Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

Последна актуализация: октомври 2010 г.

Съдържание

Тази страница е допълнение към Декларацията за поверителност за продуктите на Microsoft Lync. За да разберете практиките по събирането и използването на данни, свързани с определени продукти или услуги на Microsoft Lync, трябва да прочетете както Декларацията за поверителност за продуктите на Microsoft Lync, така и това допълнение.

Това допълнение се отнася за разполагането и използването на софтуера Microsoft Lync Server 2010, разположен в мрежата на предприятието. Ако вашата фирма използва Lync Server 2010 като услуга (с други думи, ако трето лице (например Microsoft) хоства сървърите, на които работи софтуерът), информацията ще бъде предадена на това трето лице.

Архивиране

Описание на тази функция : Архивирането позволява на администратора на предприятието да архивира разговори с незабавни съобщения, дейности и съдържание на събрания и характеристики на използването, като например потребителски влизания и разговори, стартира и се присъединява.

Събирана, обработвана или предавана информация: Архивирането съхранява съдържанието на разговорите с незабавни съобщения, информация за използването на незабавни съобщения от крайния потребител, съдържанието на събранието и информацията за събранието на сървър, конфигуриран от администратора на предприятието. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Администраторът на предприятието може да използва тази информация, за да администрира използването на Lync Server 2010 от предприятието.

Избор/управление: Архивирането е изключено по подразбиране и може да бъде включено от администратора на предприятието, като отиде на страницата Наблюдение и архивиране на Настройки на Microsoft Lync Server 2010 Контролен панел и архивиране и актуализира правилата за архивиране и конфигурацията за архивиране.

Информационен канал за активност

Какво прави тази функция: Информационният канал за активност позволява на крайните потребители да виждат "социални актуализации" от контактите си в списъка си с контакти. Той позволява на крайните потребители да показват на другите вашите най-нови лични бележки, промените в снимката ви и промените в длъжността или местоположението на офиса ви.

Събирана, обработвана или предавана информация: Крайните потребители ще публикуват чрез наличността следната информация в Microsoft Lync 2010:

 • Часът на актуализиране на тяхната корпоративна снимка (от фирмения указател на вашето предприятие, като например Active Directory Domain Services)

 • Уеб снимка (която крайният потребител качва и иска другите да видят) с часа на актуализация

 • Час на промяна на тяхната длъжност във фирмата и самата длъжност (от указателя на фирмата)

 • Час на промяна на местоположението на офиса на фирмата и самото местоположение на офиса (от указателя на фирмата)

 • Хронология на последните няколко публикувани лични бележки

 • Тяхната бележка "Извън офиса" от Microsoft Exchange Server

Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Тази информация ще се споделя с контактите в списъка с контакти на крайния потребител, които разглеждат неговия информационен канал за активност и са в поверителна връзка "Приятели и семейство", "Работна група", "Колеги" или "Външни контакти".

Избор/управление: Администраторът на предприятието може да конфигурира вътрешната настройка PersonalNoteHistoryDepth, която ще контролира колко лични бележки да се пазят за крайния потребител. Ако бъде настроена на 0, няма да се пази хронология на бележките, а ще се съхранява само текущата бележка (както беше в досегашните издания). Всеки краен потребител също така ще има възможност да не публикува нищо в своя информационен канал за активност, като провери съответната настройка в опциите на Lync 2010.

Услуга за адресна книга

Какво прави тази функция: Услугата за адресна книга позволява на клиентите на Lync Server, като например Lync, Microsoft Lync 2010 Mobile и т.н., да търсят контакти.

Събирана, обработвана или предавана информация: Крайният потребител предоставя низ за търсене, който след това се използва за търсене на съвпадение в базата данни на адресната книга или файловете за изтегляне на адресната книга. Откритите съвпадащи записи за определен низ за търсене ще бъдат върнати отново на клиента.

Използване на информацията: Информацията в низа за търсене се използва за търсене на съвпадащи записи.

Избор/управление: По подразбиране услугата за адресна книга е разрешена. Няма опция за забраняване на тази услуга.

Контрола за приемане на повикване

Описание на тази функция: Контролата за приемане на повикване позволява на администраторите на предприятието да управляват обема на аудио/видео трафика на Lync Server в WAN връзка.

Събирана, обработвана или предавана информация: Контролата за приемане на повикване събира, обработва и получава IP адресите на повикващия и този, до когото е повикването, информацията за местоположението на крайната точка (в мрежата на предприятието или извън нея) на двете страни, както и дали повикването е федерирано. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Администраторът на предприятието може да използва тази информация за администриране на използването на определена WAN връзка за аудио/видео повиквания в Lync Server.

Избор/управление: Контролата за приемане на повикване е изключена по подразбиране и може да бъде включена от администратора на предприятието, като отиде на страницата за настройка на мрежовата конфигурация на Lync Server 2010 Контролен панел и актуализира глобалните правила, за да разреши управление на пропускателната способност.

Забележка:  Услугите за спешни повиквания могат да бъдат повлияни от правилата за управление на приемане на повикване (т. е. услугите за спешни повиквания могат да бъдат насочени към грешна линия). .

Събиране и съобщаване на данни за записване на подробности за разговори (CDR данни)

Какво прави тази функция: Функцията за събиране и съобщаване на данни за записи с подробни данни за повикване (CDR) събира и съобщава подробни данни за комуникации и събрания с равноправен достъп, които са се осъществили с помощта на Lync Server.

Събирана, обработвана или предавана информация: Ако е разрешена, данните от всички комуникации и събрания с равноправен достъп се записват в CDR базата данни. (Съдържанието не е записано.) CDR данните се съхраняват в базата данни на Monitoring Server, която е разположена в предприятието, и се отчитат в набор от стандартни отчети на Monitoring Server. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: CDR данните могат да се използват за преглед на хронологията на комуникациите и събранията с равноправен достъп, провеждани в организацията.

