Въведение

Сборна актуализация 3 (CU3) съдържа актуални корекции за Microsoft Dynamics AX 2012, разрешени след издаването на Microsoft Dynamics AX 2012. Тази сборна актуализация се отнася само за Microsoft Dynamics AX 2012 (6.0.947.0) и Microsoft Dynamics AX 2012 функцията Pack 1 (6.0.1108.0). Тази статия съдържа информация как да получите сборната актуализация и относно проблемите, разрешени чрез сборна актуализация.

Забележка: Номер на компилация на този Сборен пакет е 6.0.1108.670. Преди да инсталирате този кумулативен пакет, препоръчваме да прочетете внимателно бележки към Microsoft Dynamics AX 2012 сборна актуализация 3 .

Допълнителна информация

Тази статия съдържа ранна информация за актуални корекции, издадени от Microsoft. Следователно посочената статия от БЗ още няма. Статията от БЗ, ако има такъв, предоставя повече подробности за проблема, разделителна способност и корекция наличност. Ако няма статия от БЗ, можете да поискате корекция се свържете с поддръжката.

Забележка: Тази сборна актуализация включва всички корекции, които са описани в кумулативната актуализация 2 и сборна актуализация 1 за Microsoft Dynamics AX 2012.
За повече информация относно кумулативната актуализация 2 за Microsoft Dynamics AX 2012 щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:

2606916 сборна актуализация 2 за Microsoft Dynamics AX 2012За повече информация относно сборна актуализация 1 за Microsoft Dynamics AX 2012 щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:

2579565 сборна актуализация 1 за Microsoft Dynamics AX 2012

Специфични актуализации, включени в сборната актуализация 3 за Microsoft Dynamics AX 2012 г.

Тази сборна актуализация включва следните специфични актуализации за Microsoft Dynamics AX 2012:

Номер на статия

Регулаторна функция в актуализацията на специфични

Приложими държава или регион

Връзка към Бялата книга

2670239

Конкретните актуализация е налична за актуализиране на отчета за ДДС за Австрия за Microsoft Dynamics AXBUG #: 37871 (AXSE)

Австрия

Неприложимо

2678255

Налична е актуализация специфични за Австрия годишен отчет на ДДС в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 38901 (AXSE)

Австрия

Неприложимо

2651908

Налична е актуализация специфични за вътрешни данъци транзакции отчет в Италия в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 33520 (AXSE)

Италия

(ITA) Местни данъци транзакции отчет

2655441

Налична е актуализация специфични за електронни фактури по интернет (CFDI) в Мексико в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35850 (AXSE)

Мексико

Актуализация на специфични за Мексико-електронна фактура

2628415

Налична е актуализация специфични за промени 349 испански данък отчет в Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 и Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35630 (AXSE)

Испания

Актуализации на специфични за Испания

2640481

Конкретните актуализация е налична за спазване на закона бързото плащане в Испания в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 33858 (AXSE)

Испания

Неприложимо

2653463

Налична е актуализация специфични за Испания за 340 отчет в Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 и Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 37155 (AXSE)

Испания

Специфични актуализации за Испания

2659008

Налична е актуализация специфични за Испания за 347 отчет в Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 и в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36565 (AXSE)

Испания

Специфични актуализации за Испания

2636555

Налична е актуализация специфични за сертифициране тайландски приходи отдел на Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 32872 (AXSE)

Тайланд

Актуализация на специфични за Тайланд (английски)
Актуализация на специфични за Тайланд (тайландски)

Спешни корекции, включени в сборната актуализация 3 за Microsoft Dynamics AX 2012 г.

Сборна актуализация 3 съдържа актуални корекции, които са описани в следната таблица:
Поправки на приложения

Номер на статия

Описание

Област за път

2688854

Ваучер номера се пропуска, когато създавате няколко реда журнали от услугата LedgerGeneralJournal в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 38364 (AXSE)

\AIF

2702023

Когато актуализирате UTC време полета с помощта на услуга, тя е неуспешно. ГРЕШКА #: 41729 (AXSE)

\AIF

2704279

Не можете да запишете магазин, съдържащ служител all цифров ИД на адресната книга. ГРЕШКА #: 42708 (AXSE)

\AX Retail\Headquarters

2690581

Функциите на спиране на preTriggerResult (ContinueOperation = false) флаг не работи в Microsoft Dynamics AX 2012 за Retail.BUG #: 38218 (AXSE)

\AX Retail\Plug-ins

2690582

Когато добавите персонализирано поле POS продукти мрежа оформлението в Microsoft Dynamics AX 2012 за продажба на дребно, промяната не се прехвърля към POS правилно. ГРЕШКА #: 38229 (AXSE)

\AX Retail\POS

2690589

Етикети на колони по избор в оформлението на получаване не се превеждат по очаквания начин в Microsoft Dynamics AX 2012 за Retail.BUG #: 38555 (AXSE)

\AX Retail\POS

2695056

Брой копия за поръчка опаковане грешка, която сте задали в настройките на принтера не работи според очакванията. Системата използва брой копия от управление на печата. ГРЕШКА #: 39806 (AXSE)

\BI и отчитане

2671162

"Грешка във файла c:\temp\@tmp000300000.$$$ при четене на запис = 500001F8" съобщение за грешка, когато създавате съхранение размери на организационна диаграма в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36861 (AXSE)

\Client

2652995

Съобщение за грешка "DictField не се инициализира обект", когато персонализирате формуляр в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35471 (AXSE)

\Client\Controls

2687235

Не можете да добавите филтър група списък страници, в които няма филтър група съществува в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 38347 (AXSE)

\Client\Controls

2665256

Обработване на документи не обработва изключения в заключени файлове според очакванията в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36296 (AXSE)

\Client\Doc обработка

2677624

Бележки не се отпечатват във фактурата заглавието и редовете, когато изберете бележка в полето "Включва документи от тип" фактура в диалоговия прозорец "Настройка на формуляри" в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 37643 (AXSE)

\Client\Doc обработка

2693607

Системата не се отпечатва бележки в поръчка за изписване въпреки че е настроена в обработването на документите и настройката на формуляр в акаунти Receivable.BUG #: 39160 (AXSE)

\Client\Doc обработка

2650219

Разширени филтри не се записват, когато създавате разширени филтри чрез функцията "Разширено Filter\Sort" в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 34764 (AXSE)

\Client\Forms

2668248

Съобщение за грешка "Аргумент на метода getFieldValue извън обхват", когато използвате връзката "фиксиран поле" таблица реплика в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36966 (AXSE)

\Client\Forms

2647075

Не можете да видите финансови аналитичности източници на данни в Microsoft Office Excel, както се очаква в Microsoft Dynamics AX 2012 с добавка installedBUG Office Excel #: 34606 (AXSE)

\Client\Office добавки

2708465

Планирани разходи КИ изчисляване счита по подразбиране цената, която е зададена във формуляра "Стартирана продукт". ГРЕШКА #: 42788 (AXSE)

\Control\BOM изчисления

2679738

Да предположим, че създавате цена разпространение правило категория услуга се определя като метод. Когато изберете категория услуга, получавате следното съобщение за грешка: "само вторични разходи категория е позволено." ГРЕШКА #: 37829 (AXSE)

\Control\Cost счетоводство

2650204

Изчисляване версия, която използва разпределение на тип "Платен изчисление" не работи, когато полето "Изчисляване стойност" за разпределение се задава "Стойност" или "ред" в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35456 (AXSE)

\Control\Cost Accounting\Calculation

2667287

Аналитичност падащия списък е празно, когато задавате изчисление версии за модул счетоводство на разходите в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36871 (AXSE)

\Control\Cost Accounting\Calculation

2691100

Да предположим, да активирате настройката на повторение, когато създавате разпределения. Когато изпълнявате периодично изчисляване, системата не резултатът се изчислява правилно. ГРЕШКА #: 41520 (AXSE)

\Control\Cost Accounting\Calculation

2694844

Опцията "План разходи за действителни разходи" в настройката на разпределение не разпределя бюджет суми. ГРЕШКА #: 41565 (AXSE)

\Control\Cost Accounting\Calculation

2697516

Функциите на повторение не работи според очакванията в Microsoft Dynamics AX 2012 с корекция 2691100 приложени. ГРЕШКА #: 42288 (AXSE)

\Control\Cost Accounting\Calculation

2699025

Разпределение на термин, който е полето "Изчисляване стойност" да "Изчисление на разходите" не работи според очакванията. ГРЕШКА #: 41921 (AXSE)

\Control\Cost Accounting\Calculation

2660489

Натоварване не се изчислява и гъвкави бюджетиране суми не са регистрирани при изчисляване гъвкава бюджетиране в счетоводство на разходите в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35688 (AXSE)

\Control\Cost Accounting\Flexible бюджет

2700563

Когато създавате гъвкав бюджет, категории се показват многократно неочаквано. ГРЕШКА #: 42382 (AXSE)

\Control\Cost Accounting\Flexible бюджет

2675047

Да предположим, че създавате нов център за разходи по счетоводство. Когато изберете център за разходи от отчета колона в лист за разпределение на разходите, получавате следното съобщение за грешка: "Комбинация ниво 2, < измерение номер > таблица размери" грешка #: 37864 (AXSE)

\Control\Cost Accounting\Integration

2693242

Когато изтриете основния акаунт, който има категория разходи свързани, системата премахва категорията разходи. ГРЕШКА #: 41563 (AXSE)

\Control\Cost Accounting\Integration

2695804

Да предположим, да настроите специфични правила за контрол на транзакцията за прехвърляне на счетоводни транзакции в счетоводство на разходите. Обаче контролата за транзакциите не работи съответно. ГРЕШКА #: 41262 (AXSE)

\Control\Cost Accounting\Integration

2666485

"Стойност"[стойност]"в полето"Ред структура"не е намерен в свързаната таблица"Ред структури"" съобщение за грешка, когато се опитате да създадете редове, като изпълните функцията "Копиране на структура" в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36858 (AXSE)

\Control\Cost Accounting\Structures

2667693

Не фактура поръчки за покупки в Microsoft Dynamics AX 2012, ако са получени в Microsoft Dynamics AX поръчките за покупка 4.0BUG #: 36003 (AXSE)

\Control\Financial измерение внедряването

2660054

Проверка за съгласуваност на транзакции е неуспешно, когато системата се опитва да актуализирате InventTrans в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36231 (AXSE)

\Control\Product себестойност

2672953

Полето "Покупка цена модел" в диалоговия прозорец "Изчисление за изчисляване версия" не се редактира в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36961 (AXSE)

\Control\Product себестойност

2699638

Когато поръчката съдържа доставка график редове, Разни такси се разпределят неправилно. ГРЕШКА #: 42033 (AXSE)

\Control\Product себестойност

2659119

"Проследяване на стека: поле"DataArea"в таблица"CompanyInfo"не е избрана изрично" съобщение за грешка, когато записвате промени за запис на конкурент продажби и маркетинг модул в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36007 (AXSE)

\CRM

2672831

Възниква грешка, когато стартирате функцията "Проверка за дубликати" във формуляра за търсене в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36880 (AXSE)

\CRM

2697954

Можете да вмъкнете доставчик запис, който съдържа без име в Microsoft Dynamics AX 2012 неочаквано. ГРЕШКА #: 41227 (AXSE)

\CRM

2651806

Неочаквано записи се показват, когато щракнете върху бутона за търсене в полето "Случай процес" в диалоговия прозорец "Случай категории" в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35392 (AXSE)

Управление на \CRM\Case

2689347

Информация за срещу запис на елемент е празна, когато добавите връзка към елемент в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 38508 (AXSE)

Управление на \CRM\Case

2699735

Управление работни потоци не може да бъде завършена. ГРЕШКА #: 42296 (AXSE)

\CRM\Case Management\Workflow

2667349

Получавате съобщение за грешка, че гласи, че CustAccount и ContactForParty полето не са посочени, когато създавате нов контакт чрез услугата DirContactPersonsService в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36405 (AXSE)

\CRM\Contact лице

2686278

"Проследяване на стека: компанията [CompanyName] не съществува" съобщение за грешка, когато записвате запис за контакт във виртуална среда в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 37920 (AXSE)

\CRM\Contact лице

2658673

Настройката "Защитен от адресната книга" не работи в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35943 (AXSE)

\CRM\Global адресна книга

2671762

Не можете да видите съществуващите стойност модели за дълготрайни материални активи, когато "Защитен от адресната книга" е разрешена в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 37352 (AXSE)

\CRM\Global адресна книга

2672533

Системата изтрива юридическо неочаквано, когато изтривате доставчик в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36613 (AXSE)

\CRM\Global адресна книга

2691245

Ако разрешите параметъра "Защитен от адресната книга", не можете да видите всички проверки на модул "управление на парични средства и банка". ГРЕШКА #: 39048 (AXSE)

\CRM\Global адресна книга

2691966

Когато добавяте нов адрес за доставка за доставка на друг производител, получавате следното съобщение за грешка: грешка при изпълнение на код: "Грешен аргумент видове променливи назначение." ГРЕШКА #: 41571 (AXSE)

\CRM\Global адресна книга

2693068

Ограничен потребител не виждате продажби оферта линии, ако е активирана настройката "Защита от адресната книга". ГРЕШКА #: 41681 (AXSE)

\CRM\Global адресна книга

2693071

Ограничен потребител не може да видите плащанията, когато те създават пратки, ако е активирана настройката "Защита от адресната книга". ГРЕШКА #: 41678 (AXSE)

\CRM\Global адресна книга

2693075

Ограничен потребител не може да видите търсене прогноза за елемент, ако е активирана настройката "Защита от адресната книга". ГРЕШКА #: 39756 (AXSE)

\CRM\Global адресна книга

2694408

Имате ниска производителност, когато отворите таблица DirPartyTable бързи раздели вече е отворен. ГРЕШКА #: 41580 (AXSE)

\CRM\Global адресна книга

2695624

Пощенски код не се актуализира след това промяна на адреса на клиента. ГРЕШКА #: 41194 (AXSE)

\CRM\Global адресна книга

2696446

Потребители с ограничени права не виждате всички търговски споразумения за клиенти. ГРЕШКА #: 41229 (AXSE)

\CRM\Global адресна книга

2697600

Да предположим, че е активирана функцията "Защитен от адресната книга". Когато редактирате Договора за покупка, получавате следното съобщение за грешка: "Не може да създаде запис в издадената ред неизправни правила (AgreementHeaderDefault)." ГРЕШКА #: 41568 (AXSE)

\CRM\Global адресна книга

2703194

Потребители с ограничени права не може да добавите прикачени файлове към издадени продукти ако "глобална адресна книга сигурност" е разрешена. ГРЕШКА #: 42289 (AXSE)

\CRM\Global адресна книга

2703717

Да предположим, да използвате един пощенски код за няколко града в Microsoft Dynamics AX 2012 с разрешена Белгия конфигурации. Когато изберете град в перспектива, се показва друг град. ГРЕШКА #: 41925 (AXSE)

\CRM\Global адресна книга

2659100

"Проследяване на стека: поле"DataArea"в таблица"CompanyInfo"не е избрана изрично" съобщение за грешка, когато записвате промени за запис за продажби и маркетинг модул в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35950 (AXSE)

\CRM\Opportunities

2674835

"Не може да създаде запис в последната Microsoft Outlook синхронизация (smmOutlookLastSync)" съобщение за грешка ако няколко потребители използват съветника за синхронизиране на Microsoft Outlook в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 37166 (AXSE)

Интегриране на \CRM\Outlook

2660070

"Няколко контакти или потенциални клиенти на компанията за страна не са позволени съобщение за грешка" при опит да обедините контактите води или перспективите в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35572 (AXSE)

\CRM\Setup

2687758

Проследяване на стека грешка възниква, когато виртуализирани фирми се използват в smmBusRel таблица в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 37923 (AXSE)

\CRM\Setup

2680886

"Брой потребители за ISV лиценз [License_name] е надвишен. Моля подновите лиценза ISV или деинсталиране на "съобщение за грешка при стартиране на клиента на Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 37030 (AXSE)

