Използвайте екранен четец, за да вмъквате и редактирате картини и таблици в PowerPoint

Използвайте екранен четец, за да вмъквате и редактирате картини и таблици в PowerPoint

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора със зрителни увреждания, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office и е част от набора със съдържаниеДостъпност в Office. За основна помощ вижте началната страница на поддръжката от Microsoft.

Използвайте PowerPoint клавиатурата и екранен четец, за да направите презентацията ангажираща, като добавите картини, таблици или графики към слайдшоута. Тествахме го с Разказвач JAWS, но може да работи с други екранни четци, стига те да следват общи стандарти и техники за достъпност. Също така ще научите как да редактирате добавеното съдържание, например да изрязвате картини, да премествате таблици и да добавяте и премахвате редове и колони на таблица.

Забележки: 

В тази тема

Добавяне на картини от вашето устройство, мрежа или интернет

Когато използвате картини, графични колекции или други файлове от интернет, е важно да спазвате авторските права. Функцията Филтриране на изображения по тип лиценз може да ви помогне да изберете кои файлове да използвате.

Добавяне на картина от вашето устройство или от мрежата

 1. Отидете в областта със съдържание на слайда, в който искате да вмъкнете картина.

 2. Натиснете Alt+N, P. Ще чуете: "Диалогов прозорец Вмъкване на картина. Име на файла".

  Съвет: Диалоговият прозорец Вмъкване на картина е специален случай на стандартния прозорец на файловия мениджър, отворен в папката ви Картини. Добра идея е да имате под ръка местоположението на файла с картината, така че да можете да го намерите по-лесно.

 3. Въведете името на файла и пътя в полето Име на файл или изберете файла, който искате да вмъкнете. След това натиснете Enter.

 4. Картината се вмъква и е избрана.

  Забележка: Когато е избрана картина, се показва контекстният раздел Формат. Можете да използвате опциите в този раздел, за да преоразмерите изображението или да добавяте цветове, стилове и др. За да отидете на раздела Формат, натиснете Alt+J. Чувате "Раздел Формат". За да се придвижвате между опциите във Формат , натискайте клавиша Tab.

Добавяне на картина от интернет

 1. В презентацията отидете в областта със съдържание на слайда, в който искате да вмъкнете картина.

 2. Натиснете Alt+N, след което F и 1. Ще чуете: "Прозорец Вмъкване на картина".

 3. Отваря се диалоговият Bing Търсене на изображения с фокус върху полето за търсене. Въведете термина за търсене и натиснете Enter.

 4. За да прегледате резултатите от търсенето, натиснете клавиша SR и клавиша със стрелка наляво или надясно.

 5. За да изберете изображение, поставете фокуса върху него и натиснете Shift+Enter. Чувате: "Отметнато".

  Забележка: Можете да изберете повече от една картина.

 6. Натискайте Tab, докато не чуете "Бутон Вмъкни", и натиснете Enter.

  Картината се вмъква и е избрана.

Изрязване на картина

Променете формата на картините в презентацията на конкретни фигури или пропорции.

Изрязване до определена фигура

 1. В областта на слайда изберете изображението, което искате да изрежете. За да изберете изображение, натискайте Tab, докато не чуете: "Изображение". В JAWS чувате: "Картина".

 2. За да отидете в менюто Изрязване във фигура, натиснете Alt+J, P, след което V и S. Ще чуете: "Правоъгълници".

 3. За да прегледате опциите за фигура, използвайте клавишите със стрелка. Описанията на фигурите се произнасят, докато се придвижвате.

 4. За да изберете фигура за изрязване, натиснете Enter. Картината се изрязва до избраната фигура.

Изрязване до пропорция

 1. В областта на слайда изберете изображението, което искате да изрежете.

 2. За да отворите менюто Пропорция, натиснете Alt+J, P, след това V и A. Ще чуете: "Едно двоеточие едно".