Избор/управление: По подразбиране CDR е включено, но администраторът на предприятието трябва да инсталира сървър за наблюдение, свързан към сървърна база данни на Monitoring Server, за да събира CDR данните. Администраторът на предприятието може да разположи стандартните отчети на Monitoring Server или да създаде потребителски отчети, като направи заявки до базата данни на Monitoring Server.

Делегиране на повиквания

Какво прави тази функция: Делегирането на повиквания позволява на крайните потребители да определят един или повече представители, които могат да осъществяват и отговарят на повиквания от тяхно име и да настройват и да се присъединяват към онлайн събрания от тяхно име.

Събирана, обработвана или предавана информация: Когато представител отговори на повиквания от името на крайните потребители, крайните потребители ще получат имейл известие, което ги информира за това събитие. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Крайните потребители могат да използват тази функция, за да работят със своите представители, така че представителите да могат да управляват своите графици и събрания. Крайните потребители могат също така да следват с представителите си относно повикванията, които са направени или на които е отговорено от тяхно име.

Избор/управление: Делегирането на повиквания е изключено по подразбиране и трябва да бъде включено от администратора на предприятието, като зададете EnableDelegation на True.

Забележка:  Администраторите на предприятия могат да настроят синхронизиране на представителя Exchange календара с Lync Server. Когато е разрешено, представителите на Exchange календар с подходящи разрешения (равни на или по-големи от разрешенията "Нередактиращ автор") ще бъдат добавени автоматично като представител на крайния потребител в Lync. Това не променя настройките за пренасочване на повикванията на крайния потребител.

Контроли за ИД на повикващия

Какво прави тази функция: Функцията "Контроли за ИД на повикващия" управлява телефонния номер, който се показва на повиканото лице. Администраторът на предприятието може да избере да забрани ИД на повикващия за маршрут чрез предоставяне на алтернативен номер. Алтернативният номер ще бъде показан като ИД на повикващия за всички повиквания, преминаващи през този маршрут. Пример за това ще бъде, когато крайният потребител се обади от своя личен служебен телефонен номер, повиканата страна ще види общия фирмен номер вместо личния служебен номер на потребителя.

Събирана, обработвана или предавана информация: Показва се телефонният номер на повикващата страна

Използване на информацията: Използва се за потискане на телефонния номер на повикващата страна и показване на алтернативен номер.

Избор/управление: Можете да отметнете или премахнете отметката от Потискане на ИД на повикващия, като отидете на страницата Lync Server 2010 Контролен панел Маршрут. Ако Потискане на ИД на повикващия не е отметнато, ще бъде показан телефонният номер на повикващия. Ако Потискане на ИД на повикващия е отметнато, трябва да бъде предоставен алтернативен номер, който ще се показва на повиканото лице

Показване на името на повикващия

Описание на тази функция: Това показвано име съдържа името на крайния потребител така, както се съхранява в локалното хранилище на Lync Server (услугата за адресна книга). За изходящи повиквания от крайни потребители на Lync Server до публичната стационарна телефонна мрежа (PSTN) тази функция използва информацията за показвано име до изходящия PSTN шлюз/IP-PBX/граничен контролер на сесия.

Събирана, обработвана или предавана информация: За изходящи повиквания от мрежата на Lync Server показваното име се изпраща до изходящия PSTN шлюз/IP-PBX/граничен контролер на сесия, ако няма ограничения на поверителността в Lync Server за предоставяне на тази информация. След това тази информация може да бъде показана на повикваната страна.

Използване на информацията: Информацията се използва, за да се покаже на повикваната страна името на повикващата страна заедно с телефонния номер. Това не следва да бъде считано за окончателно.

Избор/управление: Понастоящем в Lync Server няма контроли за задаване на ограничения на поверителността за предоставяне на информация за показвано име. Показваното име винаги се предава от сървъра. Някои PSTN шлюзове/IP-PBX/гранични контролери на сесия може да имат възможност да филтрират или заменят информацията в "Показвано име" според посоката на повикването (входящо, изходящо).

Регистриране на клиентската част

Какво прави тази функция: Регистрирането на клиентската част позволява на крайните потребители да регистрират информацията за използване на Lync на своя компютър в потребителския си профил.

Събирана, обработвана или предавана информация: Ако е разрешена, информация, като например следната, ще се съхранява на компютъра на крайния потребител: тема на събранието, местоположение, SIP съобщения, отговори на техните разговори в Lync, информация за подателя и получателя на всяко съобщение на Lync, маршрута, който е предприело съобщението, списък с контакти и информация за присъствието. Съдържанието на техните разговори в Lync не се съхранява. На Microsoft не се изпраща автоматично никаква информация, но крайните потребители или администраторът на предприятието могат да изберат ръчно да изпратят регистрационните файлове на Microsoft.

Използване на информацията: Регистрационните файлове от страна на клиента могат да се използват за отстраняване на проблеми с Lync.

Избор/управление: Client-Side Регистрирането е изключено по подразбиране и трябва да бъде включено от администратора на предприятието, като зададете ucEnableUserLogging на 1.

Услуги за спешни повиквания (112)

Описание на тази функция: Когато са направени достъпни от администратора на предприятието, услугите за спешни повиквания позволяват на Lync да предаде местоположение на доставчик на услуги за маршрутизиране от трета страна, избран от клиента. След това доставчикът на услуги за маршрутизиране на третото лице ще предаде местоположението на отговарящите при спешни случаи, когато се набере номер за спешни повиквания (например 911 в САЩ). Администраторът на предприятието може да ограничи възможността за спешни повиквания до работното местоположение на крайния потребител, така че администраторът да комуникира на всеки краен потребител до степента, до която е налична функцията за спешни повиквания. Когато е разрешена, информацията за местоположението, предадена на персонала за спешни повиквания, е местоположението, което администраторът на предприятието е определил за местоположението на крайния потребител (например номер на офис) и въведен в базата данни за местоположение или, ако такова местоположение не е налично, местоположението, което крайните потребители може да са въвели ръчно в полето за местоположение. Ако крайните потребители наберат спешни номера, докато използват Lync чрез безжична интернет връзка, докато са все още на работното си място, информацията за местоположението, предадена на отговарящите при спешни случаи, ще бъде приблизителното местоположение, тъй като това ще бъде местоположението на конкретната безжична крайна точка, с която неговият компютър комуникира. Освен това информацията за местоположението на тази безжична крайна точка се въвежда ръчно от администратора на предприятието и следователно информацията за местоположението, предадена на персонала за спешни повиквания, може да не е действителното местоположение на крайния потребител. За да бъде напълно функционална, тази функция изисква предприятието да запази услуга за маршрутизиране, предоставена от сертифицирани доставчици на решения, а услугата е налична само в САЩ.