\Developer и инструменти за партньори

2701215

AX модел проекти не са синхронизирани правилно, когато е активирана настройката за контрол на версията. ГРЕШКА #: 41740 (AXSE)

\Developer и инструменти за партньори

2650104

По желание бутон в диалоговия прозорец на InfoLog винаги са видими неочаквано, след като получат обект с помощта на системата за контрол на MorphX версия в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 34716 (AXSE)

Система (VCS) за контрол на \Developer и партньори Tools\MorphX\Version \ [VCS] MorphX VCS

2686124

Актуални 2686124 е да предоставя поддръжка за Microsoft Dynamics AX 2012 Enterprise Portal в Safari 5.1.2 краен потребител за Windows и Mac OSBUG #: 38841 (AXSE)

\Enterprise портал

2702777

Адреси не се показват в личен формуляр за служител в портал за служители услуги. ГРЕШКА #: 41814 (AXSE)

\Enterprise портал

2677789

Firstweekofyear функция в глобалния клас не се нарича списък страницата в Enterprise Portal в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 37306 (AXSE)

\Enterprise Portal\Enterprise портал

2653740

2653740 корекция е налична за подобряване на работата на потребителите за отчет на разходите в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35961 (AXSE)

Управление на \Expense

2675932

Различни разходи категория се показва, когато изберете категория разходи разходи отчет ред в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 37067 (AXSE)

Управление на \Expense

2675936

Падащ списък изчезва, когато изберете категория разходи чрез плъзгач в падащия списък в диалоговия прозорец "Нова сметка линия" в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 37069 (AXSE)

Управление на \Expense

2682611

Съобщения за нарушаване на правилата не се показват според очакванията, когато щракнете върху "Запиши и затвори" за да запишете нов ред разходи за първи път в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 37070 (AXSE)

Управление на \Expense

2638590

Не можете да промените категорията, след като изберете категория под Itemize в страницата на "Обстойно излагане разходи" в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 33919 (AXSE)

\Expense Management\Enterprise портал

2642159

Не можете да зададете стойността на проверка в дата за подробна редове в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 34011 (AXSE)

\Expense Management\Enterprise портал

2688264

Можете да изпратите отчет за разходите за няколко пъти неочаквано в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 40342 (AXSE)

\Expense Management\Enterprise портал

2633219

Изтичане на памет възниква в сървър за приложения на обект, когато обработвате надстройка на данните с помощта на пакетни задания в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 33652 (AXSE)

\Financials

2649475

Не фактура редове на поръчки за продажби в поръчка, която съдържа директна доставка линия завършен заявка в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 34786 (AXSE)

\Financials

2687792

Неправилен проверка случаи са създадени за проверка на правила ключови правила в Microsoft Dynamics AX 2012 с множество AOS usedBUG #: 38922 (AXSE)

\Financials

2705607

Потребителите, които нямат редактиране може да промени основните сметки неочаквано. ГРЕШКА #: 42145 (AXSE)

\Financials

2618760

Липсват данни за документи в хронологията на работния поток за платени AP доставчика фактура в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 33097 (AXSE)

\Financials\Accounts задължения

2627017

"Доставчик на стареене" Отчетът показва неверни данни в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 33663 (AXSE)

\Financials\Accounts задължения

2638050

Обратна посока печат не работи, когато зададете обратна посока печат в остаряването период дефиниция за "Доставчик стареене" отчет в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 33602 (AXSE)

\Financials\Accounts задължения

2641617

Продукт получаване акаунти не стоят когато изпращате няколко фактури за получаване продукт, който съдържа елемента-склад в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 34747 (AXSE)

\Financials\Accounts задължения

2644632

Само една проверка копие се отпечатва, когато отпечатвате отметка, която съдържа две Мъничета отдолу в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 34954 (AXSE)

\Financials\Accounts задължения

2648973

Не можете да редактирате полето "Уредени Федерална 1099" данъчни 1099 транзакции в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 34956 (AXSE)

\Financials\Accounts задължения

2651805

Доставчик на разходите доставчик не разреши финансови аналитичности собственик при изпращане на работен поток за AP доставчик фактура след изтриване или промяна на ред в AP доставчика фактура в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 33816 (AXSE)

\Financials\Accounts задължения

2659670

"Проследяване на стека: компанията [CompanyName] не съществува" съобщение за грешка при опит за фактуриране на поръчката във виртуална фирма в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35831 (AXSE)

\Financials\Accounts задължения

2661534

Затваряне записи не са създадени в избрания затваряне финансов период, когато изпълните поръчката годишно покупка в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36512 (AXSE)

\Financials\Accounts задължения

2665608

Състоянието на postdated проверка се актуализира отменено неправилно при актуализиране на отметка във формуляра "Доставчик postdated проверки" в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36299 (AXSE)

\Financials\Accounts задължения

2682731

Доставчик на транзакции отчет неочаквано показва стойността на плащане като плащане умножение брой фактури в уреждане плащане в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 38533 (AXSE)

\Financials\Accounts задължения

2703618

Не можете да възстановите AP фактура транзакция с помощта на функцията "Обратна транзакция", когато фактурата съдържа някаква информация за натоварването в Microsoft Dynamics AX 2012 с публичния инсталиран. ГРЕШКА #: 42069 (AXSE)

\Financials\Accounts задължения

2705892

"Списък на доставчици баланс" Отчетът отпечатва празни страници. ГРЕШКА #: 42793 (AXSE)

\Financials\Accounts задължения

2707434

"Доставчик на отворени фактури транзакция" Отчетът показва неправилни записи. ГРЕШКА #: 42712 (AXSE)

\Financials\Accounts задължения

2708447

"Доставчик баланс списък с кредитни лимит" отчет не показва имена на доставчика. ГРЕШКА #: 43159 (AXSE)

\Financials\Accounts задължения

2629158

Данните за акаунта, данък продажби група и данък продажби група не се появява в дневника фактура одобрение ако зададете параметъра "Време на данък продажби публикуване" "Фактура одобрение дневник" в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 33512 (AXSE)

\Financials\Accounts плаща фактура

2635032

Можете не да щракнете върху бутона за търсене в полето "Изместване акаунт", за да изберете размери дневник сметки плаща фактура в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 33325 (AXSE)

\Financials\Accounts плаща фактура

2642165

Сметка търсенето се показват всички акаунти по подразбиране при опит да изберете акаунт по подразбиране в одобрение журнал в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 34145 (AXSE)

\Financials\Accounts плаща фактура

2644634

Данък продажби корекции на фактура доставчик не се записват, ако изпращате фактурата работен поток, преди да запишете ръчно данните в диалоговия прозорец "данък продажби транзакции" в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 33864 (AXSE)

\Financials\Accounts плаща фактура

2649756

Промяната не се записва, когато правите някои промени в одобрение дневник ред, който е записан в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35048 (AXSE)

\Financials\Accounts плаща фактура

2652555

Системата създава дублирани редове на ваучер при фактуриране заявка в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35446 (AXSE)

\Financials\Accounts плаща фактура

2654109

"Транзакции в ваучер [Voucher_Number] не баланс според [дата]" съобщение за грешка при опит за публикуване на дневника ваучер в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35410 (AXSE)

\Financials\Accounts плаща фактура

2660613

Потвърждение процес не работи според очакванията, след като потвърдите поръчката, с изчезнали размери в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36276 (AXSE)

\Financials\Accounts плаща фактура

2664172

Данък не се начислява правилно фактура регистър дневник ако използвате парични отстъпка. ГРЕШКА #: 36431 (AXSE)

\Financials\Accounts плаща фактура

2669406

Системата изчислява данък неправилно, когато използвате няколко ДДС кода в последователността, в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36781 (AXSE)

\Financials\Accounts плаща фактура

2671749

Не можете да публикувате никакви дневници с преименувания доставчик акаунт в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36769 (AXSE)

\Financials\Accounts плаща фактура

2673962

Не може да изпращате фактура одобрение дневници ако осчетоводяване профил е за групи в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 37193 (AXSE)

\Financials\Accounts плаща фактура

2675507

Разни такси публикувани на неправилни сметки при фактуриране поръчка за покупка, която има различни цена код в реда за поръчка в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36848 (AXSE)

\Financials\Accounts плаща фактура

2676761

"Транзакцията на ваучер [ваучер номер] не баланс според [дата]" съобщение за грешка при проверка на фактура одобрение дневник данък продажби група и кодове данък продажби, посочени в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 37129 (AXSE)

\Financials\Accounts плаща фактура

2679750

ИД на проекта и категорията на проекта липсват от доставчика фактура ДДС отклонение транзакции. ГРЕШКА #: 37855 (AXSE)

\Financials\Accounts плаща фактура

2681473

Интрастат данни се губи в дневник фактура доставчик, ако внедрите две фактури от доставчика фактура дневник, които използват различни дати и различни настройки в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 38661 (AXSE)

\Financials\Accounts плаща фактура

2691243

Когато използвате набора фактура не изпращате фактура поради разликата между обменен курс. ГРЕШКА #: 41285 (AXSE)

\Financials\Accounts плаща фактура

2696118

Когато приложите няколко авансови плащания срещу фактура, получавате следното съобщение за грешка: "избраните авансови плащания не може да се приложи, защото общата сума, която се прилага е равна на безвъзмездно на избраната фактура. Изчистете един или moreBUG #: 41476 (AXSE)

\Financials\Accounts плаща фактура

2699829

Не може да изпращате фактура за ав.плащане ако параметъра Активирай промяна управление е разрешено. ГРЕШКА #: 41813 (AXSE)

\Financials\Accounts плаща фактура

2699830

Съвпадение отклонение в раздела фактура в поръчката не се актуализира. ГРЕШКА #: 41636 (AXSE)

\Financials\Accounts плаща фактура

2701541

Когато изпращате дневник на фактура, в която се намира полето "данък продажби група" да "Данък", възниква грешка небалансирани ваучер последния ред на дневника. ГРЕШКА #: 42397 (AXSE)

\Financials\Accounts плаща фактура

2703623

Формулярът "Намери ваучер" показва неверни данни. ГРЕШКА #: 42255 (AXSE)

\Financials\Accounts плаща фактура

2705893

Когато изпращате заявка от фактура одобрение дневник или от фактура, полето "Default количеството за редове" не се редактира. ГРЕШКА #: 42623 (AXSE)

\Financials\Accounts плаща фактура

2707436

Описанието на фактурата и датата на фактурата се изчистват, когато добавяте заявка от доставчика фактура. ГРЕШКА #: 42153 (AXSE)

\Financials\Accounts плаща фактура

2638793

Съобщение за грешка "DialogField не се инициализира обект", когато създавате плащане предложение в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 34029 (AXSE)

\Financials\Accounts заплаща плащания

2654102

Системата отпечатва адреси на проверката, въпреки че използвате фиксиран канадски проверка формат за печат на проверка в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35799 (AXSE)

\Financials\Accounts заплаща плащания

2661238

"Грешка при изпълнение на код: VendOutPaymRecord_UK_BACS обект няма метод"пакет"" съобщение за грешка при генериране на BACS плащане файл, който съдържа плащане съобщение в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36116 (AXSE)

\Financials\Accounts заплаща плащания

2665717

"Доставчик на публикувани дневник за плащания" Отчетът връща данни за публикувани проверки след да публикувате дневници за плащане за доставчик в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36563 (AXSE)

\Financials\Accounts заплаща плащания

2675513

Предложение за плащане доставчик отчети не се отпечатват общо и голяма обща редовете в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 37244 (AXSE)

\Financials\Accounts заплаща плащания

2676762

Можете да прехвърлите фактура с плащане фактура освобождавам дата на плащане предложение въпреки че датата на издаване не е преминал в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36876 (AXSE)

\Financials\Accounts заплаща плащания

2680823

Анулирания чек пълзи нагоре три линии неправилно, когато отпечатвате заплаща проверка, която съдържа повече от една страница в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 38375 (AXSE)

\Financials\Accounts заплаща плащания

2699103

Подписи не се отпечатват ни проверки. ГРЕШКА #: 42178 (AXSE)

\Financials\Accounts заплаща плащания

2699828

AP проверка, която съдържа ръчни плащания бележки и не е установен против премества линия неочаквано във формуляра "Плащане с чек". ГРЕШКА #: 41875 (AXSE)

\Financials\Accounts заплаща плащания

2700201

Postdated проверки не попълните полето "Проверка на номер" за всички редове. ГРЕШКА #: 41692 (AXSE)

\Financials\Accounts заплаща плащания

2648550

Транзакциите не са установени при отказ на фактура в дневника на одобрение фактура в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35401 (AXSE)

\Financials\Accounts заплаща разчети

2654576

"Ваучер [Voucher_Number] вече се използва от дата [дата]" грешка съобщение, когато опитате да публикувате поръчка поръчка чрез дневник за одобрение на фактура в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 34953 (AXSE)

\Financials\Accounts заплаща разчети

2659275

Неодобрени фактура дневници са изброени в диалоговия прозорец "Разреши отворен транзакции" неочаквано, когато изпълнявате функцията разрешаване на плащане в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35776 (AXSE)

\Financials\Accounts заплаща разчети

2705859

Когато стартирате отчет "данък продажби плащане", получавате следното съобщение за грешка: "Акаунт за транзакция данък продажби номера не съществува." ГРЕШКА #: 43023 (AXSE)

\Financials\Accounts заплаща разчети

2661192

Не може да щракнете двукратно върху фактура, за да я отворите в страницата на "Доставчика фактури възложени ми списък" в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36285 (AXSE)

\Financials\Accounts заплаща доставчик

2676656

Полето "Неизползвани отстъпка" доставчик период статистически отчети е празна, след като разреши дневник за фактура за доставчик и парични отстъпки не се използва в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 37790 (AXSE)

\Financials\Accounts заплаща доставчик

2679763

Системата блокира да направите допълнителни действия, когато щракнете върху бутона PaymentHistory в дневника за фактура за конкретен доставчик в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 38362 (AXSE)

\Financials\Accounts заплаща доставчик

2630404

"Нямате право за достъп до таблица"цена диск продажби политика параметри"(PriceDiscSaleesPolicyParameters)" съобщение за грешка при отваряне на диалоговия прозорец акаунти вземания параметри в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 33752 (AXSE)

\Financials\Accounts вземания

2655871

Потребителят получава съобщение за грешка неправилно когато потребител създаване на шаблон на произволен текст в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35922 (AXSE)

\Financials\Accounts вземания

2660624

Отчет "Клиент баланс списък" не съдържа име на поле когато отчетът е настроен да бъдат ограничени от полето Име в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36006 (AXSE)

\Financials\Accounts вземания

2674080

AOS сървър се срива, ако е голяма положителна или отрицателна стойност в полето единица остаряването период дефиниции в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 37192 (AXSE)

\Financials\Accounts вземания

2685124

Системата не попълване адресна информация съответно след актуализиране адресна информация с помощта на съветника за инсталиране на кредитна карта в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 38671 (AXSE)

\Financials\Accounts вземания

2690692

Когато добавяте нов клиент от диалоговия прозорец на клиенти, получавате следното съобщение за грешка: "Данък освободено номер трябва да се зададе." ГРЕШКА #: 39042 (AXSE)

\Financials\Accounts вземания

2692114

При отпечатване на фактура на принтер, левия знаци са орязани. ГРЕШКА #: 39054 (AXSE)

\Financials\Accounts вземания

2696055

Филтър за страна или валута в отчета "Клиент извлечение" не работят. ГРЕШКА #: 39159 (AXSE)

\Financials\Accounts вземания

2635304

Буквата на събиране и лихва бележката показва правилния адрес за клиент в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 33866 (AXSE)

\Financials\Accounts вземания клиент

2679766

Когато създавате казус от диалоговия прозорец на колекцията, стойността на "Случая процес" не е попълнено автоматично в случая. ГРЕШКА #: 37911 (AXSE)грешка #: 41583 (AXSE)

