Примери на заместващи символи

За да намерите конкретен елемент, когато не можете да си спомните как точно се пише, опитайте да използвате в заявката заместващ символ.

Заместващите символи са специални символи, които могат да се поставят на мястото на неизвестни знаци в текстова стойност и са удобни за намиране на множество елементи с подобни, но не идентични данни. Заместващите символи могат също да помогнат за получаване на данни на базата на зададено съвпадение на шаблони. Например за намиране на всеки, който се казва Мартин и живее на улица "Латинка".

За повече информация за заявките вж. Въведение в заявките.

Ето някои примери на заместващи символи за заявки на Access:

Символ

Описание

Пример

*

Съвпада с произволен брой знаци. Можете да използвате звездичката (*) навсякъде в текстов низ.

wh* намира what, white и why, но не awhile или watch.

?

Съвпада с една буква в конкретна позиция.

B?ll намира ball, bell и bill.

[ ]

Съвпада със знаците в скобите.

b[ae]ll намира ball и bell, но не bill.

!

Изключва знаците в скобите.

b[!ae]ll намира bill и bull, но не ball или bell.

Like “[!a]*” намира всички елементи, които не започват с буквата a.

-

Съвпада с диапазон от знаци. На забравяйте да зададете знаците във възходящ ред (от A до Z, а не от Z до A).

b[a-c]d намира bad, bbd и bcd.

#

Съвпада с произволен цифров знак.

1#3 намира 103, 113 и 123.

Научете повече за прилагането на критерии към заявка.

Примери за търсене на съвпадение с шаблон със заместващи символи в изрази

За да използвате заместващ символ в шаблон:

  1. Отворете вашата заявка в режим на проектиране.

  2. В реда Критерии на полето, което искате да използвате, въведете оператора Like пред вашите критерии.

  3. Заместете един или повече знаци в критериите със заместващ символ. Например LikeR?308021 връща RA308021, RB308021 и т. н.

  4. В раздела Структура щракнете върху Изпълни.

Ето някои примери на шаблони със заместващи символи, които можете да използвате в изрази:

С имвол(и)

Използване за търсене на съвпадение

? или _ (долна черта)

Кой да е единичен символ

* или %

Нула или повече знаци

#

Единична цифра (0 – 9)

[списък_знаци]

Единичен знак в списък_знаци

[!списък_знаци]

Единичен знак, който не е в списък_знаци

[a-zA-Z0-9].

Буквено-цифров знак

[A-Z]

Главна буква в диапазона от A до Z.

Забележка:  Когато зададете диапазон от знаци, знаците трябва да са във възходящ ред. Например [Z-A] не е валиден шаблон.


Прегледайте основната информация за създаване на израз.

За да намерите съвпадение със специални символи като въпросителен знак (?), знак за номер (#) и звездичка (*), поставете ги в квадратни скоби.

Функцията CHARLIST ви дава съвпаденията за един или повече знаци и може да съдържа почти всеки знаци от набор от знаци АNSI, включително цифри. CHARLIST се поставя в скоби ([ ]) и може да се използва със заместващи символи за по-специфични съвпадения.

За да зададете диапазон от знаци, използвайте CHARLIST с тире (-), за да разделите горните и долните граници на диапазона.

За да търсите съвпадение със знака тире (-), поставете го в началото или края на CHARLIST (след удивителния знак, ако го използвате). На всяко друго място тирето определя диапазон от ANSI знаци.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×