Събирана, обработвана или предавана информация: Информацията за местоположението, получена от Lync, се определя от автоматичната информация за местоположението, попълнена от сървъра за информация за местоположението (LIS) на предприятието или от информацията за местоположението, която крайният потребител е въвел ръчно в полето за местоположение. Тази информация се съхранява в паметта на компютъра на крайния потребител, така че когато се въведе номер за спешни повиквания, тази информация за местоположение се предава с повикването с цел маршрутизиране до подходящия доставчик на спешни повиквания и предоставяне на неговото приблизително местоположение. Местоположението на крайния потребител може също да бъде изпратено чрез незабавно съобщение до локалния щат за защита. При спешни повиквания подробният запис за повикването ще съдържа информация за местоположението на повикващия. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Местоположението се използва за маршрутизиране на повикването до подходящия доставчик на спешни услуги и за разпределяне към отговарящите при спешни случаи. Тази информация може да бъде изпратена и до пулта за защита на предприятието като известие с местоположението на повикващия и информация за обратно повикване.

Избор/управление:

Забранено:

E911 е дезактивиран по подразбиране. Ако бъдат разрешени от администратора на предприятието, правилата на местоположението могат да бъдат променени или премахнати от подмрежите и/или потребителите, а маршрутизиращата услуга може да бъде преустановена от доставчика на услугата.

Разрешено:

Правила за местоположение, които позволяват E911, трябва да бъдат дефинирани и присвоени на всяка подмрежа, където клиенти за единни комуникации (UC) ще се регистрират от или към потребители, или и двете. Маршрутизиращата услуга на E911 трябва да бъде получена от доставчика на услуги и да се установи връзка с маршрутизирането към доставчика на услуги.

Инфраструктура на местоположението

Описание на тази функция: Информацията за местоположението и часовата зона на крайния потребител се изчислява и споделя с други хора чрез функцията за наличност.

Събирана, обработвана или предавана информация: Данните за географското местоположение на крайния потребител се събират по един от двата начина: потребителят ръчно въвежда данните или автоматично се попълва от сървъра за информация за местоположение на предприятието ("LIS"). Освен това часовата зона на крайния потребител се извлича от операционната система Windows на компютъра на крайния потребител. Събираните данни за местоположение се състоят от описателен низ и форматирана информация за адрес. Описанието е всеки низ, който би ви помогнал да информирате другите за местоположението на крайния потребител (като например "Начало" или "Служебен"), докато форматираната информация за адреса е граждански адрес (като например "5678 Main St, Buffalo, NY, 98052"). Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Описанието на местоположението и данните за часовата зона се споделят с други хора чрез наличността на Lync въз основа на това как е конфигурирана тяхната поверителност за наличност. Информацията се показва във визитката на потребителя. Обърнете внимание, че форматираният адрес, или гражданският адрес, не се споделя чрез визитката, но може да бъде предаден на персонала за спешни повиквания, ако крайният потребител се обади за спешни случаи (например 911). (Вижте описанието на "Служби за спешна помощ".)

Избор/управление:

Администраторът на предприятието има следните контроли:

 • EnhancedEmergencyServicesEnabled Ако е настроено на True, записът за име на местоположение в полето за местоположение и пълния диалогов прозорец Местоположение са достъпни с помощта на елемента Задаване на местоположение в менюто на областта за местоположение. Ако е настроено на "Неистина", за името на местоположението в полето за местоположение ще е наличен ограничен запис за местоположение. Освен това, когато контролата е настроена на "Истина", данните за местоположението ще бъдат споделяни за повиквания до службите за спешни повиквания. Ако е настроена на "Неистина", те няма да се споделят при повиквания до службите за спешни повиквания. Това не може да бъде заместено от крайните потребители. Имайте предвид, че описанието на местоположението (извлечено от LIS или въведено от крайния потребител) все пак ще се споделя чрез наличността, независимо как е настроена тази контрола.

 • UseLocationForE911Only Ако е настроено на "Истина", данните за местоположението в LIS няма да се споделят автоматично чрез наличността. Ако е настроено на "Неистина" данните за местоположението в LIS ще се споделят автоматично чрез наличността.

 • PublishLocationDataDefault Тази контрола конфигурира поведението по подразбиране за всички потребители, които не са избрали изрично да споделят или да не споделят своето описание на местоположението с помощта на наличността. Ако е настроено на "Истина", местоположението ще се споделя по подразбиране. Ако е настроено на "Неистина", местоположението няма да се споделя.

 • Местоположение Задължително Тази настройка определя дали крайните потребители да бъдат подканени да въведат своето местоположение. Има три възможни стойности: "Да", "Отказ от отговорност" и "Не".

  • Да – Показва "Задаване на вашето местоположение" в червено, ако няма данни за местоположение.

  • Отказ от отговорност – Показва "Задаване на вашето местоположение" в червено със знак "X" до него, ако няма данни за местоположение. Крайните потребители могат да щракнат върху знака "X", за да видят отказа от отговорност. Забележка: ако администратор на предприятието избере тази стойност, той ще трябва да попълни текста на отказа от отговорност.

  • Не – Показва "Задаване на вашето местоположение" в черно, ако няма данни за местоположение.

Сървър на Lync Web App

Описание на тази функция: Уеб компонентът Microsoft Lync Web App трябва да бъде разположен, за да можете да използвате Lync Web App, който представлява програма, базирана на добавката за браузър Microsoft Silverlight, която осигурява възможност за събрания.

