Как се използва UEFI на Surface

Унифициран разширяем интерфейс за фърмуер (UEFI) на Surface замества стандартната базова входно-изходна система (BIOS) с нови функции, включително по-бързо стартиране и подобрена защита.  Можете да използвате UEFI на Surface за управление на функциите на фърмуера на вашето устройство Surface.

Тези модели на Surface използват новия фърмуерен интерфейс UEFI:

 • Surface Pro 4, Surface Pro (пето поколение), Surface Pro 6, Surface Pro 7, Surface Pro X

 • Surface Laptop (първо поколение), Surface Laptop 2, Surface Laptop 3

 • Surface Studio (първо поколение), Surface Studio 2

 • Surface Book, Surface Book 2, Surface Book 3

 • Surface Go, Surface Go 2

За Surface Pro, Surface Pro 2, Surface Pro 3 и Surface 3 продължаваме да поддържаме стандартен BIOS.

Изберете опцията от менюто, за която искате да научите повече. 

Важно

При нормални обстоятелства няма да се налага да променяте настройките за UEFI. Ако промените тези настройки, рискувате сигурността и стабилността на вашето устройство Surface.

Как да достигнем до настройките за UEFI на устройство Surface

Забележка

Този видеоклип е наличен само на английски език.

Можете да регулирате настройките за UEFI само при стартирането на системата. За зареждане на менюто с настройки за фърмуера UEFI:

 1. Изключете вашето устройство Surface и изчакайте около 10 секунди, за да е сигурно, че е изключено.

 2. Натиснете и задръжте бутона за увеличаване на силата на звука на вашия Surface и едновременно натиснете и освободете бутона за захранване.

 3. Емблемата на Microsoft или Surface ще се появи на екрана. Продължете да задържате бутона за увеличаване на силата на звука. След като се появи екранът на UEFI, освободете бутона.

Можете също така да заредите менюто за настройки на фърмуера UEFI от Windows. За да направите това:

 1. Изберете Старт  Настройки  > Актуализиране и защита  > Възстановяване.

 2. Под Разширено стартиране, изберете Рестартиране сега.

 3. Под Избор на опция, изберете Отстраняване на неизправности > Разширени опции > Настройки на фърмуера UEFI, след което изберете Рестартиране.

Опции в менюто за UEFI

 • Surface Pro 4, Surface Pro (пето поколение), Surface Pro 6, Surface Pro 7, Surface Pro X

 • Surface Laptop (първо поколение), Surface Laptop 2, Surface Laptop 3

 • Surface Studio (първо поколение), Surface Studio 2

 • Surface Book, Surface Book 2, Surface Book 3

 • Surface Go, Surface Go 2

Информация за компютъра

В раздела за информация за компютъра можете да откриете важна информация за вашето устройство Surface, включително универсалния еднозначен идентификатор (UUID), сериен номер и версия на фърмуера. Можете да използвате тази информация за отстраняване на неизправности, както и за работа с гаранционната поддръжка.

Защита

В раздела за защита може да зададете или промените паролата си за UEFI, да включите или изключите защитеното зареждане и да промените настройките за Едновременна многонишкова работа (SMT). Обикновено промяна в настройките за защита ще се налага само в корпоративна среда – настройките по подразбиране в новото устройство ще са оптимални за повечето потребители.

Забележка

Паролите за UEFI се използват предимно от предприятия и ИТ специалисти с цел ограничаване на промените, които могат да се извършват от служителите в техните устройства. Ако вие сте част от предприятие, свържете се с вашия ИТ администратор при въпроси или проблеми с паролата за UEFI. Ако не сте част от предприятие и изберете да създадете парола за UEFI, запишете паролата си някъде на сигурно място. Паролата за UEFI не може да бъде подновявана и Microsoft не може да я извлече.

Устройства

В раздела за устройства можете да включите или изключите различни устройства и хардуер, свързани със Surface, включително инфрачервената камера (IR), Bluetooth® и вграденото аудио.

Забележка

Ако изключите хардуер през UEFI на Surface, няма да можете да го включите отново през Windows. Ще трябва да го включите отново през UEFI на Surface.

Конфигурация на зареждането

В раздела за конфигурация за зареждане можете да промените начина, по който Surface зарежда Windows.

Ако вашето устройство Surface е част от предприятие, тези настройки може да са заключени или конфигурирани според изискванията на вашето предприятие. За повече информация се свържете с ИТ администратора. Ако не сте част от предприятие, настройките по подразбиране в новото устройство би следвало да са оптимални за вас.

Забележка

Ако случайно изтриете диспечера за зареждане на Windows от първия зареждащ запис (MBR), просто рестартирайте вашето устройство Surface и диспечерът за зареждане на Windows ще се преинсталира автоматично. Ако изтриете диспечера за зареждане на Windows и вашето устройство Surface е част от предприятие, свържете се с вашия ИТ администратор за поддръжка.

Дата и час

В раздела за дата и час можете да въведете ръчно нова дата и час.

Относно

Показва регулаторна информация. За повече информация вижте Регулаторна информация и информация за безопасността.

Изход

Изберете Изход > Рестартиране сега, за да запишете промените си и да рестартирате Surface.

