Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

PV – една от финансовите функции – изчислява настоящата стойност на заем или инвестиция на базата на постоянна лихва. Можете да използвате PV с периодични постоянни плащания (например ипотека или друг заем) или с бъдеща стойност, която е вашата инвестиционна цел.

Инструктор за формули на Excel

Използвайте инструктора за формули на Excel, за да намерите настоящата стойност (сума на заема), която можете да си позволите, въз основа на определено месечно плащане. В същото време ще научите как да използвате функцията PV във формула.

Или използвайте инструктора за формули на Excel, за да намерите настоящата стойност на своята финансова инвестиционна цел.

Синтаксис

PV(ставка; периоди; плащане; [бъдеща_стойност]; [тип])

Синтаксисът на функцията PV има следните аргументи:

 • "ставка"    Задължително. Лихвеният процент за един период. Например ако получите заем за автомобил при 10 процента годишна лихва и правите месечни вноски, вашият месечен лихвен процент е 10%/12, или 0,83%. Във формулата трябва да въведете за ставка 10%/12, или 0,83%, или 0,0083.

 • "периоди"    Задължително. Общият брой периоди на плащане в един анюитет. Например ако сте получили четиригодишен заем за кола и правите месечни вноски, вашият заем има 4*12 (или 48) периода. Във формулата трябва да въведете за периоди стойността 48.

 • "плащане"    Задължително. Вноската, изплащана за всеки период; тя не може да се променя през времетраенето на анюитета. Като правило плащ съдържа главница и лихва, но без други данъци или такси. Например месечните вноски за четиригодишен заем за кола от $10 000 при 12 процента са $263,33. Във формулата трябва да въведете за плащ стойността -263,33. Ако плащ е пропуснато, трябва да включите аргумента pv.

 • "бъдеща_стойност"    Незадължително. Бъдещата стойност или касова наличност, която искате да постигнете след последното плащане. Ако fv е пропуснато, приема се за 0 (например бъдещата стойност на заем е 0). Ако например искате да спестите $50 000, като плащате по специална схема 18 години, тогава $50 000 е бъдещата стойност. Тогава бихте могли да направите предположение за лихвата и да определите колко трябва да спестявате всеки месец. Ако плащ е пропуснато, трябва да включите аргумента pv.

 • Тип    Незадължително. Числото 0 или 1 и показва кога са дължими плащанията.

Задайте тип равно на

Ако плащанията са дължими

0 или пропуснато

В края на периода

1

В началото на периода

Забележки

 • Уверете се, че използвате едни и същи единици за ставка и периоди. Ако правите месечни плащания по четиригодишен заем при годишна лихва от 12 процента, използвайте 12%/12 за ставка и 4*12 за периоди. Ако правите годишни плащания по същия заем, използвайте 12% за ставка и 4 за периоди.

 • Следните функции работят с анюитети:

CUMIPMT

PPMT

CUMPRINC

PV

FV

RATE

FVSCHEDULE

XIRR

IPMT

XNPV

PMT


 • Анюитет е последователност от постоянни плащания, извършвани през фиксиран период. Например един заем за кола или една ипотека е анюитет. За повече информация вж. описанието на отделните анюитетни функции.

 • При анюитетните функции сумите, които плащате, например депозитите във влогове, се представят с отрицателни числа; сумите, които получавате, например дивидентите, се представят с положителни числа. Например депозит от $1000 в банка трябва да се представи с аргумента -1000, ако внасяте депозита, и с аргумента 1000, ако сте банката.

 • Microsoft Excel позволява да се намери един от финансовите аргументи, когато са зададени другите. Ако лихвата не е 0, тогава:

  Формула

  Ако лихвата е 0, тогава:

(плащане * периоди) + настояща_стойност + бъдеща_стойност = 0

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание

500,000 лв.

Сума, плащана по застрахователен анюитет в края на всеки месец.

8%

Лихва върху изплатена сума.

20

Години, през които ще се изплащат суми.

Формула

Описание

Резултат

=PV(A3/12; 12*A4; A2; ; 0)

Настояща стойност на анюитет при условията в A2:A4.

(59 777,15 лв.)

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×