 3. Използвайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, за да прегледате опциите за пропорция. Пропорциите се произнасят, докато се придвижвате.

 4. За да изберете пропорция, натиснете Enter. Картината се изрязва до избраната пропорция.

Добавяне и форматиране на таблица в слайд

 1. Отидете в областта на слайда, където искате да вмъкнете таблицата.

 2. За да отидете в менюто Таблица, натиснете Alt+N, T. Ще чуете: "Таблица 1x1".

 3. За да вмъкнете таблица във вашата презентация, натиснете I.

 4. Отваря се диалоговият прозорец Вмъкване на таблица с фокус върху полето Брой на колоните. Броят на колоните по подразбиране е 5. Ако искате да изтриете броя по подразбиране, натиснете клавиша Delete и въведете нов брой на колоните. След това натиснете клавиша Tab. Фокусът се премества в полето Брой на редовете. Броят по подразбиране е 2. За да промените, въведете броя на редовете и натиснете Enter.

 5. Таблицата се вмъква в избрания слайд, като курсорът е в клетката в горния ляв ъгъл. Разказвачът я идентифицира като "клетка в ред нула колона нула".

 6. За да добавите текст към клетките в таблицата, поставете курсора в клетката и след това въведете вашия текст. За да прегледате клетките, използвайте клавишите със стрелки. Разказвачът произнася местоположенията на клетките, докато се придвижвате.

 7. За да спрете с редактирането на таблицата, натиснете Esc.

Добавяне или изтриване на редове и колони на таблица

Добавяне на ред

 1. В областта на слайда изберете таблицата. За да изберете таблица, в областта за съдържание на слайда натискайте Tab, докато разказвачът не произнесе: "Таблица". В JAWS чувате "Контейнер за обект" и текста в клетките. За да започнете да редактирате таблицата, натиснете Enter.

 2. Използвайте клавишите със стрелка, за да поставите курсора в клетката над или под мястото, където искате да се покаже новият ред.

 3. За да отидете на раздела Оформление, натиснете Alt+J и след това L. Чувате: "Раздел Оформление".

 4. Направете едно от следните неща:

  • За да добавите ред над избраната клетка, натискайте Tab, докато не чуете: "Бутон Вмъкни отгоре".

  • За да добавите ред под избраната клетка, натискайте Tab, докато не чуете: "Бутон Вмъкни отдолу".

  За да изберете опция, натиснете Enter.

 5. Редът се вмъква, а фокусът е върху най-лявата клетка на новия ред.

Добавяне на колона

 1. В областта на слайда изберете таблицата.

 2. Преместете курсора до клетка отдясно или отляво на мястото, където искате да се покаже новата колона.

 3. За да отидете на раздела Оформление, натиснете Alt+J и след това L. Чувате: "Раздел Оформление".

 4. Направете едно от следните неща:

  • За да добавите колона отляво на избраната клетка, натискайте Tab, докато не чуете: "Бутон Вмъкни отляво".

  • За да добавите колона отдясно на избраната клетка, натискайте Tab, докато не чуете: "Бутон Вмъкни отдясно".

  За да изберете опция, натиснете Enter.

 5. Колоната се вмъква, а фокусът е върху най-горната клетка на новата колона.

Изтриване на ред или колона

 1. В таблица преместете курсора до клетка от колоната или реда, които искате да изтриете.

 2. За да отидете в менюто Изтриване, натиснете Alt+J, след което L и D. Ще чуете: "Редове и колони, Изтриване на колони".

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да изтриете колона, натиснете C.

  • За да изтриете ред, натиснете R.

 4. Колоната или редът се изтрива и фокусът се премества в друга клетка в таблицата.

Съвет: За да изтриете бързо цялата таблица, изберете таблицата и след това натиснете клавиша Delete.

Добавяне на граница към таблица

 1. Изберете таблицата, към която искате да добавите граница. За да изберете таблица, в областта на слайда натискайте клавиша Tab, докато Разказвач: "Таблица". В JAWS чувате "Контейнер за обект" и текста в клетките.

