Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.
Използвайте екранен четец, за да вмъквате и редактирате картини и таблици в PowerPoint

Тази статия е за хора, които използват програма за екранен четец, като например Windows „Разказвач“, JAWS или NVDA с Microsoft 365 продуктите. Тази статия е част от набора със съдържание за поддръжка на екранния четец Microsoft 365, където можете да намерите повече информация за достъпността в нашите приложения. За обща помощ посетете Поддръжка от Microsoft.

Използвайте PowerPoint с клавиатурата и екранен четец, за да направите привлекателна своята презентация, като добавяте картини, таблици или графики към слайдшоутата. Тествахме го с "Разказвач", JAWS и NVDA, но може да работи с други екранни четци, при условие че следват общи стандарти и техники за достъпност. Също така ще научите как да редактирате добавеното съдържание, например да изрязвате картини, да премествате таблици и да добавяте или премахвате редове и колони на таблица.

Забележки: 

В тази тема

Добавяне на картини от вашето устройство, мрежа или интернет

Когато използвате картини, графична колекция или други файлове от интернет, е важно да спазвате авторските права. Функцията Филтриране на изображения по тип лиценз може да ви помогне да изберете кои файлове да използвате.

Добавяне на картина от вашето устройство или от мрежата

 1. Отидете в областта със съдържание на слайда, в който искате да вмъкнете картина.

 2. Натиснете Alt+N, P и след това D. Чувате: "Диалогов прозорец Вмъкване на картина, име на файл".

  Съвет: Диалоговият прозорец Вмъкване на картина е специален случай на стандартния прозорец на Файлов мениджър, отворен в папката "Картини". Добра идея е да имате под ръка местоположението на файла с картината, така че да можете да го намерите по-лесно.

 3. Въведете името на файла и пътя в полето Име на файл или изберете файла, който искате да вмъкнете. След това натиснете Enter.

 4. Картината се вмъква и е избрана.

  Забележка: Когато е избрана картина, се показва контекстният раздел Формат. Можете да използвате опциите в този раздел, за да преоразмерите изображението или да добавяте цветове, стилове и др. За да отидете на раздела Формат, натиснете Alt+J. Ще чуете: "Раздел "Формат". За да се придвижвате между опциите във Формат , натискайте клавиша Tab.

Добавяне на картина от интернет

 1. В презентацията отидете в областта със съдържание на слайда, в който искате да вмъкнете картина.

 2. Натиснете Alt+N, P и след това O. Чувате: "Прозорец Вмъкване на картина".

 3. Отваря се диалоговият прозорец Търсене на изображения на Bing с фокус върху полето за търсене. Въведете термина за търсене и натиснете Enter.

 4. За да прегледате резултатите от търсенето, натиснете клавиша на разказвача и стрелка надясно или наляво.

 5. За да изберете изображение, поставете фокуса върху него и натиснете Shift+Enter. Чувате: "Отметнато".

  Съвет: Можете да изберете повече от една картина.

 6. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон Вмъкни", след което натиснете Enter.

  Картината се вмъква и е избрана.

Изрязване на картина

Променете формата на картините в презентацията на конкретни фигури или пропорции.

Изрязване до определена фигура

 1. В областта за слайд изберете изображението, което искате да изрежете. За да изберете изображение, натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Изображение". С JAWS чувате: "Картина". С NVDA ще чуете: "Графика".

 2. За да отидете в менюто Изрязване до фигурата , натиснете Alt+J, P, след което V и S. Чувате: "Правоъгълници".

 3. За да прегледате опциите за фигура, използвайте клавишите със стрелка. Описанията на фигурите се произнасят, докато се придвижвате.

 4. За да изберете фигура за изрязване, натиснете Enter. Картината се изрязва до избраната фигура.

Изрязване до пропорция

 1. В областта за слайд изберете изображението, което искате да изрежете.

 2. За да отворите менюто Пропорция , натиснете Alt+J, P, след което V и A. Чувате: "Едно двоеточие едно".

