Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

Използвайте LOOKUP, една от функциите за търсене и препратки, когато трябва да търсите в един ред или колона и да намерите стойност със същата позиция във втори ред или колона.

Например да кажем, че знаете номера на частта за дадена автомобилна част, но не знаете цената. Можете да използвате функцията LOOKUP, за да се връща цената в клетка H2, когато въведете номер на автомобилната част в клетка H1.

Пример как можете да използвате функцията LOOKUP

Използвайте функцията LOOKUP, за да търсите в един ред или в една колона. В горния пример търсим в цените в колона D.

Съвети: Обмислете една от по-новите функции за търсене в зависимост от версията, която използвате.

 • Използвайте VLOOKUP, за да търсите в един ред или колона или да търсите в множество редове и колони (например в таблица). Това е една много подобрена версия на LOOKUP. Гледайте в това видео как да използвате VLOOKUP.

 • Ако използвате Microsoft 365, използвайте XLOOKUP – това не само е по-бързо, но и ви позволява да търсите във всяка посока (нагоре, надолу, наляво, надясно).

Има два начина да използвате LOOKUP: Векторен синтаксис и синтаксис за масив

 • Векторен синтаксис: Използвайте този синтаксис на LOOKUP, за да търсите в един ред или една колона за стойност. Използвайте векторният синтаксис, когато искате да зададете диапазона, съдържащ стойностите, които искате да съвпадат. Ако например искате да търсите стойност в колона A, надолу до ред 6.

  Пример за вектор

 • Синтаксис за масив: Настоятелно ви препоръчваме да използвате VLOOKUP или HLOOKUP вместо синтаксиса за масив. Гледайте това видео за използването на VLOOKUP. Синтаксисът за масив е предвиден за съвместимост с други програми за електронни таблици, но неговата функционалност е ограничена.

  Масивът е сбор от стойности в редове и колони (например таблица), в които искате да търсите. Ако например искате да търсите в колони A и B, надолу до ред 6. LOOKUP ще върне най-близкото съвпадение. За да използвате синтаксиса за масив, данните ви трябва да са сортирани.

  Пример за таблица, която е масив

Векторен синтаксис

Векторният синтаксис на LOOKUP търси в едноредов или едноколонен диапазон (известен като вектор) за дадена стойност и връща стойност със същото положение във втори едноредов или едноколонен диапазон.

Синтаксис

LOOKUP (справка_стойност; справка_вектор; [резултат_вектор])

Векторният синтаксис на функцията LOOKUP има следните аргументи:

 • справка_стойност    Задължително. Стойността, която LOOKUP търси в първия вектор. Справка_стойност може да бъде число, текст, логическа стойност, както и име или препратка, които препращат към стойност.

 • справка_вектор    Задължително. Диапазон, съдържащ само един ред или една колона. Стойностите в справка_вектор могат да бъдат текст, числа или логически стойности.

  Важно: Стойностите в справка_вектор трябва да бъдат разположени във възходящ ред: ...,-2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, FALSE, TRUE; в противен случай, LOOKUP може да не върне правилната стойност. Главните и малките букви в текста са еквивалентни.

 • result_vector    Незадължително. Диапазон, съдържащ само един ред или колона. Аргументът result_vector трябва да бъде със същия размер като lookup_vector. Трябва да е със същия размер.

Забележки

 • Ако функциятаLOOKUP не може да намери справка_стойност, тя връща най-голямата стойност в справка_вектор, която е по-малка или равна на справка_стойност.

 • Ако справка_стойност е по-малко от най-малката стойност в справка_вектор, LOOKUP връща стойността за грешка #N/A.

Примери с вектори

Можете да изпробвате тези примери в свой собствен лист на Excel, за да научите как работи функцията LOOKUP. В първия пример ще получите електронна таблица, която изглежда подобно на следната:

Пример за използването на функцията LOOKUP

 1. Копирайте данни в следващата таблица и ги поставете в нов работен лист на Excel.

