Резюме

Бъдещата стойност на сума в долари, обикновено наречена усложнена стойност, включва прилагането на сложна лихва към настояща стойност. Резултатът е сума в бъдещ долар. Три типа съединение са
годишно, вътрешногодишно и анюитетно съединение. В тази статия се обсъждат изчисленията в рамките на годината за сложна лихва.

За допълнителна информация относно годишното съединение вижте следната статия:

FV функция

Изчисляване на бъдеща стойност на Intra-Year сложна лихва

Сложната лихва в рамките на годината е лихва, която се усложнва по-често от веднъж годишно. Финансовите институции могат да изчисляват лихва въз основа на полуголо, тримесечни, месечни, седмични или дори дневни периоди от време.

Microsoft Excel функцията EFFECT в добавката Analysis ToolPak за версии, по-стари от 2003. Analysis ToolPak вече е зареден. Функцията EFFECT връща усложнената лихва въз основа на годишната лихва и броя на периодите на съединение годишно. 

Формулата за изчисляване на сложна лихва в рамките на годината с функцията за работен лист EFFECT е следната:

=P+(P*EFFECT(EFFECT(k,m)*n,n))

Общото уравнение за изчисляване на сложна лихва е както следва:

=P*(1+(k/m))^(m*n)

където е вярно следното:

P = първоначална главница
k = годишна лихва, платена
m = брой пъти за период (обикновено месеци), лихвата се усложнена
n = брой периоди (обикновено години) или срок на заема

Примери

Примерите в този раздел използват функцията EFFECT, общото уравнение и следните примерни данни:

Intra-Year на усложнения

Брой на периодите на сложно олихвяване за година

Семиански

2

Тримесечно

4

Месечен

12

Ежеседмично

52

Ежедневно

360 или 365(действителни)

Инвестиция от 100 лв. плаща 8,00 процента усложнена полупанярно. Ако парите са останали в сметката за три години, колко ще струват 100 лв.?

Използване на функцията ЗА РАБОТЕН ЛИСТ EFFECT

Поради полу-годишното комбиниране трябва да повторите функцията EFFECT два пъти, за да изчислите полуименните периоди на усложнение. В следващия пример резултатът от вложената функция се умножава по 3, за да се разпредее (годишно) усложнената ставка за целия срок на инвестицията:

=100+(100*EFFECT(EFFECT(.08,2)*3,3))

Примерът връща 126,53 лв.

Използване на общото уравнение

Следният пример използва общото уравнение:

=100*(1+.08/2)^(2*3)

Примерът връща 126,53 лв.

Изчисляване на лихвените проценти за Intra-Year съединение

Можете да намерите усложнената лихва, дадена на годишна лихва и сума в долари.

Функцията effect работен лист използва следната формула:

=EFFECT(EFFECT(k,m)*n,n)

За да използвате общото уравнение, за да върнете усложнената лихва, използвайте следното уравнение:

=(1+(k/m))^(m*n)-1

Примери

Използване на функцията ЗА РАБОТЕН ЛИСТ EFFECT

Инвестиция от 100 лв. плаща 7,50 процента усложнена тримесечна сума. Парите са останали в акаунта например за две години. Следната формула връща усложнената лихва:

=EFFECT(EFFECT(.075,4)*2,2)

Примерът връща 16,022 процента.

Използване на общото уравнение

Следното уравнение връща лихвения процент:

=(1+(.075/4))^(4*2)-1

Справки

За повече информация относно сложния интерес щракнете върху Microsoft Excel помощ в менюто Помощ, въведете ефект в помощника за Office или съветника за отговори и след това щракнете върху Търсене, за да видите темата.       

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×