 2. За да изберете стил на граница, натиснете Alt+J, след което T и L. Ще чуете "Няма граница" или стил на граница. Използвайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, за да преглеждате стиловете. Стиловете се произнасят, докато се придвижвате. За да изберете, натиснете Enter.

 3. За да изберете къде искате да добавите граница, натиснете Alt+J, след което T и B. Ще чуете "Няма граница" или опция за граница. Използвайте стрелка нагоре или надолу, за да прегледате опциите. Опциите се произнасят, докато се придвижвате. За да изберете опция, натиснете Enter.

 4. Границата се добавя към таблицата и фокусът се премества в клетката в горния ляв ъгъл на таблицата.

Промяна на вида на таблица

Можете да използвате командите в раздела Проектиране, за да промените облика на вашата таблица. Можете например да приложите Стил на таблица или да промените фоновия цвят.

Прилагане на стил на таблица

 1. Изберете таблицата, към която искате да приложите един от наличните стилове на форматиране. За да изберете таблица, в областта на слайда натискайте клавиша Tab, докато Разказвач: "Таблица". В JAWS чувате "Контейнер за обект" и текста в клетките.

 2. За да отидете в менюто Стилове на таблици, натиснете Alt+J, след което T и A. Чувате текущия стил на таблица.

 3. За да прегледате стиловете на таблица, използвайте клавишите със стрелка. Стиловете се произнасят, докато се придвижвате. За да изберете, натиснете Enter.

  Съвет: За да премахнете стил от вашата таблица, в менюто Стилове на таблици натиснете C.

 4. Стилът на таблицата се променя и фокусът се премества в клетката в горния ляв ъгъл на таблицата.

Добавяне или промяна на фона

 1. Изберете таблицата, в която искате да промените цвета на фона.

 2. За да отидете в менюто Оцветяване, натиснете Alt+J, след което T и H. Чувате текущия цвят на фона.

 3. За да прегледате фоновите цветове, използвайте клавишите със стрелка. Цветовете се произнасят, докато се придвижвате. За да изберете, натиснете Enter.

  Съвет: За да премахнете фоновия цвят, натиснете N, за да изберете Без запълване.

 4. Фоновият цвят се променя и фокусът се премества в клетката в горния ляв ъгъл на таблицата.

Преместване или преоразмеряване на таблица

Преместване на таблица

 1. Изберете таблицата, която искате да преместите. За да изберете таблица, в областта за съдържание на слайда натискайте Tab, докато разказвачът не произнесе: "Таблица". В JAWS чувате "Контейнер за обект" и текста в клетките.

 2. За да преместите таблицата в рамките на слайда, използвайте клавишите със стрелка.

 3. За да спрете с преместването на таблицата, натиснете Esc.

Преоразмеряване на таблица

Въвеждане на конкретен размер за таблица

 1. Изберете таблицата, която искате да преоразмерите.

 2. За да отидете на раздела Оформление, натиснете Alt+J и след това L. Чувате: "Раздел Оформление".

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да промените височината на таблицата, натиснете T, H. След това въведете височината в инчове и натиснете Enter.

  • За да промените ширината на таблицата, натиснете T, W. След това въведете ширината в инчове и натиснете Enter.

Размерът на таблицата се променя и фокусът се премества в клетката в горния ляв ъгъл на таблицата.

Преоразмеряване на колона или ред

 1. Изберете таблицата, в която искате да промените размера на колона или ред. За да започнете да редактирате таблицата, натиснете Enter.

 2. Използвайте клавишите със стрелки, за да поставите курсора в клетката, която е в колоната или реда, които искате да преоразмерите.

 3. За да отидете на раздела Оформление, натиснете Alt+J и след това L. Чувате: "Раздел Оформление".

