Разрешаване или забраняване на макроси във файлове на Office

Абонамент за Office 365, Office Online, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Microsoft 365 ви помага да използвате времето си най-рационално

Абонирайте се сега

Макросът представлява поредица от команди, която можете да използвате, за да автоматизирате повтаряща се задача, и може да бъде изпълнен, когато трябва да извършите задачата. Тази статия съдържа информация за рисковете, съществуващи при работа с макроси, и можете да научите как да разрешите или забраните макросите в центъра за сигурност.

Ако търсите информация за създаването на макроси, вижте Бърз старт: Създаване на макрос.

В тази статия

Разрешаване на макросите, когато се покаже лентата за съобщения

Разрешаване на макросите в изгледа Backstage

Еднократно разрешаване на макросите, когато се покаже предупреждението за защита

Промяна на настройките за макроси в центъра за сигурност

Обяснение на настройките за макроси

Какво представляват макросите, кой ги създава и какъв е рискът за защитата?

Разрешаване на макросите, когато се покаже лентата за съобщения

Когато отворите файл, съдържащ макроси, се показва жълтата лента за съобщения с икона на щит и бутон Разрешаване на съдържание. Ако знаете, че макросът или макросите идват от надежден източник, изпълнете следните инструкции:

 • На лентата за съобщения щракнете върху Разрешаване на съдържание.
  Файлът се отваря и е надежден документ.

Долното изображение е пример за лентата за съобщения, когато файлът съдържа макроси.

лента за съобщения с предупреждение за защита относно макроси

Разрешаване на макросите в изгледа Backstage

Друг метод за разрешаване на макросите в даден файл е чрез изгледа Microsoft Office Backstage, който се показва, след като щракнете върху раздела Файл след показване на жълтата лента за съобщения.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. В областта Предупреждение от защитата щракнете върху Разрешаване на съдържание.

 3. Под Разреши цялото съдържание щракнете върху Винаги разрешавай активното съдържание на този документ.
  Файлът става надежден документ.

Долното изображение е пример за опциите в Разрешаване на съдържание.

падащо меню на предупреждението за защита

Еднократно разрешаване на макросите, когато се покаже предупреждението за защита

Изпълнете долните инструкции, за да разрешите макросите за времето, през което файлът е отворен. Когато затворите файла и след това пак го отворите, предупреждението се появява отново.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. В областта Предупреждение от защитата щракнете върху Разрешаване на съдържание.

 3. Изберете Разширени опции.

 4. В диалоговия прозорец Опции за защита в Microsoft Office щракнете върху Разреши това съдържание за тази сесия за всеки макрос.

 5. Щракнете върху OK.

Промяна на настройките за макроси в центъра за сигурност

Настройките за макроси се намират в центъра за сигурност. Но ако работите в организация, системният администратор може да е променил настройките по подразбиране, за да не даде възможност на никого да прави промени в настройките.

Важно: Когато променяте вашите настройки за макроси в центъра за сигурност, те се променят само за програмата от Office, която използвате в момента. Настройките за макроси не се променят за всички ваши програми от Office.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Опции.

 3. Щракнете върху Център за сигурност, след което щракнете върху Настройки на центъра за сигурност

 4. В Център за сигурност щракнете върху Настройки за макроси.

 5. Направете желания избор.

 6. Щракнете върху OK.

Долното изображение показва областта Настройки за макроси в центъра за сигурност.

област "настройки за макроси" в центъра за сигурност

От долния раздел ще научите повече за настройките за макроси.

Обяснение на настройките за макроси

 • Забрани всички макроси без уведомяване     Макросите и свързаните с тях предупреждения за защита се забраняват.

 • Забрани всички макроси с уведомяване     Макросите се забраняват, но се показват предупреждения относно защитата, когато има макроси. Разрешавайте макросите според всеки отделен случай.

 • Забрани всички макроси с изключение на цифрово подписани макроси     Макросите се забраняват, но се показват предупреждения относно защитата, когато има макроси. Ако макросът е подписан с цифров подпис от надежден издател, той се изпълнява, ако сте се доверили на издателя. Ако не сте се доверили на издателя, получавате известие да разрешите подписания макрос и да се доверите на издателя.