Събирана, обработвана или предавана информация: Адресът за влизане, паролата и информацията за събрание на крайния потребител ще се използват за удостоверяване на потребителя, преди да бъде свързан към събрание. Информацията за споделяне на програма или на работен плот ще бъде споделяна с всички потребители в това събрание. Всички участници в събранието ще могат да виждат присъствието и информацията за контакт на крайния потребител.

Използване на информацията: Адресът за влизане, паролата и информацията за събрание на потребителя ще се използват за удостоверяване на потребителя преди свързването му към събрание.

Избор/управление: По подразбиране уеб компонентът Lync Web App е разрешен.

Аспекти на местоположение на заобикаляне на мултимедия

Описание на тази функция: Заобикаляне на мултимедия определя местоположението на IP адресите за прекратяване на локална мултимедия по подразбиране на потребител на Lync Server и PSTN шлюза/IP-PBX/граничен контролер на сесия, който трябва да се използва в PSTN или PBX повикване, свързано с този потребител. Ако двата елемента са разположени така, че да са добре свързани, без ограничения на пропускателната способност и заобикалянето на мултимедия е разрешено, мултимедията ще се предава директно между потребителя на Lync Server и PSTN шлюза/IP-PBX/граничния контролер на сесия, като заобикаля Lync Server Mediation Server. Сигнализирането за повикването ще продължи да минава от потребителя на Lync Server към Lync Server Mediation Server и към PSTN шлюза/IP-PBX/граничен контролер на сесия.

Събирана, обработвана или предавана информация: Местоположението на IP адреса за прекратяване на локална мултимедия по подразбиране за крайния потребител и PSTN шлюза/IP-PBX/граничния контролер на сесия се определя чрез съчетаване на всеки локален IP адрес за прекратяване на мултимедия по подразбиране с всеки ИД на заобикаляне, съхраняван в конфигурацията на Lync Server. ИД на заобикаляне е GUID и не се филтрира от прокси сървъра за достъп, така че се предлага на външни потребители, както и на вътрешни потребители. При тази функция не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Ако потребителят на Lync Server и PSTN шлюзът/IP-PBX/граничният контролер на сесия са в едно и също местоположение, то ИД на заобикаляне, асоцииран с локалния IP на мултимедия по подразбиране на всеки елемент, ще бъде един и същ. Страната, получаваща ИД на заобикаляне от своя колега, ще вижда, че нейният ИД на заобикаляне съвпада. В този случай е разрешено мултимедията за повикването да отива директно между потребителя на Lync Server и PSTN шлюза/IP-PBX/граничния контролер на сесия, като заобикаля Mediation Server.

Избор/управление:

Заобикаляне на мултимедия е забранено по подразбиране както глобално, така и за всяка линия до определен PSTN шлюз/IP-PBX/граничен контролер на сесия. Администраторът на предприятието може да го разреши както глобално, така и за определена линия, като използва двата метода по-долу.

Използване на lync Server Контролен панел

 • Глобалното заобикаляне се разрешава, като щракнете върху Мрежова конфигурация, щракнете двукратно върху Глобална конфигурация в списъка и след това в страницата Редактиране на глобална настройка щракнете върху Включване на мултимедийно заобикаляне и изберете нивото.

 • Заобикалянето за определена линия се разрешава, като щракнете върху Гласово маршрутизиране, щракнете върху раздела Конфигурация на линия, щракнете двукратно върху съществуваща линия и след това щракнете върху Разреши мултимедийното заобикаляне.

Използване на обвивката на Microsoft Lync Server 2010 за управление

 • Кратките команди New-CsTrunkConfiguration или Set-CsTrunkConfiguration могат да се използват за разрешаване на заобикаляне на мултимедия за дадена линия.

 • Кратките команди New-CsNetworkMediaBypassConfiguration и Set-CsNetworkConfiguration могат да се използват за разрешаване на глобално заобикаляне на мултимедия.

Прикачени файлове за събрание

Описание на тази функция: Крайните потребители могат да споделят файлове с участниците в събранието, като ги качат като прикачени файлове.

Събирана, обработвана или предавана информация: Прикачените файлове се съхраняват в Lync Server съгласно правилата за изтичане на срока на съдържанието на събранието, както са дефинирани от администратора на предприятието. Крайните потребители могат да изберат да качват прикачени файлове. Прикачените файлове се изтеглят от тях или от други хора в събрание. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Информацията, съдържаща се в качените прикачени файлове за събрание, се споделя с други участници в събрание на Lync.

Избор/управление: Администраторът на предприятието може да разрешава или забранява тази функция за някои или за всички потребители чрез правилата AllowFileTransfer. Тези правила са разрешени по подразбиране.

Прехвърляне на файлове при равноправен достъп

Какво прави тази функция: Потребителите на Lync могат да прехвърлят файлове един на друг в разговори с незабавни съобщения на двама души (а не в събрания).

Събирана, обработвана или предавана информация: Файлът се прехвърля директно между клиентите на Lync. Потребителите избират да инициират прехвърлянето на файла и избират файла, който да бъде прехвърлен. Получателят на файла трябва явно да се съгласи да получи файла. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Функцията за прехвърляне на файлове при равноправен достъп позволява на потребителите да изпращат файлове помежду си в реално време по време на разговор с незабавни съобщения.

Избор/управление: Администраторът на предприятието може да разрешава или забранява тази функция за някои или за всички потребители чрез правилата EnableP2PFileTransfer. Тези правила са разрешени по подразбиране.

Лична снимка

Какво прави тази функция: Личната снимка показва личната снимка на крайния потребител на други крайни потребители. Това е конфигурирано само от крайния потребител и се различава от картината, която се намира във фирмения указател на вашето предприятие (например Active Directory).

Събирана, обработвана или предавана информация: Предпочитанието на крайния потребител за споделяне на лична снимка и уеб адресът за картината се събират чрез въвеждане от краен потребител и публикуване чрез наличността на Lync. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Информацията се използва за персонализиране на работата на крайния потребител и за споделяне на снимката му с други хора.

