Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

Хистограмата е колонна диаграма, която показва данни за повторяемост.

Забележка: Тази тема говори само за създаването на хистограма. За информация за диаграми на Парето (сортирана хистограма) вижте Създаване на диаграма на Парето.

 1. Изберете данните си.

  (Това е типичен пример за данни за хистограма.)

  Данни, използвани за създаване на примерната хистограма по-горе
 2. Щракнете върху Вмъкване > Вмъкване на статистическа диаграма > Хистограма.

  Команда за хистограма, до която се стига от бутона за вмъкване на статистическа диаграма

  Можете също да създадете хистограма от раздела Всички диаграми в Препоръчвани диаграми.

Съвети: 

 • Използвайте разделите Проектиране и Формат , за да персонализирате облика на диаграмата си.

 • Ако не виждате тези раздели, щракнете на произволно място в хистограмата, за да добавите Инструменти за диаграма към лентата.

Разделите "Проектиране" и "Формат" за "Инструменти за диаграма"

 1. Щракнете с десния бутон върху хоризонталната ос на диаграмата, щракнете върху Форматиране на ос и след това щракнете върху Опции за оста.

  Командата ''Форматиране на ос'' в контекстното меню
 2. Използвайте информацията в таблицата по-долу, за да решите кои опции искате да зададете в прозореца на задачите Форматиране на ос .

  Опция

  Описание

  По категории

  Изберете тази опция, когато категориите (хоризонтална ос) са базирани на текст, а не числови. Хистограмата ще групира едни и същи категории и ще сумира стойностите по оста на стойностите.

  Съвет: За да преброите броя на повторенията за текстови низове, добавете колона и я запълнете със стойност "1", след което начертайте хистограмата и задайте клетките на По категория.

  Автоматично

  Това е настройката по подразбиране за хистограмата. Ширината на контейнера се изчислява с помощта на правилото за нормална препратка на Скот.

  Ширина на контейнер

  Въведете положително десетично число за броя на точките от данни във всеки диапазон.

  Брой на клетките

  Въведете броя клетки за хистограма (включително клетките за препълване и отрицателно препълване).

  Клетка за препълване

  Отметнете това квадратче, за да създадете клетка за всички стойности над стойността в полето отдясно. За да промените стойността, въведете различно десетично число в полето.

  Клетка за отрицателно препълване

  Отметнете това квадратче, за да създадете клетка за всички стойности под или равни на стойността в полето отдясно. За да промените стойността, въведете различно десетично число в полето.

  Прозорец на задачите за форматиране на ос

Съвет: За да прочетете повече за хистограмата и как тя помага да визуализирате статистически данни, вижте тази публикация в блога за хистограмата, диаграмата на Парето и диаграмата с кутийки от екипа на Excel. Може също да ви е интересно да научите повече за другите нови типове диаграми, описани в тази публикация в блог.

Автоматична опция (правилото за нормална препратка на Скот)   

Формула за автоматична опция

Правилото за нормална препратка на Скот се опитва да минимизира отклонението в дисперсията на хистограмата в сравнение с набора от данни, като се предполагат нормално разпределени данни.

Опция за контейнер за препълване   

Формула за опцията за контейнера за препълване

Опция за контейнер за отрицателно препълване   

Формула за опцията "Контейнер за отрицателно препълване"
 1. Уверете се, че сте заредили Analysis ToolPak. За повече информация вижте Зареждане на Analysis ToolPak в Excel.

 2. В работен лист въведете входните данни в една колона, като добавите етикет в първата клетка, ако желаете.

  Уверете се, че използвате количествени числови данни, като количества елементи или опитни резултати. Инструментът "Хистограма" няма да работи с качествени числови данни, като идентификационни номера, въведени като текст.

 3. В следващата колона въведете съхранените числа във възходящ ред, като добавите етикет в първата клетка, ако желаете.

