Можете да маркирате документ като файл само за четене и все пак да разрешите промените в избрани части.

Можете да направите тези части без ограничения достъпни за всеки, който отвори документа, или можете да дадете разрешение на определени хора, така че само те да могат да променят частите на документа без ограничения.

Защита на документ и обозначаване на частите, които могат да се променят

 1. В раздела Преглед, в групата Защита щракнете върху Ограничаване на редактирането.

  Иконата "Ограничаване на редактирането" е показана в раздела "Преглед"

 2. В областта Ограничения при редактиране поставете отметка в квадратчето Разреши само този вид редактиране в документа.

 3. В списъка с ограниченията при редактиране щракнете върху Няма промени (само за четене).

 4. Изберете частта на документа, в която искате да разрешите промените.

  Например изберете блок от абзаци, заглавие, изречение или дума.

  Съвет: За да изберете едновременно повече от една част от документа, изберете желаната част, след това натиснете клавиша CTRL и изберете още части, докато държите натиснат клавиша CTRL.

 5. Под Изключение направете едно от следните неща:

  • За да разрешите на всеки, който отвори документа, да редактира избраната от вас част, поставете отметка в квадратчето Всеки в списъка Групи.

  • За да разрешите само отделни хора да редактират избраната от вас част, щракнете върху Още потребители и въведете потребителските имена.

   Включете и вашето име, ако искате да можете да редактирате тази част от документа. Разделяйте имената с точка и запетая.

   Важно: Ако възнамерявате да защитите документа с удостоверяване на потребителя, а не с парола, непременно въведете за потребителските имена имейл адреси.

  • Щракнете върху OK и след това поставете отметки в квадратчетата до имената на хората, на които разрешавате да редактират избраната част.

   Забележка: Ако изберете повече от един човек, хората се добавят като един елемент в полето Групи, така че да можете лесно да ги изберете отново.

 6. Продължете да избирате части от документа и да задавате потребителски разрешения за редактирането им.

 7. Под Започване на прилагането щракнете върху Да, започни прилагането на защита.

 8. Направете едно от следните неща:

  • За да зададете парола в документа, така че потребителите, които знаят паролата, да могат да премахнат защитата и да работят по документа, въведете парола в полето Въведете нова парола (не е задължително) и след това потвърдете паролата.

   Забележка: Използвайте тази опция, ако искате други хора да могат да работят по документа едновременно.

   Използвайте сигурни пароли, съчетаващи главни и малки букви, цифри и символи. В несигурните пароли не се смесват такива елементи. Сигурна парола: Y6dh!et5. Несигурна парола: House27. Паролите трябва да бъдат с дължина от 8 или повече знака. По-добре е да използвате фраза за достъп с 14 знака или повече. .

   Трябва да запомните паролата. Ако я забравите, Microsoft не може да я извлече. Съхранявайте паролите, които сте записали, на сигурно място, далече от информацията, която защитават.

  • За да шифровате документа, така че само удостоверените собственици на документа да могат да премахват защитата, щракнете върху Удостоверяване на потребител.

   Забележка: Шифроването на документ не позволява на други хора да работят по същото време по документа.

Отключване на защитен документ

За да премахнете цялата защита на даден документ, трябва да знаете паролата, която е приложена към документа. Или трябва да сте в списъка с удостоверени собственици за документа.

Ако сте удостоверен собственик на документа или ако знаете паролата за премахване на защитата на документа, направете следното:

 1. В раздела Преглед, в групата Защита щракнете върху Ограничаване на редактирането.

  Иконата "Ограничаване на редактирането" е показана в раздела "Преглед"

 2. В прозореца на задачите Ограничаване на редактирането щракнете върху Спри защитата.

 3. Ако бъдете подканени, въведете паролата.

Извършване на промени в документ с ограничения

Когато отворите защитен документ, Word ограничава това, което можете да променяте, в зависимост от това дали собственикът на документа ви е дал разрешение за извършване на промени в определена част от документа.

