Съдържание
×
Use Project for the web
Use Project for the web

Share and assign tasks

Your browser does not support video.

Tip: Video not in your language? Try selecting Closed Captions Closed captions button .

Try it!

To share a project with other people in your organization, the most common way to get started is to assign a task to a user. You can assign people to an existing Office 365 group, create a group as you assign tasks, or create a group before you assign tasks.

Assign tasks

 1. Under Assigned to, select the People icon.

  The first time you assign a task to someone, you’ll be prompted to connect the project to a group.

 2. To create a new group, select Create group and then select Create and assign.

  A pane will appear on the right where you can name your project.

  Or, to share the project with an existing group, select Add to a group, select the group, and then select Add and assign.

  Note: As you assign new users to tasks in your project, they’ll be added as members to the group.

Create an Office 365 group before you assign users.

You can also create or select an Office 365 Group for your project before you begin assigning users.

 1. Select Group members.

 2. In the Enter names to add members field, type a user name, or select a user from the search results.

  Once your group is created or selected for the project, you can always add more members.

  The Group members button displays the number of users in the group.

 3. Select the group name to see more details about it on the group’s property page.

 4. To share your project with group members, copy and send the URL of the project to them.

  On the Project Home page, users can see the projects that are shared with them.

Want more?

Project training

Project help center

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×