Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Ако нямате пощенски списък като източник за имената и адресите в циркулярни документи, можете да създадете такъв в Word.

Създаване на нов списък за циркулярни документи

 1. Отидете на Файл > Нов > Празен документ.

 2. Щракнете върху Избор на получатели > Въвеждане на нов списък.

  Командата "Въвеждане на нов списък"

 3. В диалоговия прозорец Нов списък с адреси въведете съответната информация за получателя във всяка колона. За повече информация относно използването на диалоговия прозорец вижте Редактиране на източник на данни.

 4. За всеки нов запис изберете Добавяне на нов.

 5. Ако имате нужда от още колони, като например за номер на поръчка, изпълнете следните стъпки:

  1. В диалоговия прозорец Нов списък с адреси изберете Персонализиране на колони.

   За да добавите колони по избор към вашия пощенски списък, щракнете върху бутона "Персонализиране на колони".
  2. Изберете Add.

   Диалогов прозорец "Персонализиране на списъка с адреси"
  3. Въведете име на поле и след това изберете OK.

   Използвайте диалоговия прозорец "Добавяне на поле", за да добавите полета по избор към вашия списък за циркулярни документи
  4. Повторете стъпки b и c за всяка колона или поле, които да добавите.

 6. Когато приключите с добавянето на всички хора, които искате, към вашия списък, изберете OK.

 7. В диалоговия прозорец Записване на списъка с адреси въведете име на вашия нов списък и след това изберете Запиши.

Сега можете да вмъквате полета за циркулярни документи във вашия документ. За повече информация вж. Вмъкване на полета в циркулярни документи.

Създаване на пощенски списък в Word

В Word може да бъде създаден пощенски списък за изпращане на групова поща по време на процеса на циркулярни документи.

 1. Отидете на Файл > Нов > нов документ.

 2. Отидете на Пощенски съобщения > Избор на получатели > Създаване на нов списък.

 3. В полетата Редактиране насписък ще видите набор от автоматични полета, които Word предоставя. Ако искате ново поле, въведете име в име на ново поле, за да го добавите към списъка.

 4. Използвайте бутоните за Move Up button и надолу Move Down button за преналогане на полета

 5. Изберете Създай.

 6. В диалоговия прозорец Запиши дайте име на списъка и го запишете.

 7. В Редактиране на записив списък въведете данните във всяка колона за пощенския списък.

 8. За всеки нов запис изберете бутона +. За да премахнете запис, отидете на записа и натиснете бутона -

 9. Когато приключите с добавянето на всички хора, които искате, към вашия списък, изберете OK.

За да промените списъка по-късно, изпълнете следните стъпки:

 1. Отидете на Пощенски съобщения > Избор на получатели.

 2. Изберете Използване на съществуващ списък, изберете списъка, който преди това сте създали, и изберете Отвори.

 3. Добавяне или редактиране на записи в диалоговия прозорец Редактиране на записи от списък.

Създаване на пощенски списък в Word

В Word може да бъде създаден пощенски списък за изпращане на групова поща по време на процеса на циркулярни документи.

 1. В менюто Изглед изберете Оформление за печат.

 2. В лентата с инструменти Стандартни изберете Нов New Document button .

  Използвате този празен документ, за да създадете източник на данни.

 3. В менюто Инструменти изберете Диспечер за циркулярни документи.

 4. Под 1. Избор на тип документ, изберете Създаване на нови след това изберете Формулярни писма.

 5. Под 2. Избор на списък с получатели, изберете Получаване на списъки след това изберете Нов източник на данни.

 6. В полето Имена на полета в заглавния ред щракнете върху всички имена на полета, които не искате да включите в източника на данни, изберете Премахване на име на полеи след товаизберете OK.

 7. Въведете име и изберете местоположение за вашия източник на данни и след това изберете Запиши.

  Не забравяйте къде записвате източника на данни. По-късно ще трябва да знаете местоположението.

 8. В диалоговия прозорец Формуляр за данни въведете данните за един запис на данни (например собственото име на получателя в Собственоиме, фамилно име в Фамилно име, адрес на улица в Адрес1и т.нар.).

  Забележка: Не въвеждайте интервали в полетата, които искате да оставите празни.

 9. След като приключите с попълването на полетата за един запис, изберете Добавяне на нов.

 10. Повторете стъпки 8 и 9 за всеки запис, който искате да въведете.

 11. След като добавите всички записи, които искате, изберете OK.

  Съвет: За да се върнете към диалоговия прозорец Формуляр за данни по-късно, в диспечера за циркулярни документи, под 2. Избор на списък с получатели, изберете Редактиране на източник на данни Диалогов прозорец ''Добавяне на адрес или домейн''.

 12. В менюто Файл изберете Затвори.

 13. За да запишете източника на данни, изберете Запиши.

 14. За да отхвърлите празния отворен документ, изберете Не записвай.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×