В прозореца на задачите Ограничаване на редактирането се показват бутони за преминаване към частите от документа, които имате разрешение да променяте.

Опциите за редактиране са показани в екрана за ограничаване на редактирането.

Ако нямате разрешение да редактирате нито една част от документа, Word ограничава редактирането и показва съобщението "Word завърши търсенето в документа", когато щракнете върху бутоните в прозореца на задачите Ограничаване на редактирането.

Намиране на частите, които можете да редактирате

Ако затворите прозореца на задачите Ограничаване на редактирането и след това се опитате да направите промени на място, за което нямате разрешения, Word показва следното съобщение в лентата на състоянието:

Тази промяна не е позволена, защото разделът е заключен.

За да се върнете в прозореца на задачите и да намерите част, която имате разрешение да редактирате, направете следното:

 1. В раздела Преглед, в групата Защита щракнете върху Ограничаване на редактирането.

  Иконата "Ограничаване на редактирането" е показана в раздела "Преглед"

 2. Щракнете върху Намери следващата част, която мога да редактирам или Покажи всички части, които мога да редактирам.

Вж. също

Управление на правата за достъп до информация в Office

Ограничаване или разрешаване на промените във форматирането

Добавяне или премахване на защита във вашия документ, работна книга или презентация

Какво е блокиране на файлове?

Какво искате да направите?

Добавяне на защита и обозначаване на частите, които могат да се променят

 1. В раздела Преглед, в групата Защита щракнете върху Ограничаване на редактирането.

  Лентата на O14

 2. В областта Ограничения при редактиране поставете отметка в квадратчето Разреши само този вид редактиране в документа.

 3. В списъка с ограниченията при редактиране щракнете върху Няма промени (само за четене).

 4. Изберете частта на документа, в която искате да разрешите промените.

  Например изберете блок от абзаци, заглавие, изречение или дума.

  Съвет: За да изберете едновременно повече от една част от документа, изберете желаната част, след това натиснете клавиша CTRL и изберете още части, докато държите натиснат клавиша CTRL.

 5. Под Изключение направете едно от следните неща:

  • За да разрешите на всеки, който отвори документа, да редактира избраната от вас част, поставете отметка в квадратчето Всеки в списъка Групи.

  • За да разрешите само отделни хора да редактират избраната от вас част, щракнете върху Още потребители и въведете потребителските имена.

   Включете и вашето име, ако искате да можете да редактирате тази част от документа. Разделяйте имената с точка и запетая.

   Важно: Ако възнамерявате да защитите документа с удостоверяване на потребителя, а не с парола, непременно въведете за потребителските имена имейл адреси, а не потребителски акаунти за Microsoft Windows или Windows Vista.

  • Щракнете върху OK и след това поставете отметки в квадратчетата до имената на хората, на които разрешавате да редактират избраната част.

   Забележка: Ако изберете повече от един човек, хората се добавят като един елемент в полето Групи, така че да можете лесно да ги изберете отново.

 6. Продължете да избирате части от документа и да задавате потребителски разрешения за редактирането им.

 7. Под Започване на прилагането щракнете върху Да, започни прилагането на защита.

 8. Направете едно от следните неща:

  • За да зададете парола за документа, така че потребителите, които знаят паролата, да могат да премахнат защитата, въведете парола в полето Въведете нова парола (не е задължително) и след това потвърдете паролата.

   Забележка: Трябва да използвате тази опция, ако възнамерявате да публикувате документа, за да могат няколко човека да работят по него едновременно.

   Използвайте сигурни пароли, съчетаващи главни и малки букви, цифри и символи. В несигурните пароли не се смесват такива елементи. Сигурна парола: Y6dh!et5. Несигурна парола: House27. Паролите трябва да бъдат с дължина от 8 или повече знака. По-добре е да използвате фраза за достъп с 14 знака или повече.

