Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

FV – една от финансовите функции – изчислява бъдещата стойност на инвестиция на базата на постоянна лихва. Можете да използвате FV с периодични постоянни плащания или плащане на една обща сума.

Инструктор за формули на Excel

Използвайте инструктора за формули на Excel, за да намерите бъдещата стойност на последователност от плащания. В същото време ще научите как да използвате функцията FV във формула.

Или използвайте инструктора за формули на Excel, за да намерите бъдещата стойност на едно общо плащане.

Синтаксис

Fv(ставка;периоди;плащане;[настояща_стойност];[тип])

За по-пълно описание на аргументите на FV и за повече информация за анюитетните функции вж. PV.

Синтаксисът на функцията FV има следните аргументи:

  • "ставка"    Задължително. Лихвеният процент за един период.

  • "периоди"    Задължително. Общият брой периоди на плащане в един анюитет.

  • "плащане"    Задължително. Плащането, извършвано на всеки период; то не може да се промени през времетраенето на анюитета. Като правило плащ съдържа главница и лихва, но без други данъци или такси. Ако плащ е пропуснато, трябва да включите аргумента pv.

  • "настояща_стойност"    Незадължително. Настоящата стойност или общата сума, която последователност от бъдещи плащания струва сега. Ако pv е пропуснато, приема се за 0 (нула) и трябва да включите аргумента плащ.

  • Тип    Незадължително. Числото 0 или 1 и показва кога са дължими плащанията. Ако тип е пропуснато, приема се за 0.

Задайте тип равно на

Ако плащанията са дължими

0

В края на периода

1

В началото на периода

Забележки

  • Уверете се, че използвате едни и същи единици за ставка и периоди. Ако правите месечни плащания по четиригодишен заем при годишна лихва от 12 процента, използвайте 12%/12 за ставка и 4*12 за периоди. Ако правите годишни плащания по същия заем, използвайте 12% за ставка и 4 за периоди.

  • За всички аргументи сумите, които плащате, като депозити във влогове, са представени с отрицателни числа; сумите, които получавате, като дивиденти, са представени с положителни числа.

Примери

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание

0,06

Годишна лихвена ставка

10

Брой на плащанията

-200

Размер на плащането

-500

Настояща стойност

1

Плащането е дължимо в началото на периода (0 посочва, че плащането е дължимо в края на периода)

Формула

Описание

Резултат

=FV(A2/12; A3; A4; A5; A6)

Бъдеща стойност на инвестицията, като се използват условията в A2:A5.

2581,40 лв.

Пример 2

Данни

Описание

0,12

Годишна лихвена ставка

12

Брой на плащанията

-1000

Размер на плащането

Формула

Описание

Резултат

=FV(A2/12; A3; A4)

Бъдеща стойност на инвестицията, като се използват условията в A2:A4.

12 682,50 лв.

Пример 3

Данни

Описание

0,11

Годишна лихвена ставка

35

Брой на плащанията

-2000

Размер на плащането

1

Плащането е дължимо в началото на годината (0 посочва края на годината)

Формула

Описание

Резултат

=FV(A2/12; A3, A4;; A5)

Бъдеща стойност на инвестицията с условията в клетки A2:A4

82 846,25 лв.

Пример 4

Данни

Описание

0,06

Годишна лихвена ставка

12

Брой на плащанията

-100

Размер на плащането

-1000

Настояща стойност

1

Плащането е дължимо в началото на годината (0 посочва края на годината)

Формула

Описание

Резултат

=FV(A2/12; A3; A4; A5; A6)

Бъдеща стойност на инвестицията, като се използват условията в A2:A5.

2301,40 лв.

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×