 3. За да прегледате опциите за пропорция, използвайте стрелка нагоре или надолу. Пропорциите се произнасят, докато се придвижвате.

 4. За да изберете пропорция, натиснете Enter. Картината се изрязва до избраната пропорция.

Добавяне и форматиране на таблица в слайд

 1. Отидете в областта на слайда, където искате да вмъкнете таблицата.

 2. За да отидете в менюто Таблица , натиснете Alt+N, T. Чувате: "Таблица с едно x".

 3. За да вмъкнете таблица във вашата презентация, натиснете I.

 4. Отваря се диалоговият прозорец Вмъкване на таблица с фокус в полето Брой колони . Броят на колоните по подразбиране е пет. Ако искате да изтриете броя по подразбиране, натиснете клавиша Delete и въведете нов брой на колоните. След това натиснете клавиша Tab. Фокусът се премества в полето Брой на редовете. Числото по подразбиране е две. За да промените, въведете броя на редовете и след това натиснете клавиша Enter.

 5. Таблицата се вмъква в избрания слайд с курсора в клетката в горния ляв ъгъл. 

 6. За да добавите текст към клетките в таблицата, поставете курсора в клетката и след това въведете вашия текст. За да прегледате клетките, използвайте клавишите със стрелки. 

 7. За да спрете с редактирането на таблицата, натиснете Esc.

Добавяне или изтриване на редове и колони на таблица

Добавяне на ред

 1. В областта за слайдове изберете таблицата. За да изберете таблица, в областта за съдържание на слайда натискайте клавиша Tab, докато не чуете с разказвача и NVDA: "Таблица". С JAWS чувате "Контейнер за обект", последвано от текста в клетките. За да започнете да редактирате таблицата, натиснете Enter.

 2. Използвайте клавишите със стрелка, за да поставите курсора в клетката над или под мястото, където искате да се покаже новият ред.

 3. За да отидете на раздела Оформление, натиснете Alt+J и след това L. Чувате: "Раздел Оформление".

 4. Направете едно от следните неща:

  • За да добавите ред над избраната клетка, натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Бутон Вмъкни над".

  • За да добавите ред под избраната клетка, натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Бутон Вмъкни под".

  За да изберете опция, натиснете Enter.

 5. Редът се вмъква, а фокусът е върху най-лявата клетка на новия ред.

Добавяне на колона

 1. В областта за слайдове изберете таблицата.

 2. Преместете курсора до клетка отдясно или отляво на мястото, където искате да се покаже новата колона.

 3. За да отидете на раздела Оформление, натиснете Alt+J и след това L. Чувате: "Раздел Оформление".

 4. Направете едно от следните неща:

  • За да добавите колона отляво на избраната клетка, натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Бутон Вмъкни отляво".

  • За да добавите колона отдясно на избраната клетка, натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Бутон Вмъкни отдясно".

  За да изберете опция, натиснете Enter.

 5. Колоната се вмъква, а фокусът е върху най-горната клетка на новата колона.

Изтриване на ред или колона

 1. В таблица преместете курсора до клетка от колоната или реда, които искате да изтриете.

 2. За да отидете в менюто Изтриване , натиснете Alt+J, след което L и D. Чувате: "Редове и колони, Изтриване на колони".

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да изтриете колона, натиснете C.

  • За да изтриете ред, натиснете R.

 4. Колоната или редът се изтрива и фокусът се премества в друга клетка в таблицата.

Съвет: За да изтриете бързо цялата таблица, изберете таблицата и след това натиснете клавиша Delete.

Добавяне на граница към таблица

 1. Изберете таблицата, към която искате да добавите граница. За да изберете таблица, в областта за съдържание на слайда натискайте клавиша Tab, докато не чуете с разказвача и NVDA: "Таблица". С JAWS чувате "Контейнер за обект", последвано от текста в клетките.

 2. За да изберете стил на граница, натиснете Alt+J, след което T и L. Чувате "Без граница" или стил на граница. Използвайте стрелка нагоре или надолу, за да прегледате стиловете. Стиловете се произнасят, докато се придвижвате. За да изберете, натиснете Enter.