  Добре е да използвате ваши собствени съхранени числа, защото те могат да са по-полезни за анализа. Ако не въведете никакви съхранени числа, инструментът "Хистограма" ще създаде гладко разпределени интервали за съхранение с помощта на минималната и максималната стойност във входния диапазон, като начална и крайна точка.

 4. Щракнете върху Данни > Анализ на данни.

  Бутон "Анализ на данни" в групата "Анализ на данни"

 5. Щракнете върху Хистограма > OK.

  Диалогов прозорец "Анализ на данни"

 6. Под Вход направете следното:

  1. В полето Входен диапазон въведете препратката към клетка за диапазона от данни, в който са входните числа.

  2. В полето Диапазон на съхранение въведете препратката към клетка за диапазона с числата за съхранение.

   Ако сте използвали етикети на колони в работния лист, можете да ги включите в препратките към клетки.

   Съвет: Вместо да въвеждате препратки ръчно, можете да щракнете върху Изображение на бутон , за да свиете временно диалоговия прозорец, за да изберете диапазоните в работния лист. Повторно щракване върху бутона увеличава отново диалоговия прозорец.

 7. Ако сте включили етикети на колони в препратките към клетки, отметнете квадратчето Етикети.

 8. Под Опции за резултата изберете местоположение за резултата.

  Можете да поставите хистограмата в същия работен лист, в нов работен лист в текущата работна книга или в нова работна книга.

 9. Поставете отметка в едно или няколко от следните полета:

  Парето (сортирана хистограма) Това показва данните в низходящ ред на повторяемост.

  Натрупващи се проценти     Това показва натрупващи се проценти и добавя ред за натрупващите се проценти в диаграмата на хистограмата.

  Изходна диаграма     Това показва вградена диаграма за хистограма.

 10. Щракнете върху OK.

  Ако искате да персонализирате хистограмата, можете да промените текстовите етикети и да щракнете някъде в хистограмата, за да използвате бутоните Елементи на диаграма, Стилове на диаграми и Филтър на диаграма от дясната страна на диаграмата.

 1. Изберете данните си.

  (Това е типичен пример за данни за хистограма.)

  Данни, използвани за създаване на примерната хистограма по-горе
 2. Щракнете върху Вмъкване > Диаграма.

  Бутонът ''Диаграма'' в групата ''Илюстрации'' от раздела ''Вмъкване'' в Word
 3. В диалоговия прозорец Вмъкване на диаграма , под Всички диаграми щракнете върху Хистограма и щракнете върху OK.

Съвети: 

 • Използвайте разделите Проектиране и Формат на лентата, за да персонализирате облика на диаграмата си.

 • Ако не виждате тези раздели, щракнете на произволно място в хистограмата, за да добавите Инструменти за диаграма към лентата.

Разделите "Проектиране" и "Формат" за "Инструменти за диаграма"

 1. Щракнете с десния бутон върху хоризонталната ос на диаграмата, щракнете върху Форматиране на ос и след това щракнете върху Опции за оста.

  Командата ''Форматиране на ос'' в контекстното меню
 2. Използвайте информацията в таблицата по-долу, за да решите кои опции искате да зададете в прозореца на задачите Форматиране на ос .

  Опция

  Описание

  По категории

  Изберете тази опция, когато категориите (хоризонтална ос) са базирани на текст, а не числови. Хистограмата ще групира едни и същи категории и ще сумира стойностите по оста на стойностите.

  Съвет: За да преброите броя на повторенията за текстови низове, добавете колона и я запълнете със стойност "1", след което начертайте хистограмата и задайте клетките на По категория.

  Автоматично

  Това е настройката по подразбиране за хистограмата.

  Ширина на контейнер

  Въведете положително десетично число за броя на точките от данни във всеки диапазон.

  Брой на клетките

  Въведете броя клетки за хистограма (включително клетките за препълване и отрицателно препълване).

  Клетка за препълване

  Отметнете това квадратче, за да създадете клетка за всички стойности над стойността в полето отдясно. За да промените стойността, въведете различно десетично число в полето.