\Financials\Accounts вземания клиент

2636018

Нови елементи на работен поток не може да бъде създаден за поток пакетно задание след припомни и изтрийте вземания фактура произволен текст в работен поток в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 33976 (AXSE)

\Financials\Accounts получаване на произволен текст фактура

2692743

Да предположим, можете да зададете настройката "генерира повтарящи фактури чрез по подразбиране стойности от" да "Клиент" в настройката на повтарящи се фактури. Обаче когато генерирате повтарящи се фактура, системата използва данъчната група от шаблон insteaBUG #: 39116 (AXSE)

\Financials\Accounts получаване на произволен текст фактура

2662593

Можете да изтриете фактура Публикувано свободен текст неочаквано в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36326 (AXSE)

\Financials\Accounts получаване фактура

2670940

"Комбинацията трябва да бъде установен повторно да се използва" съобщение за грешка при опит да създаде кредитна бележка за корекция в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 34543 (AXSE)

\Financials\Accounts получаване фактура

2675580

Опцията "Общо" липсва в отчета отворен транзакции клиент в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 37273 (AXSE)

\Financials\Accounts получаване фактура

2682732

"TaxCustCollectionLetter не се инициализира обект" съобщение за грешка при повторно отпечатване колекция буква в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 38712 (AXSE)

\Financials\Accounts получаване фактура

2697112

Про форма на произволен текст фактури се показват на потребителя език вместо езика на клиента. ГРЕШКА #: 41505 (AXSE)

\Financials\Accounts получаване фактура

2699826

Свободен текст фактури не са свързани с фактура дневници. ГРЕШКА #: 41730 (AXSE)

\Financials\Accounts получаване фактура

2702691

Ако имате поръчка, която съдържа срещу заплащане, поръчка фактура отчетът показва неправилно данъчните суми. ГРЕШКА #: 42634 (AXSE)

\Financials\Accounts получаване фактура

2708448

Когато разрешите настройката "Update баланс по време на процеса на публикуване" на набор от финансови измерение се получава блокиране. ГРЕШКА #: 43430 (AXSE)

\Financials\Accounts получаване фактура

2636038

Такса за плащане не се попълва в дневника плащане, когато стартирате функцията "Въведете клиент плащане" за да създадете дневник за плащания в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 33828 (AXSE)

\Financials\Accounts вземания плащания

2668490

Бутона за изтриване на лентата е забранен в диалоговия прозорец "Предложение за плащане на клиент" и в диалоговия прозорец "Доставчик плащане предложение" в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36779 (AXSE)

\Financials\Accounts вземания плащания

2669402

"FunctionDimensionHyerarchie::getHierarchyIDByHierarchyType е неправилно наречен" грешка съобщение при фактуриране поръчка в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36702 (AXSE)

\Financials\Accounts вземания плащания

2682734

Падащия списък на полето акаунт не се показва списък с клиенти Ако зададете стойността в полето "Тип на акаунта" клиент в раздела "Такса за плащане" в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 38153 (AXSE)

\Financials\Accounts вземания плащания

2685126

"[Account_Num] стойността в полето"Клиент"не е намерен в таблицата"клиенти"" съобщение за грешка при опит да поставите клиент на друга фирма в диалоговия прозорец "Въведете клиента плащания" в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 38503 (AXSE)

\Financials\Accounts вземания плащания

2687793

Плащането график изчисление не се счита датата на фактура в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 38644 (AXSE)

\Financials\Accounts вземания плащания

2699108

Колоната "Плащане справка" винаги е празна в отчета "Клиент публикувани дневник за плащания". ГРЕШКА #: 42107 (AXSE)

\Financials\Accounts вземания плащания

2677758

Можете да изтриете клиент или доставчик транзакции неочаквано в open transaction формуляри в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 38493 (AXSE)

\Financials\Accounts разчети вземания

2701632

Алтернативни брой отстъпка акаунт не е използван парични отстъпки. ГРЕШКА #: 42148 (AXSE)

\Financials\Accounts разчети вземания

2658798

"Банково извлечение" Отчетът не е филтриран с дата филтри в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35730 (AXSE)

\Financials\Bank

2677757

Не може да се разреши postdated проверка в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 37241 (AXSE)

\Financials\Bank

2703628

"Банково равнение" отчетът генерира допълнителна празна страница. ГРЕШКА #: 42469 (AXSE)

\Financials\Bank

2703629

Отчет "Резюме на плащане по дата" в управление на парични средства и банка отпечатва празни страници. ГРЕШКА #: 41929 (AXSE)

\Financials\Bank

2646077

Microsoft Dynamics AX 2012 потвърждава банков номер модул 97 френски проверка за френски банка accountBUG #: 34815 (AXSE)

\Financials\Bank акаунт

2654105

"Равнение обобщение" Отчетът показва всички транзакции, когато стартирате отчет на транзакциите, които сте задали за съгласуване в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35434 (AXSE)

\Financials\Bank акаунт

2666616

Информация за финансови аналитичности е празна, когато стартирате отчета "Фактура спецификация" в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36553 (AXSE)

\Financials\Dimensions

2673984

Припокриване грешка се появява неочаквано при проверка на акаунт структура в някои случай в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 37122 (AXSE)

\Financials\Dimensions

2684371

"Данък посока трябва да бъде зададен в книга [книга акаунт]" грешка съобщение, когато изпращате доставчик дневник фактура в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 38784 (AXSE)

\Financials\Dimensions

2702107

Условия за разпределение не работят за exchange акаунт транзакции. ГРЕШКА #: 42845 (AXSE)

\Financials\Dimensions

2651799

Системата не Публикувайте дълготраен актив транзакции на ДДС осчетоводяване слой според очакванията, когато изпращате заявка на дълготраен актив в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 34994 (AXSE)

\Financials\Fixed активи

2654577

Записи за амортизация корекция операции липсват, когато създавате амортизационна корекция в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35162 (AXSE)

\Financials\Fixed активи

2666575

Отместването акаунт е неправилно, когато изпълнявате амортизация предложение за всички дълготрайни материални активи в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36422 (AXSE)

\Financials\Fixed активи

2669359

"Не може да редактирате запис в дълготрайни материални активи или амортизации (AssetDepBook)" съобщение за грешка при опит да разделите дълготраен актив амортизационна книга в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 37046 (AXSE)

\Financials\Fixed активи

2675688

Можете да изтриете дълготраен актив транзакция неочаквано в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 38038 (AXSE)

\Financials\Fixed активи

2679760

Приемем, че създавате дълготраен актив, който съдържа стойност модел и вторична стойност модел във фирма а. Освен това, придобиване на доставчика фактура дневник се публикуват във фирма Б, които използват фирма А като отместване фирма акаунт. В този случай whBUG #: 38648 (AXSE)

\Financials\Fixed активи

2680426

Неправилно книга ваучер се генерират, когато покупка фактура за дълготраен актив в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 38036 (AXSE)

\Financials\Fixed активи

2685876

Системата не актуализира финансови аналитичности за стойност модел след изпращате заявка на дълготраен актив, който използва модела на стойност в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 38431 (AXSE)

\Financials\Fixed активи

2686331

Системата не се показват само числови поредици, които са създадени в текущата фирма, когато определите номерата за номериране на дълготрайни материални активи в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 38833 (AXSE)

\Financials\Fixed активи

2696116

Да предположим, че използвате системата в CIL. При опит за фактуриране на дълготраен актив в поръчка за покупка, получавате следното съобщение за грешка: "Е бил изключение от целта при извикване." ГРЕШКА #: 41682 (AXSE)

\Financials\Fixed активи

2621544

"Баланс списък" отчет се изпълнява при щракване върху "Извлечение" за изпълнение "Сметка декларация" списък. ГРЕШКА #: 33290 (AXSE)

\Financials\General книга

2623870

Консолидиране акаунт премахва транзакции от предходния месец consolidationBUG #: 33152 (AXSE)

\Financials\General книга

2623873

Системата не обобщение размера или транзакции според очакванията, когато изпълнявате консолидация от комбинация от нива в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 33159 (AXSE)

\Financials\General книга

2626258

Неправилно данъчната група се показва под основния акаунт ако изберете нивото на основния акаунт за показване на фирми и изберете друга фирма от тази, която сте в момента в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 33302 (AXSE)

\Financials\General книга

2638045

Падащ списък за числови поредици не е филтриран, когато се опитвате да изберете серията ваучер в диалоговия прозорец "Имена от дневник" в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 33902 (AXSE)

\Financials\General книга

2638053

Структура на грешка се появява, когато стартирате функцията "валута преоценка" консолидирана фирма в Microsoft Dynamics AX 2012BUG сметка #: 34019 (AXSE)

\Financials\General книга

2642162

Брой последователност съветникът генерира неправилно числови поредици за компания, която използва четири знака като фирма ИД в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 34163 (AXSE)

\Financials\General книга

2646078

Част от информацията изчезва, след като добавите ред в периодичен журнал в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 34795 (AXSE)

\Financials\General книга

2669341

"Номерата 0 не съществува" съобщение за грешка при осчетоводяване дневник чрез номер комбинация код, който не е компания в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36884 (AXSE)

\Financials\General книга

2672386

Формулярът "Книга за уреждане" показва транзакции в DAT фирма неочаквано в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 37127 (AXSE)

\Financials\General книга

2676064

Можете да направите небалансирани осчетоводяване неочаквано в определена ситуация в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 37964 (AXSE)

\Financials\General книга

2678772

Проследяване на стека грешка възниква, когато виртуализирани фирми се използват в LedgerParameters таблица в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36862 (AXSE)

\Financials\General книга

2679508

Отчет за "Баланс списък" кръга общи суми неправилно в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 38259 (AXSE)

\Financials\General книга

2680278

"Оборотна ведомост" показва основния акаунт за прехвърляне на баланс годишно резултат, ако е изчистено квадратчето "Включи откриване" в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 37780 (AXSE)

\Financials\General книга

2682730

"Оборотна ведомост" показва неправилно началото баланс суми, след като се затвори фискална година в Microsoft Dynamics AX 2012 BUG #: 38202 (AXSE)

\Financials\General книга

2692115

Няма потвърждение на данък продажби група и групата артикули данък в счетоводната книга. ГРЕШКА #: 39025 (AXSE)

\Financials\General книга

2693295

Оборотна ведомост все още показва консолидация записи, ако сте активирали актуализация баланс при осчетоводяване процес опцията за финансови аналитичности комплекти. ГРЕШКА #: 39880 (AXSE)

\Financials\General книга

2693297

Когато изпълнявате планирани пакетно задание за под сметки, стойностите в създадените ваучер е неправилен. ГРЕШКА #: 41058 (AXSE)

\Financials\General книга

2699532

Когато изтривате редове от дневник, някои редове, които не са избрани също се изтриват. ГРЕШКА #: 41448 (AXSE)

\Financials\General книга

2703631

"Оборотна ведомост – детайли" Отчетът отпечатва празни страници. ГРЕШКА #: 41787 (AXSE)

\Financials\General книга

2703633

"Оборотна ведомост – обобщение" Отчетът отпечатва празни страници. ГРЕШКА #: 41924 (AXSE)

\Financials\General книга

2704191

Имате ниска производителност, когато стартирате процеса на консолидация или "консолидация история" деинсталация. ГРЕШКА #: 43039 (AXSE)

\Financials\General книга

2704308

Условия за разпределение потвърждава процент правилно. ГРЕШКА #: 43260 (AXSE)

\Financials\General книга

2707440

"Затваряне на годината транзакции" Отчетът отпечатва данни за фирми, които не са компания, която се затваря. ГРЕШКА #: 42625 (AXSE)

\Financials\General книга

2709626

В Microsoft Dynamics AX 2009 ваучер транзакции запитване съдържа полето ваучер. Обаче в Microsoft Dynamics AX 2012, ваучер транзакции запитване форма не съдържа поле. ГРЕШКА #: 32871 (AXSE)

\Financials\General книга

2713552

На страницата "оборотна ведомост списък" не се филтрира публикувани журнал. ГРЕШКА #: 42792 (AXSE)

\Financials\General книга

2651803

"Финансова стойност се основава на Протокола [Account_Number] и е била използвана за транзакция" съобщение за грешка при опит за изтриване на запис в сметкоплан в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 34867 (AXSE)

\Financials\General книга за акаунт

2652704

В момента основният акаунт може да има само една консолидация акаунт. Консолидиране на допълнителни акаунти са задължителни. ГРЕШКА #: 35995 (AXSE)

\Financials\General книга за акаунт

2654573

Системата revalues всички транзакции, въпреки че изпълнявате валута преоценка на акаунт за определена фискална година в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35507 (AXSE)

\Financials\General книга за акаунт

2661912

"Комбинацията трябва да бъде установен повторно да се използва" съобщение за грешка при изпълнение на валута преоценка в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36019 (AXSE)

\Financials\General книга за акаунт

2685107

Системата видове счетоводни от името на акаунта неочаквано в диалоговия прозорец "Сметкоплан" в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 39049 (AXSE)

\Financials\General книга за акаунт

2692927

Когато гледате журнал основния акаунт, имате ниска производителност. ГРЕШКА #: 41620 (AXSE)

\Financials\General книга за акаунт

2708451

Функцията "валута преоценка" не преоценка началото сметка суми. ГРЕШКА #: 43427 (AXSE)

\Financials\General книга за акаунт

2647868

"Не може да създаде запис в бюджет източник на данни (BudgetSourceTrackingDetail) за проследяване" съобщение за грешка при създаване на фактура за доставчик от заявка в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35193 (AXSE)

\Financials\General книга бюджети

2660567

Не е отметнато квадратчето "прогноза за паричните потоци", когато създавате запис в регистър бюджет, въпреки че е отметнато квадратчето в модел на бюджет в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36033 (AXSE)

\Financials\General книга бюджети

2661911

Бюджет проверката не работи според очакванията редовете за поръчка на покупка в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35952 (AXSE)

\Financials\General книга бюджети

2672923

Сума на натоварването не е освободен, когато поръчката е фактурирана в някои случай в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36579 (AXSE)

\Financials\General книга бюджети

2679758

Баланс на натоварването сметки са неправилни, след като актуализирате останалото количество в поръчка за покупка, която е частично фактура в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 37860 (AXSE)

\Financials\General книга бюджети

2631137

"Сметка декларация по валута" Отчетът показва неправилни стойности за отваряне транзакции и суми в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 33597 (AXSE)

\Financials\General книга за финансови отчети

2641619

Неправилни суми се показват в "оборотна ведомост" в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 34173 (AXSE)

\Financials\General книга за финансови отчети

2652188

"Сметка отчет" отчет се срива, когато стартирате отчет без "без транзакции" опция в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35361 (AXSE)

\Financials\General книга за финансови отчети

2654087

Съобщение за грешка "Невалиден диапазон", когато стартирате отчет "Отчет на акаунта" в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35355 (AXSE)

\Financials\General книга за финансови отчети

2654095

Системата не се счита изборът на акаунт при стартиране "Сметка отчет" отчет в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35360 (AXSE)

\Financials\General книга за финансови отчети

2654098

Стойностите в отчета "Сметка декларация" са неправилни в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35363 (AXSE)

\Financials\General книга за финансови отчети

2655862

Суми дебит и кредит размерите на сравнение диапазон от дати са неправилни в "оборотна ведомост" в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36000 (AXSE)

\Financials\General книга за финансови отчети

2657409

"Сметка отчет" отчет показва дублирани размер при отварянето на баланса в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35783 (AXSE)

\Financials\General книга за финансови отчети

2672902

Оборотна ведомост няма се показва, когато отпечатвате отчета за само данъци представляват слой в резюме ниво в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 37224 (AXSE)

\Financials\General книга за финансови отчети

2679753

Да предположим, да деактивирате опцията "Печат компоненти" в структурата дизайнер. Когато стартирате отчет "Отчет", отчетът не извлече стойности. ГРЕШКА #: 37867 (AXSE)

\Financials\General книга за финансови отчети

2630372

Не можете да печатате заявка в "оригиналния документ" диалогов прозорец в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 33526 (AXSE)