 • Разреши всички макроси (не се препоръчва; може да се изпълни потенциално опасен код)     Всички макроси се изпълняват. Тази настройка прави компютъра ви уязвим за потенциално злонамерен код.

 • Надежден достъп до обектния модел на VBA проект     Забранете или разрешете програмен достъп до обектния модел на Visual Basic for Applications (VBA) от клиент за автоматизация. Тази опция за защита е за код, написан за автоматизиране на програма от Office и манипулиране на средата и обектния модел на VBA. Това е настройка за всеки отделен потребител и за всяко отделно приложение и забранява достъпа по подразбиране, като пречи на неудостоверени програми да създават опасен самовъзпроизвеждащ се код. За да получат клиентите за автоматизация достъп до обектния модел на VBA, трябва потребителят, стартиращ кода, да даде достъп. За да дадете достъп, поставете отметка в квадратчето.

Забележка: В Microsoft Publisher и Microsoft Access няма опция Надежден достъп до обектния модел на VBA проект.

Какво представляват макросите, кой ги създава и какъв е рискът за защитата?

Макросите автоматизират често използвани задачи, за да спестят време за натискане на клавиши и действия с мишката. Много от тях са създадени чрез Visual Basic for Applications (VBA) и са написани от разработчици на софтуер. Но някои макроси представляват потенциален риск за защитата. Злонамерен човек, известен още като хакер, може да включи опасен макрос във файл, който да разпространи вирус на вашия компютър или в мрежата на вашата организация.

В тази статия

Какво представляват макросите и какъв е рискът за защитата?

Разрешаване или забраняване на макроси в центъра за сигурност

Коя програма използвате?

Как центърът за сигурност може да ми помогне за защита от опасни макроси?

Предупреждение на защитата пита дали искам да разреша, или да забраня макрос. Какво трябва да направя?

Какво представляват макросите и какъв е рискът за защитата?

Макросите автоматизират често използвани задачи; много от тях са създадени с VBA и са написани от разработчици на софтуер. Обаче някои макроси представляват потенциален риск за защитата. Човек със зли намерения може да вкара вреден макрос в документ или файл, който може да се разпространи вирус на вашия компютър.

Разрешаване или забраняване на макроси в центъра за сигурност

Настройките за защита от макроси се намират в центъра за сигурност. Но ако работите в организация, системният ви администратор може да е променил настройките по подразбиране, за да не даде възможност на никого да прави промени в настройките.

Забележка: Когато променяте вашите настройки за макроси в центъра за сигурност, те се променят само за програмата от Office, която използвате в момента. Настройките за макроси не се променят за всички ваши програми от Office.

Коя програма на 2007 Microsoft Office system използвате?

Access

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а после върху Опции на Access.

 2. Щракнете върху Център за сигурност, щракнете върху Настройки на центъра за сигурност и след това върху Настройка за макроси.

 3. Щракнете върху желаните от вас опции:

  • Забрани всички макроси без уведомяване Щракнете върху тази опция, ако не се доверявате на макросите. Всички макроси в документи и предупреждения на защитата относно макроси се забраняват. Ако има документи с неподписани макроси, на които имате доверие, можете да вкарате тези документи в Добавяне, премахване или промяна на надеждно местоположение. Документите в надеждни местоположения могат да бъдат отваряни без проверка от системата за защита на центъра за сигурност.

  • Забрани всички макроси с уведомяване Това е настройката по подразбиране. Щракнете върху тази опция, ако искате да забраните макросите, но искате да получавате предупреждения на защитата, ако има макроси. Така ще можете да избирате кога да разрешите тези макроси във всеки конкретен случай.

  • Забрани всички макроси с изключение на цифрово подписани макроси Тази настройка е същата като опцията Забрани всички макроси с уведомяване с изключение на това, че ако макросът е подписан с цифров подпис от надежден издател, макросът може да се изпълни, ако вече сте се доверили на издателя. Ако не сте се доверили на издателя, получавате известие. По този начин можете да изберете да разрешите тези подписани макроси или да се доверите на издателя. Всички неподписани макроси се забраняват без уведомяване.