  Клетка за отрицателно препълване

  Отметнете това квадратче, за да създадете клетка за всички стойности под или равни на стойността в полето отдясно. За да промените стойността, въведете различно десетично число в полето.

  Прозорец на задачите за форматиране на ос

Следвайте тези стъпки, за да създадете хистограма в Excel for Mac:

 1. Изберете данните.

  (Това е типичен пример за данни за хистограма.)

  Данни, използвани за създаване на примерната хистограма по-горе
 2. На лентата щракнете върху раздела Вмъкване , след което щракнете върху Икона на статистическа диаграма (статистическа икона) и под Хистограма изберете Хистограма.

Съвети: 

 • Използвайте разделите Проектиране на диаграма и Формат , за да персонализирате облика на диаграмата си.

 • Ако не виждате разделите Проектиране на диаграма и Формат , щракнете някъде в хистограмата, за да ги добавите към лентата.

За да създадете хистограма в Excel 2011 for Mac, ще трябва да изтеглите добавка на друг производител. Вижте: Не мога да намеря Analysis Toolpak в Excel 2011 for Mac за повече подробности.

В Excel Online можете да видите хистограма (колонна диаграма, която показва данни за повторяемост), но не можете да я създадете, защото тя изисква Analysis ToolPak – Excel добавка, която не се поддържа в Excel за уеб.

Ако имате настолното приложение Excel, можете да използвате бутона Редактиране в Excel , за да отворите Excel на работния плот и да създадете хистограмата.

Бутон "Редактиране в Excel"

 1. Докоснете, за да изберете вашите данни.

  Данни, използвани за създаване на примерната хистограма по-горе
 2. Ако сте на телефон, докоснете иконата за редактиране Икона за редактиране , за да се покаже лентата. и след това докоснете Начало.

 3. Докоснете Вмъкване > диаграми > хистограма.

  Ако е необходимо, можете да персонализирате елементите на диаграмата.

  Забележка: Тази функция е налична само ако имате абонамент за Microsoft 365. Ако сте абонат на Microsoft 365, се уверете, че имате най-новата версия на Office.

  Купи или изпробвай Microsoft 365

 1. Докоснете, за да изберете вашите данни.

  Данни, използвани за създаване на примерната хистограма по-горе
 2. Ако сте на телефон, докоснете иконата за редактиране, Икона за редактиране да се покаже лентата, след което докоснете Начало.

 3. Докоснете Вмъкване > диаграми > хистограма.

За да създадете хистограма в Excel, вие предоставяте два типа данни – данните, които искате да анализирате, и числата в клетките, представящи интервалите, с които искате да измервате честотата. Трябва да организирате данните в две колони на работния лист. Тези колони трябва да съдържат следните данни:

 • Входни данни    Това са данните, които искате да анализирате с помощта на инструмента "Хистограма".

 • Номера на контейнери    Тези числа представят интервалите, които искате инструментът "Хистограма" да използва за измерване на входните данни в анализа на данни.

Когато използвате инструмента "Хистограма", Excel преброява точките от данни във всяка клетка с данни. Точка от данни се включва в определена клетка, ако числото е по-голямо от най-ниската граница и равно или по-малко от най-голямата граница за клетката с данни. Ако изпуснете диапазона на клетка, Excel създава набор от равномерно разпределени контейнери между минималната и максималната стойност на входните данни.

Резултатът от анализа на хистограмата се показва в нов работен лист (или в нова работна книга) и показва таблица за хистограма и колонна диаграма, която отразява данните в таблицата на хистограмата.

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel или да получите поддръжка в Общността за отговори от.

Вж. също

Създаване на каскадна диаграма

Създаване на диаграма на Парето

Създаване на пръстеновидна диаграма с много нива в Office

Създаване на диаграма с кутийки

Създаване на йерархична диаграма с внесени правоъгълници в Office

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×