Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.
Използване на няколко теми в една презентация

Ако искате вашата презентация да съдържа повече от една тема (оформления, които съдържат цветове, шрифтове и ефекти), добавете друг образец на слайд към нея и приложете тема към новия образец на слайд.

Използване на няколко теми в една презентация

Вашата презентация в момента има един образец на слайд с приложена тема. За да добавите втора тема, добавете друг образец на слайд с различна тема. Ето как:

 1. В раздела Изглед щракнете върху Образец за слайд.

  показва бутона за образец на слайд на лентата в PowerPoint

 2. В раздела Образец на слайд щракнете върху Вмъкни образец за слайд.

  Втори образец на слайд се вмъква в екрана с миниатюри от лявата страна.

 3. Като сте избрали новия образец на слайд в екрана с миниатюри, в раздела Образец за слайд на лентата изберете Теми и изберете тема от списъка.

  Показва опциите за теми за образеца на слайд в PowerPoint

  Образецът на слайд, който сте добавили, сега ще има различна тема от другия образец на слайд във вашата презентация.

 4. Когато сте готови със селекциите, изберете Затвори изгледа на образец.

Новата тема, която току-що избрахте, все още не е приложена към никакви слайдове, но сега вече имате две различни теми, които можете да прилагате към слайдовете. Вижте двете процедури по-долу, за да използвате новата тема и образеца на слайд, които току-що добавихте.

За да приложите тема към нови слайдове

 1. В раздела Начало на лентата, под Слайдове щракнете върху стрелката надолу до Нов слайд, за да отворите галерия с миниатюри на оформление на слайд.

  Бутон "Нов слайд"
 2. Превъртете миниатюрите и щракнете върху темата и оформлението, които искате да използвате.

  Щракнете върху стрелката до "Нов слайд" за избор на образци

За повече информация вижте Редактиране и повторно прилагане на оформление на слайд.

За да приложите тема към съществуващи слайдове

 1. Щракнете върху слайда, който искате да промените.

 2. Под Слайдове щракнете върху стрелката надолу до Оформление, за да се покаже падащото меню с избрани миниатюри.

  Бутон "Оформление"
 3. Превъртете миниатюрите и щракнете върху темата и оформлението, които искате да използвате.

  Щракнете върху стрелката надолу до "Оформление" за избор на образци

За повече информация вижте Редактиране и повторно прилагане на оформление на слайд.

Използване на няколко теми в една презентация

 1. В раздела Изглед щракнете върху Образец за слайд.

 2. В раздела Образец за слайд, в групата Редактиране на тема щракнете върху Теми.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да приложите вградена тема, под Вградени щракнете върху желаната тема.

  • За да приложите току-що създадена тема или съществуваща тема, която сте модифицирали и записали, под По избор щракнете върху желаната тема.

   Забележка:  По избор е налично в галерията "Теми" само ако сте създали една или повече теми по избор. За повече информация за персонализирането на тема вижте Създаване на собствена тема в PowerPoint.

  • За да приложите документ с тема, съхранен в различно местоположение, щракнете върху Преглед за теми и след това намерете и изберете желаната от вас тема.

 4. За да приложите втория образец и набор от оформления, превъртете до края на оформленията в Изглед на образец на слайд.

 5. Щракнете след последното оформление, щракнете върху Тема и след това изберете тема. Нов набор от оформления ще се появи в стила, който сте избрали.

 6. Продължете, докато завършите, и след това щракнете върху Затвори изгледа на образец.

Сега имате две теми, от които да избирате в тази презентация, но новата тема, която сте избрали, все още не е приложена към никакви слайдове. Вижте двете процедури по-долу, за да използвате новата тема и образеца на слайд, които току-що добавихте.

Два образеца на слайд в една презентация

Фигура: Една презентация има два образеца на слайд – всеки с различна приложена тема

За да приложите тема към нови слайдове

 1. В раздела Начало на лентата, под Слайдове щракнете върху стрелката надолу до Нов слайд, за да отворите галерия с миниатюри на оформление на слайд.

  Бутон "Нов слайд"
 2. Превъртете миниатюрите и щракнете върху темата и оформлението, които искате да използвате.

  Щракнете върху стрелката до "Нов слайд" за избор на образци

За повече информация вижте Редактиране и повторно прилагане на оформление на слайд.

За да приложите тема към съществуващи слайдове

 1. Щракнете върху слайда, който искате да промените.

 2. Под Слайдове щракнете върху стрелката надолу до Оформление, за да се покаже падащото меню с избрани миниатюри.

  Бутон "Оформление"
 3. Превъртете миниатюрите и щракнете върху темата и оформлението, които искате да използвате.

  Щракнете върху стрелката надолу до "Оформление" за избор на образци

За повече информация вижте Редактиране и повторно прилагане на оформление на слайд.

Прилагане на различна тема към слайд

 1. Изберете слайда, към който искате да приложите различна тема.

 2. Задръжте натиснат клавиша CONTROL и след това, в разделаПроектиране, в Теми щракнете върху слайда, към който искате да приложите различна тема, и щракнете върху Приложи към избраните слайдове.

  Съвет: Ако целта ви е да покажете много малко цвят или никакъв цвят към слайда (прост изглед), приложете темата „Бяла“.

Връщане на ръчно форматираните елементи към настройките на тема

Темата е колекция от определени шрифтове, цветове и оформление на слайд. Когато някой от тези елементи се форматира ръчно, това форматиране има приоритет пред темата. Ако например в презентацията ви се използва шрифт Courier, а ръчно форматирате част от текста с шрифт Tahoma, повторното прилагане или променянето на темата няма да засегне текста, който е форматиран с шрифт Tahoma.