Избор/управление:

Администраторът на предприятието управлява:

 • Дали потребителите първоначално споделят картините по подразбиране, или не. Това може да се променя.

 • Максималният размер на картина, която всеки потребител може да изтегли.

 • Какви видове картини са разрешени.

Удостоверяване с ПИН

Описание на тази функция: Удостоверяването с ПИН е механизъм, използван за удостоверяване на потребители, които се присъединяват към събрания на автоматичния помощник за конферентни разговори, както и за удостоверяване на потребители, разполагащи За първи път Microsoft Lync 2010 Телефон Edition. Потребителят въвежда телефонния номер и вътрешния номер и ПИН, който Lync Server използва за проверка на идентификационните данни на потребителя. ПИН може да е зададен от потребителя или да е предоставен от администратора на предприятието.

Събирана, обработвана или предавана информация: По време на удостоверяване се събират телефонният номер или вътрешният номер и ПИН кодът на потребителя. Lync Server проверява тази информация спрямо своята сървърна база данни. ПИН кодът се съхранява в сървърната база данни като еднопосочно хеширане за целите на защитата. След като бъде зададен, ПИН кодът не е видим за никого. ПИН кодът може да бъде зададен или сменен от потребителя или от администратор или от потребител на поддръжката.

Когато администратор или потребител на поддръжката зададе или нулира ПИН, новият ПИН се показва и по избор може да бъде изпратен в имейл до потребителя. Предоставеният шаблон за имейла може да бъде персонализиран и включва текст, който информира потребителя, че ПИН кодът може да е бил видян от администратора или потребител на поддръжката и затова се препоръчва потребителят да зададе ПИН кода отново.

Използване на информацията:

ПИН кодът се използва от Lync Server за удостоверяване на потребителя към събранието или за разполагане на телефона с Lync 2010 Телефон Edition.

Избор/управление: По подразбиране това е разрешено. Администраторът на предприятието може да забрани удостоверяването с ПИН от страницата "Настройки" на контролния панел на Lync Server, като постави отметка в квадратчето Удостоверяване с ПИН.

Запитване

Описание на тази функция: Потребителите на Lync могат да проведат запитване и да събират анонимни отговори от участниците по време на онлайн събрания и разговори.

Събирана, обработвана или предавана информация: Отделните мнения са анонимни. Събраните резултати от запитването се виждат от всички представящи и могат да бъдат показани от представящите на всички участници. Запитването се съхранява в Lync Server съгласно правилата за изтичане на срока на съдържанието на събрание, както са дефинирани от администратора на предприятието. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Функцията за запитване подобрява сътрудничеството, като разрешава на представящите бързо да определят предпочитанията на участниците.

Избор/управление:

Администраторът на предприятието има следните правила

 • EnableDataCollaboration: Тези правила позволяват на администратора на предприятието да ограничава всички функции за сътрудничество с данни – сътрудничество в Microsoft PowerPoint, споделяне на файлове, запитвания, сътрудничество с табло и прикачени файлове. Ако тези правила бъдат настроени на "Неистина", правилата за ниво на функция за тези функции са без значение.

 • AllowPolling: Тези правила позволяват на администраторите на предприятието да разрешават или забраняват функцията за запитвания. По подразбиране тази функция е разрешена.

Информация за наличност и контакти

Описание на тази функция: Тази функция позволява на крайните потребители достъп до информацията, публикувана за други потребители (в рамките на и извън тяхната организация) и предоставя на други потребители достъп до публикуваната за тях информация, като например състояние, заглавие, телефонен номер, местоположение и бележки. Администраторът на предприятието може също да конфигурира взаимодействието с клиента за съобщения и сътрудничество на Microsoft Outlook и да Exchange, така че крайните потребители да показват съобщенията "извън офиса" и друга информация за състоянието.

Събирана, обработвана или предавана информация: Крайните потребители използват своя адрес за влизане и парола, за да се свързват с Lync Server. Те и техният администратор могат да публикуват информация за неговото състояние на наличност и информация за връзка, която ще бъде свързана с влизането му. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Другите потребители и програми на Lync ще имат достъп до информацията за наличност и контакти на крайния потребител, за да определят тяхното публикувано състояние и информация, така че да комуникират по-добре с тях.

Избор/управление: Крайните потребители могат да избират каква информация да се публикува. Администраторът на предприятието може също така да конфигурира публикуваната информация от негово име. Администраторът ­­­на предприятието може да забранява възможността на крайните потребители да контролират своята публикувана информация, като отидат на страниците Потребители и Настройки за незабавни съобщения и наличност в контролния панел на Lync Server.

Сътрудничество с PowerPoint

Какво прави тази функция: Потребителите на Lync могат да показват, преглеждат и анотират PowerPoint презентации по време на онлайн разговор или събрание.

Събирана, обработвана или предавана информация:

Действията на крайните потребители управляват всички употреби на тази функция – независимо дали те качват, навигират, или анотират PowerPoint презентация. Всеки файл, представен в разговор или събрание, ще бъде предаден на всички участници в събранието и те ще могат да го извличат директно от папка на компютрите си. Собственикът или представящият на файла може да ограничи други хора да записват файла в Lync, но това не им пречи да го извличат или виждат. PowerPoint файлове се съхраняват в Lync Server съгласно правилата за изтичане на срока на съдържанието на събранието, определени от администратора на предприятието. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Сътрудничеството с PowerPoint помага на участниците в разговор правят ефективни презентации и да получават обратна информация.

Избор/управление:

Администраторът на предприятието има следните правила:

 • EnableDataCollaboration – тези правила позволяват на администратора на предприятието да ограничава или разрешава всички функции за сътрудничество с данни – PowerPoint сътрудничество, споделяне на файлове, запитвания, сътрудничество с табло и прикачени файлове. Ако тези правила бъдат настроени на "Неистина", правилата за ниво на функция за тези функции са без значение.