 3. За да изберете къде искате да добавите граница, натиснете Alt+J, след което T и B. Чувате "Без граница" или опция за граница. Използвайте стрелка нагоре или надолу, за да прегледате опциите. Опциите се произнасят, докато се придвижвате. За да изберете опция, натиснете Enter.

 4. Границата се добавя към таблицата и фокусът се премества в клетката в горния ляв ъгъл на таблицата.

Промяна на външния вид на таблица

Можете да използвате опциите в раздела Проектиране , за да промените начина, по който изглежда вашата таблица. Можете например да приложите Стил на таблица или да промените фоновия цвят.

Прилагане на стил на таблица

 1. Изберете таблицата, към която искате да приложите един от наличните стилове на форматиране. За да изберете таблица, в областта за съдържание на слайда натискайте клавиша Tab, докато не чуете с разказвача и NVDA: "Таблица". С JAWS чувате "Контейнер за обект", последвано от текста в клетките.

 2. За да отидете в менюто Стилове на таблици , натиснете Alt+J, след което T и A. Чувате текущия стил на таблица.

 3. За да прегледате стиловете на таблица, използвайте клавишите със стрелка. Стиловете се произнасят, докато се придвижвате. За да изберете, натиснете Enter.

  Съвет: За да премахнете стил от вашата таблица, в менюто Стилове на таблици натиснете C.

 4. Стилът на таблицата се променя и фокусът се премества в клетката в горния ляв ъгъл на таблицата.

Добавяне или промяна на фона

 1. Изберете таблицата, в която искате да промените фоновия цвят.

 2. За да отидете в менюто Оцветяване , натиснете Alt+J, след което T и H. Чувате текущия фонов цвят.

 3. За да прегледате фоновите цветове, използвайте клавишите със стрелка. Цветовете се произнасят, докато се придвижвате. За да изберете, натиснете Enter.

  Съвет: За да премахнете фоновия цвят, натиснете N, за да изберете Без запълване.

 4. Фоновият цвят на таблицата се променя и фокусът се премества в клетката в горния ляв ъгъл на таблицата.

Преместване или преоразмеряване на таблица

Преместване на таблица

 1. Изберете таблицата, която искате да преместите. За да изберете таблица, в областта за съдържание на слайда натискайте клавиша Tab, докато не чуете с разказвача и NVDA: "Таблица". С JAWS чувате "Контейнер за обект", последвано от текста в клетките.

 2. За да преместите таблицата в рамките на слайда, използвайте клавишите със стрелка.

 3. За да спрете с преместването на таблицата, натиснете Esc.

Преоразмеряване на таблица

Въвеждане на конкретен размер за таблица

 1. Изберете таблицата, която искате да преоразмерите.

 2. За да отидете на раздела Оформление, натиснете Alt+J и след това L. Чувате: "Раздел Оформление".

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да промените височината на таблицата, натиснете T, H. След това въведете височината в инчове и натиснете клавиша Enter.

  • За да промените ширината на таблицата, натиснете T, W. След това въведете ширината в инчове и натиснете клавиша Enter.

Размерът на таблицата се променя и фокусът се премества в клетката в горния ляв ъгъл на таблицата.

Преоразмеряване на колона или ред

 1. Изберете таблицата, в която искате да промените размера на колона или ред. За да започнете да редактирате таблицата, натиснете Enter.

 2. Използвайте клавишите със стрелки, за да поставите курсора в клетката, която е в колоната или реда, които искате да преоразмерите.

 3. За да отидете на раздела Оформление, натиснете Alt+J и след това L. Чувате: "Раздел Оформление".

 4. Направете едно от следните неща:

  • За да промените височината на реда, натиснете H. След това въведете височината в инчове и натиснете клавиша Enter.

  • За да промените ширината на колоната, натиснете W. След това въведете ширината в инчове и натиснете клавиша Enter.