\Financials\Ledger сметка транзакции

2658830

Номерата за начисляване книга не е изчистен правилно при изтриване или отмяна начисляване книга в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35842 (AXSE)

\Financials\Ledger сметка транзакции

2660869

"Поръчки за покупки: [OrderNumber]. Номерата [SequenceName] не е постоянно число последователност."грешка, когато изпращате разписка за продукт на Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36415 (AXSE)

\Financials\Ledger сметка транзакции

2664161

Да предположим, че използвате функцията партида прехвърляне на процеса под записи. Ако използвате няколко пакетни задания за отделен документ типове едновременно, едно задание е неуспешно. ГРЕШКА #: 35827 (AXSE)

\Financials\Ledger сметка транзакции

2676128

TransferID полето в таблицата GeneralJournalEntry се присвоява неправилно между "счетоводни дневници и под книга" в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 38211 (AXSE)

\Financials\Ledger сметка транзакции

2680427

Страница, дата и час информация не се отпечатват в отчета "Книга транзакция списък" в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 38495 (AXSE)

\Financials\Ledger сметка транзакции

2695088

Задълбочена функция в дневника номера в отчета "Книга транзакция списък" не работи за всички налични компании, Microsoft Dynamics AX. ГРЕШКА #: 41654 (AXSE)

\Financials\Ledger сметка транзакции

2701630

Когато изпращате дневник с помощта на функцията "Зареди книга транзакции", TB Резюме и доклада "Книга транзакция списък" показва неправилни стойности. ГРЕШКА #: 41698 (AXSE)

\Financials\Ledger сметка транзакции

2705615

Код на данък продажби и стойността на данък продажби се показват в долния ред в отчета "Книга транзакция списък". ГРЕШКА #: 42394 (AXSE)

\Financials\Ledger сметка транзакции

2707441

"Оборотна ведомост-Резюме" Отчетът показва акаунти, които са неправилно баланс нула. ГРЕШКА #: 42340 (AXSE)

\Financials\Ledger сметка транзакции

2713959

Книга транзакция списък справка показва неправилни суми. ГРЕШКА #: 43557 (AXSE)

\Financials\Ledger сметка транзакции

2673982

Размери в дневника по подразбиране от дневника вместо на клиента или доставчика в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 37111 (AXSE)

\Financials\Ledger клиент транзакции

2693299

Не можете да добавите междинни и общи суми чрез опцията за печат, когато отпечатвате дълготраен актив отчети. ГРЕШКА #: 41159 (AXSE)

\Financials\Ledger транзакции на дълготрайни активи

2664662

"Не може да се намери обменен курс обменен курс тип [Въведете] между валути [Currency1] и [Currency2] exchange дата" съобщение за грешка при опит да добавите корекция за покупка на дневник на фактура в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36447 (AXSE)

\Financials\Multicurrency

2677756

Процесът на "Exchange корекция" не се счита за публикуване на слоевете в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 38498 (AXSE)

\Financials\Multicurrency

2628889

Стойността на "Действителен данък сума" е неправилно, когато стартирате функцията "Разпределение на ваучер" дневника за покупки фактура в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 33314 (AXSE)

\Financials\Taxes

2636039

Отчет за плащане на данък продажби по подразбиране не работи според очакванията, ако приложението езика, който сте задали не е американски в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 33916 (AXSE)

\Financials\Taxes

2643196

Съобщение за грешка "невалиден ДДС код комбинация", когато изпратите заявка за оферта в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 34324 (AXSE)

\Financials\Taxes

2644113

Функцията на данък при източника върху клиентите не работи според очакванията в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 34748 (AXSE)

\Financials\Taxes

2678771

Данък продажби отчет, който използва оформлението на английски отчет показва само данни за първия ред, се публикуват в периода на Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 38645 (AXSE)

\Financials\Taxes

2690690

Размерът на действителния данък се изчислява неправилно след извършване на разпределение на ваучер. ГРЕШКА #: 41460 (AXSE)

\Financials\Taxes

2691439

"Данък продажби спецификация" Отчетът не работи правилно. ГРЕШКА #: 38499 (AXSE)

\Financials\Taxes

2697225

Когато полето "Процент освободено от данък продажби" е 100 данък продажби код, стойността се публикуват на неправилни книга. ГРЕШКА #: 41912 (AXSE)

\Financials\Taxes

2697559

Стойността на "Действителен данък сума" се изчислява неправилно, след като използвате функцията "Разпределение на ваучер" на ваучер. ГРЕШКА #: 42075 (AXSE)

\Financials\Taxes

2699824

"Данък продажби транзакции-детайли" отчет се показва неправилно. ГРЕШКА #: 41570 (AXSE)

\Financials\Taxes

2700202

Да предположим, че стартирате функцията промяна счетоводна дата на купувача поръчка фактура, съдържаща данък. Когато фактура, възниква грешка небалансирана транзакция. ГРЕШКА #: 42465 (AXSE)

\Financials\Taxes

2701627

Когато дневник за фактура, който включва данък и данък продажби стойността е отрицателна, размерът на данък продажби се изчислява неправилно. ГРЕШКА #: 41780 (AXSE)

\Financials\Taxes

2707446

Когато "Изчисление" в раздела "Данък продажби" е зададено общо изобщо книга параметри, данък се изчислява неправилно в счетоводната книга. Освен това когато изпращате дневника, възниква грешка небалансирани ваучер. ГРЕШКА #: 42017 (AXSE)

\Financials\Taxes

2682726

Текстово поле в таблицата GeneralJournalAccountEntry не се прехвърля, когато надстроите до Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 38506 (AXSE)

\Financials\Upgrade

2704310

Някои проблеми възникват, когато изпълнявате функцията "GST\HST интернет прехвърляне на файлове". ГРЕШКА #: 41575 (AXSE)

\GDL\SYS

2681423

Данъчни 1099 дублирани данъкоплатец идентификация отчетът неочаквано показва всеки доставчик, който е настроен да отпечатате отчета 1099 и ДДС идентификационен номер в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 38098 (AXSE)

\GDL\SYS\North Америка

2682717

1099 данъчните суми за сметката плаща фактури са включени неочаквано, когато стартирате функцията Update 1099 доставчик в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 38111 (AXSE)

\GDL\SYS\North Америка

2703177

Ако направите централизирано плащания за 1099 доставчик, не може да отчете 1099 суми на плащанията компанията. ГРЕШКА #: 42841 (AXSE)

\GDL\SYS\North Америка

2704309

1099 Разни доставчици не се отпечатват или се отпечатват в неправилни полета. ГРЕШКА #: 42706 (AXSE)

\GDL\SYS\North Америка

2636041

Отстъпка не се разпознава и намалява в Интрастат, когато фактурата е намалена обща отстъпка в проценти в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 33877 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2637092

LedgerPostingJournal полето в таблицата GeneralJournalEntry е актуализиран чрез неправилен дневник ИД автоматично кредитна бележка в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 34122 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2637721

Дебит и кредитна сума са неправилни, когато стартирате отчет "Журнал продажби" в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 34420 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2638049

Стойностите, които са публикувани тип акаунт "Склад изменение" и "Такса" тип акаунт включват данък суми, когато изпращате фактура за поръчка в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 33627 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2641631

Параметър "Крайния печат" в отчета за продажби не работи в Microsoft Dynamics AX 2012 с Белгия конфигурации enabledBUG #: 34421 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2642178

Системата не попълва колони под група стоки, група услуги и инвестиции група когато стартирате отчет "Продажби дневник", че е активирана в Microsoft Dynamics AX 2012BUG настройката за компресиране #: 34419 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2643134

Период на валидност, които са зададени за осчетоводяване дневник не се отчитат в Microsoft Dynamics AX 2012 с Белгия конфигурации enabledBUG #: 34377 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2652558

Не всички операции се показват в отчета "Финанси дневник" в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35348 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2656041

"Покупка дневник" отчет не показва всички кодове на данък в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35626 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2656051

"Журнал продажби" отчет не съдържа всички данъци в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35634 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2659256

Не можете да регулирате количеството на склад за елемент в Белгия в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35751 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2659372

"Дневници за покупки" Отчетът показва неправилно общи суми в Белгия в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35606 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2661501

Фактура за поръчка, която използва адрес на доставка извън ЕС се показват в Интрастат формуляра неправилно в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36391 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2671364

Интрастат запис се създава неочаквано, когато дава адрес е извън ЕС в поръчка в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 37011 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2674689

"Ваучер [Voucher_1] не може да бъде публикувана докато ваучер [Voucher_2] все още е активно" съобщение за грешка, когато изпращате няколко фактури в дневника на една фактура, е италиански данък продажби в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 37825 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2674782

Да предположим, да настроите функцията за OIOUBL електронна фактура за клиентите публичен сектор. Когато създавате фактура за електронни OIOUBL, имена са обявени отделно. ГРЕШКА #: 37639 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2674844

Не може да въведете номер на предприятие в Белгия доставчик ако компанията държава не е да е в Microsoft Dynamics AX 2012 с Белгия конфигурации enabledBUG #: 37191 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2681481

"Данък при източника - месечен" отчет показва някои безполезна нула суми в Microsoft Dynamics AX 2012 с италиански конфигурации enabledBUG #: 37909 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2681482

"Източника данък - годишно" Отчетът показва непълна информация в Microsoft Dynamics AX 2012 с италиански функция enabledBUG #: 37907 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2684369

Справка "Списък на транзакции от акаунт" показва кредитната сума като отрицателен дебит в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 38830 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2690700

Не можете да импортирате извлечение с метода "Финландски основни" Импортиране. ГРЕШКА #: 41188 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2690702

Да предположим, че създавате доставчик или нов клиент. Когато затворите диалоговия прозорец на доставчици или диалоговия прозорец на клиентите, системата не проверява дали освободено данъчен номер е изпълнена. ГРЕШКА #: 38867 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2695089

Когато създавате отчет данък продажби, се показва основната стойност не данък продажби на холандски данък продажби. ГРЕШКА #: 41596 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2697109

Когато стартирате отчет за "Финанси дневник" в Microsoft Dynamics AX 2012 с Белгия конфигурации разрешено, данък продажби отчети не се показват кодове. ГРЕШКА #: 41610 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2697110

Когато генерира плащания за равенство записи дневник, който съдържа няколко реда, отчет за "Заповед" и "Съвети за плащане" Отчетът не се отпечатват правилно. ГРЕШКА #: 41676 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2697560

TaxSubTotals суми не се начислява данък общо за % ДДС в поръчки и фактури в Microsoft Dynamics AX 2012 на проекти с датски опция. ГРЕШКА #: 41463 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2698133

ДДС се показва неправилно в финанси регистрационен отчет в Microsoft Dynamics AX 2012 с разрешена Белгия конфигурации. ГРЕШКА #: 41621 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2707410

"Данък продажби транзакции за покупка" Отчетът показва неправилни суми в Microsoft Dynamics AX 2012 с разрешена Белгия конфигурации. ГРЕШКА #: 42660 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2708453

"Финансов дневник" Отчетът показва празни колони. ГРЕШКА #: 43190 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2712118

Задание за актуализиране не успее поради проблем в метода moduleName в скрипта за надграждане. ГРЕШКА #: 43873 (AXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2703635

Когато използвате стойности от позиции финансови измерение, се умножава стойности. ГРЕШКА #: 41715 (AXSE)

\Human ресурси

2665719

Съобщение за грешка "работник, свързани с ресурси трябва да е свързана с текущия наборът по време на работа" когато добавяте новосъздадения ресурс ресурс в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36286 (AXSE)

\Human Resources\Basic

2691435

Да предположим, че той има бъдеща работа. Когато щракнете върху подробни данни в жълта предупредителна лента в диалоговия прозорец на работник на служителя, селекцията използва неправилен дата. ГРЕШКА #: 38902 (AXSE)

\Human Resources\Basic

2681428

Не можете да прехвърляте служител на друго място, когато австралийски часова зона се използва в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 37896 (AXSE)

\Human Resources\HR

2691437

Да предположим, че стартирате функцията "Копиране на профил" по време на профили. Ако използвате един и същ профил в полето "Копие от" и в полето "Копие" по погрешка, цялата информация за профил се губи. ГРЕШКА #: 39133 (AXSE)

\Human Resources\HR

2651798

"Не може да създаде запис в нива (HcmCompensationLevel). Ниво: [level_num] [Des_name]. Вече съществува запис"съобщение за грешка при опит да запишете нов уникален обезщетение ниво в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35481 (AXSE)

\Human Resources\HR\Human Resources\HR

2685159

Транзакции не са актуализирани, когато изпълнявате функцията раздели и стартирате функцията обобщение на транзакции в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 38954 (AXSE)

Управление на \Inventory

2688804

Стойностите на атрибутите, които са зададени за предишната категория остават в базата данни, въпреки че промените категорията на даден продукт на друга категория в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 38792 (AXSE)

Управление на \Inventory

2690572

Да предположим, че натиснете F5, за да актуализирате прозореца "Елемент покритие". Когато след това преместите нов раздел, клиентът спира да отговаря. ГРЕШКА #: 41293 (AXSE)

\Inventory управление

2705610

Когато елементи са издадени до услугата на елемент, не се създават InventItemSetupSupplyType записи. ГРЕШКА #: 42395 (AXSE)

\Inventory управление

2710151

Издадени продукти не се проверяват, когато определите виртуална фирма. ГРЕШКА #: 42679 (AXSE)

\Inventory управление

2636098

"Нямате право да получите достъп до таблицата"доставка носител"(ShipCarrierAddress)" съобщение за грешка при опит да добавите адрес на доставчик на Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 33853 (AXSE)

\Inventory Management\Inventory управление

2659186

"Количеството, което сте въвели надвишава количеството, което е възможно да се върнете на партида или сериен номер" грешка, когато задавате местоположение, което се различава от мястото, от което се доставят елемент в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36128 (AXSE)

\Inventory Management\Inventory управление

2660072

Колона наименование не показва имена на елементи за компонентите от артикули в склада и склад за управление на отчети в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36080 (AXSE)

\Inventory Management\Inventory управление

2663433

"То линия е [процент] процента, но то позволено е само 0.00 %" съобщение за грешка при опит да обработи пристигането за останалото количество за заявка в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35942 (AXSE)

\Inventory Management\Inventory управление

2664838

Приемем че партида се променя при изписването и че папката първоначално е запазено за превод. Освен това папката вече е запазена за друга транзакция. В този случай поръчката получава неправилно партида в deBUG #: 41948 (AXSE)

Управление на \Inventory Management\Inventory

2669132

Полето "Активиране сега" на всеки връща линия е забранена, когато извършвате частично изписване на поръчки за прехвърляне в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36575 (AXSE)

Управление на \Inventory Management\Inventory

2695864

Ако, че "основният съхранението" разрешена настройка, могат да бъдат проверени финансови квадратчето на ниво група. ГРЕШКА #: 41685 (AXSE)

Управление на \Inventory Management\Inventory

2702021

Когато прилагате шаблон, който има активирана издадени продукт настройката "Използвай цената по вариант", издаден продукт също е активирана настройката на "Използвай цената по вариант" но съдържа не ниво. ГРЕШКА #: 41937 (AXSE)

Управление на \Inventory Management\Inventory

2707131

"Преобразуване продукти не са заредени" преобразуване не работи за виртуални фирми. ГРЕШКА #: 43105 (AXSE)

Управление на \Inventory Management\Inventory

2707131

Да предположим, че надстройвате от Microsoft Dynamics AX 2009 на Microsoft Dynamics AX 2012. Обаче не можете да конвертирате тип артикули за-склад продукти чрез настройване на виртуална фирма. ГРЕШКА #: 43956 (AXSE)

Управление на \Inventory Management\Inventory

2639379

Надграждане скрипт за проверка на проблеми при синхронизиране на клас DEL_EcoResProdUpgradeItemDim не включвайте фирми за извършване на проверка. ГРЕШКА #: 34663 (AXSE)