 • AllowAnnotations: Тези правила позволяват на администратора на предприятието да ограничава възможностите за анотация на PowerPoint съдържание за участниците в събранието.

Освен това представящите могат да ограничат анотирането на презентации на PowerPoint по роля на участника ("Няма", "Само за представящи", "Всеки") от диалоговия прозорец Опции за събранието. Тази настройка е налична за всяко отделно събрание.

Режим на поверителност

Описание на тази функция: Режимът на поверителност е настройка, която позволява на крайните потребители да споделят своята информация за наличност (като например "Наличен", "Зает", "Не ме безпокойте" и т.н.) само с контакти, които са включени в техния списък с контакти.

Събирана, обработвана или предавана информация: Разрешаването на режима на поверителност кара Lync да влезе в режим, в който крайните потребители могат да превключват потребителските настройки, така че тяхната информация за наличност да се споделя само с контакти от техния списък с контакти. Не се изпраща никаква информация на Microsoft

Използване на информацията: Настройката "Режим на поверителност" се използва от Lync, за да се определи дали да влезе в режима на поверителност.

Избор/управление:

 • Администраторът на предприятието може на ниво набор да избира да разрешава режима на поверителност (като използва вътрешната настройка EnablePrivacyMode). След като режимът бъде разрешен, по подразбиране крайните потребители на Lync ще бъдат превключвани на режим на поверителност още с влизането.

 • Когато режимът на поверителност е разрешен на сървъра чрез администраторската настройка, крайните потребители могат да изберат или всеки да види тяхното присъствие (стандартен режим), или само техните контакти, за да видят тяхното присъствие (режим на поверителност). Крайните потребители задават състоянието си в раздела Състояние , в диалоговия прозорец Опции .

 • Ако на сървъра е разрешен стандартен режим чрез административните настройки, крайните потребители не могат да превключват към режим на поверителност. Те могат да работят само в стандартен режим. Те обаче могат да се откажат предварително от режима на поверителност, така че ако по-късно администраторът превключи на режим на поверителност, те няма да бъдат превключвани с влизането в Lync.

Частна линия

Описание на тази функция: "Частна линия" е функция, която предоставя непубликуван допълнителен телефонен номер за крайния потребител. Крайният потребител може да избере да даде допълнителния телефонен номер на други.

Събирана, обработвана или предавана информация: Информацията от функцията "Частна линия" се събира така, както се третират повикванията до обикновен номер, който не е частен, т. е. записите с подробни данни ще се съхраняват точно така, както и за всяко друго повикване.

Има случаи, когато частният номер се изпраща до трето лице по невнимание, например когато повикващият частния номер прехвърли повикването до друго лице.

Използване на информацията: Тази информация се използва за предоставяне на хронология на повторението на повикването. Вижте раздела "Събиране и съобщаване на данни за запис на подробни данни за повикването" за повече информация.

Избор/управление: Няма контроли за краен потребител или администратор за тази функция.

Събиране и съобщаване на данни за качество на работата (QoE)

Описание на тази функция: Функцията за събиране и съобщаване на данни (QoE) за качество на работата събира и съобщава качеството на мултимедията на комуникации и събрания с равноправен достъп, които са се осъществили чрез Lync. Тези статистики включват IP адреси, коефициент на загуби, използвани устройства, събития със слабо качество, настъпили в повикването, и т. н.

Събирана, обработвана или предавана информация: Ако администраторът в предприятието разреши QoE, данните за качеството на мултимедията от комуникациите с равноправен достъп и събрания в Lync се записват в базата данни на QoE. Тази възможност не записва съдържанието на Lync. Данните на QoE се съхраняват в сървърната база данни на Monitoring Server, разположена в предприятието, и се отчитат в набор от стандартни отчети на Monitoring Server. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Администраторът в предприятието има достъп до тази информация и може да я използва, за да събира обратна информация за качеството на мултимедията, предавана в системата. Това включва IP адреси на потребители.

Избор/управление: По подразбиране QoE е включено, но администраторът в предприятието трябва да инсталира Monitoring Server, свързан към сървърна база данни на Monitoring Server, за да събира QoE данните. Администраторът в предприятието може да разположи стандартните отчети на Monitoring Server или да създаде потребителски отчети, като пуска заявки до базата данни на Monitoring Server.

Администраторите на предприятия могат да изключат отчетите на QoE с помощта на следната Windows PowerShell кратка команда за Lync Server.

Set-CsQoEConfiguration –EnableQoE $False

Управление на достъпа, базирано на роли

Описание на тази функция: Функцията "Управление на достъпа, базирано на роли" (RBAC) позволява делегиране на административни права за сценарии на администратора на предприятието. Взаимодействието на администратора на предприятието с интерфейсите на ръководството може да бъде ограничено до конкретно разрешени операции и такива, с които могат да бъдат променяни обекти.

Събирана, обработвана или предавана информация: Възможностите на администратора на предприятието се оценяват по време на изпълнение на базата на членството в потребителска група, особено групите за защита в Active Directory. Възможностите на дадена роля в системата се конфигурират и задават в централния сървър за управление.

Използване на информацията: Администраторът на предприятието може да конфигурира допълнителни роли на администратор в RBAC за определено разполагане. Един администратор на предприятието може да преглежда всички роли, на които друг администратор е член.

Избор/управление: Това е механизмът за защита/удостоверяване за задачи за ИТ управление. Функцията не се отразява на крайните потребители и не е видима за тях.

Записване

Описание на тази функция: Тази функция позволява на организаторите и/или представящите да записват всички аспекти на сесия на Lync, включително кой е влязъл в събранието, аудиото, видеото и съдържанието, като разговори с незабавни съобщения, споделяне на програми, PowerPoint презентации, анкети, изложения и табла. Когато организаторът или други представящи поставят на пауза или спрат записа си, другите записи, които са в ход, остават непроменени.