За да върнете ръчно форматираните елементи към настройките на темата, вижте следните раздели:

Възстановяване на шрифт до шрифта на темата

Всяка тема има два набора шрифтове – един за заглавия и друг за основен текст. Ако текстът ви е заглавие, използвайте шрифта "Заглавия на тема". В противен случай използвайте шрифта "Тяло на тема".

 1. Изберете текста, който искате да смените с шрифт на тема.

  Съвет: Можете да задържите натиснат SHIFT, за да изберете повече от едно текстово поле или обект, който съдържа текст. Ако не можете да изберете обект или текст на даден слайд, променете образеца на слайд.

 2. В раздела Начало, в Шрифт щракнете върху стрелката надолу до името на шрифт.

 3. За да смените текста с шрифт на темата, щракнете върху шрифта Заглавия на тема или шрифта Тяло на тема.

  Отметка показва, че е избран шрифтът "Заглавия на тема" или "Тяло на тема".

  Екранна снимка показва опциите за шрифтове на тема за заглавията и основния текст, които са достъпни от падащия списък "Шрифт" в групата "Шрифт" в раздела "Начало".

Възстановяване на цветовете на темата за обекти

Ако приложите тема, а някои обекти не се променят на цветовете на темата, те вероятно имат формати, приложени ръчно.

 1. Изберете обекта, за който искате да възстановите цветовете на темата.

 2. В раздела Форматиране, в Стилове на фигури щракнете върху стрелката до Запълване на фигура и след това щракнете върху желания от вас цвят.

  Екранна снимка показва опциите, налични от менюто за запълване на фигура, включително "Без запълване", "Цветове на тема", "Стандартни цветове", "Още цветове за запълване", "Картина", "Градиент" и "Текстура".

Възстановяване на оформления на теми

Ако приложите тема, а някои слайдове не се променят на оформленията на темата, вероятно оформленията са променени ръчно Ако например преместите заглавие на друго място на слайда или промените позицията на таблица, тези елементи имат ръчно форматирани оформления, които не се променят, когато се смени темата.

 1. Щракнете върху елемента, който искате да възстановите до оформлението на темата, например върху преместено заглавие.

 2. В раздела Начало, в Слайдове щракнете върху Начално състояние.

  Екранна снимка показва групата "Слайдове" с опциите за нов слайд, оформление, начално състояние и раздел.

Вж. също

Създаване на собствена тема в PowerPoint

Прилагане на различна тема към слайд

 1. Изберете слайда, към който искате да приложите различна тема.

 2. Задръжте натиснат клавиша CONTROL и след това, в разделаТеми, под Теми щракнете върху слайда, към който искате да приложите различна тема, и щракнете върху Приложи към избраните слайдове.

  Съвет: Ако целта ви е да покажете много малко цвят или никакъв цвят към слайда (прост изглед), приложете темата „Бяла“.

Връщане на ръчно форматираните елементи към настройките на тема

Темата е колекция от определени шрифтове, цветове и оформление на слайд. Когато някой от тези елементи се форматира ръчно, това форматиране има приоритет пред темата. Ако например в презентацията ви се използва шрифт Courier, а ръчно форматирате част от текста с шрифт Tahoma, повторното прилагане или променянето на темата няма да засегне текста, който е форматиран с шрифт Tahoma.

За да върнете ръчно форматираните елементи към настройките на темата, вижте следните раздели:

Възстановяване на шрифт до шрифта на темата

Всяка тема има два набора шрифтове – един за заглавия и друг за основен текст. Ако текстът ви е заглавие, използвайте шрифта "Заглавия на тема". В противен случай използвайте шрифта "Тяло на тема".

 1. Изберете текста, който искате да смените с шрифт на тема.

  Съвет: Можете да задържите натиснат SHIFT, за да изберете повече от едно текстово поле или обект, който съдържа текст. Ако не можете да изберете обект или текст на даден слайд, променете образеца на слайд.

 2. В раздела Начало, под Шрифт щракнете върху стрелката надолу до полето за шрифт.

 3. За да смените текста с шрифт на темата, щракнете върху шрифта Заглавия на тема или шрифта Тяло на тема.

  Отметка показва, че е избран шрифтът "Заглавия на тема" или "Тяло на тема"

  Изскачащото меню за шрифт

Възстановяване на цветовете на темата за обекти

Ако приложите тема, а някои обекти не се променят на цветовете на темата, те вероятно имат формати, приложени ръчно.

 1. Изберете обекта, за който искате да възстановите цветовете на темата.

 2. В раздела Форматиране, под Стилове на фигури щракнете върху стрелката до Запълване и след това щракнете върху желания от вас цвят.

  Цвят на запълване

  Изнесено означение 1 За обекта е избран цвят на тема (тухлено червено в този пример)

Възстановяване на оформления на теми

Ако приложите тема, а някои слайдове не се променят на оформленията на темата, вероятно оформленията са променени ръчно. Ако например преместите заглавие на друго място на слайда или промените позицията на таблица, тези елементи имат ръчно форматирани оформления, които не се променят, когато се смени темата.

 1. Щракнете върху елемента, който искате да възстановите до оформлението на темата, например върху преместено заглавие.

 2. В раздела Начало, под Слайдове щракнете върху Оформление, а след това щракнете върху Възстановяване на оформлението до настройките по подразбиране.

  Раздел "Начало", група "Слайдове"

PowerPoint за уеб не поддържа използване на няколко теми в една презентация. За тази цел трябва да използвате настолна версия на PowerPoint.

Връзки към повече информация за темите

Нуждаете ли се от още помощ?

Разширете уменията си

Преглед на обучението >

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×