Основни задачи в OneNote за Windows 10

Тази статия обобщава основните задачи и команди, които да ви помогнат да започнете с OneNote за Windows 10. Ако това, което търсите, не е посочено тук, използвайте полето за търсене в горния десен ъгъл на тази страница.

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

Създаване на нов бележник

OneNote за Windows 10 е предварително инсталиран в Windows 10. Когато го използвате за първи път, за вас се създава бележник по подразбиране. Можете да използвате този бележник по подразбиране и да добавяте собствени страници към него или можете да създадете нов, празен бележник във всеки момент:

 1. На произволна страница щракнете върху бутона Покажи бележниците Бутон "Покажи бележниците".

 2. В долния край на екрана, който се появява, докоснете + Бележник.

 3. Въведете име за новия бележник и след това щракнете върху Създай бележник.

  OneNote превключва на новия бележник, който съдържа нова секция и нова, празна страница.

Превключване на бележници

За да превключвате между няколко бележника:

 1. На произволна страница щракнете върху бутона Покажи бележниците Бутон "Покажи бележниците".

 2. В екрана, който се появява, изберете името на бележника, към който искате да превключите.

Забележка: Ако не виждате бележника, който искате, изберете Още бележници

Въвеждане или писане на бележки

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

За водене на печатни или ръкописни бележки направете някое от следните неща:

 • Щракнете върху или докоснете горния колонтитул на страницата в горния край на страницата (над клеймото с датата и часа), за да въведете заглавие на страницата.

 • Щракнете върху или докоснете произволно място на текущата страница и започнете да въвеждате.

 • Щракнете върху или докоснете друго място на същата страница, за да започнете нова бележка, а след това започнете да въвеждате.

 • Използвайте писалката или перото към вашето устройство, за да пишете ръкописно бележки директно на сензорния екран. Ако искате да използвате пръст, за да рисувате или пишете, щракнете върху раздела Рисуване и след това щракнете върху или докоснете иконата Рисуване с мишка или докосване Иконата за рисуване в менюто "Рисуване".

Записване на бележките

В OneNote за Windows 10 няма бутон Запиши. Това е така, защото OneNote автоматично записва и синхронизира всичко вместо вас, без значение колко големи или малки са вашите промени.

Ако промените мнението си за нещо, което наскоро сте добавили или променили, щракнете върху или докоснете бутона Отмени Бутонът за отмяна в OneNote. близо до горния десен ъгъл на прозореца на приложението.

Избиране на текст с докосване

За да изберете текст на дадена страница, направете следното:

 1. Докоснете двукратно текста, който искате да изберете.

 2. Коригирайте селекцията, като плъзгате двата манипулатора на селекцията към началото и края на текста, който искате да изберете.

Когато е избран ред или абзац с текст, можете да го изрежете, копирате, форматирате, преместите или изтриете.

Форматиране на текст

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

За да промените облика на текст:

 1. Изберете текста, който искате да форматирате (с мишка и клавиатура щракнете и плъзнете; на сензорно устройство докоснете двукратно дадена дума и плъзнете манипулаторите за селекция).

 2. В раздела Начало изберете форматирането, което желаете да приложите (шрифт, размер на шрифта, получер, курсив, подчертан, цвят, списъци, отстъпи и т.н.).

Ако промените мнението си за форматиране, което сте приложили, щракнете върху или докоснете бутона Отмени Бутонът за отмяна в OneNote. близо до горния десен ъгъл на прозореца на приложението.

Маркиране на вашите бележки с ръкопис

За да маркирате ключова информация във вашите бележки:

 1. В раздела Рисуване щракнете върху или докоснете иконата Рисуване с мишка или докосване Иконата за рисуване в менюто "Рисуване".

 2. Изберете иконата на маркера отляво и след това изберете цвета и дебелината, които искате да използвате.

 3. Използвайте писалката или перото към вашето устройство или използвайте пръст или мишката, за да осветите произволна част от бележките си.

Забележка: Когато завършите, щракнете върху или докоснете Рисуване с мишка или докосване Иконата за рисуване в менюто "Рисуване" отново, за да изключите режима на рисуване.

Ако искате да премахнете нещо, което сте начертали или осветили, щракнете върху или докоснете бутона Гума в раздела Рисуване. При избрана гума докоснете осветените с маркер места, които искате да изтриете.

Добавяне на етикети

Етикетите ви позволяват да маркирате и визуално да приоритизирате важните бележки, така че да можете лесно да ги забелязвате впоследствие.

 1. За да маркирате с етикет бележка, щракнете върху или докоснете ред от текст, който сте въвели или написали.

 2. В раздела Начало изберете едно от следните неща:

  • Щракнете върху или докоснете етикета Задача Квадратчето за отметка "Задачи", за да добавите квадратче за отметка пред реда с текста. Това е полезно за елементи в списък със задачи, които трябва да изпълните.

  • Щракнете върху или докоснете стрелката надолу до иконата Задача и изберете един от другите етикети (Важно, Въпрос, Критично, Контакт, Адрес или Телефонен номер).

Забележка: Етикетът Задача е интерактивен. Можете да щракнете върху или да докоснете етикета, за да отметнете (или да премахнете отметката от) квадратчето и да поддържате своите списъци със задачи актуални.

Добавяне на връзки

В OneNote за Windows 10 можете да форматирате текст, така че да стане връзка.

 1. Изберете текста, който искате да форматирате (с мишка и клавиатура щракнете и плъзнете; на сензорно устройство докоснете двукратно дадена дума и плъзнете манипулаторите за селекция).

