Понякога процентите могат да са разстройващи, защото не винаги е лесно да си спомним какво сме учили за тях в училище. Нека Excel свърши работата вместо вас – простите формули могат да ви помогнат да намерите например процента от цялото или процентната разлика между две числа.

Намиране на процента от обща сума

Да кажем, че сте отговорили правилно на 42 въпроса от 50 на тест. Какъв е процентът на правилните отговори?

 1. Щракнете върху произволна празна клетка.

 2. Въведете =42/50и след това натиснете КЛАВИША RETURN .

  Резултатът е 0,84.

 3. Изберете клетката, съдържаща резултата от стъпка 2.

 4. В раздела Начало щракнете върху Добавяне на контакт.

  Резултатът е 84,00%, което е процентът на правилните отговори на теста.

  Забележка: За да промените броя на цифрите след десетичния знак, които се показват в резултата, щракнете върху Увеличаване на Включване на парола или Намаляване на десетичния знак Намаляване на броя на цифрите след десетичния знак..

Намиране на процента на промяна между две числа

Да кажем, че приходите ви са 2342 лв. през ноември и 2500 лв. през декември. Какъв е процентът на промените в приходите ви между тези два месеца? След това, ако приходите ви са 2425 лв. през януари, какъв е процентът на промяната в приходите ви между декември и януари? Можете да изчислите разликата, като извадите новите си приходи от първоначалните си приходи и след това разделите резултата на първоначалните си приходи.

Изчисляване на процент на увеличение

 1. Щракнете върху произволна празна клетка.

 2. Въведете =(2500-2342)/2342и след това натиснете RETURN .

  Резултатът е 0,06746.

 3. Изберете клетката, съдържаща резултата от стъпка 2.

 4. В раздела Начало щракнете върху Добавяне на контакт.

  Резултатът е 6,75%, което е процентът на увеличение на приходите.

  Забележка: За да промените броя на цифрите след десетичния знак, които се показват в резултата, щракнете върху Увеличаване на Включване на парола или Намаляване на десетичния знак Намаляване на броя на цифрите след десетичния знак..

Изчисляване на процент от намалението

 1. Щракнете върху произволна празна клетка.

 2. Въведете =(2425-2500)/2500и след това натиснете RETURN .

  Резултатът е -0,03000.

 3. Изберете клетката, съдържаща резултата от стъпка 2.

 4. В раздела Начало щракнете върху Добавяне на контакт.

  Резултатът е -3,00%, което е процентът на намаление на приходите.

  Забележка: За да промените броя на цифрите след десетичния знак, които се показват в резултата, щракнете върху Увеличаване на Включване на парола или Намаляване на десетичния знак Намаляване на броя на цифрите след десетичния знак..

Намиране на общата сума, когато знаете сумата и процента

Да кажем, че продажната цена на риза е 15 лв., което е 25% от първоначалната цена. Каква е първоначалната цена? В този пример търсим 75% от кое число е равно на 15.

 1. Щракнете върху произволна празна клетка.

 2. Въведете =15.0.75и след това натиснете RETURN .

  Резултатът е 20.

 3. Изберете клетката, съдържаща резултата от стъпка 2.

 4. В по-новите версии:

  В раздела Начало щракнете върху Изпращане или споделяне от раздела ''Преглед'' на Office.

  Резултатът е 20,00 лв., което е първоначалната цена на ризата.

  В Excel за Mac 2011:

  В раздела Начало, под Числощракнете върху Валутен Currency button

  Резултатът е 20,00 лв., което е първоначалната цена на ризата.

  Забележка: За да промените броя на цифрите след десетичния знак, които се показват в резултата, щракнете върху Увеличаване на Включване на парола или Намаляване на десетичния знак Намаляване на броя на цифрите след десетичния знак..

Намиране на сума, когато знаете общата сума и процента

Да кажем, че искате да закупите компютър за 800 лв. и трябва да платите допълнително 8,9% данък върху продажбите. Колко трябва да платите за данъка върху продажбите? В този пример искате да разберете колко са 20% от 800.

 1. Щракнете върху произволна празна клетка.

 2. Въведете =800*0,089и след това натиснете RETURN.

  Резултатът е 71,2.

 3. Изберете клетката, съдържаща резултата от стъпка 2.

 4. В по-новите версии:

  В раздела Начало щракнете върху Изпращане или споделяне от раздела ''Преглед'' на Office.

  В Excel за Mac 2011:

  В раздела Начало, под Числощракнете върху Валутен Currency button

  Резултатът е 71,20 лв., което е сумата на данъка върху продажбите за компютъра.

  Забележка: За да промените броя на цифрите след десетичния знак, които се показват в резултата, щракнете върху Увеличаване на Включване на парола или Намаляване на десетичния знак Намаляване на броя на цифрите след десетичния знак..

Увеличаване или намаляване на число с процент

Да кажем, че прекарвате средно 113 лв. за храна всяка седмица и искате да увеличите седмичните си разходи за храна с 25%. Колко можете да похарчите? Или, ако искате да намалите седмичната си надбавка за храна от 113 лв. на 25%, каква е вашата нова седмична помощ?

Увеличаване на число с процент

 1. Щракнете върху произволна празна клетка.

 2. Въведете =113*(1+0,25)и след това натиснете RETURN .

  Резултатът е 141,25.

 3. Изберете клетката, съдържаща резултата от стъпка 2.

 4. В по-новите версии:

  В раздела Начало щракнете върху Изпращане или споделяне от раздела ''Преглед'' на Office.

  В Excel за Mac 2011:

  В раздела Начало, под Числощракнете върху Валутен Currency button

  Резултатът е 141,25 лв., което е 25% увеличение на седмичните разходи за храна.

  Забележка: За да промените броя на цифрите след десетичния знак, които се показват в резултата, щракнете върху Увеличаване на Включване на парола или Намаляване на десетичния знак Намаляване на броя на цифрите след десетичния знак..

Намаляване на число с процент

 1. Щракнете върху произволна празна клетка.

 2. Въведете =113*(1-0,25)и след това натиснете RETURN .

  Резултатът е 84,75.

 3. Изберете клетката, съдържаща резултата от стъпка 2.

 4. В по-новите версии:

  В раздела Начало щракнете върху Изпращане или споделяне от раздела ''Преглед'' на Office.

  В Excel за Mac 2011:

  В раздела Начало, под Числощракнете върху Валутен Currency button

  Резултатът е 84,75 лв., което е 25% намаление на седмичните разходи за храна.

  Забележка: За да промените броя на цифрите след десетичния знак, които се показват в резултата, щракнете върху Увеличаване на Включване на парола или Намаляване на десетичния знак Намаляване на броя на цифрите след десетичния знак..

Вж. също

PERCENTRANK функция

Изчисляване на обща сума за изпълнение

Изчисляване на средна стойност

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×