  Копирайте тези данни в колона A

  Копирайте тези данни в колона B

  Честота

  4,14

  Цвят

  червен

  4,19

  оранжев

  5,17

  жълт

  5,77

  зелен

  6,39

  син

 2. След това копирайте формулите с LOOKUP от таблицата по-долу в колона D на работния лист.

  Копирайте тази формула в колона D

  Ето какво прави тази формула

  Ето резултата, който ще видите

  Формула

  =LOOKUP(4,19; A2:A6; B2:B6)

  Търси 4,19 в колона A и връща стойността от колона B, която е на същия ред.

  оранжев

  =LOOKUP(5,75; A2:A6; B2:B6)

  Търси 5,75 в колона A, намира най-близката по-малка стойност (5,17) и връща стойността от колона B на същия ред.

  жълт

  =LOOKUP(7,66; A2:A6; B2:B6)

  Търси 7,66 в колона A, намира най-близката по-малка стойност (6,39) и връща стойността от колона B на същия ред.

  син

  =LOOKUP(0; A2:A6; B2:B6)

  Търси 0 в колона A и връща грешка, защото 0 е по-малко от най-малката стойност (4,14) в колона A

  #N/A

 3. За да покажете резултатите за тези формули, може да се наложи да ги изберете в работния лист, да натиснете F2 и след това да натиснете Enter. Ако трябва, променете ширината на колоните, за да виждате всички данни.

Синтаксис за масив

Съвет: Настоятелно ви препоръчваме да използвате VLOOKUP или HLOOKUP вместо синтаксиса за масив. Гледайте това видео за VLOOKUP – то предоставя примери. Синтаксисът за масив на LOOKUP е предвиден за съвместимост с други програми за електронни таблици, но неговата функционалност е ограничена.

Синтаксисът за масив на LOOKUP търси в първия ред или колона на масив зададена стойност и връща стойност със същото положение в последния ред или колона от масива. Използвайте този синтаксис на LOOKUP, когато стойностите, които искате да намерите, са в първия ред или първата колона на масива.

Синтаксис

LOOKUP (справка_стойност; масив)

Синтаксисът за масив на функцията LOOKUP има тези аргументи:

 • справка_стойност    Задължително. Стойността, която LOOKUP търси в масив. Аргументът справка_стойност може да бъде число, текст, логическа стойност, както и име или препратка, които препращат към стойност.

  • Ако функцията LOOKUP не може да намери справка_стойност, тя използва най-голямата стойност в масива, която е по-малка или равна на справка_стойност.

  • Ако стойността на справка_стойност е по-малка от най-малката стойност в първия ред или колона (в зависимост от размерностите на масива), LOOKUP връща стойността за грешка #N/A.

 • масив Задължително. Диапазон от клетки, съдържащ текста, числата или логическите стойности, които искате да сравните с справка_стойност.

  Синтаксисът за масив на LOOKUP е много подобен на функциите HLOOKUP и VLOOKUP. Разликата е, че HLOOKUP търси стойността на справка_стойност в първия ред, VLOOKUP търси в първата колона, а LOOKUP търси според размерностите на масива.

  • Ако масивът покрива област, която е повече широка, отколкото висока (повече колони, отколкото редове), LOOKUP търси стойността на справка_стойност в първия ред.

  • Ако масивът е квадратен или е повече висок, отколкото широк (повече редове, отколкото колони), LOOKUP търси в първата колона.

  • При функциите HLOOKUP и VLOOKUP можете да индексирате по вертикала или по хоризонтала, но LOOKUP винаги избира последната стойност в реда или колоната.

   Важно: Стойностите в масива трябва да бъдат разположени във възходящ ред: ...,-2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, FALSE, TRUE; в противен случай LOOKUP може да не върне правилната стойност. Главните и малките букви в текста са еквивалентни.

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×