\Inventory Management\Product-елемент за управление на данни

2643590

"Разширен обхват неуспех заявка: дясна скоба очаква близо до pos 70" съобщение за грешка, когато щракнете върху "Няколко реда отстъпка" във формуляра за разпространение продукт в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 34502 (AXSE)

\Inventory Management\Product-елемент за управление на данни

2680482

При извършване на промени в диалоговия прозорец "Изтегли продукта разписки", първоначалните стойности, които са посочени за номер на фактура, датата и описанието се премахват от транзакцията. ГРЕШКА #: 37110 (AXSE)

\Inventory Management\Product-елемент за управление на данни

2689228

Не можете да изтриете категория поръчки, въпреки че категорията поръчки не се използва в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 38516 (AXSE)

\Inventory Management\Product-елемент за управление на данни

2663760

Да предположим, че използвате измерение връзки на сайта. Ако финансов размер е свързан със запаси измерение връзката, свързани финансови аналитичности не се прехвърля за поръчка качество при създаване на качеството на поръчката. ГРЕШКА #: 36113 (AXSE)

\Inventory Management\QMS

2714567

То настройка не работи, когато създавате поръчка за качество. ГРЕШКА #: 43253 (AXSE)

\Inventory Management\QMS

2650723

Системата не попълните поръчката "Товарителница" или "товарителница" елементи според очакванията, когато опитвате да създадете товарителница от описание на съдържанието в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35092 (AXSE)

\Inventory Management\WMS

2691128

Не получавате количество регистрирани актуализация, ако палета е преместена от първоначалното местоположение чрез палета транспортиране или преместване на палети. ГРЕШКА #: 38918 (AXSE)

\Inventory Management\WMS

2632818

"Палет [Pallet_Number] няма място [място] склад [Warehouse_Number]" съобщение за грешка при подавате продукт като завършване на поръчка в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 33604 (AXSE)

\Manufacturing

2636567

Количеството на припокриване е неправилен, когато стартирате функцията за оценка на поръчка в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 33892 (AXSE)

\Manufacturing

2642148

"Не може да редактирате запис в поръчки за производство (ProdTable)" съобщение за грешка при опит да изчистите обозначения на свързани производствени поръчки в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 34230 (AXSE)

\Manufacturing

2644061

Структурата на изчисляване лист не се показва, когато обработвате изчисляване на цената за поръчка в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 34547 (AXSE)

\Manufacturing

2657205

Не можете да изтриете поръчка, след като създадете поръчка качество по производство в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36048 (AXSE)

\Manufacturing

2660495

"Отчет за останалите като завърши" количеството не се актуализира, когато създавате отчет като готови списание за възстановяване на overproduced количеството в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 34987 (AXSE)

\Manufacturing

2671308

"Склад запаси измерение е задължително следователно трябва да се зададе" съобщение за грешка и когато създавате поръчка в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36888 (AXSE)

\Manufacturing

2695412

Когато се опитвате да добавите информация за контакт за доставчик във виртуална среда, получавате следното съобщение за грешка: "фирма [фирма] не съществува." ГРЕШКА #: 41473 (AXSE)

\Manufacturing

2697497

Когато създавате маршрут от издадени продукт, получавате следното съобщение за грешка: "стойността"sd"в полето"маршрут номер"не е намерен в свързаната таблица"Пътища"." ГРЕШКА #: 42281 (AXSE)

\Manufacturing

2699673

Да предположим, че е зададен десетичният разделител запетая (,). Когато стартирате функцията групово редактиране на редове от ресурси, се показват неправилно стойности. ГРЕШКА #: 41764 (AXSE)

\Manufacturing

2703614

HTML управлението на сървъра не е фиксирана височина в съветника "Minimum\Maximum клавиши". Някои припокриване полета. ГРЕШКА #: 42796 (AXSE)

\Manufacturing

2706477

Бележки не се отпечатват маршрут карта и картата на проекта. ГРЕШКА #: 42430 (AXSE)

\Manufacturing

2707129

Да предположим, че зададете сметка КИ ред подробности за продукта модел. Когато отворите формуляр, доставчик изчезва. ГРЕШКА #: 43147 (AXSE)

\Manufacturing

2709896

Когато изпълнявате проверката на последователността на ресурсите, получавате следното съобщение за грешка за всеки ресурс и ресурс: "Стойност на поле трябва да не се променя." ГРЕШКА #: 42898 (AXSE)

\Manufacturing

2685154

Системата отпечатва картата на проекта, маршрут за работа или маршрут карта на екрана, въпреки че можете да зададете опцията за печат за печат на принтер по време на операция за освобождаване на поръчка в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 38804 (AXSE)

\Manufacturing\BOM-Route

2647570

KANBAN ред по подразбиране не се счита, когато добавите елемент в операция в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 34811 (AXSE)

\Manufacturing\Lean производство

2651829

Елемент от КИ се качват от неправилно местоположение, когато планирате нов създава kanban в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35713 (AXSE)

\Manufacturing\Lean производство

2653154

Kanban правилата не се разпознава, когато системата създава kanbans в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35712 (AXSE)

\Manufacturing\Lean производство

2663428

Системата не се показва правилно наличното количество за всеки компонент елемент в комплект при актуализиране на изписване за kanban в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36456 (AXSE)

\Manufacturing\Lean производство

2674473

Главен процеса е спряна неочаквано ако циркулярността проблем възниква в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 37274 (AXSE)

\Manufacturing\Lean производство

2696910

Да предположим, да използвате съществуващо правило kanban и дублира kanban правилото за създаване на нов kanban правило. След промяна на Идентификатора на елемента на новото правило kanban InventDimID стойността на елемента в чиста покритие е AllBlank.BUG #: 41632 (AXSE)

\Manufacturing\Lean производство

2674348

Екранът за визуализация показва неправилна информация за текущите операции в производствен контрол в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 37960 (AXSE)

\Manufacturing\List страници

2629981

Можете да фирма една планирана поръчка неколкократно неочаквано в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 33450 (AXSE)

\Manufacturing\MRP

2636592

Маркиране Функцията не работи за няколко изисквания когато стартирате планиране в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 33967 (AXSE)

\Manufacturing\MRP

2644048

Не можете да стартирате процеса на главен график, както се очаква след прилагането на актуалната корекция 2580421 в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 34961 (AXSE)

\Manufacturing\MRP

2648068

Линия се създава при използване на функцията "Създаване на редове" в безопасност склад дневник в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35194 (AXSE)

\Manufacturing\MRP

2648606

Местоположението не се попълва в генерирани поръчката, когато се твърдо планирана поръчка ако управлението на промяната е активирана в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35197 (AXSE)

\Manufacturing\MRP

2661226

Заданията в производствени поръчки се изтриват и се създават отново автоматично чрез идентификатор на друга работа след осчетоводяване дневник карта в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36257 (AXSE)

\Manufacturing\MRP

2663431

"Не можа да обработи lookup запис стойност на екземпляра на опцията" съобщение за грешка при щракване върху "Покажи подробни данни", след като щракнете с десния бутон номер подадена на планираната продукт ред в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36264 (AXSE)

\Manufacturing\MRP

2665062

Не можете да създадете ред в безопасност склад дневник в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36703 (AXSE)

\Manufacturing\MRP

2690230

Имате ниска производителност, когато изпълнявате образец планиране на набор данни. ГРЕШКА #: 38225 (AXSE)

\Manufacturing\MRP

2694509

Да предположим, че изпълнявате материал (планиране) планирането на статичен план. След като актуализирате статичен план, процесът на планиране винаги актуализира динамични план. ГРЕШКА #: 41271 (AXSE)

\Manufacturing\MRP

2695140

Да предположим, че изпълнявате материал планиране (планиране). Когато се опитвате да отворите диалоговия прозорец "Незавършена график процеси", отнема много време. ГРЕШКА #: 41272 (AXSE)

\Manufacturing\MRP

2695827

Отнема повече от десет минути, за да отворят net изисквания. ГРЕШКА #: 41868 (AXSE)

\Manufacturing\MRP

2696587

Да предположим, че се опитате да изпълните материал планиране (планиране) с няколко помощници. Обаче планиране помощници обработва задачи, ако те се качват много бързо. ГРЕШКА #: 41269 (AXSE)

\Manufacturing\MRP

2705621

Когато главни процеса генерира планираните плащанията, главни процеса да вземе полето "Затворен за адаптер", зададена на календара. ГРЕШКА #: 42350 (AXSE)

\Manufacturing\MRP

2708466

Неактивни планирани поръчки се показват във формуляра "Планирани поръчки". ГРЕШКА #: 42656 (AXSE)

\Manufacturing\MRP

2639831

Финансови аналитичности, които са зададени в ресурси поток до маршрут операции в поръчка в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 34398 (AXSE)

\Manufacturing\Scheduling двигател

2653559

Системата създава неправилен резултат, когато изпълнявате работа график за конкретна работа, която не е първата работа в последователността, в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35468 (AXSE)

\Manufacturing\Scheduling двигател

2704248

Формулярът "Съобщавам feedback" е функция бутон за статус. Освен това свойство на поле във формуляра е неправилен. ГРЕШКА #: 42287 (AXSE)

\Manufacturing\Scheduling двигател

2680469

Всички полета са забранени след като изберете стойност в поле във формуляра за конфигуриране на конструктор на продукти в Enterprise Portal в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 37774 (AXSE)

\Planning\Product Builder\Entreprise портал

2680871

Не можете да изберете опцията променлива, ако изберете полето "Оперативно време" времето раздел в диалоговия прозорец "Път операция" в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 37735 (AXSE)

\Planning\Product Builder\Modeling дърво

2659739

Имате ниска производителност, когато изпълнявате ограничения за Конфигуратор на продукти на Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35635 (AXSE)

\Planning\Product конфигурация

2664156

Да предположим, да зададете Забележка конфигурация документация тип продукт информация управление параметри. Създавате поръчка за конфигуриране елемент. Когато конфигурирате елемент, получавате следното съобщение за грешка: "функция PCAdaptorAttriBUG #: 36544 (AXSE)

\Planning\Product конфигурация

2630004

Съвместно продукт се показва с червено кръстче, когато отворите прозореца "Формули дизайнер" кутия в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 33483 (AXSE)

\Process Industries\Process промишленост AX2012

2636904

Необходимото количество полета са празни в планираните поръчки, които са създадени за доставка прогноза записи, след като изпълните прогнозата планиране и планиране, доставка прогноза включена в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 33438 (AXSE)

\Process Industries\Process промишленост AX2012

2643219

Бутона "Batch необходима" е забранена, когато се запазват елементите в диалоговия прозорец "Формулата линии" в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 34349 (AXSE)

\Process Industries\Process промишленост AX2012

2644996

Системата бележки елемент два пъти, когато създавате поръчката за поръчка в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 33444 (AXSE)

\Process Industries\Process промишленост AX2012

2647068

Можете ръчно не може да резервира продажба ред срещу предлага партида неочаквано в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 34801 (AXSE)

\Process Industries\Process промишленост AX2012

2649790

Съобщение за грешка "недостъпни пакети са блокирани следните процеси" когато стартирате отчет като приключване на поръчка, които използват кода "Блок доставка" активирана настройката пакетно разположение в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 33172 (AXSE)

\Process Industries\Process промишленост AX2012

2662675

Системата генерира поръчка Партида според очакванията, когато смятат производствена поръчка за елемент, който има формула производство тип в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36400 (AXSE)

\Process Industries\Process промишленост AX2012

2663583

Можете да стартирате отчет, като край на пакетно поръчки въпреки че не изпращате очакваното материал в заявката в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36552 (AXSE)

\Process Industries\Process промишленост AX2012

2665170

Съобщение за грешка "количеството не може да бъде фактурирана защото транзакции със състояние получени са недостатъчни" когато изпращате фактура за поръчка изведена в процеса за Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36605 (AXSE)

\Process Industries\Process промишленост AX2012

2666689

Не качество поръчки се създават за съвместно продукти, когато създавате поръчка за планиране елемент в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36600 (AXSE)

\Process Industries\Process промишленост AX2012

2678214

Проследяване на стека грешка възниква, когато създавате прогнози за търсене при улова тегло конфигурацията ключ в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 38147 (AXSE)

\Process Industries\Process промишленост AX2012

2680114

Доставчик на пакетно данни не се показват, когато преглеждате папката елемент, след като генерирате продукт разписка за поръчка в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 37826 (AXSE)

\Process Industries\Process промишленост AX2012

2681298

Системата не се отпечатва запаси съхранение размери и проследяване на ниво в отчета за изписване списък въпреки че те са разрешени за печат в раздела за изписване списък в диалоговия прозорец за настройка на формуляр в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 37775 (AXSE)

\Process Industries\Process промишленост AX2012

2693241

В диалоговия прозорец "Създай пакет" полето "Име на продукт" в падащото поле "Номер" е празен. ГРЕШКА #: 41288 (AXSE)

\Process Industries\Process промишленост AX2012

2697473

Когато Microsoft Dynamics AX 2012 планове съвместно продукти с продукта размери, планирани поръчки се генерират с неправилни размери. ГРЕШКА #: 41528 (AXSE)

\Process Industries\Process промишленост AX2012

2698593

Нямате достъп до поръчки за качество от производствени поръчки в Microsoft Dynamics AX 2012 с инсталирана функцията производствени процеси. ГРЕШКА #: 41362 (AXSE)

\Process Industries\Process промишленост AX2012

2699601

Планирани пакетно поръчки не се показват във формуляра "График за доставки". ГРЕШКА #: 39180 (AXSE)

\Process Industries\Process промишленост AX2012

2700080

"Активен версия съществува план [x]" съобщение за грешка при изпълнение главни процеса. ГРЕШКА #: 41758 (AXSE)

\Process Industries\Process промишленост AX2012

2703123

Когато създавате отчет като готови дневника в Microsoft Dynamics AX 2012 withProcess отрасли инсталиран, можете да редактирате задължителни полета. ГРЕШКА #: 42450 (AXSE)

\Process Industries\Process промишленост AX2012

2706485

При планиране на процеса планове формула елементи в процеса, ред комбинации не се отчитат. ГРЕШКА #: 43198 (AXSE)

\Process Industries\Process промишленост AX2012

2708435

Проект процеса overbooks на ресурс вместо планиране на проекти на ресурс, който има капацитет. ГРЕШКА #: 43554 (AXSE)

\Project счетоводство

2711200

Когато създадете поръчка, финансови аналитичности не са създадени от проект. ГРЕШКА #: 42866 (AXSE)

\Project счетоводство

2668614

Функцията за корекция не използва нова дата на проекта за да определите кои средства правила да се прилагат, когато извършвате транзакции за проект в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36982 (AXSE)

\Project Accounting\Adjustment

2658113

Празен проект бюджет форма се отваря при двукратно щракване върху елемент "Работа елементи присвоени на моя" списък страницата в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36079 (AXSE)

\Project Accounting\Budget

2680337

Когато създадете нов проект, нов клиент и нов доставчик в Enterprise Portal, стойностите на ИД се увеличава с два ако параметъра "Число поредици" е Automatic.BUG #: 37430 (AXSE)

\Project Accounting\Enterprise портал

2703172

При изчисляване на проект отчети за фиксирана цена тип проект, който съдържа отваряне баланс приход разпознава сума се изчислява неправилно. ГРЕШКА #: 42164 (AXSE)

\Project Accounting\Estimates

2649785

Номер на фактура липсва в публикувани транзакции автоматично фактура предложения на транзакции в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35496 (AXSE)

\Project Accounting\Invoice или кредитна бележка

2662671

Можете да създадете абонамент за услуга за проект, който позволява настройката на заглавката неочаквано в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36123 (AXSE)

\Project Accounting\Invoice или кредитна бележка

2679349

Дата на проекта се актуализира с датата на фактурата неправилно в диалоговия прозорец "Елемент транзакции" когато датата на фактурата и датата на друг доставчик на фактура за проект в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 37636 (AXSE)

\Project Accounting\Invoice или кредитна бележка

2652506

Не можете да публикувате дневник на разходите с няма служител, въведени в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35440 (AXSE)