  • Разреши всички макроси (не се препоръчва, може да се изпълни потенциално опасен код) Щракнете върху тази опция, за да разрешите да се изпълняват всички макроси. Тази настройка прави компютъра ви уязвим за потенциално злонамерен код и не се препоръчва.

Най-горе на страницата

Excel

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а после върху Опции на Excel.

 2. Щракнете върху Център за сигурност, щракнете върху Настройки на центъра за сигурност и след това върху Настройка за макроси.

 3. Щракнете върху желаните от вас опции:

  • Забрани всички макроси без уведомяване Щракнете върху тази опция, ако не се доверявате на макросите. Всички макроси в документи и предупреждения на защитата относно макроси се забраняват. Ако има документи с неподписани макроси, на които имате доверие, можете да вкарате тези документи в Добавяне, премахване или промяна на надеждно местоположение. Документите в надеждни местоположения могат да бъдат отваряни без проверка от системата за защита на центъра за сигурност.

  • Забрани всички макроси с уведомяване Това е настройката по подразбиране. Щракнете върху тази опция, ако искате да забраните макросите, но искате да получавате предупреждения на защитата, ако има макроси. Така ще можете да избирате кога да разрешите тези макроси във всеки конкретен случай.

  • Забрани всички макроси с изключение на цифрово подписани макроси Тази настройка е същата като опцията Забрани всички макроси с уведомяване с изключение на това, че ако макросът е подписан с цифров подпис от надежден издател, макросът може да се изпълни, ако вече сте се доверили на издателя. Ако не сте се доверили на издателя, получавате известие. По този начин можете да изберете да разрешите тези подписани макроси или да се доверите на издателя. Всички неподписани макроси се забраняват без уведомяване.

  • Разреши всички макроси (не се препоръчва, може да се изпълни потенциално опасен код) Щракнете върху тази опция, за да разрешите да се изпълняват всички макроси. Тази настройка прави компютъра ви уязвим за потенциално злонамерен код и не се препоръчва.

  • Надежден достъп до обектния модел на VBA проект    Тази настройка е за разработчици и се използва за умишлено блокиране или разрешаване на програмен достъп до обектния модел на VBA от всеки клиент за автоматизация. С други думи, тя предоставя опция за защита за код, написан за автоматизиране на програма от Office и за програмно манипулиране на средата и обектния модел на Microsoft Visual Basic for Applications (VBA). Това е настройка за всеки отделен потребител и за всяко отделно приложение и забранява достъпа по подразбиране. Тази опция за защита прави по-трудно за неудостоверени програми да създават "самовъзпроизвеждащ се" код, който може да навреди на системите на крайния потребител. За да може всеки от клиентите за автоматизация да има програмен достъп до обектния модел на VBA, трябва потребителят, стартиращ кода, изрично да даде достъп. За да дадете достъп, поставете отметка в квадратчето.

Съвет: Можете да отворите диалоговия прозорец Настройки за защита от опасни макроси от раздела " разработчик " в лентата, която е част от Потребителски интерфейс с функционални елементи за Microsoft Office. Ако разделът разработчик не е наличен, щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , след което щракнете върху Опции на Excel. Щракнете върху Популярни и след това изберете квадратчето за отметка Покажи раздел "Разработчик" в лентата.

Най-горе на страницата

Outlook

 1. В менюто Инструменти щракнете върху Център за сигурност.

 2. Щракнете върху Настройки за макроси.

 3. Щракнете върху желаните от вас опции:

  • Без предупреждения и забрани всички макроси Щракнете върху тази опция, ако не се доверявате на макросите. Всички макроси и предупреждения на защитата относно макроси се забраняват.

