Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.
Използване на екранен четец за промяна на опциите за отстъп и разредка в Outlook

Тази статия е за хора с визуални или когнитивни увреждания, които използват програма за екранен четец, като например Windows „Разказвач“, JAWS или NVDA с Microsoft 365 продуктите. Тази статия е част от набора със съдържание за поддръжка на екранния четец Microsoft 365, където можете да намерите повече информация за достъпността в нашите приложения. За обща помощ посетете Поддръжка от Microsoft.

Използвайте Outlook с клавиатурата и екранен четец, за да зададете разстоянието преди и след всеки абзац и размера на отстъпите му. Тествахме го с "Разказвач", JAWS и NVDA, но може да работи с други екранни четци, при условие че следват общи стандарти и техники за достъпност. Можете също да създадете отстъп само в първия ред на абзац или да създадете висящ отстъп, при който първият ред на абзаца не е с отстъп, а останалите са. Освен това можете да промените редовата разредка на абзац.

Забележки: 

В тази тема

Задаване на разредка на абзац

 1. Когато съставяте съобщение, изберете абзаца, за който искате да зададете разредка. Ако искате да зададете разредка на абзац за цялото съобщение, натиснете Ctrl+A.

 2. За да отидете на раздела Форматиране на текст , натиснете Alt+O, P, G. Отваря се диалоговият прозорец Абзац с фокус върху раздела Отстъпи и разредка . Чувате: "Прозорец Абзац. Подравняване". В JAWS чувате: "Диалогов прозорец "Абзац". Страницата "Отстъпи и разредка" и в NVDA чувате: "Диалогов прозорец "Абзац". Общи. Отстъпи и разредка", последвани от техните опции за подравняване.

 3. За да зададете разстоянието преди абзац, натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Преди". След това натискайте стрелка нагоре или надолу, докато не чуете желаната стойност в пунктове, или въведете желаната стойност в пунктове (например 6 или 18). (По-малките стойности в пунктове задават по-малко място.)

 4. За да зададете разстоянието след абзац, натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "След". След това натискайте стрелка нагоре или надолу, докато не чуете селекцията в пунктове, която искате, или въведете желаната стойност в пунктове (например 6 или 18).

 5. За да затворите диалоговия прозорец Абзац, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "OK, бутон", и след това натиснете интервал. Фокусът се връща към прозореца на вашето съобщение.

Задаване на редова разредка

 1. За да промените редовата разредка на абзац, изберете абзаца, който искате да форматирате.

 2. За да отидете на раздела Форматиране на текст , натиснете Alt+O, P, G. Отваря се диалоговият прозорец Абзац с фокус върху раздела Отстъпи и разредка .

 3. За да изберете опция за редова разредка, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Редова разредка", последвано от опция за редовата разредка.

 4. Натиснете клавиша за интервал, за да отворите списъка с опции. След това използвайте стрелка нагоре или надолу, докато не чуете желаната опция за редова разредка. За да изберете, натиснете Enter.

  Ако изберете персонализируема опция, като например Много, за да зададете размера на разредката, натиснете клавиша Tab. Чувате "На" и текущия размер на разредката. След това въведете стойност.

 5. За да затворите диалоговия прозорец Абзац, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "OK, бутон", и след това натиснете интервал. Фокусът се връща към прозореца на вашето съобщение.

Задаване на отстъпи на абзац

Задаване на отстъп само на първия ред на абзац

 1. Когато съставяте съобщение, изберете абзаците, за които искате да създадете отстъп за първия ред на абзаца.

 2. За да отворите раздела Форматиране на текст , натиснете Alt+O, P, G. Отваря се диалоговият прозорец Абзац с фокус върху раздела Отстъпи и разредка . Чувате: "Прозорец Абзац. Подравняване". В JAWS чувате: "Диалогов прозорец "Абзац". Страницата "Отстъпи и разредка" и в NVDA чувате: "Диалогов прозорец "Абзац". Общи. Отстъпи и разредка", последвани от техните опции за подравняване.

 3. За да създадете отстъп на първия ред на абзаца, използвайте опциите в групата Отстъп. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Специален, редактируем разгъващ се списък" и текущата опция за отстъп. В JAWS ще чуете: "Разгъващ се списък "Специална колона", а в NVDA ще чуете: "Специален разгъващ се списък", последвано от опциите за отстъп. За да създадете отстъп на първия ред, натиснете интервал и след това използвайте стрелка нагоре или надолу, докато не чуете: "Първи ред". За да изберете, натиснете Enter.

 4. За да зададете размера на отстъпа за първия ред, натискайте клавиша Tab. Чувате "От" и текущия размер на отстъпа. След това въведете стойност в инчове, например 0,5.

 5. За да затворите диалоговия прозорец Абзац, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "OK, бутон", и след това натиснете интервал. Фокусът се връща към прозореца на вашето съобщение.

Забележка: Следващите абзаци, които въведете, ще бъдат с отстъп.

Задаване на отстъп за всички редове на абзац с изключение на първия

 1. Когато съставяте съобщение, изберете абзаца, за който искате да зададете отстъп за всички редове с изключение на първия (висящ отстъп).

 2. За да отворите раздела Форматиране на текст , натиснете Alt+O, P, G. Отваря се диалоговият прозорец Абзац с фокус върху раздела Отстъпи и разредка . Чувате: "Прозорец Абзац. Подравняване". В JAWS чувате: "Диалогов прозорец "Абзац". Страницата "Отстъпи и разредка" и в NVDA чувате: "Диалогов прозорец "Абзац". Общи. Отстъпи и разредка", последвани от техните опции за подравняване.