\Project Accounting\Journals

2658075

Не можете да публикувате отчет на разходите, който съдържа проекта разходи линия, която се разпространява на две фирми в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35830 (AXSE)

\Project Accounting\Journals

2685816

Не можете да зададете полето "Артикул продажба данъчна група" на час, разходи или такса транзакция въведете редовете в проект началото баланс дневници в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 38403 (AXSE)

\Project Accounting\Journals

2688206

Описание и "Цена" не стойностите по очаквания начин във формуляра на проекта транзакции на акаунт в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 38668 (AXSE)

\Project Accounting\Journals

2689355

"Не може да се намери уникален работник запис, въведените стойности" съобщение за грешка, когато се опитате да въведете номер на работник в час журнал в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 38025 (AXSE)

\Project Accounting\Journals

2706697

Проект категория, която се намира в продукта Master тип елемент не се копира началото дневници и час Journals.BUG #: 42285 (AXSE)

\Project Accounting\Journals

2659177

"Dynalink не може да се добавят към съставен заявка" грешка съобщение, когато поставите показалеца на мишката върху "Поръчки за покупки на проект" задача под "Елемент задачи" в диалоговия прозорец на проекти в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36078 (AXSE)

\Project Accounting\List страници

2668735

Системата не се отваря избрания проект договор след сортиране списък проекта договори в дъщерни ред в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36571 (AXSE)

\Project Accounting\List страници

2707194

Project Server интеграция не се синхронизират проект договор, който има повече от десет знака в полето ИД на договор. ГРЕШКА #: 42263 (AXSE)

Интегриране на проект \Project Accounting\MS

2692651

Падащото поле "Дейност номер" не се филтрира за проекти, когато извършвате транзакции. ГРЕШКА #: 38936 (AXSE)

\Project Accounting\Professional услуги

2694406

Когато обработвате дневник на фактура с акаунт тип проект, цената за категорията от втория ред е неправилен. ГРЕШКА #: 38937 (AXSE)

\Project Accounting\Professional услуги

2663980

Да предположим, че имате проект мениджър ролята. Въпреки това не можете да видите финансови аналитичности в диалоговия прозорец "Средствата източник на данни" за проекта на договор. ГРЕШКА #: 36131 (AXSE)

\Project Accounting\Project договори

2678027

Проект адрес не по подразбиране от клиент, когато създавате проекта за клиент в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 37323 (AXSE)

\Project Accounting\Project договори

2679856

Бутона Редактиране под запазване в диалоговия прозорец "Проект договори" видима само ако влезете в Microsoft Dynamics AX като потребител, който е нанесен на ролята "Системен администратор". ГРЕШКА #: 37402 (AXSE)

\Project Accounting\Project договори

2683504

Неправилна форма се отваря когато щракнете върху опцията още в "проекти" раздел в проект за договор в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 38027 (AXSE)

\Project Accounting\Project договори

2701203

Размери на клиента в проект договор не се копират на проекти. ГРЕШКА #: 41713 (AXSE)

\Project Accounting\Project договори

2621000

Да предположим, да въведете информация за проекта в един ред на фактура плаща сметки доставчик. Когато записвате линия, проекта категория, която сте задали за проекта се губят. ГРЕШКА #: 32996 (AXSE)

\Project Accounting\Project контрол

2636472

Отрицателен транзакции не следват проект договор правила когато прекарвате сумата в дневника такса в проекта средства в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 33133 (AXSE)

\Project Accounting\Project контрол

2652201

Финансиране ограничения по проекта договор не се актуализират според очакванията, когато изпращате такса тип проект транзакции за различните категории от Разширено запис в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 34806 (AXSE)

\Project Accounting\Project контрол

2655884

Час транзакции, които са на етап фактура предложение се показват като необлагаеми неправилно в диалоговия прозорец "Управление на фактура" за проект в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35535 (AXSE)

\Project Accounting\Project контрол

2670699

"Проследяване на стека: поле"ParentId"в таблица"ProjTable"не е избрана изрично" съобщение за грешка при опит да отворите проекта данни във формата за проект в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 37212 (AXSE)

\Project Accounting\Project контрол

2676559

Такса за транзакции, които са на етап фактура предложение се показват като необлагаеми неправилно в диалоговия прозорец "Управление на фактура" за проект в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 37151 (AXSE)

\Project Accounting\Project контрол

2653731

В заглавката става неправилно, когато променяте цената в проект цитат в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35473 (AXSE)

\Project Accounting\Project оферта

2700660

Полетата на раздела финансови аналитичности бързо са забранени в кавички заглавката на проекта. ГРЕШКА #: 41777 (AXSE)

\Project Accounting\Project оферта

2620029

Да предположим, че създавате заявка за покупка, който съдържа няколко реда за проект. Когато разглеждате заявка за покупка на проекта, се показват няколко заглавки. ГРЕШКА #: 33322 (AXSE)

\Project Accounting\PurchReqRFQ

2636576

Проектът в диалоговия прозорец на проекта не е Избраният проект, когато разбиете по проект, който съдържа под-проекти в проект WIP отчет в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 33745 (AXSE)

\Project Accounting\Reports

2652504

"Бюджет контрол по проект" доклада показва бюджетни данни за категориите артикули тип проект в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 32794 (AXSE)

\Project Accounting\Reports

2654358

Не можете да създавате работна област на проект сътрудничество чрез SharePoint шаблон по избор в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35430 (AXSE)

\Project Accounting\Role страници или WSS

2653056

Съобщение за грешка "количеството не може да бъде фактурирана, защото транзакции със състоянието на Deducted са недостатъчни" когато изпращате описание на съдържанието за изискване на проекта елемент в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35313 (AXSE)

Интегриране на \Project Accounting\SCM

2660584

Не можете да направите частично изпълнение за фактуриране на поръчки за продажби на проект в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36390 (AXSE)

Интегриране на \Project Accounting\SCM

2661924

Поръчка за покупка, които създавате от поръчка не е свързан с Договора за покупка, според очакванията в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35825 (AXSE)

Интегриране на \Project Accounting\SCM

2663969

Изискването елемент остава Активирай елемент изискване статус в диалоговия прозорец на елемент изискванията след елементът е пълен. ГРЕШКА #: 36164 (AXSE)

Интегриране на \Project Accounting\SCM

2664788

Не можете да маркирате транзакции на поръчки за продажби, когато се опитате да върнете елемент, който е закупен за проект в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36340 (AXSE)

\Project Accounting\SCM интеграция

2667107

Можете да създадете неочаквано директна доставка от поръчки за продажби, която отговаря на желания елемент в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36636 (AXSE)

Интегриране на \Project Accounting\SCM

2677570

Линия за поръчки за продажби на проекта се показва в диалоговия прозорец "описание на съдържанието публикуване", когато разрешите функцията "Консумират елементи на проекта незабавно" в "Получаване на продукт" отчет в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 37316 (AXSE)

Интегриране на \Project Accounting\SCM

2685752

Полето "Име на доставка" в раздела адрес не се актуализира след добавяне на адрес в проект в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 37910 (AXSE)

Интегриране на \Project Accounting\SCM

2700079

Размери не се наследяват от проекта при генериране на поръчки за покупки от изискването елемент. ГРЕШКА #: 41781 (AXSE)

Интегриране на \Project Accounting\SCM

2706623

След като щракнете върху планиране и щракнете върху "Диаграма на Гант", получавате следното съобщение за грешка: "Невалиден диапазон е посочено в validTimState. Датата 1 е по-голяма от Date2." ГРЕШКА #: 42132 (AXSE)

Интегриране на \Project Accounting\SCM

2660420

Проект категория акаунти са изтрити неочаквано, когато отворите проекта категория от диалоговия прозорец "Групи на проекта" или диалоговия прозорец "Категория групи" в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35803 (AXSE)

\Project Accounting\Setup

2677019

"Не можа да обработи lookupTable стойността на екземпляра на опцията" съобщение за грешка при преглед на данните в полето "Данъчен адрес" на проекта договор за създаването на източници в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 37718 (AXSE)

\Project Accounting\Setup

2698182

Полето "Дата" във формуляра "Цена" не се редактира. ГРЕШКА #: 41768 (AXSE)

\Project Accounting\Setup

2618478

Под в дървовиден изглед, не се актуализират, когато създавате подпроект в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 33323 (AXSE)

\Project Accounting\Subprojects

2643225

График линия не използва зададените размери от проект, когато създавате ред на график в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 34959 (AXSE)

\Project Accounting\Timesheet

2645156

Прозореца "Седмица Резюме на дата" във формуляра график показва неправилна информация, ако глобален ден седмица започва стойност се различава от стойността ден седмица започва в график в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 34238 (AXSE)

\Project Accounting\Timesheet

2652517

Данъчна група елемент липсва в диалоговия прозорец "График ред подробности" когато създавате график час дневник за проект в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35475 (AXSE)

\Project Accounting\Timesheet

2661939

Да предположим, че използвате Enterprise Portal за график функции. Когато създавате график от предпочитани, получавате всички любимите линии на график. Вместо това системата трябва да покаже любимите редовете, които сте създали в "Моят favBUG #: 36221 (AXSE)

\Project Accounting\Timesheet

2666795

"Любими вече съществува" съобщение за грешка при опит да запишете любимите график в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36517 (AXSE)

\Project Accounting\Timesheet

2672990

Проект категория, която е зададена като неактивна в дневници все още могат да бъдат избрани в дневника график в Enterprise Portal уеб сайт на Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36829 (AXSE)

\Project Accounting\Timesheet

2681589

Промяна на формата в диалоговия прозорец "Регион и език" не засяга датата на график в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 37210 (AXSE)

\Project Accounting\Timesheet

2700058

Можете да добавяте редове график в график неочаквано. ГРЕШКА #: 41614 (AXSE)

\Project Accounting\Timesheet

2663515

Системата генерира празна стойност в полето "Продажби валута" за проекта на договор, когато използвате услугата споразумение съветника за създаване на договор за проекта в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36158 (AXSE)

\Project Accounting\Wizards

2661192

Не може да щракнете двукратно върху фактура, за да я отворите в страницата на "Доставчика фактури възложени ми списък" в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 43865 (AXSE)

\Public сектор

2648973

Не можете да редактирате полето "Уредени Федерална 1099" данъчни 1099 транзакции в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 42778 (AXSE)

\Public Sector\AP

2653369

"Транзакции в ваучер [VoucherNumber] не баланс според [дата]" съобщение за грешка при осчетоводяване дневник за плащания за дневник сметки плаща фактура в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35478 (AXSE)

\Public Sector\AP\Invoicing

2677017

Системата мнения коригирана фактура в неправилен книга, когато създавате коригираната фактура за свободен текст фактура в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 37282 (AXSE)

\Public Sector\AR\Invoicing

2580453

Сетълмент ваучер не е базирана измерение при сетълмент сметки вземания свободен текст фактура срещу кредитна бележка в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 34736 (AXSE)

\Public Sector\AR\Payments и разчети

2665237

Не можете да генерирате отчет Aging клиент, въпреки че ролята на диспечера на акаунти за получаване или получаване управител ролята в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36519 (AXSE)

\Public Sector\AR\Reports

2708975

"Клиента фактура транзакции" Отчетът не показва фактури ако разрешите настройката "Включвай транзакции без плащане класификация". ГРЕШКА #: 42461 (AXSE)

\Public Sector\AR\Reports

2642342

"Номер на акаунт за транзакция данък продажби не съществува" грешка, когато обработвате данък продажби плащания след данък се изчислява на вземания свободен текст фактура в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 32896 (AXSE)

\Public Sector\GL\Periodic

2641832

Subledger записи в дневника се публикуват с неправилен счетоводна дата след промяна на датата на счетоводство в дневника Разширено книга запис в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 34789 (AXSE)

\Public Sector\GL\Transactions

2657778

Не можете да определен тип период в Разширено запис в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35141 (AXSE)

\Public Sector\GL\Transactions

2684187

Ниска скорост, когато стартирате AdvanceLedgerEntry актуализацията в Microsoft Dynamics AX 2012 с публичния конфигурация enabledBUG #: 37638 (AXSE)

\Public Sector\GL\Transactions

2628633

Покупка споразумение (PA) не изисква максимално и max реализирана от доставчика фактура директно влизане в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 33803 (AXSE)

\Public Sector\Procurement и Sourcing\Agreement

2644385

В списъка "Правила правило тип" не показва покупка поръчка създаването и търсенето консолидация правило въпреки че можете да изберете правилото в диалоговия прозорец P "политически параметри" в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35237 (AXSE)

\Public Sector\Procurement и Sourcing\Purchase поръчка

2668244

Формуляр на заявка не записва записите според очакванията в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36220 (AXSE)

\Server

2679788

Потребителят може да създаде нов субект неочаквано, когато потребителят има изглед достъп само до юридически форма чрез ролята на финансов контролер в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 37354 (AXSE)

\Server

2661891

"Временна таблица не е валиден график състояние" съобщение за грешка при редактиране на шаблон в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35963 (AXSE)

\Server\Queries

2700643

Когато щракнете върху избор в главен график диалогов прозорец и натиснете "Използвали заявка", получавате следното съобщение за грешка: "Грешка във файл." ГРЕШКА #: 41291 (AXSE)

\Server\Queries

2706155

Когато създавате гъвкав бюджет, категорията на съответната услуга не се зарежда. ГРЕШКА #: 42359 (AXSE)

\Server\Queries

2663588

Да предположим, че промените свойствата на системата с помощта на функцията "Промяна на типовете данни". Когато извършвате след синхронизиране, получавате следното съобщение за грешка: "грешка при синхронизиране на базата данни. Има несъответствие на поле в заявка за обединение." ГРЕШКА #: 35896 (AXSE)

\Server\Synchronization

2626092

Търсенето за категория връзка не показва списък на категориите група при опит да се създаде проект книга осчетоводяване въз основа на категория групи в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 33408 (AXSE)

\Service промишленост

2653883

Необлагаеми транзакции се появяват в диалоговия прозорец "Фактура обработка" в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35506 (AXSE)

\Service промишленост

2665329

Отчет за "Работа Описание" и "Работи получаване" отчет показва адреса от сервизните в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36707 (AXSE)

\Service промишленост

2667835

Началната и крайната дата на дейност "Преместване възел" са неправилни в полето експедиране в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36522 (AXSE)

\Service промишленост

2682720

"Ден седмица започва параметър" запишете промените, след като затворите и отворите диалоговия прозорец "Управление на проекти и счетоводство параметри" в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 38297 (AXSE)

\Service промишленост

2697586

Не можете да печатате генерирани продажби оферта в Microsoft Dynamics AX 2012 с PSA продукта модел инсталиран. ГРЕШКА #: 39172 (AXSE)

\Service промишленост

2700039

Не можете да печатате всички отворени фактура предложения наведнъж. ГРЕШКА #: 41524 (AXSE)

\Service промишленост

2702796

Когато фактура от проекта фактура, се дублира стойност. ГРЕШКА #: 41817 (AXSE)

\Service промишленост

2667358

Системата изчислява непреки разходи правилно след като зададете качеството на предвидените часове за проект, който използва косвени компоненти в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36741 (AXSE)

\Service Industries\Indirect разходи

2702853

След като създадете корекция за транзакция, която съдържа непреки разходи, разходи суми и продажби са неправилни. ГРЕШКА #: 41938 (AXSE)

\Service Industries\Indirect разходи

2660771

"Спряно (грешка): не може да постави обект от тип"Dynamics.Ax.Application.SalesTotals_Proj"тип"Dynamics.Ax.Application.ProjProposalTotals"" съобщение за грешка, когато поръчка фактура в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35974 (AXSE)

\Service Industries\Manage фактура

2661890

Можете да създадете фактура за дублирани предложение за поръчка в Microsoft Dynamics AX 2012 с доставчици на услуги installedBUG #: 35971 (AXSE)