  • Предупреждения за подписани макроси; всички неподписани макроси са забранени Това е настройка по подразбиране и е същата като опцията Забрани всички макроси с уведомяване с изключение на това, че ако макросът е подписан с цифров подпис от надежден издател, макросът може да се изпълни, ако вече сте се доверили на издателя. Ако не сте се доверили на издателя, получавате известие. По този начин можете да изберете да разрешите тези подписани макроси или да се доверите на издателя. Всички неподписани макроси се забраняват без уведомяване.

  • Предупреждения за всички макроси Щракнете върху тази опция, ако искате да забраните макросите, но искате да получавате предупреждения на защитата, ако има макроси. Така ще можете да избирате кога да разрешите тези макроси във всеки конкретен случай.

  • Без проверка на защитата за макроси (не се препоръчва) Щракнете върху тази опция, за да разрешите да се изпълняват всички макроси. Тази настройка прави компютъра ви уязвим за потенциално злонамерен код и не се препоръчва.

Най-горе на страницата

PowerPoint

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а после върху Опции за PowerPoint.

 2. Щракнете върху Център за сигурност, щракнете върху Настройки на центъра за сигурност и след това върху Настройка за макроси.

 3. Щракнете върху желаните от вас опции:

  • Забрани всички макроси без уведомяване Щракнете върху тази опция, ако не се доверявате на макросите. Всички макроси в документи и предупреждения на защитата относно макроси се забраняват. Ако има документи с неподписани макроси, на които имате доверие, можете да вкарате тези документи в Добавяне, премахване или промяна на надеждно местоположение. Документите в надеждни местоположения могат да бъдат отваряни без проверка от системата за защита на центъра за сигурност.

  • Забрани всички макроси с уведомяване Това е настройката по подразбиране. Щракнете върху тази опция, ако искате да забраните макросите, но искате да получавате предупреждения на защитата, ако има макроси. Така ще можете да избирате кога да разрешите тези макроси във всеки конкретен случай.

  • Забрани всички макроси с изключение на цифрово подписани макроси Тази настройка е същата като опцията Забрани всички макроси с уведомяване с изключение на това, че ако макросът е подписан с цифров подпис от надежден издател, макросът може да се изпълни, ако вече сте се доверили на издателя. Ако не сте се доверили на издателя, получавате известие. По този начин можете да изберете да разрешите тези подписани макроси или да се доверите на издателя. Всички неподписани макроси се забраняват без уведомяване.

  • Разреши всички макроси (не се препоръчва, може да се изпълни потенциално опасен код) Щракнете върху тази опция, за да разрешите да се изпълняват всички макроси. Тази настройка прави компютъра ви уязвим за потенциално злонамерен код и не се препоръчва.

  • Надежден достъп до обектния модел на VBA проект    Тази настройка е за разработчици и се използва за умишлено блокиране или разрешаване на програмен достъп до обектния модел на VBA от всеки клиент за автоматизация. С други думи, тя предоставя опция за защита за код, написан за автоматизиране на програма от Office и за програмно манипулиране на средата и обектния модел на Microsoft Visual Basic for Applications (VBA). Това е настройка за всеки отделен потребител и за всяко отделно приложение и забранява достъпа по подразбиране. Тази опция за защита прави по-трудно за неудостоверени програми да създават "самовъзпроизвеждащ се" код, който може да навреди на системите на крайния потребител. За да може всеки от клиентите за автоматизация да има програмен достъп до обектния модел на VBA, трябва потребителят, стартиращ кода, изрично да даде достъп. За да дадете достъп, поставете отметка в квадратчето.

Съвет: Можете да отворите диалоговия прозорец Настройки за защита от опасни макроси от раздела " разработчик " в лентата, която е част от Потребителски интерфейс с функционални елементи за Microsoft Office. Ако разделът разработчик не е наличен, щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , след което щракнете върху Опции на PowerPoint. Щракнете върху Популярни и след това изберете квадратчето за отметка Покажи раздел "Разработчик" в лентата.

Най-горе на страницата

Publisher

 1. В менюто Инструменти щракнете върху Център за сигурност.

 2. Щракнете върху Настройки за макроси.