   Изключително важно е да запомните паролата си. Ако я забравите, Microsoft не може да я извлече и да ви я предостави. Съхранявайте записаните пароли на сигурно място, далече от информацията, която защитават.

  • За да шифровате документа, така че само удостоверените собственици на документа да могат да премахват защитата, щракнете върху Удостоверяване на потребител.

   Забележка: Шифроването на документа не позволява съвместната работа по него.

   За повече информация относно удостоверяването на потребител вж. Управление на правата за достъп до информация в Office 2010.

Отключване на защитен документ

За да премахнете цялата защита на даден документ, трябва да знаете паролата, която е приложена към документа. Или трябва да сте в списъка с удостоверени собственици за документа.

Ако сте удостоверен собственик на документа или ако знаете паролата за премахване на защитата на документа, направете следното:

 1. В раздела Преглед, в групата Защита щракнете върху Ограничаване на редактирането.

  Лентата на O14

 2. В прозореца на задачите Ограничаване на форматирането и редактирането щракнете върху Спри защитата.

 3. Ако бъдете подканени, въведете паролата.

Извършване на промени в документ с ограничения

Когато отворите защитен документ, Microsoft Word 2010 ограничава това, което можете да променяте, в зависимост от това дали собственикът на документа ви е дал разрешение за извършване на промени в определена част от документа.

В прозореца на задачите Ограничаване на форматирането и редактирането се показват бутони за преминаване към частите от документа, които имате разрешение да променяте.

Прозорец на задачите ''Ограничаване на форматирането и редактирането''

Ако нямате разрешение да редактирате нито една част от документа, Word ограничава редактирането и показва съобщението "Word завърши търсенето в документа", когато щракнете върху бутоните в прозореца на задачите Ограничаване на форматирането и редактирането.

Отваряне на прозореца на задачите ''Ограничаване на форматирането и редактирането''

Ако затворите прозореца на задачите и след това се опитате да направите промени на място, за което нямате разрешения, Word показва следното съобщение в лентата на състоянието:

Тази промяна не е позволена, защото разделът е заключен.

За да се върнете в прозореца на задачите и да намерите част, която имате разрешение да редактирате, направете следното:

 1. В раздела Преглед, в групата Защита щракнете върху Ограничаване на редактирането.

  Лентата на O14

 2. Щракнете върху Намери следващата част, която мога да редактирам или Покажи всички части, които мога да редактирам.

Вж. също

Управление на правата за достъп до информация в Office

Ограничаване или разрешаване на промените във форматирането

Добавяне или премахване на защита във вашия документ, работна книга или презентация

Какво е блокиране на файлове?

Важно:  Office 2007 вече не се поддържа. Надстройте до Microsoft 365, за да работите навсякъде от всяко устройство и да продължите да получавате поддръжка.

Надстройване сега

Какво искате да направите?

Добавяне на защита и обозначаване на частите, които могат да се променят

 1. В раздела Преглед, в групата Защита щракнете върху Защита на документ и след това щракнете върху Ограничаване на форматирането и редактирането.

  Изображение на лентата на Word

 2. В областта Ограничения при редактиране поставете отметка в квадратчето Разреши само този вид редактиране в документа.

 3. В списъка с ограниченията при редактиране щракнете върху Няма промени (само за четене).

 4. Изберете частта от документа, която искате да не е защитена.

  Например изберете блок от абзаци, заглавие, изречение или дума.

  Съвет: За да изберете едновременно повече от една част от документа, изберете желаната част, след това натиснете клавиша CTRL и изберете още части, докато държите натиснат клавиша CTRL.

 5. Под Изключение направете едно от следните неща:

  • За да разрешите на всеки, който отвори документа, да редактира избраната от вас част, поставете отметка в квадратчето Всеки в списъка Групи.

  • За да разрешите само отделни хора да редактират избраната от вас част, щракнете върху Още потребители и въведете потребителските имена. Отделете всяко име с точка и запетая. Щракнете върху OK и след това поставете отметки в квадратчетата до имената на хората, на които разрешавате да редактират избраната част.