 4. Направете едно от следните неща:

  • За да промените височината на реда, натиснете H. След това въведете височината в инчове и натиснете клавиша Enter.

  • За да промените ширината на колоната, натиснете W. След това въведете ширината в инчове и натиснете клавиша Enter.

 5. Размерът на колоната или реда се променя и фокусът се премества в избраната преди това клетка.

 Вмъкване на фигура или графика SmartArt

 1. Отидете в областта със съдържание на слайда, в който искате да вмъкнете графика SmartArt.

 2. За да отворите диалоговия прозорец SmartArt, натиснете Alt+N, M. Ще чуете: "Избор на графика SmartArt".

 3. Използвайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, за да прегледате категориите с графики SmartArt. Категориите се произнасят, докато се придвижвате. Когато стигнете до желаната категория, натиснете Tab.

 4. За да прегледате графиките SmartArt в рамките на избраната категория, използвайте клавишите със стрелка. Описателните имена на графиките SmartArt се произнасят, докато се придвижвате.

 5. За да изберете SmartArt, натиснете Enter. Графиката SmartArt се създава и вмъква в избрания слайд, като фокусът е върху първото редактируемо текстово поле.

  Съвет: Можете да използвате командите в разделите Формат и Проектиране, за да промените облика на графиката SmartArt. За да отидете раздела Формат, натиснете Alt, J и след това O. За да отидете раздела Проектиране, натиснете Alt, J и след това S.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със слайдове в PowerPoint

Използване на екранен четец за записване на презентация в PowerPoint

Използване на клавишни комбинации при създаване на презентации на PowerPoint

Използване на клавишни комбинации при изнасяне на презентации на PowerPoint

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Настройте устройството си да работи с достъпността в Microsoft 365

Използване на екранен четец за преглед и навигиране PowerPoint

Използвайте PowerPoint за Android с TalkBack – вградения екранен четец на Android, за да направите привлекателни своите презентации, като добавите картини, фигури и таблици в тях. Можете също да редактирате добавеното съдържание например чрез добавяне на рамки към картините и добавяне/премахване на редове и колони на таблиците.

Забележки: 

В тази тема

Добавяне на картини

Можете да използвате снимка, която сте направили с камерата на вашето устройство, или да изтеглите изображение от уеб.

Добавяне на картина от вашето устройство

Ако сте записали картини на вашето устройство, можете да ги използвате във вашата презентация. Можете също да потърсите изображения онлайн и да ги запишете на вашето устройство. По подразбиране изображения от интернет се записват в Изтегляния.

Когато използвате картини, графични колекции или други файлове от интернет, важно е да спазвате авторските права. Функцията Филтриране на изображения по тип лиценз в Bing може да ви помогне да изберете кои файлове да използвате.

 1. На слайда, в който искате да вмъкнете картина, плъзгайте надясно, докато не чуете "Снимки, бутон", след което докоснете двукратно екрана.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да прегледате картините в текущо избраното местоположение за съхранение на изображения, плъзгайте надясно, докато не чуете желаното от вас изображение. TalkBack прочита името и датата на всяко изображение.

  • За да отидете в друго местоположение за съхранение, например Изтегляния или Последни, плъзгайте наляво, докато не чуете "Бутон Покажи пътища", след което докоснете двукратно екрана. Плъзгайте надясно, докато не чуете желаното местоположение, след което докоснете двукратно екрана. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете желаното изображение.

 3. Докоснете двукратно екрана, за да вмъкнете избраното изображение. Чувате: "PowerPoint, обработено изображение".

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Запиши изображението", след което докоснете двукратно екрана.

  Фокусът се връща към вашата презентация с избраното изображение.

Добавяне на снимка от камерата

 1. На слайда, в който искате да вмъкнете картина, плъзгайте надясно, докато не чуете "Камера, бутон", след което докоснете двукратно екрана. Камера се отваря.