 3. Щракнете върху желаните от вас опции:

  • Забрани всички макроси без уведомяване Щракнете върху тази опция, ако не се доверявате на макросите. Всички макроси в документи и предупреждения на защитата относно макроси се забраняват. Ако има документи с неподписани макроси, на които имате доверие, можете да вкарате тези документи в Добавяне, премахване или промяна на надеждно местоположение. Документите в надеждни местоположения могат да бъдат отваряни без проверка от системата за защита на центъра за сигурност.

  • Забрани всички макроси с уведомяване Това е настройката по подразбиране. Щракнете върху тази опция, ако искате да забраните макросите, но искате да получавате предупреждения на защитата, ако има макроси. Така ще можете да избирате кога да разрешите тези макроси във всеки конкретен случай.

  • Забрани всички макроси с изключение на цифрово подписани макроси Тази настройка е същата като опцията Забрани всички макроси с уведомяване с изключение на това, че ако макросът е подписан с цифров подпис от надежден издател, макросът може да се изпълни, ако вече сте се доверили на издателя. Ако не сте се доверили на издателя, получавате известие. По този начин можете да изберете да разрешите тези подписани макроси или да се доверите на издателя. Всички неподписани макроси се забраняват без уведомяване.

  • Разреши всички макроси (не се препоръчва, може да се изпълни потенциално опасен код) Щракнете върху тази опция, за да разрешите да се изпълняват всички макроси. Тази настройка прави компютъра ви уязвим за потенциално злонамерен код и не се препоръчва.

  • Надежден достъп до обектния модел на VBA проект    Тази настройка е за разработчици и се използва за умишлено блокиране или разрешаване на програмен достъп до обектния модел на VBA от всеки клиент за автоматизация. С други думи, тя предоставя опция за защита за код, написан за автоматизиране на програма от Office и за програмно манипулиране на средата и обектния модел на Microsoft Visual Basic for Applications (VBA). Това е настройка за всеки отделен потребител и за всяко отделно приложение и забранява достъпа по подразбиране. Тази опция за защита прави по-трудно за неудостоверени програми да създават "самовъзпроизвеждащ се" код, който може да навреди на системите на крайния потребител. За да може всеки от клиентите за автоматизация да има програмен достъп до обектния модел на VBA, трябва потребителят, стартиращ кода, изрично да даде достъп. За да дадете достъп, поставете отметка в квадратчето.

Най-горе на страницата

Visio

 1. В менюто Инструменти щракнете върху Център за сигурност.

 2. Щракнете върху Настройки за макроси.

 3. Щракнете върху желаните от вас опции:

  • Забрани всички макроси без уведомяване Щракнете върху тази опция, ако не се доверявате на макросите. Всички макроси в документи и предупреждения на защитата относно макроси се забраняват. Ако има документи с неподписани макроси, на които имате доверие, можете да вкарате тези документи в Добавяне, премахване или промяна на надеждно местоположение. Документите в надеждни местоположения могат да бъдат отваряни без проверка от системата за защита на центъра за сигурност.

  • Забрани всички макроси с уведомяване Това е настройката по подразбиране. Щракнете върху тази опция, ако искате да забраните макросите, но искате да получавате предупреждения на защитата, ако има макроси. Така ще можете да избирате кога да разрешите тези макроси във всеки конкретен случай.

  • Забрани всички макроси с изключение на цифрово подписани макроси Тази настройка е същата като опцията Забрани всички макроси с уведомяване с изключение на това, че ако макросът е подписан с цифров подпис от надежден издател, макросът може да се изпълни, ако вече сте се доверили на издателя. Ако не сте се доверили на издателя, получавате известие. По този начин можете да изберете да разрешите тези подписани макроси или да се доверите на издателя. Всички неподписани макроси се забраняват без уведомяване.

  • Разреши всички макроси (не се препоръчва, може да се изпълни потенциално опасен код) Щракнете върху тази опция, за да разрешите да се изпълняват всички макроси. Тази настройка прави компютъра ви уязвим за потенциално злонамерен код и не се препоръчва.