Събирана, обработвана или предавана информация: Ако представящите изберат да записват, записът ще се запише на техния компютър. Допълнителните видеофайлове, генерирани от записа, се записват по подразбиране на локалния компютър на представящия, но могат да се записват и на друг компютър, ако е зададено от представящия, който записва. Когато потребителите качват съдържание в събрание, се дава разрешение за добавяне на това съдържание към записите, създадени от тези потребители или други потребители.

Ако има грешки по време на фазата на публикуване на записа, е възможно данните, заснети по време на състояние на пауза, да бъдат непреднамерено включени в записа. Ако някоя част от фазата на публикуване е неуспешна (вж. Диспечер за запис за "Предупреждение..." състояние), записите не трябва да се разпространяват до други дори ако могат да се възпроизвеждат в някаква форма.

Използване на информацията: Записът може да се възпроизвежда от всеки, който има достъп до местоположението, където е записан записът.

Избор/управление:

Администраторът на предприятието има следните контроли:

 • AllowConferenceRecording: Настройката на правилата по подразбиране е "Неистина".

  • Ако правилата за потребител, който преминава от повикване с равноправен достъп към събрание, са настроени на "Истина", всички представящи ще могат да записват.

  • Ако правилата за потребител, който стартира непланирано събрание, са настроени на "Истина", всички представящи ще могат да записват.

  • Ако правилата за потребител, който планира събрание, са настроени на "Истина" към момента на присъединяване на първия човек към събранието, всички представящи ще могат да записват.

  • Ако за тези три сценария потребителят, който е преминал, стартирал или планирал, правилата на събранието са настроени на "Неистина", записването няма да е достъпно за представящи или участници.

  • Ако правилата бъдат променени, докато събранието тече, те може да нямат ефект, докато всички участници не излязат и отново влязат в събранието

 • EnableP2PRecording: По подразбиране е "Неистина" и се задава в момента на влизане на потребителя в Lync.

  • Ако е настроено на "Истина", потребителят, който стартира разговор с някого, за когото тези правила също са настроени на "Истина", ще може да записва.

  • Потребителите могат да записват само ако и двете страни на комуникацията с равноправен достъп имат разрешение за записване.

 • AllowExternalToRecord: По подразбиране е "Неистина". Външните потребители включват както федерирани, така и анонимни потребители.

  • Събрание: Правилата AllowExternalToRecordсе прилагат в момента, когато първият човек влезе в събранието и само когато AllowConferenceRecordingе настроено на "Истина".

   • Ако е настроено на "Истина", то в събрание, където е разрешено записването, представящите, които не са от предприятието, също ще могат да записват. Ако правилата бъдат променени, докато събранието тече, новите правила няма да имат ефект, докато всички участници не излязат и отново влязат в събранието.

   • Ако е настроено на "Неистина", то в събрание, където е разрешено записването, представящите, които не са от предприятието, няма да могат да записват. Ако правилата бъдат променени, докато събранието тече, новите правила може да нямат ефект, докато всички участници не излязат и отново влязат в събранието.

  • Равнопоставен достъп (P2P): Правилата AllowExternalToRecordсе прилагат при разговори с равнопоставен достъп само когато правилата EnableP2PRecording са настроени на "Истина".

   • Ако са настроени на "Истина", потребителят, който не е от предприятието, ще може да записва.

   • Ако са настроени на "Неистина", потребителят, който не е от предприятието, няма да може да записва, докато потребителят, който пречи на записването извън предприятието, ще може да записва.

Услуга за група за отговор – анонимизиране на агент

Описание на тази функция: Услугата за група за отговор (RGS) позволява на администраторите на предприятието да създават и конфигурират една или повече малки групи за отговор за целите на маршрутизирането и поставянето в опашка на входящите телефонни повиквания до един или повече назначени агенти или крайни потребители. Тази функция позволява на RGS агент да отговаря на повиквания, без автоматично да разкрива самоличността си на другата страна.

Събирана, обработвана или предавана информация: Самоличността на агента не се показва по визуален начин, ако другата страна използва клиент на Microsoft Communications или PSTN телефон, но се предава в пакети на протокол за описание на сесия (SDP), когато към анонимно гласово повикване бъде добавена модалност на незабавни съобщения. Затова самоличността може да бъде извлечена от проследяването на клиентите. Не се изпраща никаква информация на Microsoftt.

Използване на информацията: Клиент, който не е на Microsoft Communications, може да покаже информацията за агента в потребителския интерфейс и по този начин да разкрие самоличността на агента. Това може да позволи на другата страна да направи повикване до агент директно, без да използва RGS.

Избор/управление: За тази функция няма контроли на крайния потребител или администратора.

Водене на регистър при сървъра

Описание на тази функция: Воденето на регистър при сървъра позволява на администратора на предприятието да събира различен тип трафик, който отива към и излиза от всеки домейн или еднозначния идентификатор на ресурс (URI).

Събирана, обработвана или предавана информация: Ако администраторът на предприятието разреши воденето на регистър за Lync, тогава трафикът, който отива към и излиза от указания домейн или URI, се включва в регистрационните файлове. В зависимост от конфигурацията тази събрана информация може да се използва за отстраняване на грешки. Информацията за крайните потребители, като например следната, се регистрира във файл, посочен от администратора: тема на събранието, местоположение, съобщения от протокола SIP, отговори на покани в Lync, информация относно подателя и получателя на всяко съобщение в Lync, маршрут, по който е минало съобщението, списък с контакти, информация за присъствие, съдържание на разговора с незабавни съобщения, както и имената на всички споделени програми, прикачени файлове, файлове на Microsoft PowerPoint, табла, запитвания и въпроси на запитванията и индекс на опциите на запитванията, за които са гласували. Не се изпраща автоматично информация на Microsoft, но администраторът може да избере информацията да се изпрати ръчно.

Използване на информацията: Регистрите при сървъра могат да бъдат използвани за отстраняване на неизправности при проблеми с Lync, т. е. да се определи какви проблеми на кой сървър или домейн са възникнали.