   Важно: Ако възнамерявате да защитите документа с удостоверяване на потребителя, а не с парола, непременно въведете за потребителските имена имейл адреси, а не потребителски акаунти за Microsoft Windows или Windows Vista.

   Забележка: Ако изберете повече от един човек, хората се добавят като един елемент в полето Групи, така че да можете лесно да ги изберете отново.

 6. Продължете да избирате части от документа и да задавате потребителски разрешения за редактирането им.

 7. Под Започване на прилагането щракнете върху Да, започни прилагането на защита.

 8. Направете едно от следните неща:

  • За да зададете парола за документа, така че потребителите, които знаят паролата, да могат да премахнат защитата, въведете парола в полето Въведете нова парола (не е задължително) и след това потвърдете паролата.

   Използвайте сигурни пароли, съчетаващи главни и малки букви, цифри и символи. В несигурните пароли не се смесват такива елементи. Сигурна парола: Y6dh!et5. Несигурна парола: House27. Паролите трябва да бъдат с дължина от 8 или повече знака. По-добре е да използвате фраза за достъп с 14 знака или повече.

   Изключително важно е да запомните паролата си. Ако я забравите, Microsoft не може да я извлече и да ви я предостави. Съхранявайте записаните пароли на сигурно място, далече от информацията, която защитават.

  • За да шифровате документа, така че само удостоверените собственици на документа да могат да премахват защитата, щракнете върху Удостоверяване на потребител.

Отключване на защитен документ

Да имате разрешение да правите промени в документа не е същото като да имате разрешение да премахнете защитата от документа. Дори в документ, в който всеки има разрешение да прави промени в съдържанието, само тези лица, които са удостоверени собственици или които въведат правилната парола, имат разрешение за премахване на защитата.

Ако сте удостоверен собственик на документа или ако знаете паролата за премахване на защитата на документа, направете следното:

 • В раздела Преглед, в групата Защита щракнете върху Защита на документ и след това щракнете върху Ограничаване на форматирането и редактирането.

  Изображение на лентата на Word

 • В прозореца на задачите Ограничаване на форматирането и редактирането щракнете върху Спри защитата.

Извършване на промени в документ с ограничения

Когато някой отвори защитен документ, Microsoft Office Word 2007 ограничава промените въз основа на това дали на лицето е дадено разрешение да прави промени в определена част от документа. Когато документът се отвори, в прозореца на задачите Ограничаване на форматирането и редактирането се показват бутони за преминаване към частите от документа, които може да се редактират. Ако е дадено разрешение Всеки да може да прави промени в части от документа, то всеки, който отваря документа, може да премине към частите, които може да променя чрез щракване върху Намери следващата част, която мога да редактирам.

Прозорец на задачите ''Ограничаване на форматирането и редактирането''

Ако разрешение е дадено само определени лица да могат да правят промени в части от документа, само тези лица могат да преминават към частите, които могат да редактират. За всички останали Office Word 2007 ограничава редактирането и показва съобщението "Word завърши търсенето в документа", когато щракнат върху бутоните в прозореца на задачите Ограничаване на форматирането и редактирането.

Отваряне на прозореца на задачите ''Ограничаване на форматирането и редактирането''

Ако затворите прозореца на задачите и след това се опитате да направите промени на място, за което нямате разрешения, Word 2007 показва в лентата на състоянието следното съобщение:

Тази промяна не е позволена, защото разделът е заключен.

За да се върнете в прозореца на задачите и да намерите място, което имате разрешение да редактирате, направете следното:

 1. В раздела Преглед, в групата Защита щракнете върху Защита на документ и след това щракнете върху Ограничаване на форматирането и редактирането.

  Изображение на лентата на Word

 2. Щракнете върху Намери следващата част, която мога да редактирам или Покажи всички части, които мога да редактирам.

Вж. също

Добавяне или премахване на защита във вашия документ, работна книга или презентация

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×