  • Надежден достъп до обектния модел на VBA проект    Тази настройка е за разработчици и се използва за умишлено блокиране или разрешаване на програмен достъп до обектния модел на VBA от всеки клиент за автоматизация. С други думи, тя предоставя опция за защита за код, написан за автоматизиране на програма от Office и за програмно манипулиране на средата и обектния модел на Microsoft Visual Basic for Applications (VBA). Това е настройка за всеки отделен потребител и за всяко отделно приложение и забранява достъпа по подразбиране. Тази опция за защита прави по-трудно за неудостоверени програми да създават "самовъзпроизвеждащ се" код, който може да навреди на системите на крайния потребител. За да може всеки от клиентите за автоматизация да има програмен достъп до обектния модел на VBA, трябва потребителят, стартиращ кода, изрично да даде достъп. За да дадете достъп, поставете отметка в квадратчето.

Нагоре

Word

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а после върху Опции на Word.

 2. Щракнете върху Център за сигурност, щракнете върху Настройки на центъра за сигурност и след това върху Настройка за макроси.

 3. Щракнете върху желаните от вас опции:

  • Забрани всички макроси без уведомяване Щракнете върху тази опция, ако не се доверявате на макросите. Всички макроси в документи и предупреждения на защитата относно макроси се забраняват. Ако има документи с неподписани макроси, на които имате доверие, можете да вкарате тези документи в Добавяне, премахване или промяна на надеждно местоположение. Документите в надеждни местоположения могат да бъдат отваряни без проверка от системата за защита на центъра за сигурност.

  • Забрани всички макроси с уведомяване Това е настройката по подразбиране. Щракнете върху тази опция, ако искате да забраните макросите, но искате да получавате предупреждения на защитата, ако има макроси. Така ще можете да избирате кога да разрешите тези макроси във всеки конкретен случай.

  • Забрани всички макроси с изключение на цифрово подписани макроси Тази настройка е същата като опцията Забрани всички макроси с уведомяване с изключение на това, че ако макросът е подписан с цифров подпис от надежден издател, макросът може да се изпълни, ако вече сте се доверили на издателя. Ако не сте се доверили на издателя, получавате известие. По този начин можете да изберете да разрешите тези подписани макроси или да се доверите на издателя. Всички неподписани макроси се забраняват без уведомяване.

  • Разреши всички макроси (не се препоръчва, може да се изпълни потенциално опасен код) Щракнете върху тази опция, за да разрешите да се изпълняват всички макроси. Тази настройка прави компютъра ви уязвим за потенциално злонамерен код и не се препоръчва.

  • Надежден достъп до обектния модел на VBA проект    Тази настройка е за разработчици и се използва за умишлено блокиране или разрешаване на програмен достъп до обектния модел на VBA от всеки клиент за автоматизация. С други думи, тя предоставя опция за защита за код, написан за автоматизиране на програма от Office и за програмно манипулиране на средата и обектния модел на Microsoft Visual Basic for Applications (VBA). Това е настройка за всеки отделен потребител и за всяко отделно приложение и забранява достъпа по подразбиране. Тази опция за защита прави по-трудно за неудостоверени програми да създават "самовъзпроизвеждащ се" код, който може да навреди на системите на крайния потребител. За да може всеки от клиентите за автоматизация да има програмен достъп до обектния модел на VBA, трябва потребителят, стартиращ кода, изрично да даде достъп. За да дадете достъп, поставете отметка в квадратчето.

Съвет: Можете да отворите диалоговия прозорец Настройки за защита от опасни макроси от раздела " разработчик " в лентата, която е част от Потребителски интерфейс с функционални елементи за Microsoft Office. Ако разделът разработчик не е наличен, щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , след което щракнете върху Опции на Word. Щракнете върху Популярни и след това изберете квадратчето за отметка Покажи раздел "Разработчик" в лентата.

Най-горе на страницата

Как центърът за сигурност може да ми помогне за защита от опасни макроси?

