Доверието и поверителността са от основно значение за мисията на Microsoft да дава възможност на всеки човек и всяка организация на планетата да постигнат повече. Когато става въпрос за нашите продукти, ние се ангажираме да ви предоставяме информацията и контролите, които ви трябват, за да направите избор относно начина, по който се събират и използват Вашите данни. Разбираме, че имате определени очаквания за Office и че те включват, че те ще бъдат защитени, надеждни, способни и че вашите данни и поверителност ще бъдат зачитани.

Разделите по-долу съдържат информация за всяка от различните версии на Microsoft Office.

Важно: Ако използвате версия 1904 или по-нова, на Microsoft Office тогава вашите опции за поверителност са преместени. За информация относно достъпа до тях вижте Поверителност на акаунта Настройки.

За да видите опциите за поверителност в Microsoft 365, Office 2021, Office 2019 или Office 2016 на Windows изпълнете следните лесни стъпки:

 1. Щракнете върху Файл > Опции.

 2. Щракнете върху Център за сигурност > Настройки на центъра за сигурност > Опции за поверителност.

Опции за поверителност

 • Изпращайте лична информация на Microsoft, за да подобряваме Office.

  Когато отметнете това квадратче, помагате за подобряване на качеството, надеждността и производителността на Microsoft. Microsoft автоматично събира информация от вашия компютър, включително съобщения за грешка и информация за хардуера и софтуера. Всяка информация, която се изпраща на Microsoft, е анонимна. Тази информация по никакъв начин не се използва за целите на рекламата или продажбите.

 • Разрешете на Office да се свързва с онлайн услугите на Microsoft, за да предоставя функции, подходящи за вашето местоположение и предпочитания.

  Когато отметнете това квадратче, разрешавате на Microsoft да събира информация за вашето използване на онлайн услугите и сайтовете, предоставяни от Microsoft и неговите партньори. Тази настройка разрешава използването на опциите за превод, налични в секциите "Изследване" и "Справка".

Настройки, специфични за документа

 • Премахвай личните данни от свойствата на файла при запис

  Тази опция автоматично премахва личните данни от свойствата на файла, когато записвате файла. Функцията е изключена в Excel, PowerPoint и Word и е включена за Publisher и SharePoint Designer. Дори ако опцията за автоматично премахване на лични данни е изключена, все пак можете да премахнете личните данни при поискване, като стартирате инспектора на документи; или от бутона точно тук в центъра за сигурност, или като отидете на Файл > информация > Проверка за проблеми > Преглед на документ.

 • За програмите, в които опцията е включена, тя е достъпна само ако работите с документ, който е бил създаден в по-стара версия на Office, и сте използвали тази опция в по-старата версия за премахване на личните данни. 

"Изследване" и "Справка"

 • Опции за превод

  Използвайте Опции за превод, за да изберете настройки за двуезичните онлайн речници и машинния превод. Опциите в този диалогов прозорец са достъпни само ако сте отметнали квадратчето Разрешете на Office да се свързва с онлайн услугите на Microsoft, за да предоставя функции, подходящи за вашето местоположение и предпочитания под "Опции за поверителност".

 • Опции при изследване

  Използвайте "Опции при изследване" , за да активирате многоезичната справочна книга и услугите на сайтовете за изследване.

За да видите опциите за поверителност в приложението Office 2010 или 2013 за Windows, следвайте тези стъпки:

 1. Щракнете върху Файл > Опции.

 2. Щракнете върху Център за сигурност > Настройки на центъра за сигурност > Опции за поверителност.

Описание на всяка опция за поверителност

Разреши на Office да осъществява връзка с интернет

Отнася се за Office 2013

Когато отметнете квадратчето Разреши на Office да осъществява връзка с интернет, когато сте в интернет, Office може да използва онлайн услуги и да намира най-новото онлайн съдържание.

Свързвай се с Office.com за актуализирано съдържание, когато съм свързан към интернет

Отнася се за Office 2010

Когато поставите отметка в квадратчето Свързвай се с Office.com за актуализирано съдържание, когато съм свързан към интернет, получавате най-актуалното помощно съдържание, изтеглено на вашия компютър от уеб сайта на Office.com. За да получите тези файлове за изтегляне, трябва да сте свързани с интернет. Не се изтегля цялата помощна система, а само статията от помощта, върху която сте щракнали в полето с резултати от търсене.

Изтегляй периодично файл, който помага за решаването на проблеми в системата

Когато поставите отметка в квадратчето Изтегляй периодично файл, който помага за решаването на проблеми в системата, вие:

 • Позволявате да бъде изтеглен файл от Office.com на вашия компютър, така че ако той е нестабилен или се получи срив, инструментът за диагностика на Microsoft Office се пуска автоматично като помощ за диагностициране и поправяне на проблема вместо вас.

 • Позволявате на Microsoft да поиска да му изпратите отчети с грешки за определени типове съобщения за грешки, които е възможно да получите. Когато изпратите такъв отчет, данните помагат на Microsoft да разбере и се опита да отстрани проблема.

 • Позволявате на Microsoft да ви предостави актуално помощно съдържание, което помага да се отстрани неизправността на вашия компютър.

За повече информация вж. Промяна на настройките за диагностика на Office.

Абониране за "Програмата за продуктови подобрения, базирана на информация от клиентите"

Когато поставите отметка в квадратчето Абониране за "Програмата за продуктови подобрения, базирана на информация от клиентите", спомагате за подобряване на качеството, надеждността и производителността на Microsoft Office.

 • Ако желаете да участвате, не е нужно да извършвате някакви допълнителни действия. Не се налага да попълвате формуляри или анкети, или да отговаряте на телефонни обаждания.