 3. За да създадете отстъп за всички редове на абзаца с изключение на първия, използвайте опциите в групата Отстъп. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Специален, редактируем разгъващ се списък" и текущата опция за отстъп. В JAWS ще чуете: "Разгъващ се списък "Специална колона", а в NVDA ще чуете: "Специален разгъващ се списък", последвано от опциите за отстъп.

  За да създадете висящ отстъп, натиснете интервал и след това използвайте стрелка нагоре или надолу, докато не чуете: "Висящ". За да изберете, натиснете Enter.

 4. За да зададете размера на отстъпа, натискайте клавиша Tab. Чувате "От" и текущия размер на отстъпа. След това въведете стойността в инчове, например 0,5.

 5. За да затворите диалоговия прозорец Абзац, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "OK, бутон", и след това натиснете интервал. Фокусът се връща към прозореца на вашето съобщение.

Увеличаване или намаляване на отстъпа на цял абзац

 1. Когато съставяте съобщение, изберете абзаците, за които искате да увеличите или намалите отстъпа отляво или отдясно.

 2. За да отворите раздела Форматиране на текст , натиснете Alt+O, P, G. Отваря се диалоговият прозорец Абзац с фокус върху раздела Отстъпи и разредка . Чувате: "Прозорец Абзац. Подравняване". В JAWS чувате: "Диалогов прозорец "Абзац". Страницата "Отстъпи и разредка" и в NVDA чувате: "Диалогов прозорец "Абзац". Общи. Отстъпи и разредка", последвани от техните опции за подравняване.

 3. Използвайте опциите в групата Отстъп, за да направите едно от следните неща:

  • За да промените отстъпа от лявото поле, натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Ляво".

  • За да промените отстъпа от дясното поле, натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Дясно".

  За да зададете размера на отстъпа, въведете число в инчове. Размерът на отстъпа се произнася.

 4. За да затворите диалоговия прозорец Абзац, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "OK, бутон", и след това натиснете интервал. Фокусът се връща към прозореца на вашето съобщение.

Вж. също

Използване на екранен четец за подравняване на текст и абзаци в Outlook

Използване на екранен четец за създаване на списъци с водещи символи или номерирани списъци в Outlook

Клавишни комбинации за Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с календара в Outlook

Настройване на устройството за работа с функциите за достъпност в Microsoft 365

Използване на екранен четец за записване на изображение или прикачен файл от имейл в Outlook

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в "Поща на Outlook"

Поддръжка на екранен четец за Outlook

Използвайте Outlook в уеб с клавиатурата и екранен четец, за да зададете размера на отстъпите на всеки абзац. Тествахме го с "Разказвач" в Microsoft Edge и JAWS и NVDA в Chrome, но може да работи с други екранни четци, при условие че следват общи стандарти и техники за достъпност.

Забележки: 

 • Новите функции на Microsoft 365 се издават постепенно за абонатите на Microsoft 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо нови функции, присъединете се към програмата Office Insider.

 • За да научите повече за екранните четци, отидете на Как работят екранните четци с Microsoft 365.

 • Тази тема предполага, че Екранът за четене е изключен.

 • Когато използвате Outlook в уеб, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като Outlook в уеб се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за превключване на командите. Също така често използвани преки пътища като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отваряне) важат за уеб браузъра – а не за Outlook в уеб.

 • В момента актуализираме Outlook.office.com (Outlook в уеб). Някои хора вече използват новия Outlook, а за други класическата версия ще бъде средата по подразбиране, докато не завършим актуализирането. За повече информация отидете на: Получаване на помощ за новия Outlook в уеб. Тъй като инструкциите в тази тема се отнасят за новата среда за работа, ви препоръчваме да превключите от класическия изглед към новия Outlook. За да превключите към новия Outlook, натискайте Ctrl+F6, докато не чуете "Команда, Изпробвайте новия Outlook", и след това натиснете Enter. Ако чуете "Лента с инструменти за управление" вместо "Команда, Изпробвайте новия Outlook", вече използвате новия Outlook.

Увеличаване или намаляване на отстъпа на абзац

 1. Когато съставяте съобщение, поставете курсора някъде в абзаца, за който искате да промените отстъпа. Ако искате да промените отстъпа на абзаца за цялото съобщение, натиснете Ctrl+A, за да изберете целия текст.

 2. Натиснете клавиша Tab веднъж. Чувате: "Опции за форматиране". След това направете едно от следните неща:

  • За да увеличите отстъпа от лявото поле, натискайте стрелка надясно или наляво, докато не чуете "Бутон Увеличи отстъпа", и след това натиснете интервал. Фокусът се връща към абзаца.

  • За да намалите отстъпа от лявото поле, натискайте стрелка надясно или наляво, докато не чуете "Бутон Намали отстъпа", и след това натиснете интервал. Фокусът се връща към абзаца.

Вж. също

Използване на екранен четец за подравняване на текст и абзаци в Outlook

Използване на екранен четец за създаване на списъци с водещи символи или номерирани списъци в Outlook

Клавишни комбинации за Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с календара в Outlook

Използване на екранен четец за записване на изображение или прикачен файл от имейл в Outlook

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в "Поща на Outlook"

Поддръжка на екранен четец за Outlook

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към Центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от Центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с английски, испански, френски и американски език на знаците. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Намерете решения на често срещани проблеми или получете помощ от агент за поддръжка.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×