Преди да разреши макрос в документ, центърът за сигурност проверява за следната информация:

 • Макросът да е подписан от разработчик с цифров подпис.

 • Цифровият подпис да е валиден.

 • Този цифров подпис да е актуален (срокът му да не е изтекъл).

 • Сертификатът, свързан с цифровия подпис, да е издаден от реномиран сертифициращ орган (CA).

 • Разработчикът, който е подписал макроса, да е надежден издател.

Ако центърът за сигурност открие проблем с някое от тези неща, макросът се забранява по подразбиране и се появява лентата за съобщения, за да ви уведоми за потенциално опасен макрос.

Лента за съобщения

За да разрешите макроса, щракнете върху Опции на лентата за съобщения – отваря се диалоговият прозорец за защита. Вижте следващия раздел за информация за вземането на решения, свързани с макросите и защитата.

Забележка: В Microsoft Office Outlook 2007 и Microsoft Office Publisher 2007 предупрежденията за защитата се показват в диалогови прозорци, а не в лентата за съобщения.

Най-горе на страницата

Предупреждение на защитата пита дали искам да разреша, или да забраня макрос. Какво да направя?

Когато се появи диалоговият прозорец с опции за защита, можете да разрешите макроса или да го оставите забранен. Трябва да разрешите макроса, ако сте сигурни, че е от надежден източник.

Опции за защита на Microsoft Office

Важно: Ако сте сигурни, че документът и макросът са от надежден източник и имат валиден подпис и не искате да бъдете уведомявани за тях отново, вместо да променяте настройките на центъра за сигурност по подразбиране на по-малко безопасна настройка за защита от макроси, можете да щракнете върху Доверявай се на всички документи от този издател в диалоговия прозорец за защита. Това добавя издателя към вашия списък с Надеждни издатели в центъра за сигурност. Всички програми на този издател са надеждни. В случаите, в които макросът не съдържа валиден подпис, но вие му вярвате и не искате да бъдете уведомявани отново, вместо да променяте настройките по подразбиране на центъра за сигурност на по-малко безопасна настройка за защита от опасни макроси, е по-добре да преместите документа в Добавяне, премахване или промяна на надеждно местоположение. Документите в надеждни местоположения могат да бъдат отваряни без проверка от системата за защита на центъра за сигурност.

В зависимост от ситуацията диалоговият прозорец на защитата описва конкретния проблем. Следващата таблица описва възможните проблеми и предлага съвети за това какво трябва или не трябва да правите във всеки случай.

Проблем

Съвет

Макросът не е подписан     Тъй като макросът не е подписан с цифров подпис, не може да се провери самоличността на издателя на макроса. Следователно не е възможно да се определи дали той е безопасен, или не.

Преди да разрешите неподписани макроси, уверете се, че макросът е от надежден източник. Можете да продължите да работите в документа дори ако не разрешите макроса.

Подписът на макроса не е надежден     Макросът е потенциално опасен, защото макросът е подписан с цифров подпис, подписът е валиден, но вие не сте избрали да се доверите на издателя, който е подписал макроса.

Можете изрично да доверие те издателя на макроса, като щракнете върху Доверявай се на всички документи от този издател в диалоговия прозорец за защита. Тази опция се появява само ако подписът е валиден. Щракването върху тази опция добавя Publisher към вашия списък с надеждни издатели в центъра за сигурност.

Подписът на макроса е невалиден     Макросът е потенциално опасен, защото макросът е подписан с цифров подпис, но подписът е невалиден.

Препоръчваме да не разрешавате макроси с невалидни подписи. Една възможна причина подписът да е невалиден е, че той е подправен.

Подписът на макроса е с изтекъл срок     Макросът е потенциално опасен, защото макросът е подписан с цифров подпис, но подписът е с изтекъл срок.

Преди да разрешавате макроси с подписи с изтекъл срок, се уверете, че макросът е от надежден източник. Ако сте използвали този документ досега без никакви проблеми, свързани със защитата, има потенциално по-малък риск от разрешаването на макроса.

Вж. също

Промяна на настройките за защита от опасни макроси в Excel

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×