Избор/управление: По подразбиране воденето на регистър при сървъра е изключено и трябва да бъде включено от администратора на предприятието. Администраторът може да използва следните кратки команди в интерфейса на командната среда на Windows PowerShell, за да включи или изключи тази функция за всеки отделен сайт, услуга или сървър: New-CsDiagnosticsFilterConfiguration, Set-CsDiagnosticsFilterConfiguration и Get-CsDiagnosticsFilterConfiguration. За да се регистрира съдържанието на разговорите с незабавни съобщения, някои настройки трябва да се зададат с помощта на поддръжката на Microsoft.

Търсене на умения

Какво прави тази функция: Тази функция позволява на крайните потребители да търсят хора в предприятието си, като използват всяко свойство, посочено в Microsoft SharePoint (например име, имейл, умения, област на компетентност и др.). Тази функция е налична само ако администраторът на предприятието е разположил SharePoint и е разрешил взаимната работа на Lync 2010 и SharePoint.

Събирана, обработвана или предавана информация: Заявката за търсене, въведена в Lync 2010, ще бъде изпратена до SharePoint Server на предприятието. Отговорът от SharePoint се обработва от Lync 2010 и се показват резултатите от търсенето и свързаната информация. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Информацията, въведена от потребителя, се изпраща до SharePoint, за да се получат резултати от търсенето, които се показват в Lync 2010.

Избор/управление: Тази функция може да бъде разрешена или забранена от администраторите на предприятието чрез настройката 4 inband.

 • SPSearchInternalURL

 • SPSearchExternalURL

 • SPSearchCenterInternalURL

 • SPSearchCenterExternalURL

Унифицирано хранилище за контакти

Какво прави тази функция: Унифицираното хранилище за контакти се състои от три основни функции:

 1. Обединяване на търсенето – Тази функция обединява контактите на Active Directory с личните Outlook контакти, така че при търсене на този контакт ще има само един запис в резултатите от търсенето.

 2. Обединяване на контакти – Тази функция обобщава информацията за контакти между записите на Outlook и Active Directory, като използва съвпадащ имейл и/или идентификатор за влизане. След като бъде определено съвпадение, Lync 2010 обединява данни от три източника на данни (Outlook, Active Directory и presence). Тези обединени данни се показват в различни компоненти на потребителския интерфейс, включително резултатите от търсенето, списъка с контакти и визитката.

 3. Създаване на Outlook контакти за контакти на Lync 2010 (синхронизиране на контакти) – Lync 2010 ще създаде Outlook контакти за всички контакти на потребителя в папката с контакти по подразбиране, ако потребителят има пощенска кутия Exchange 2010 или по-нова версия. Като архивира всички контакти на Lync 2010 с Outlook контакт, потребителят има достъп до информацията за контакти на Lync 2010 от Outlook, Outlook Web Access и мобилни устройства, които синхронизират контактите с Exchange.

Събирана, обработвана или предавана информация: Lync 2010 обобщава информацията за контакти от "Наличност", "Active Directory" и "Outlook". Тази информация се използва вътрешно от Lync 2010. Когато създава Outlook контакти, Lync 2010 ще записва в Exchange информацията за връзка Наличност, Active Directory и Outlook контакти. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Информацията за контакти от присъствието, Active Directory и Outlook се показва в потребителския интерфейс на Lync 2010 (списък с контакти, визитка, резултати от търсене и т.н.). Тази информация може също да бъде записана в Exchange с помощта на синхронизиране на контакти (както е описано по-горе).

Избор/управление: Тази функция е разрешена или забранена от администраторите на Lync Server 2010 чрез настройката на лентата EnableExchangeContactSync .

Подобрения на качеството на гласа в Lync 2010

Какво прави тази функция: Lync 2010 предоставя известия на крайните потребители, когато открие проблеми с устройството, мрежата или компютъра по време на разговора.

Събирана, обработвана или предавана информация: Lync 2010 събира информация за настройката на аудиоустройството, мрежовата настройка и други мултимедийни връзки на крайния потребител, за да се определи какво може да причинява лошо качество на звука по време на гласова комуникация. Крайният потребител ще бъде информиран от Lync 2010, че има проблем с качеството на гласа, докато на другите в разговора се показва само известие, че крайните потребители използват устройство, което причинява лошо качество на звука. Те не знаят какво устройство използва крайният потребител. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Информацията, която се изпраща на другите участници в повикването, се използва за подобряване на качеството на повикването.

Избор/управление: Администраторът на предприятието може да изключи известието за качество на гласа за устройствата, като следва командата на powershell, както е описано по-долу.

$a = get-csclientpolicy

$b = new-csclientpolicyentrytype –Name DisablePoorDeviceWarning –Value 1

$a.PolicyEntry.Add($b)

Set-csClientPolicy $a

Сътрудничество с табло

Какво прави тази функция: Тази функция позволява на крайните потребители да споделят виртуални табла в Lync 2010 и да ги анотират по време на онлайн събрания и разговори.

Събирана, обработвана или предавана информация: Анотациите, направени в таблата, ще се виждат от всички участници. Таблата се съхраняват в Lync Server 2010 съгласно правилата за изтичане на срока на съдържанието на събранието. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Функцията "Табло" подобрява сътрудничеството, като позволява на участниците в събранието да обсъждат идеи, да правят мозъчна атака, да си водят бележки и т. н.

Избор/управление:

Администраторът на предприятието има следните правила

 • Администраторски правила EnableDataCollaboration – Тези правила позволяват на администратора на предприятието да ограничава всички функции за сътрудничество с данни – сътрудничество в PowerPoint, споделяне на файлове, запитвания, сътрудничество с табло и прикачени файлове. Ако тези правила бъдат настроени на "Неистина", правилата за ниво на функция за тези функции са без значение.

 • Администраторски правила AllowAnnotations: Тези правила позволяват на администратора на предприятието да ограничава възможностите за анотация за всички участници в събранието. Ако тази настройка е изключена, крайните потребители няма да виждат входна точка за създаване на табло в потребителския интерфейс на Lync 2010.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×