\Service Industries\Manage фактура

2668685

"Транзакции ваучер [VoucherNumber] не баланс" съобщение за грешка при опит за публикуване на проект фактура предложение за транзакция в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36024 (AXSE)

\Service Industries\Manage фактура

2670009

Функцията за управление на фактура не работи според очакванията на кредитна бележка в Microsoft Dynamics AX 2012 с услугата IndustriesBUG #: 36766 (AXSE)

\Service Industries\Manage фактура

2678025

Дублирани редове са създадени за един ред за продажби, когато стартирате "Фактура обработка" процеса за поръчка в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 37317 (AXSE)

\Service Industries\Manage фактура

2628173

Не можете да печатате потвърждение на поръчка покупка в Microsoft Dynamics AX 2012 с FPK слой installedBUG #: 33326 (AXSE)

\Service Industries\Pay когато платени

2660763

Планирано поле в диалоговия прозорец "Планиране на ресурси" показва "Не се планира" Въпреки че напълно планирате дейност по проект в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35717 (AXSE)

\Service Industries\Resource планиране

2667333

Лиценз ключови рутинни забранява всички вторични конфигурация ключове неочаквано, когато базата данни е в режим на надграждане в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36872 (AXSE)

Настройка на \Setup\Installation\Application

2638586

Полето "Сметка" на доставчика не се попълва VMF процесор офертата NVA заявка в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 33521 (AXSE)

\SRM

2704205

Когато създавате доставчик от нова заявка за доставчик, която съдържа прикачени файлове, прикачените файлове не се копират. ГРЕШКА #: 42631 (AXSE)

\SRM

2676619

Не можете да редактирате счетоводна книга в заявка за покупка след поток за изпращането на заявка за покупка за одобрение в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36826 (AXSE)

\SRM\Purchase заявка

2688803

Само сайт и склад полето под "Размери на склад" може да се редактира в редове от покупки. ГРЕШКА #: 38625 (AXSE)

\SRM\Purchase заявка

2691981

Когато добавите съществуващ доставчик искане за поръчка за покупка, получавате следното съобщение за грешка: "проследяване на стека: компанията не съществува." ГРЕШКА #: 38921 (AXSE)

\SRM\Purchase заявка

2695117

Когато задавате закупуване политика, която се основава на организация, правилото категория достъп не работи според очакванията. ГРЕШКА #: 41446 (AXSE)

\SRM\Purchase заявка

2707986

При покупка заявка линия преглед поток е зададена в покупка заявки преглед поток, не можете да редактирате купувача заявки в предприятие Portal.BUG #: 42246 (AXSE)

\SRM\Purchase заявка

2686273

Получавате съобщение за грешка на проследяване стека при отпечатване на заявката за оферта (RFQ) приемане в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 37954 (AXSE)

\SRM\RFQ

2647630

Проследяване на стека грешка възниква, когато редактирате доставчик, който е създаден от съществуващ юридическо в глобалната адресна книга в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 34769 (AXSE)

\SRM\Sourcing

2639785

Скрипт за надграждане "DEL_EcoResProdUpgradeItemDim" включва фирми, за да направите проверката, когато надстроите до Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 34774 (AXSE)

\Trade и източник

2669292

Адрес за доставка на компанията се копира еднократно доставчик когато създавате еднократно доставчик в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36570 (AXSE)

\Trade и Source\Accounts задължения

2676080

Покупка споразумение се прилага към поръчката неправилно при конвертиране е включен в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 37264 (AXSE)

\Trade и Source\Accounts задължения

2706478

LedgerDimension се променя попълва автоматично фактурирана поръчка. Затова не можете да затворите диалоговия прозорец "Поръчки". ГРЕШКА #: 42629 (AXSE)

\Trade и Source\Accounts задължения

2641662

Не можете да отворите диалоговия прозорец "Сметки вземания параметри", когато "Отстъпка" конфигурацията ключ е деактивирана в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 34403 (AXSE)

\Trade и Source\Accounts вземания

2668910

Екран за заявка "Информация, свързана с" показва неправилна информация в диалоговия прозорец "Всички котировки" в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36708 (AXSE)

\Trade и Source\Accounts вземания

2679562

Ако имате повече от един прикачен файл в резюме актуализация на фактури, системата показва само първата прикачения файл. ГРЕШКА #: 38085 (AXSE)

\Trade и Source\Accounts вземания

2681616

Не можете да създадете кредитна бележка за фактурирана поръчка в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 38798 (AXSE)

\Trade и Source\Accounts вземания

2694461

Когато актуализирате адреса в диалоговия прозорец на клиентите, адресът на реда е изтрит. ГРЕШКА #: 41728 (AXSE)

\Trade и Source\Accounts вземания

2701843

Заявката обхвати са дублирани след осчетоводяване и края избор са активирани заявката за потвърждение на поръчки за продажби. ГРЕШКА #: 42757 (AXSE)

\Trade и Source\Accounts вземания

2717039

Бележки не се отпечатват в поръчка за изписване въпреки че бележки са посочени, обработване на документи и в настройката на формуляр в акаунти Receivable.BUG #: 44244 (AXSE)

\Trade и Source\Accounts вземания

2661876

Не можете да въвеждате получаването на продукта, когато получите разписка непотвърдени продукт в Enterprise Portal в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36076 (AXSE)

\Trade и Source\Enterprise портал

2702897

Да предположим, че отговаряте заявка за оферта в Enterprise Portal. Когато щракнете върху информация, подробно неправилен документ се отваря. ГРЕШКА #: 41950 (AXSE)

\Trade и Source\Enterprise портал

2697492

Транзакция, проследяване на грешка се появява, ако "цена и отстъпки на търсене" настройка е активирана в междуфирмени среда. ГРЕШКА #: 41673 (AXSE)

\Trade и търговска Source\Intercompany

2705611

Когато управлявате междуфирмен ред, който съдържа конфигуриране елемент, възниква грешка. ГРЕШКА #: 42666 (AXSE)

\Trade и търговска Source\Intercompany

2630528

"За покупка [OrderNumber] е актуализиран от друг потребител" грешка съобщение, когато опитате да направите корекции в продукта разписка в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 33482 (AXSE)

\Trade и Source\Purchase поръчка

2668133

"Склад измерение сериен номер е основният input\output измерение и следователно трябва да се зададе" съобщение за грешка автоматично получаване на продукт на Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36954 (AXSE)

\Trade и Source\Purchase поръчка

2681988

Системата показва поръчката в отчета "Начислени покупки" неочаквано след отмяна разписка за покупка на поръчката в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 38275 (AXSE)

\Trade и Source\Purchase поръчка

2683953

Системата не актуализира адреса на адреса на доставчика, когато редактирате данните на параметрите за съхранение за доставчика рекламация покупка в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 38646 (AXSE)

\Trade и Source\Purchase поръчка

2685190

"Начислени покупки" Отчетът показва неправилно нарастване сума ако частично фактуриране разписка в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 38271 (AXSE)

\Trade и Source\Purchase поръчка

2688037

Когато се опитвате да отмените количеството на поръчка, който е нанесен на поръчката директна доставка, получавате следното съобщение за грешка: "Не може да редактирате запис в реда линии (SalesLine)." ГРЕШКА #: 38835 (AXSE)

\Trade и Source\Purchase поръчка

2692659

Когато фактура консолидирана доставчик, получавате следното съобщение за грешка: "критична грешка във функцията InventCostInputAmount::getInputAmountFromDistribution" грешка #: 41615 (AXSE)

\Trade и Source\Purchase поръчка

2700092

Да предположим, че регистрирате много поредните номера. Броят може да се актуализира с предварително въведен номер неправилно. ГРЕШКА #: 42015 (AXSE)

\Trade и Source\Purchase поръчка

2705609

Покупка споразумение заглавката бележки не се отпечатват в отчета "Потвърждение на договор за покупка". ГРЕШКА #: 42386 (AXSE)

\Trade и Source\Purchase поръчка

2715732

Покупка споразумение заглавката бележки не се отпечатват в "Потвърждение на договор за покупка" reportBUG #: 44245 (AXSE)

\Trade и Source\Purchase поръчка

2675697

"Не може да редактирате запис на поръчки за продажби (SalesTable)" грешка, когато изпращате описание на съдържанието за поръчката ако съответната клиент има кредит ограничение в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 38092 (AXSE)

\Trade и Source\Return Management\Customer

2621938

Няма поръчка отстъпки се връщат, когато създавате поръчката в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 33480 (AXSE)

\Trade и Source\Sales поръчка

2638650

"Транзакции в ваучер [VoucherNumber] не баланс според [дата]" съобщение за грешка при осчетоводяване поръчка, която има транспортни такси, включени в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 34566 (AXSE)

\Trade и Source\Sales поръчка

2639834

Имате ниска производителност, когато изпълнявате функцията "Про форма описание на съдържанието" на пряка доставка междуфирмени поръчки за продажби в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 34226 (AXSE)

\Trade и Source\Sales поръчка

2655160

"Склад [WarehouseID] не е свързано към сайт" съобщение за грешка при опит да въведете стойност в полето "Склад" под "Дава местоназначение" в диалоговия прозорец "Дава качват елементи" в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 34992 (AXSE)

\Trade и Source\Sales поръчка

2664154

Въпреки че сте задали стойността в полето "Фактуриране и доставка на изчакване" фактура за клиент, все още можете да публикувате описание на съдържанието на поръчка на клиента. ГРЕШКА #: 36017 (AXSE)

\Trade и Source\Sales поръчка

2668512

Исканата доставка и получаване на исканата дата не се прехвърлят от диалоговия прозорец "Създаване на поръчки за продажби" на диалоговия прозорец "Ред на продажби" в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36272 (AXSE)

\Trade и Source\Sales поръчка

2676517

Полето "Дава остатък" се изчислява неправилно, когато изпращате кредитна бележка, че има отметка в полето "Кредитна оставащото количество" за поръчка в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 37859 (AXSE)

\Trade и Source\Sales поръчка

2678780

Не може да изпращате фактура за междуфирмени поръчки за продажби на директна доставка, ако датата на документа на доставчика фактура е зададена да изисква в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 38112 (AXSE)

\Trade и Source\Sales поръчка

2684719

"Списък за изписване" бутон остава забранен след отмяна изписване маршрути в диалоговия прозорец "Избор на регистрация на списък" в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 38184 (AXSE)

\Trade и Source\Sales поръчка

2688023

Когато се опитвате да отмените количеството на поръчка, който е нанесен на поръчката директна доставка, получавате следното съобщение за грешка: "Не може да редактирате запис в реда линии (SalesLine)." ГРЕШКА #: 38836 (AXSE)

\Trade и Source\Sales поръчка

2688052

Системата не необходима отметнете квадратчето автоматично изписване за поръчки за продажби в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 38424 (AXSE)

\Trade и Source\Sales поръчка

2691983

Ако използвате конфигурация ниво, измерение размер или цвят нивото на елемент, Единична цена не се интерпретира от договор за продажба на елемента. ГРЕШКА #: 39171 (AXSE)

\Trade и Source\Sales поръчка

2694804

Да предположим, че задавате параметъра резюме актуализация за за описание на съдържанието. Когато отпечатвате фактури, опаковане грешка номер във фактурата е неправилен. ГРЕШКА #: 40092 (AXSE)

\Trade и Source\Sales поръчка

2694978

Различни резултати се появяват, когато натиснете F5 и когато щракнете върху Обнови в CreatSalesOrder форма. ГРЕШКА #: 39109 (AXSE)

\Trade и Source\Sales поръчка

2682750

Сумата е неправилно в кавички отчет в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 38214 (AXSE)

\Trade и Source\Sales оферта

2686120

Не можете да изтриете редове от оферта щракнете изтриване от диалоговия прозорец за потвърждение. ГРЕШКА #: 39144 (AXSE)

\Trade и Source\Sales оферта

2651782

Всички търговски споразумения се показват неочаквано, когато създавате нова ценова група и вижте търговски споразумения ценова група в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35403 (AXSE)

\Trade и Source\Trade споразумения

2661889

Системата използва най-ниската цена като единична цена въз основа на настройката на търговско споразумение, когато създавате ред на продажба, въпреки че можете да разрешите "Намери следващ" в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36513 (AXSE)

\Trade и Source\Trade споразумения

2616405

Възникнат проблеми в update списък, когато извършвате надграждане на данни по време на операциите за обслужване. ГРЕШКА #: 33242 (AXSE)

\Upgrade\Upgrade списък

2637443

DocuRef данни е свързан с таблица, която е споделена във виртуална фирма не е надстроен, когато надстройвате от Microsoft Dynamics AX 4.0 до Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 34327 (AXSE)

\Upgrade\Upgrade Framework\Data надстройка рамка

2664189

"Не може да създаде запис в shadow_TaxEvatParameters_NL (shadow_TaxEvatParameters_NL)" съобщение за грешка в предварителна обработка при надграждане до Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35554 (AXSE)

\Upgrade\Upgrade Framework\Data надстройка рамка

2688216

Задължителните размери проверка списъци за сметки само са надградени за първата компания при надграждане до Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 38659 (AXSE)

\Upgrade\Upgrade Framework\Data надстройка рамка

2688114

Грешка при актуализиране на Microsoft Dynamics AX 4.0 за Microsoft Dynamics AX 2012 ако функциите на компанията копие е бил използван в Microsoft Dynamics AX 4.0BUG #: 38520 (AXSE)

\Upgrade\Upgrade Framework\DB подготвя инструмент за надстройка

2628955

"Грешен аргумент типове в полето задача" съобщение за грешка при изпълнение на WorkflowtrackingReport.autodesign SSRS отчет в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 33399 (AXSE)

\Workflow

2657380

"Спряно (грешка) X ++ изключение: не може да се оценяват състоянието" съобщение за грешка при опит да видите поток данни в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 34576 (AXSE)

\Workflow

2678112

Не може да обработи работен поток, когато изпълнението езикови е език, който не е на английски език (EN-US) език в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 38103 (AXSE)

\Workflow

2697619

Разходи доставчик на заявка за покупка присвоява работни потоци на много потребители неочаквано. ГРЕШКА #: 41881 (AXSE)

\Workflow

2701277

Когато изпратите заявка за работен поток за компания и поток пакетно задание се изпълнява в друга фирма, системата създава работен елемент. Освен това получавате съобщение за грешка, уведомяващо, че имате достатъчно разрешения. ГРЕШКА #: 41714 (AXSE)

\Workflow

2649775

IL компилатор е неуспешно при промяна на основната таблица, която е включена в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 34988 (AXSE)

\X++ Language\Compiler

2659225

"Генератор CIL намерени грешки и не може да запише нов блок" съобщение за грешка при изпълнение на допълнителните IL компилация в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35640 (AXSE)

\X++ Language\Interpreter

Двоични актуални корекции

Номер на статия

Описание

Област за път

2642150

"Обект номер не настроен на екземпляр на обект" съобщение за грешка при повикване за вмъкване на карта в Microsoft Dynamics AX 2012BUG услуга #: 34175 (AXSE)

\AIF\Web услуги

2685250

Грешка при повикване на външни уеб услуга с помощта на сървъра код в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 37359 (AXSE)

\AIF\Web услуги

2724025

Plug-in код не е пакет с актуалната корекция. ГРЕШКА #: 45580 (AXSE)

\AX Retail\Plug-ins

2702363

Когато променяте клиента по време на създаването на поръчка, фактура клиентът не се променя. ГРЕШКА #: 42710 (AXSE)

\AX Retail\POS

2702443

Някои POS етикети за норвежки, финландски, исландска, шведски, тайландски езици липсват. ГРЕШКА #: 42369 (AXSE)

\AX Retail\POS

2702899

Курсора липсва във формуляра за валута. ГРЕШКА #: 42269 (AXSE)

\AX Retail\POS

2720670

Номера на картата не е маска на екрана при да плъзнете кредитна карта в Microsoft Dynamics AX за дребно POS 2012. ГРЕШКА #: 44174 (AXSE)

\AX Retail\POS

2678758

Повиквания за получаване на атрибута случаи не са кеширани в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 38603 (AXSE)