 2. Щракнете върху или докоснете Вмъкване > Връзка.

 3. Ако е необходимо, променете думите, които са показани в полето Текст за показване.

 4. Въведете URL адреса в полето Адрес и щракнете върху или докоснете Вмъкни.

Забележка: Когато започнете да въвеждате URL адрес във вашите бележки (например www.OneNote.com), OneNote автоматично променя този текст на връзка. Докосването или щракването върху форматирана връзка автоматично отваря местоназначението й в браузъра ви.

вмъкване на картина

Можете да вмъквате снимки както от камерата на компютъра си, така и от файл на компютъра или устройството си.

За да вмъкнете снимка от камерата, направете следното:

 1. На произволна страница щракнете там, където искате да вмъкнете картина.

 2. В раздела Начало щракнете върху или докоснете Камера.

 3. Ако бъдете запитани, позволете OneNote да използва камерата на компютъра ви.

 4. Когато на екрана се появи живото изображение, докоснете екрана, за да направите снимка.

 5. Щракнете върху или докоснете Вмъкни всички, за да вмъкнете направената снимка (или снимки).

Забележка: Ако устройството ви има камера и не виждате Камера като налична опция, OneNote се нуждае от разрешение, за да използва камерата. Натиснете клавиша WINDOWS и после отидете на Настройки > Поверителност > Камера. Уверете се, че опцията Камера е зададена на Вкл. и в списъка с приложения по-долу се уверете, че OneNote е зададено на Вкл.

За да вмъкнете картина от файл:

 1. На произволна страница щракнете там, където искате да вмъкнете картина.

 2. В менюто Начало докоснете Картина.

 3. Отидете на мястото, където се намира картината, която искате да вмъкнете, докоснете картината, за да я изберете, и докоснете Отвори.

Забележка: За да редактирате картина, която вече е в бележките ви, първо докоснете, за да я изберете. След като е избрана, може да я преоразмерите, да я местите по страницата или да я маркирате с етикет. Натиснете и задръжте върху картината, за да покажете меню с още опции, включително "Картина". От менюто Картина можете да завъртате изображението.

Вмъкване на документи и файлове в бележки

За да вмъкнете документ или файл в OneNote:

 1. На произволна страница щракнете там, където искате да вмъкнете документ или файл.

 2. В раздела Вмъкване, щракнете върху или докоснете Картина.

 3. Отидете на местоположението, където се намира файлът, който искате да вмъкнете, изберете го и щракнете върху или докоснете Отвори.

Вмъкване на таблица

За да добавите нова таблица към бележките си:

 1. На произволна страница щракнете там, където искате да вмъкнете таблица.

 2. Докоснете менюто Вмъкване и след това докоснете Таблица.

  OneNote създава малка таблица с един ред и две колони.

 3. Докоснете в първата клетка и започнете да въвеждате.

За да преминете към следващата колона (или да създадете нова колона), натиснете клавиша Tab на клавиатурата. За да създадете нов ред от клетки, сложете курсора в най-дясната клетка и натиснете Enter. Ако нямате клавиатура, щракнете върху раздела Таблица, за да промените или да форматирате таблицата.

Добавяне на още страници

Можете да добавите колкото искате бележки към страница, но добавянето на повече страници към вашия бележник ще ви помогне да поддържате нещата организирани.

За да създадете нова страница, направете следното:

 1. В долния край на списъка на страниците в лявата страна на прозореца на приложението щракнете върху или докоснете + Страница.

  Ако не виждате този бутон, първо щракнете върху или докоснете бутона Покажи бележници Бутон "Покажи бележниците" близо до горния ляв ъгъл на прозореца на приложението OneNote.

 2. Когато се появи новата страница, въведете заглавие на страница над клеймото с дата и час.

Забележка: Можете да промените реда на страниците, като плъзнете заглавията на страниците в списъка.

Добавяне на още секции

Можете да държите всичките си страници в една секция на бележника, но добавянето на нови секции с нарастването на вашия бележник ще ви помогне да поддържате нещата организирани.

За да създадете нова секция, направете следното:

 1. В долния край на списъка на секциите в лявата страна на прозореца на приложението щракнете върху или докоснете + Секция.

  Ако не виждате този бутон, първо щракнете върху или докоснете бутона Покажи бележници Бутон "Покажи бележниците" близо до горния ляв ъгъл на прозореца на приложението OneNote.

 2. Когато се появи новата секция, въведете ново име, за да опишете бележките, които ще държите в новата секция, и след това натиснете клавиша Enter.

Новата секция съдържа една-единствена, празна страница. Можете да започнете да си водите бележки на тази страница и да добавите допълнителни страници, когато имате нужда от тях.

Забележка: Можете да промените реда на секциите, като плъзнете заглавията на секциите нагоре и надолу в списъка.

Отпечатване на бележки

Красотата на OneNote е в това, че никога не е необходимо да печатате нещо. Всичките ви бележки са лесни за търсене и са лесни за споделяне онлайн.

Всеки път, когато ви трябва хартиено копие на страница от бележника ви, направете следното:

 1. Отворете страницата, която искате да отпечатате.

 2. В горния десен ъгъл на прозореца на приложението, щракнете върху или докоснете бутона ... и след това изберете Печат.

 3. В прозореца, който се появява, изберете принтера и всички опции, които искате, и след това щракнете върху или докоснете Печат.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×