 5. Размерът на колоната или реда се променя и фокусът се премества в избраната преди това клетка.

 Вмъкване на фигура или графика SmartArt

 1. Отидете в областта със съдържание на слайда, в който искате да вмъкнете графика SmartArt.

 2. За да отворите диалоговия прозорец SmartArt , натиснете Alt+N, M. Чувате: "Избор на графика SmartArt".

 3. За да прегледате категориите с графики SmartArt, използвайте клавишите със стрелка нагоре или надолу. Категориите се произнасят, докато се придвижвате. Когато стигнете до желаната категория, натиснете клавиша Tab.

 4. За да прегледате графиките SmartArt в рамките на избраната категория, използвайте клавишите със стрелка. Описателните имена на графиките SmartArt се произнасят, докато се придвижвате.

 5. За да изберете графика SmartArt, натиснете Enter. Графиката SmartArt се създава и вмъква в избрания слайд с фокус върху първото редактируемо текстово поле.

  Съвет: Можете да използвате опциите в разделите Формат и Проектиране , за да промените облика на графиките SmartArt. За да отидете на раздела Формат , натиснете Alt+J и след това O. За да отидете на раздела Проектиране , натиснете Alt+J и след това S.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със слайдове в PowerPoint

Използване на екранен четец за записване на презентация в PowerPoint

Използване на екранен четец за показване на презентацията ви с PowerPoint

Използване на клавишни комбинации при създаване на презентации на PowerPoint

Използване на клавишни комбинации при изнасяне на презентации на PowerPoint

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Настройване на устройството за работа с функциите за достъпност в Microsoft 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в PowerPoint

Използване на екранен четец за създаване на презентация от шаблон в PowerPoint

Използвайте PowerPoint за Android с TalkBack – вградения екранен четец на Android, за да направите привлекателни своите презентации, като добавите картини, фигури и таблици в тях. Можете също да редактирате добавеното съдържание например чрез добавяне на рамки към картините и добавяне/премахване на редове и колони на таблиците.

Забележки: 

 • Новите функции на Microsoft 365 се издават постепенно за абонатите на Microsoft 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо нови функции, присъединете се към програмата Office Insider.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец TalkBack на Android. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

В тази тема

Добавяне на картини

Можете да използвате снимка, която сте записали на вашето устройство, или да направите снимка с камерата на устройството си и да я вмъкнете директно в слайд.

Добавяне на картина от вашето устройство

Можете да използвате картини от вашето устройство в презентацията. Можете също да потърсите изображения онлайн и да ги запишете на вашето устройство. По подразбиране изображения от интернет се записват в Изтегляния.

 1. Отидете в областта със съдържание на слайда, в който искате да вмъкнете картина.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Снимки, бутон", след което докоснете двукратно екрана. Отваря се приложението за съхранение на изображения по подразбиране.

  Съвет:  В зависимост от вашата версия на Android или ако използвате корпоративен акаунт, стъпките може да са малко по-различни. Може да се наложи да изберете дали да използвате вашия служебен, или личен профил, да изберете приложението за съхранение и да изберете дали да използвате приложението само веднъж, или винаги.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да прегледате картините в текущо избраното местоположение за съхранение на изображения, плъзгайте надясно, докато не чуете желаното от вас изображение. TalkBack прочита името и датата на всяко изображение.

  • За да достигнете до друго местоположение за съхранение, например Изтегляния, плъзгайте наляво, докато не чуете "Бутон Покажи маршрутите", и след това докоснете двукратно екрана. Плъзгайте надясно, докато не чуете желаното местоположение, след което докоснете двукратно екрана. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете желаното изображение.

 4. Натиснете екрана двукратно. Показва се визуализация на изображението. Чувате: "Изображение, PowerPoint, бутон Назад".

 5. За да вмъкнете изображението, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Готово", след което докоснете двукратно екрана. Фокусът се връща към слайда с избраното изображение.

