнете върху ОК.

Забележка:  Тази привилегия може да бъде зададена според ролята на участниците (само представящи, всички или никой).

 • Представящите могат да ограничат достъпността на функцията за презентация на PowerPoint според ролята на участника (организатор, представящи, всички), когато презентацията на PowerPoint не се споделя. Ако няма достъпна презентация на PowerPoint, не можете да я видите в списъка на съдържанието, когато не се споделя, и не можете да я записвате на компютъра си.

Записване

Описание на тази функция Записването позволява на представящите, които използват Lync, да записват всички аспекти на събрание в Lync, включително и кой е влязъл в събранието, аудио, видео и съдържание, като разговори с незабавни съобщения, споделяне на програми, презентации на PowerPoint, анкети, изложения и табла. Когато организаторът или другите представящи спрат или преустановят своето записване, другите записвания в същия момент няма да се повлияят.

Събирана, обработвана или предавана информация:

Ако представящите изберат да записват, записът ще бъде записан на техните компютри. Допълнителните видео файлове, генерирани от записа, по подразбиране се записват на локалния компютър на представящия, но могат също да бъдат записани на друг компютър, ако това е указано от представящия, който записва. Когато потребителите качват съдържание в събрание, е дадено разрешение за добавянето на това съдържание към записи, правени от тези или от други потребители.

Ако има неуспешни опити по време на фазата на публикуване на даден запис, възможно е данни, заснети по време на състояние на пауза на записа, да бъдат включени в записа неумишлено. Ако някоя част от фазата на публикуване е неуспешна (вж. Recording Manager за състояние "Предупреждение..."), записите не бива да се разпространяват сред други хора, дори и да могат да се възпроизвеждат в някаква форма.

Използване на информацията:

Записът може да бъде възпроизвеждан от всеки, който има достъп до местоположението, където е записан той.

Избор/управление:

По подразбиране функцията за записване е изключена, като тя трябва да бъде разрешена от администратора в предприятието. Ако тази функция е разрешена за събрания, всеки от представящите в събранието ще може да започне да записва. Когато представящият включи записването, до участниците със съвместими клиенти и устройства ще бъде излъчено уведомление, че има стартирано записване. Потребителите, които участват в записана сесия и използват някой от следните несъвместими клиенти или устройства, ще бъдат записани, но няма да получат известието за записване.

Несъвместимите клиенти включват:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

  • Microsoft Office Communicator Web Access (изданието 2007 R2)

  • Microsoft Office Communicator Web Access (изданието 2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Несъвместимите устройства включват:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

Освен това, независимо от използвания клиент или устройство, участник, използващ видео на цял екран по време на събрание, няма да бъде известяван, че е стартирано записване, докато не се върне към прозореца на разговор.

Подобрения в качеството на гласа

Описание на тази функция: Attendee изпраща уведомления, за да ви помогне да подобрите качеството на вашето повикване, ако открие проблеми в устройство, мрежа или компютър по време на разговор.

Събирана, обработвана или предавана информация: Ако имате устройство, което добавя лош звук в дадено повикване (например ехо или шум), Attendee ще ви информира и освен това ще информира другите в разговора, че качеството на разговора е влошено поради устройството от ваша страна. На другите се показва само уведомление, че използвате устройство, което причинява лошо качество на звука. Те не знаят какво устройство използвате. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Информацията, която се изпраща на другите участници в повикването им помага да подобрят качеството на разговора. Например представящите могат да заглушат вашата линия, ако вие само слушате в този разговор.

Избор/управление: Attendee не ви позволява да изключите уведомленията за качеството на разговора.

Сътрудничество с табло

Описание на тази функция: Сътрудничество с табло ви позволява да споделяте виртуални табла в Attendee и да ги анотирате по време на онлайн събрания.

Събирана, обработвана или предавана информация: Анотациите, направени на таблата, ще се виждат от всички участници. Таблата се съхраняват на Lync Server в съответствие с правилата за изтичане на времето на съдържание на събрания. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Сътрудничество с табло подобрява сътрудничеството, като позволява на участниците в събранието да обсъждат идеи, да правят мозъчна атака, да си водят бележки и т. н.

Избор/управление: Представящите могат да ограничат достъпността на функцията за табло според ролята на участника (организатор, представящи, всички), когато функцията "Табло" не се показва за всички участници. Ако таблото не е достъпно за даден потребител, той не може да го види в своя списък на съдържанието и не може да го запише на компютъра си.

Най-горе на страницата

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×