  Ако чуете "Разрешете на PowerPoint да заснема снимки и да записва видео", плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Бутон Разреши", след което докоснете двукратно екрана.

 2. За да направите снимка, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Спусък", след което докоснете двукратно екрана.

 3. Фокусът се премества върху бутона Готово. За да използвате снимката във вашата презентация, докоснете двукратно екрана. Чувате: "PowerPoint, обработено изображение".

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Запиши изображението", след което докоснете двукратно екрана.

  Фокусът се връща към вашата презентация с избраното изображение.

Промяна на стилове на картини

Можете да добавяте различни стилове на рамка или граница към картините.

 1. Докато се намирате в слайд, намерете картината, чийто стил искате да промените, след което докоснете двукратно екрана, за да изберете картината.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Меню Стилове", след което докоснете двукратно екрана.

 3. За да прегледате опциите за стил, плъзгайте надясно, докато не чуете желания от вас стил, например "Проста рамка, черно, елемент от списък".

 4. За да приложите стила към картината, докоснете двукратно екрана.

 5. За да затворите менюто Стилове, плъзнете надолу и след това наляво.

Добавяне на таблица

Можете да добавяте таблици, за да показвате информация по компактен, организиран начин.

 1. На слайда, в който искате да вмъкнете таблица, плъзгайте надясно, докато не чуете "Таблица, бутон", след което докоснете двукратно екрана.

  По подразбиране се създава таблица с 3 колони и 3 реда.

Изтриване на таблица

 1. В слайд плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "Въвеждане на таблица", последвано от подробностите за таблицата и клетките, след което докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Меню Изтриване", след което докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Изтрий таблицата, бутон", след което докоснете двукратно екрана.

Добавяне на редове или колони

 1. В слайд плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "Въвеждане на таблица", последвано от подробностите за таблицата и клетките, след което докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете желаната от вас опция, например "Вмъкни отдясно, бутон" или "Вмъкни отдолу, бутон", след което докоснете двукратно екрана.

Изтриване на редове или колони

 1. В слайд плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "Въвеждане на таблица", последвано от подробностите за таблицата и клетките, след което докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Меню Изтриване", след което докоснете двукратно екрана.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да изтриете ред, плъзгайте надясно, докато не чуете "Изтрий редовете, бутон", след което докоснете двукратно екрана.

  • За да изтриете колона, плъзгайте надясно, докато не чуете "Изтрий колоните, бутон", след което докоснете двукратно екрана.

Преоразмеряване на таблица

След като добавите текст и колони към вашата таблица, можете автоматично да я преоразмерите за най-добро побиране на текущия брой колони.

 1. В слайд плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "Въвеждане на таблица", последвано от подробностите за таблицата и клетките, след което докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте наляво, докато не чуете "Не е отметнато, Още опции, превключвател", след което докоснете двукратно екрана. Чувате: "Меню на раздел, избрана е таблица".

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Автопобиране", след което докоснете двукратно екрана.

Вмъкване на фигура

PowerPoint за Android предлага библиотека с готови фигури, които можете да използвате, за да представите данните си, например в блоксхема.

 1. На слайда, в който искате да вмъкнете фигура, плъзгайте наляво, докато не чуете "Не е отметнато, Още опции, превключвател", след което докоснете двукратно екрана. Ще чуете "Меню на раздел", последвано от текущо избрания раздел.

 2. Докоснете двукратно екрана, плъзгайте надясно, докато не чуете "Раздел Вмъкване", след което докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Фигури, меню", след което докоснете двукратно екрана. Отваря се менюто Фигури.