Добавяне на снимка от камерата на вашето устройство

 1. Отидете в областта със съдържание на слайда, в който искате да вмъкнете картина.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Камера, бутон", след което докоснете двукратно екрана. Отваря се камерата на вашето устройство.

  Ако чуете "Разрешете на PowerPoint да заснема снимки и да записва видео", плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Бутон Разреши", след което докоснете двукратно екрана.

 3. За да направите снимка, насочете устройството към желаната посока, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Заснемане", след което докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Потвърждаване", и докоснете двукратно екрана.

 5. Показва се визуализация на изображението. За да вмъкнете изображението в слайда, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Готово", и докоснете двукратно екрана. Фокусът се връща към слайда с избраното изображение.

Промяна на стилове на картини

Можете да добавяте различни стилове на рамка или граница към картините.

 1. Докато се намирате в слайд, намерете картината, чийто стил искате да промените, след което докоснете двукратно екрана, за да изберете картината.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Меню Стилове", след което докоснете двукратно екрана. Отваря се менюто Стилове.

 3. За да прегледате опциите за стил, плъзгайте надясно, докато не чуете желания от вас стил, например "Проста рамка, черно, елемент от списък".

 4. За да приложите стила към картината, докоснете двукратно екрана.

 5. За да затворите менюто Стилове, плъзнете надолу и след това наляво.

Добавяне на таблица

Можете да добавяте таблици, за да показвате информация по компактен, организиран начин.

 1. На слайда, в който искате да вмъкнете таблица, плъзгайте надясно, докато не чуете "Таблица, бутон", след което докоснете двукратно екрана.

  Създава се таблица по подразбиране с един заглавен ред, два реда с данни и три колони.

Изтриване на таблица

 1. В слайд плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "Въвеждане на таблица", последвано от подробностите за таблицата и клетките, след което докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Меню Изтриване", след което докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Изтрий таблицата, бутон", след което докоснете двукратно екрана.

Добавяне на редове или колони

 1. В слайд плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "Въвеждане на таблица", последвано от подробностите за таблицата и клетките, след което докоснете двукратно екрана.

 2. За да поставите курсора в клетка над или под мястото, където искате да се появи новият ред, или в клетка отляво или отдясно на колоната, която искате да вмъкнете, плъзнете наляво или надясно.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете желаната опция за вмъкване, например "Вмъкни отдясно, бутон" или "Вмъкни отдолу, бутон", и след това докоснете двукратно екрана.

Изтриване на редове или колони

 1. В слайд плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "Въвеждане на таблица", последвано от подробностите за таблицата и клетките, след което докоснете двукратно екрана.

 2. Преместете курсора до произволна клетка в колоната или реда, които искате да изтриете.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Меню Изтриване", след което докоснете двукратно екрана.

 4. Направете едно от следните неща:

  • За да изтриете ред, плъзгайте надясно, докато не чуете "Изтрий редовете, бутон", след което докоснете двукратно екрана.

  • За да изтриете колона, плъзгайте надясно, докато не чуете "Изтрий колоните, бутон", след което докоснете двукратно екрана.

Преоразмеряване на таблица

След като добавите текст и колони към вашата таблица, можете автоматично да я преоразмерите за най-добро побиране на текущия брой колони.

 1. В слайд плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "Въвеждане на таблица", последвано от подробностите за таблицата и клетките, след което докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте наляво, докато не чуете "Още опции, бутон", след което докоснете двукратно екрана. Чувате: "Таблица, меню на раздел, избрана е таблица".

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Автопобиране", след което докоснете двукратно екрана.

Вмъкване на фигура

PowerPoint за Android предлага библиотека с готови фигури, които можете да използвате, за да представите данните си, например в блоксхема.

 1. На слайда, в който искате да вмъкнете фигура, плъзгайте наляво, докато не чуете "Бутон Още опции", след което докоснете двукратно екрана. Чувате името на текущо избрания раздел.

