(Само заOffice Insider Beta )
Windows: 2203 (компилация 15104)
Mac: 16.60 (220304)

Добавя масиви хоризонтално и последователно, за да върне по-голям масив.

Синтаксис

=HSTACK(масив1;[масив2],...)

Синтаксисът на функцията HSTACK има следния аргумент:

масив  Масивите за добавяне.

Забележки

HSTACK връща масива, образуван чрез добавяне на всеки от аргументите на масива по колонен начин. Полученият масив ще бъде със следните размери:

  • Редове    Максималният брой редове от всеки от аргументите за масив.

  • Колони    Комбинираният брой на всички колони от всеки от аргументите на масива.

Грешки

Ако масивът има по-малко редове от максималната ширина на избраните масиви, Excel връща грешка #N/A в допълнителните редове. Използвайте HSTACK вътре във функцията IFERROR, за да заместите #N/A със стойността по ваш избор.

Примери

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Хоризонтално добавя два прости масива последователно, така че резултатите да са един масив.

Данни

A

B

C

AA

BB

CC

D

E

F

DD

EE

FF

Формула

=HSTACK(A2:C3,E2:G3)

Хоризонтално добавя три масива последователно, така че резултатите са един масив от три реда и шест колони с грешка #N/A за попълване на празни елементи за масив.

Данни

1

2

A

B

X

Y

3

4

C

D

5

6

Формули

=HSTACK(A2:B4,C2:D3,E2:F2)

Хоризонтално добавя три масива последователно, така че резултатите са един масив от три реда и шест колони с грешка #N/A за попълване на празни елементи за масив. Тъй като клетка F3 първоначално е празна, към клетка F7 се добавя стойност 0.

Данни

1

2

A

B

C

#VALUE!

3

4

D

E

F

5

6

Формули

=HSTACK(A2:B4,C2:D3,E2:F3)

Вж. също

Указания и примери за формули за масиви

функция VSTACK

функция CHOOSEROWS

функция CHOOSECOLS

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си

Преглед на обучението >

Получавайте първи новите функции

Присъединете се към Microsoft приобщени >

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×