  Фигурите са организирани в следните групи:

  • Последни фигури

  • Линии

  • Правоъгълници

  • Основни фигури

  • Блокови стрелки

  • Математически знаци

  • Блоксхема

  • Звезди и ленти

  • Изнесени означения

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете желаната от вас фигура, например "Правоъгълник, елемент от списък", след което докоснете двукратно екрана, за да я вмъкнете. Фокусът се премества към раздела Фигура, като фигурата е избрана в слайда.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със слайдове в PowerPoint

Използване на екранен четец за добавяне и форматиране на текст в PowerPoint

Използване на клавишни комбинации при създаване на презентации на PowerPoint

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Настройте устройството си да работи с достъпността в Microsoft 365

Използване на екранен четец за преглед и навигиране PowerPoint

Използвайте PowerPoint за уеб клавиатурата и екранен четец, за да вмъквате картини и таблици във вашата презентация. Тествахме го с Разказвач JAWS, но може да работи с други екранни четци, стига те да следват общи стандарти и техники за достъпност.

Забележки: 

 • Ако използвате "Разказвач" с Windows 10 Fall Creators Update, трябва да изключите режима на преглед, за да редактирате документи, електронни таблици или презентации с Office за уеб. За повече информация вижте Изключване на виртуалния режим или режима на преглед в екранни четци в Windows 10 Fall Creators Update.

 • Новите функции на Microsoft 365 се издават постепенно за абонатите на Microsoft 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо нови функции, присъединете се към програмата Office Insider.

 • За да научите повече за екранните четци, отидете на Как работят екранните четци с Microsoft Office.

 • Когато използвате PowerPoint за уеб, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като PowerPoint за уеб се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отваряне), важат за уеб браузъра, но не и за PowerPoint за уеб.

В тази тема

Добавяне на картина от вашето устройство

 1. Отидете в областта за съдържание на слайда, където искате да вмъкнете картина.

 2. Натиснете Alt+клавиша с емблемата на Windows, N, P. Чувате: "Отвори, меню Файл". Фокусът е върху текстовото поле Име на файл в диалоговия прозорец Отвори.

 3. Намерете картината, която искате, след което натиснете интервал, за да я изберете.

 4. За да вмъкнете избраната картина в презентацията, натиснете Alt+O.

Добавяне на картини от интернет

 1. В слайд, върху който искате да добавите картина, натиснете Alt+Windows клавиша с емблемата+N, след което F, F. Отваря се диалоговият Bing Търсене на изображения с фокус върху полето за търсене.

 2. Въведете думите за търсене и след това натиснете Enter.

 3. Натискайте клавиша SR+стрелка наляво или надясно, докато не чуете картината, която искате да вмъкнете, и след това натиснете Enter, за да изберете картината. Чувате: "Отметнато".

 4. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон Вмъкване", след което натиснете клавиша SR+Enter.

Добавяне на таблица в слайд

 1. В презентацията отидете в областта със съдържание на слайда, където искате да вмъкнете таблицата.

 2. Натиснете Alt+Windows с емблемата, N, T. Ще чуете: "1 x 1, таблица".

 3. За да изберете броя на редовете и колоните в таблицата, натискайте клавишите със стрелки, докато не чуете комбинацията, която искате, и след това натиснете Enter. Таблицата се вмъква в слайда.

Вмъкване на редове или колони в таблица

 1. Отидете в клетката на таблицата над, под или до мястото, където искате да се показва новият ред или колона.

 2. За да отидете на раздела Инструменти за таблица – Оформление, натиснете Alt+клавиша с емблемата на Windows, J, L. Чувате: "Инструменти за таблица, избран е елемент в раздела за оформление".

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да добавите ред над клетката, натиснете V.

  • За да добавите ред под клетката, натиснете E.

  • За да добавите колона отляво на клетката, натиснете L.

  • За да добавите колона отдясно на клетката, натиснете I.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със слайдове в PowerPoint

Използване на екранен четец за показване на презентацията ви с PowerPoint

Използване на клавишни комбинации при създаване на презентации на PowerPoint

Използване на клавишни комбинации при изнасяне на презентации на PowerPoint

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Използване на екранен четец за преглед и навигиране PowerPoint

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към Центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от Центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с английски, испански, френски и американски език на знаците. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

×