Стандартният BIOS продължава да поддържа тези устройства Surface

UEFI замества стандартния BIOS само в моделите Surface, изброени в тази статия. Следните модели не включват UEFI и все още използват по-ранната Базова входно-изходна система (BIOS).  

Модул за надеждна платформа (TPM)
Конфигурираното в момента състояние на TPM (Разрешено или Забранено) се осветява. За промяна на състоянието изберете другата опция. Когато сте готови, изберете Изход от настройката > Да.

Управление на защитено зареждане
Конфигурираното в момента състояние на защитеното зареждане (Разрешено или Забранено) се осветява. За промяна на състоянието изберете другата опция. Когато сте готови, изберете Изход от настройката > Да.

Изтриване на всички ключове за защитено зареждане
За да изтриете всички инсталирани ключове за защитено стартиране, включително тези по подразбиране, които са инсталирани с Windows, изберете Да. Когато сте готови, изберете Изход от настройката > Да.

Забележка: Когато се изтриват ключове за защитено зареждане, Windows показва червен екран при стартиране.

Инсталиране на ключове за защитено зареждане по подразбиране
За да преинсталирате всички ключове за защитено зареждане, които са първоначално инсталирани с Windows (и само тях), изберете Да. Когато сте готови, изберете Изход от настройката > Да.

Бележка:  Ако въведете паролата на администратора неправилно три пъти, достъпът ви до UEFI ще бъде заключен. Рестартирайте Surface, за да въведете паролата отново.

Модул за надеждна платформа (TPM)
Конфигурираното в момента състояние на TPM (Разрешено или Забранено) се осветява. За промяна на състоянието изберете другата опция. Когато сте готови, изберете Изход от настройката > Да.

Управление на защитено зареждане
Изберете Управление на защитено зареждане, за да разрешите или забраните тази функция. Когато управлението на защитеното зареждане е включено, имате две допълнителни опции:

 • Ако са инсталирани ключове за защитено зареждане, можете да ги изтриете, като изберете Изтриване на всички ключове за защитено зареждане.

 • Ако няма инсталирани ключове за защитено зареждане, можете да изберете Инсталиране на всички фабрични ключове по подразбиране и изберете или UEFI CA за Windows и трети лица (по подразбиране), или Само за Windows.

Конфигуриране на алтернативен ред за зареждане на системата
За да изберете реда, в който се зарежда Surface, изберете Конфигуриране на алтернативен ред за зареждане на системата и изберете една от следните опции:

 • Само SSD

 • Мрежа -> USB -> SSD

 • USB -> Мрежа -> SSD

 • USB -> SSD

 • Мрежа -> SSD

Усъвършенствана защита на устройството
Тази опция ви позволява да забраните портове и функции, които искате никой да не използва. Например, можете да забраните четеца на microSD карти, така че никой да не може да използва microSD карта, за да копира данни.

Текущата настройка се показва с получер шрифт. Изберете Усъвършенствана защита на устройството и изберете желаната опция:

Забележка: Изборът на странично USB забранява възможността за зареждане от USB устройство. USB портът остава разрешен в Windows.

Забраняването на Wi-Fi забранява също така и Bluetooth®.

 • Зареждане от мрежа

 • Странично USB

 • Докинг порт

 • Предна камера

 • Задна камера

 • Вградено аудио

 • microSD

 • WiFi

 • Bluetooth

Информация за устройството
Тази опция показва универсалния еднозначен идентификатор (UUID) и серийния номер на Surface.

Парола на администратор
Тази опция ви позволява да създадете парола, за да попречите на другите да променят настройките на UEFI. Организациите, които трябва да защитават чувствителна информация, обикновено използват парола на администратор.

Изход от настройката

 • Записване и излизане. За да запишете промените си и да излезете, изберете Изход от настройката > Да.

 • Излизане без записване. За да излезете, без да запишете промените, когато използвате Surface Typing Cover, натиснете Esc и изберете Да. Ако не използвате устройство Cover, натиснете бутона за захранване.

Модул за надеждна платформа (TPM)
Конфигурираното в момента състояние на TPM (Разрешено или Забранено) се осветява. За промяна на състоянието изберете другата опция. Когато сте готови, изберете Изход от настройката.

Управление на защитено зареждане
Изберете Управление на защитено зареждане, за да разрешите или забраните тази функция. Докато е разрешено управлението на защитено зареждане и ако са инсталирани ключове за защитено зареждане, имате допълнителната опция да изберете Изтриване на всички ключове за защитено зареждане, за да ги изтриете.

Конфигуриране на алтернативен ред за зареждане на системата
За да изберете реда, в който се зарежда Surface, изберете Конфигуриране на алтернативен ред за зареждане на системата и изберете една от следните опции:

 • Само SSD

 • Мрежа -> USB -> SSD

 • USB -> Мрежа -> SSD

 • USB -> SSD

 • Мрежа -> SSD

 • Парола на администратор

Тази опция ви позволява да създадете парола, за да попречите на другите да променят настройките на UEFI. Организациите, които трябва да защитават чувствителна информация, обикновено използват парола на администратор.

Изход от настройката

 • Записване и излизане. За да запишете промените си и да излезете, изберете Изход от настройката > Да.

 • Излизане без записване. За да излезете, без да запишете промените, когато използвате Surface Typing Cover, натиснете Esc и изберете Да.

Сродни теми

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×