 2. Докоснете двукратно екрана, плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "Раздел Вмъкване", след което докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Фигури, меню", след което докоснете двукратно екрана. Отваря се менюто Фигури. Фигурите са организирани в следните групи:

  • Последни фигури

  • Линии

  • Правоъгълници

  • Основни фигури

  • Блокови стрелки

  • Математически знаци

  • Блоксхема

  • Звезди и ленти

  • Изнесени означения

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете желаната от вас фигура, например "Правоъгълник, елемент от списък", след което докоснете двукратно екрана, за да я вмъкнете. Фокусът се премества върху раздела Фигура , като фигурата е избрана в слайда.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със слайдове в PowerPoint

Използване на екранен четец за добавяне и форматиране на текст в PowerPoint

Използване на клавишни комбинации при създаване на презентации на PowerPoint

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Настройване на устройството за работа с функциите за достъпност в Microsoft 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в PowerPoint

Използвайте PowerPoint за уеб с клавиатурата и екранен четец, за да вмъквате картини и таблици във вашата презентация. Тествахме го с "Разказвач" в Microsoft Edge и JAWS и NVDA в Chrome, но може да работи с други екранни четци и уеб браузъри, при условие че следват общи стандарти и техники за достъпност.

Забележки: 

 • Ако използвате "Разказвач" с Windows 10 Fall Creators Update, трябва да изключите режима на преглед, за да редактирате документи, електронни таблици или презентации с Microsoft 365 за уеб. За повече информация вижте Изключване на виртуалния режим или режима на преглед в екранни четци в Windows 10 Fall Creators Update.

 • Новите функции на Microsoft 365 се издават постепенно за абонатите на Microsoft 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо нови функции, присъединете се към програмата Office Insider.

 • За да научите повече за екранните четци, отидете на Как работят екранните четци с Microsoft 365.

 • Когато използвате PowerPoint за уеб, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като PowerPoint за уеб се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отваряне), важат за уеб браузъра, но не и за PowerPoint за уеб.

В тази тема

Добавяне на картина от вашето устройство

 1. Отидете в областта със съдържание на слайда, където искате да вмъкнете картина.

 2. Натиснете Alt+клавиша с емблемата на Windows, N, F и след това P. Чувате: "Отвори, име на файл". Фокусът е върху текстовото поле Име на файл в диалоговия прозорец Отваряне .

 3. Намерете картината, която искате, след което натиснете интервал, за да я изберете.

 4. За да вмъкнете избраната картина в презентацията, натиснете Alt+O.

Добавяне на картини от интернет

 1. В слайда, в който искате да добавите картина, натиснете Alt+клавиша с емблемата на Windows+N, F и след това F. Отваря се диалоговият прозорец Търсене на изображения на Bing с фокус върху полето за търсене.

 2. Въведете думите за търсене и след това натиснете Enter.

 3. Натискайте клавиша на разказвача+стрелка наляво или надясно, докато не чуете картината, която искате да вмъкнете, след което натиснете Enter, за да изберете картината. Чувате: "Отметнато".

 4. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон Вмъкни", след което натиснете клавиша на разказвача+Enter.

Добавяне на таблица в слайд

 1. В презентацията отидете в областта със съдържание на слайда, където искате да вмъкнете таблицата.

 2. Натиснете Alt+клавиша с емблемата на Windows, N, T. Чувате: "Едно на едно, таблица".

 3. За да изберете броя на редовете и колоните в таблицата, натискайте клавишите със стрелки, докато не чуете желаната комбинация, след което натиснете Enter. Таблицата се вмъква в слайда.

Вмъкване на редове или колони в таблица

 1. Отидете до клетката от таблицата над, под или до мястото, където искате да се появи новият ред или колона.

 2. За да отидете на раздела Инструменти за таблица – Оформление, натиснете Alt+клавиша с емблемата на Windows, J, L. Чувате: "Инструменти за таблица, избран е елемент в раздела за оформление".

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да добавите ред над клетката, натиснете V.

  • За да добавите ред под клетката, натиснете E.

  • За да добавите колона отляво на клетката, натиснете L.

  • За да добавите колона отдясно на клетката, натиснете I.