 • Microsoft автоматично събира информация от вашия компютър, включително получените съобщения за грешки и кога са видени, вид на използваното компютърно оборудване, дали вашият компютър среща затруднения при изпълнение на софтуер на Microsoft и дали вашият софтуер и хардуер реагират добре и работят бързо. Принципно тази информация се събира веднъж дневно.

 • Всяка изпратена на Microsoft информация е анонимна. Тази информация по никакъв начин не се използва за целите на рекламата или продажбите.

Автоматично откривай инсталирани приложения на Office, с цел подобряване на резултатите от търсенето на Office.com

Отнася се за Office 2010

Когато поставите отметка в квадратчето Автоматично откривай инсталирани приложения на Office, с цел подобряване на резултатите от търсенето на Office.com, помагате на търсенето в Office.com да подбира обхвата на резултатите според инсталираните програми от Office.

Проверяване на документи на Microsoft Office, които са от или сочат към подозрителни уеб сайтове

Отнася се за следните програми от Office 2010: Access, Excel, InfoPath, OneNote, PowerPoint, Project, Publisher, Visio, Word, Excel Starter и Word Starter.

Когато поставите отметка в квадратчето Проверяване на документи на Microsoft Office, които са от или сочат към подозрителни уеб сайтове, вие включвате откриването на подправени уеб сайтове с цел подпомагане на защитата срещу измамнически схеми. Когато Office открие връзка към уеб сайт с подправено име на домейн, получавате уведомление чрез предупреждение за защита. Проверката за откриване на подправени уеб сайтове се извършва локално на вашия компютър. При тази функция не се изпраща никаква информация обратно на Microsoft. Повече информация ще намерите в Разрешаване или забрана на предупреждения относно защитата за връзки към или файлове от съмнителни уеб сайтове.

Позволи на прозореца на задачите "Изследване" да търси и инсталира нови услуги

Когато поставите отметка в квадратчето Позволи на прозореца на задачите "Изследване" да търси и инсталира нови услуги, позволявате на програмата от Office автоматично да проверява за нова услуга за изследване и да я инсталира.

Разрешаване на изпращане на файлове за подобряване на проверката на файлове

Отнася се само за Word и Word Starter.

Когато поставите отметка в квадратчето Разрешаване на изпращане на файлове за подобряване на проверката на файлове, разрешавате на Microsoft да събира информация за файлове, които не успяват да преминат през проверката. По подразбиране периодично се показва диалогов прозорец с въпрос за изпращане на файловете на Microsoft.

Позволяване на персонализация на рекламите в Microsoft Office Starter

Отнася се само за Excel Starter и Word Starter.

Когато поставите отметка в квадратчето Позволяване на персонализация на рекламите в Microsoft Office Starter, разрешавате на Microsoft да събира информация за използването ви на онлайн услугите и сайтовете, предоставени от Microsoft и неговите партньори. Тази информация се използва за предвиждане кои рекламни съобщения ще ви заинтересуват.

Предупреждавай преди печат, записване или изпращане на файл, който съдържа проследени поправки или коментари

Отнася се само за Word и Word Starter.

Когато поставите отметка в квадратчето Предупреждавай преди печат, записване или изпращане на файл, който съдържа проследени поправки или коментари, получавате предупредително съобщение, ако се опитате да отпечатате, запишете или изпратите документ, който съдържа проследени промени.

Съхранявай случайни числа за подобряване на точността на комбиниране

Отнася се само за Word.

Когато поставите отметка в квадратчето Съхранявай случайни числа за подобряване на точността на комбиниране, подобрявате шансовете си за получаване на оптимален резултат при обединяване на проследени промени от няколко рецензента.

Показвай скритата коректура при отваряне и запис

Отнася се само за Word и Word Starter.

Когато поставите отметка в квадратчето Показвай скритата коректура при отваряне и запис, виждате всички проследени промени, които все още остават в даден документ, когато го отваряте или записвате. По този начин можете да премахнете всички нежелани проследени промени, преди да изпратите документа за преглед.

Премахвай личните данни от свойствата на файла при запис

Отнася се за следните програми от Office: Excel, PowerPoint, Publisher, SharePoint Designer, Word, Excel Starter и Word Starter.

Опцията Премахвай личните данни от свойствата на файла при запис е изключена в Excel, PowerPoint и Word и е включена за Publisher и SharePoint Designer.

За програмите, в които опцията е включена, тя е достъпна само ако работите с документ, който е бил създаден в по-стара версия на Office, и сте използвали тази опция в по-старата версия за премахване на личните данни. За да премахнете личните данни от този документ, щракнете върху Преглед на документ.

Инспектор на документи

За да премахнете лични данни и други скрити данни от файлове, създадени в Excel, PowerPoint и Word, щракнете върху Преглед на документ. За повече информация относно инспектора на документи вж. следните статии:

За достъп до вашите настройки за поверителност вMicrosoft 365 или Office 2016 for Mac отидете в менюто на приложението (например Word или PowerPoint) > Предпочитания и изберете Поверителност от долния ред с опции.

На Office for Mac 2016 можете да осъществите достъп до вашите настройки за поверителност, като отидете в менюто на приложението (например Word или PowerPoint) > Предпочитания и изберете Защита & Поверителност.

Бутонът "Защита & поверителност" в диалоговия прозорец "Предпочитания за приложение".

Декларацията за поверителност на Microsoft

За да прочетете нашата декларация за поверителност, посетете Декларация за поверителност на Microsoft

Слушаме ви

Тази статия е актуализирана от Бен на 5 юни 2019 г. в резултат на вашите коментари. Ако сте намерили информацията за полезна, и особено ако не сте, използвайте контролите за обратна връзка по-долу, за да ни кажете как можем да я подобрим.

Вж. също

Преглед на опциите и настройките в центъра за сигурност

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×