Добавяне на граница към таблица

 1. Изберете таблицата, към която искате да добавите граница. За да изберете таблица, в областта за съдържание на слайда натискайте клавиша Tab, докато не чуете с разказвача и NVDA: "Таблица". С JAWS чувате "Контейнер за обект", последвано от текста в клетките.

 2. За да изберете стил на граница, натиснете Alt+клавиша с емблемата на Windows, J, L и след това B. Чувате: "Граници, меню". Използвайте стрелка нагоре или надолу, за да прегледате стиловете. Стиловете се произнасят, докато се придвижвате. За да изберете, натиснете Enter.

 3. Границата се добавя към таблицата и фокусът се премества в клетката в горния ляв ъгъл на таблицата.

Промяна на външния вид на таблица

Можете да използвате опциите в раздела Инструменти за таблица – Оформление , за да промените начина, по който изглежда вашата таблица. Можете например да приложите Стил на таблица или да промените фоновия цвят.

Прилагане на стил на таблица

 1. Изберете таблицата, към която искате да приложите един от наличните стилове на форматиране. За да изберете таблица, в областта за съдържание на слайда натискайте клавиша Tab, докато не чуете с разказвача и NVDA: "Таблица". С JAWS чувате "Контейнер за обект", последвано от текста в клетките.

 2. За да отидете в менюто Стилове на таблици , натиснете Alt+клавиша с емблемата на Windows, J, L и след това A. Чувате текущия стил на таблица.

 3. За да прегледате стиловете на таблица, използвайте клавишите със стрелка. Стиловете се произнасят, докато се придвижвате. За да изберете, натиснете Enter.

 4. Стилът на таблицата се променя и фокусът се премества в клетката в горния ляв ъгъл на таблицата.

Добавяне или промяна на фона

 1. Изберете таблицата, в която искате да промените фоновия цвят.

 2. За да отидете в менюто Оцветяване, натиснете Alt+клавиша с емблемата на Windows, J, L и след това H. Чувате текущия фонов цвят.

 3. За да прегледате фоновите цветове, използвайте клавишите със стрелка. Цветовете се произнасят, докато се придвижвате. За да изберете, натиснете Enter.

 4. Фоновият цвят на таблицата се променя и фокусът се премества в клетката в горния ляв ъгъл на таблицата.

Вмъкване на фигура или графика SmartArt

 1. Отидете в областта със съдържание на слайда, в който искате да вмъкнете графика SmartArt.

 2. За да отидете в менюто SmartArt , натиснете Alt+клавиша с емблемата на Windows, N, M. Чувате: "Графика SmartArt, меню".

 3. За да прегледате категориите с графики SmartArt, използвайте клавишите със стрелка нагоре или надолу. Категориите се произнасят, докато се придвижвате.

 4. За да прегледате графиките SmartArt в рамките на избраната категория, използвайте клавишите със стрелка. Описателните имена на графиките SmartArt се произнасят, докато се придвижвате.

 5. За да изберете графика SmartArt, натиснете Enter. Графиката SmartArt се създава и вмъква в избрания слайд с фокус върху първото редактируемо текстово поле.

  Съвет: Можете да използвате опциите в разделите Формат и Проектиране , за да промените облика на графиките SmartArt. За да отидете на раздела Формат , натиснете Alt+клавиша с емблемата на Windows+J и след това O. За да отидете на раздела Проектиране , натиснете Alt+клавиша с емблемата на Windows+J и след това S.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със слайдове в PowerPoint

Използване на екранен четец за записване на презентация в PowerPoint

Използване на екранен четец за показване на презентацията ви с PowerPoint

Използване на клавишни комбинации при създаване на презентации на PowerPoint

Използване на клавишни комбинации при изнасяне на презентации на PowerPoint

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в PowerPoint

Използване на екранен четец за създаване на презентация от шаблон в PowerPoint

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към Центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от Центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с английски, испански, френски и американски език на знаците. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Намерете решения на често срещани проблеми или получете помощ от агент за поддръжка.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×