\BI и отчитане

2690072

Не можете да съберете всички колони в една страница в отчета "Количество инсталиране". ГРЕШКА #: 38795 (AXSE)

\BI и Reporting\SRS Reporting\Client интеграция

2704274

Опцията за сортиране в свойствата на принтери се разглежда в Microsoft Dynamics AX 2012.BUG #: 41246 (AXSE)

\BI и Reporting\SRS Reporting\Client интеграция

2642168

Съобщение за грешка "операцията е изтекло" когато стартирате отчет в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 34325 (AXSE)

\BI и Reporting\SRS Reporting\Report разширения на сървър

2698092

Когато натиснете Tab, за да преместите от едно поле в друго поле в диалогов прозорец, не можете да видите избраното поле. ГРЕШКА #: 41457 (AXSE)

\Client\Controls

2702724

Няколко реда низ контроли не се пренасят текстове. ГРЕШКА #: 41867 (AXSE)

\Client\Controls

2654431

Съобщение за грешка "тази операция не се поддържа за относителни URI" при опит да използвате Office добавки в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35316 (AXSE)

\Client\Doc обработка

2664296

Записите във формуляра се сортират неочаквано, когато използвате филтър на формуляр, където главната таблица е препратка източник на данни към дата ефективно таблица в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36406 (AXSE)

\Client\Forms

2668256

Елементи на потребителския интерфейс (ПИ) не се показват правилно при използване на дисплея метод, който се връща контрола в Microsoft Dynamics AX 2012BUG utcDateTime въведете стойността #: 36196 (AXSE)

\Client\Forms

2700203

Помощ сървър не работи с IIS заглавка на хост. ГРЕШКА #: 41189 (AXSE)

\Client\Help

2632761

"Метод"System.ServiceModel.CommunicationObjectFaultedException.Detail"не е намерен" грешка съобщение, когато използвате новия офис модули да импортирате брой редове от работен лист на Excel в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 32838 (AXSE)

\Client\Office добавки

2665697

Филтърът не работи според очакванията, когато създавате документ на Word от Word шаблон, който има множество източници на данни, използвани в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36407 (AXSE)

\Client\Office добавки

2687238

Не можете да импортирате полета, които са масиви от таблица в Microsoft Office Excel с Microsoft Dynamics AX 2012 Office добавки installedBUG #: 38369 (AXSE)

\Client\Office добавки

2659070

Съобщение за грешка "Обектът не може да се преименува, защото той е отворен за редактиране чрез [област]" при опит за преименуване на обект в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35005 (AXSE)

\Developer и инструменти за партньори

2680886

"Брой потребители за ISV лиценз [License_name] е надвишен. Моля подновите лиценза ISV или деинсталиране на "съобщение за грешка при стартиране на клиента на Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 37030 (AXSE)

\Developer и инструменти за партньори

2684686

ENUM, които са зададени в .NET класове прокси се актуализират неправилни стойности в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 38062 (AXSE)

\Developer и инструменти за партньори

2701688

Уеб услугата .config файлове не се прехвърлят по време на изпълнението на хранилището на модела. ГРЕШКА #: 37358 (AXSE)

\Developer и инструменти за партньори

2695073

Когато се опитате да компилирате, клиента на Microsoft Dynamics AX 2012 се срива. ГРЕШКА #: 41450 (AXSE)

\Developer и Tools\MorphX партньор

2633202

Съобщение за грешка "Стойност", когато се опитвате да импортирате му център файл в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 33635 (AXSE)

\Developer и партньори Tools\MorphX\AOT (импортиране или експортиране)

2661360

"Грешка в ред LineNumber: очаква BEGINNODE но намерените файлове" когато импортирате .xpo файл в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35544 (AXSE)

\Developer и партньори Tools\MorphX\AOT (импортиране или експортиране)

2690657

Получавате съобщение за infolog, че има много актуализация декларация противоречие в таблицата "dbo.model" по време на процеса "Събират приложение". ГРЕШКА #: 39132 (AXSE)

\Developer и партньори Tools\MorphX\Code надстройване

2696835

Не можете да визуализирате отчети с помощта на Visual Studio, услуги за отчитане. ГРЕШКА #: 41066 (AXSE)

\Developer и партньори Tools\VS Designers\Model редактор

2655174

Не можете да променяте фирма чрез филтър за фирмата в Enterprise Portal уеб сайт на Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35443 (AXSE)

\Enterprise портал

2684221

Редовете не се показват в мрежа, когато добавяте повече от 24 линии за отчет на разходите в Enterprise Portal уеб сайт на Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 38074 (AXSE)

\Enterprise портал

2667454

Дата на контролата не разпознава датата, когато въведете ръчно датата в Enterprise Portal уеб сайт на Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36980 (AXSE)

\Enterprise Portal\Enterprise Portal\Controls

2693566

Ако изглед мрежата има много страници с данни, функцията lookup в изгледа на мрежата не работи. ГРЕШКА #: 37121 (AXSE)

\Enterprise Portal\Enterprise Portal\Controls\AxGridView

2706052

Мрежа не се показват всички страници в предприятие Portal.BUG #: 42673 (AXSE)

\Enterprise Portal\Enterprise Portal\Controls\AxGridView

2634860

Обекта сървърът на приложението се срива, когато опитате да добавите реплика част в Enterprise Portal уеб сайт на Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 33798 (AXSE)

\Enterprise Portal\Kernel

2653740

2653740 корекция е налична за подобряване на работата на потребителите за отчет на разходите в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35961 (AXSE)

Управление на \Expense

2694820

Можете не фирма планирани поръчки в папка, ако е избран стандартен маркиране или маркиране удължена. ГРЕШКА #: 41589 (AXSE)

\Manufacturing\MRP

2685395

Системата блокира да направите допълнителни действия в диалоговия прозорец "Конфигуриране на ред", когато изберете стойности в определени области в диалоговия прозорец в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 38638 (AXSE)

\Planning\Product конфигурация

2700058

Можете да добавяте редове график в график неочаквано. ГРЕШКА #: 41614 (AXSE)

\Project Accounting\Timesheet

2664183

Приложението обект сървър (AOS) се срива, когато променяте заявка обект, който е свързан към изглед в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36188 (AXSE)

\Server

2665259

Приложението обект сървър (AOS) се срива, когато изпълнявате задание, което използва SYSDICTMETHOD клас празно име метод в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36701 (AXSE)

\Server

2671070

Приложението обект сървър (AOS) се срива, когато извършвате дейност в Microsoft Dynamics AX 2012 с ключ disabledBUG бюджет контрол конфигурация #: 37823 (AXSE)

\Server\AOS услуги

2692704

AOS се срива, когато Microsoft Dynamics AX 2012 работи много партида IL нишки на компютър с висока ядро. ГРЕШКА #: 38679 (AXSE)

\Server\Batch

2685225

Приложението обект сървър (AOS) може да се срине, когато работите с кеширани дисплей методи в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 38967 (AXSE)

\Server\Cache Management\Meta кеша

2649704

Имате ниска производителност при изпълнение на фирма кръстосана заявка в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35266 (AXSE)

\Server\Cross компания

2663814

Организационна диаграма форма се затваря неочаквано, когато щракнете върху "Отказ" в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 36184 (AXSE)

\Server\Security

2681654

Индекси с включени колоните се пресъздава неочаквано при изпълнение на синхронизиране на цялата база данни в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 38658 (AXSE)

\Server\Synchronization

2624064

"Сериен номер, зададен в ISV лиценз е невалиден" съобщение за грешка при генериране на лицензионен файл чрез командата AXutil genLicense в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 33417 (AXSE)

\Setup\Config помощни програми

2693597

Получавате следното съобщение за грешка на помощната програма за конфигуриране на клиент: "Папката не съществува C:\user\\Microsoft\Dynamics Ax\Log." ГРЕШКА #: 41303 (AXSE)

\Setup\Config помощни програми

2617379

Microsoft Dynamics AX 2012 инсталиращата програма изисква Microsoft Update, въпреки че сте избрали да не използвате Microsoft UpdateBUG #: 32374 (AXSE)

\Setup\Installation

2661492

Office добавки задължителната проверка не работи според очакванията, когато инсталирате Office добавки в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35913 (AXSE)

\Setup\Installation

2665135

При опит да инсталирате актуална корекция в Microsoft Dynamics AX 2012BUG съобщение за грешка "база данни на предоставения екземпляр отговаря приложимостта на изискванията за актуализацията" #: 36889 (AXSE)

\Setup\Installation\Patching

2651214

ProcessUserUpgradeDuplicateDelta и processUserUpgradeDuplicate скриптове, преди надстройването е неуспешно с changeCompany обекти и Диспечерът на транзакции при надграждане до Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35042 (AXSE)

\Upgrade\Upgrade Framework\Data надстройка рамка

2642149

Съобщение за грешка "CryptoAPI не е налична", когато използвате "Връзка към уеб" контейнер съобщения за работен поток в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 34638 (AXSE)

\Workflow

2649703

Получавате грешка 404 страница, когато щракнете върху хипервръзка в уеб компонента за списък на единни работа да отворите страницата за одобрение на график в Enterprise Portal в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35518 (AXSE)

\Workflow

2667095

Бутона действия не се отваря падащото меню за работен поток в Enterprise Portal в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 35541 (AXSE)

\Workflow

2648698

"InvalidCastException е необработена потребителски код" грешка съобщение кога генерираният прокси класове създайте код в Microsoft Dynamics AX 2012BUG #: 34818 (AXSE)

\X++ Language\CLR междуоперационни

2696860

Да предположим, че някои код, който използва масиви се записва в X ++. Когато стартирате кодове в CIL, масиви не работи правилно. ГРЕШКА #: 41572 (AXSE)

\X++ Language\Compiler

2702140

Да предположим, че някои код, който използва функцията съществува в масив е написана на X ++. Когато стартирате кодове в CIL, масива не работи правилно. ГРЕШКА #: 41940 (AXSE)

\X++ Language\Compiler

Информация за актуалната корекция

Поддържана актуална корекция се предлага от Microsoft. Има секция "Налично изтегляне предлага" в горната част на тази статия от базата знания. Ако срещнете проблем изтегляне, инсталиране на тази спешна корекция, или имате други въпроси, свържете се с вашия партньор или, ако се записва в план за поддръжка директно с Microsoft, можете да се свържете с техническата поддръжка за Microsoft Dynamics и създаване на нова заявка за поддръжка. За целта посетете следния уеб сайт на Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxМожете да се свържете с техническата поддръжка за Microsoft Dynamics по телефона, използвайки тези връзки за страната конкретни телефонни номера. За да направите това, посетете един от следните сайтове на Microsoft:

Партньори

https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/Клиенти

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmВ специални случаи таксите, които са за свързани с поддръжката обаждания могат да бъдат отменени, ако специалист по техническа поддръжка за Microsoft Dynamics и свързани с тях продукти определя, че конкретна актуализация ще разреши вашия проблем. Обичайните такси за поддръжката ще важат за допълнителни въпроси и проблеми, които не спадат към съответната актуализация.

Ако сте клиент и нямате Premier договор с Microsoft за поддръжка, трябва да се свържете с вашия партньор да получите актуалната корекция.

Информация за инсталирането

Тази сборна актуализация инсталацията прилича на инсталирането на Microsoft Dynamics AX 2012. За повече информация относно инсталирането на Microsoft Dynamics AX 2012 посетете следния уеб сайт на Microsoft:
Ръководство за инсталиране на Microsoft Dynamics AX 2012
Бележки

 • Спешни корекции, които не са включени в тази сборна актуализация се губят, след като инсталирате тази сборна актуализация. Затова препоръчваме ви отново тези актуални корекции след инсталацията.

 • При планиране на разполагане, която ще използвате продукти, ви препоръчваме да инсталирате решение, преди да инсталирате тази сборна актуализация. В този случай актуализацията, която отговаря на инсталираните решение инсталирате или актуализирате от инсталирането на сборната актуализация. В противен случай ако решение е инсталиран след инсталиране на сборна актуализация, изпълнете отново инсталирането на сборната актуализация за инсталиране или актуализиране на съответната актуализация индустрия решение.

 • Сборния пакет за актуализация съдържа актуализации AOS, клиент и други компоненти, инсталирани от Microsoft Dynamics AX 2012, както и актуализация на кумулативни приложение за база данни за съхранение модел. Препоръчваме да актуализирате компонентите и модел на база данни за съхранение заедно.

Microsoft Dynamics AX 2012 сборна актуализация 3 бележки

Инсталиране

Актуализиране на схемата на базата данни

В следните случаи препоръчваме този модел на схемата на базата данни се актуализира най-новата версия на модел на база данни случаи, за които Microsoft Dynamics AX 2012 сборна актуализация 3 трябва да се прилагат:

 • Модел на базата данни е персонализирана.

 • Среда работи SQL Server 2012

 • Среда работи SQL Server 2008 без всички персонализации, приложена за избягване на проблеми при инсталирането на актуализацията.


За да актуализирате схемата на базата данни, изпълнете следните стъпки:

 1. Уверете се, че с помощта на Dynamics AX 2012 или Dynamics AX 2012 функцията Pack 1 инсталационен пакет е инсталиран компонент помощни програми за управление.

 2. Приложете актуализацията на компонентите на елемент с помощта на пакета на Dynamics AX 2012 сборна актуализация 3.

  Важна бележка Не се прилагат актуализации на базата данни в този момент.

 3. Изпълнете следната команда:

  axutil.exe схема /db:целеви модел на база данни

  Забележка: Axutil.exe е инсталиран с Dynamics AX 2012 управление помощни програми в папката C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60\ManagementUtilities. Можете да я стартирате с Административни инструменти елемент от контролния панел и щракнете върху Microsoft Dynamics AX 2012 управление shell.

 4. Приложете Dynamics AX 2012 сборна актуализация 3 на модела на базата данни.

Получавате SQL грешки по време на компилация

Да предположим, че надстройвате от Microsoft Dynamics AX 2012 или Microsoft Dynamics AX 2012 с функцията Pack 1 за Microsoft Dynamics AX 2012 сборна актуализация 3 или от Microsoft Dynamics AX 2012 сборна актуализация 2 или Microsoft Dynamics AX 2012 сборна актуализация 1 за Microsoft Dynamics AX 2012 сборна актуализация 3. След като приложите сборната актуализация, като част от надстройката, получавате подкана да стартирате списък за актуализация на софтуер чрез модел магазин променят формата при първото стартиране на клиента. Можете да започнете списък за актуализация на софтуера директно. За целта върху Системното администриране, Настройка, списъции след това щракнете върху Списък за актуализация на софтуер. Когато извършвате компилация в списъка, получавате следното съобщение за грешка, което се отчита тази актуализация декларация конфликти в dbo.model таблица:

Не може да изпълни съхранена процедура. SQL база данни е издала грешка.

За да разрешите този проблем, изпълнете следните стъпки:

 1. Възстановяване на Архив на база данни на околната среда.

 2. Уверете се, че пея Dynamics AX 2012 или Dynamics AX 2012 функцията Pack 1 инсталационен пакет е инсталиран компонент помощни програми за управление.

 3. Инсталират актуализация компоненти елемента с помощта на Dynamics AX 2012 сборна актуализация 3 пакета.

  Важна бележка Не се прилагат приложение актуализацията в този момент.

 4. Изпълнете следната команда:

  axutil.exe схема /db:целеви модел на база данни

  Забележка: Axutil.exe е инсталиран с Dynamics AX 2012 управление помощни програми в папката C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60\ManagementUtilities. Можете да я стартирате с Административни инструменти елемент от контролния панел и щракнете върху Microsoft Dynamics AX 2012 управление shell.

 5. Прилагане на Microsoft Dynamics AX 2012 сборна актуализация 3 на модела на базата данни.

Актуализиране на Dynamics AX 2012 сборна актуализация 3 на Dynamics AX 2012 функцията Pack 1 виртуална машина (VM) 6.0.1100.0 не актуализира система с модел на Dynamics AX 2012 сборна актуализация 3 функция пакет кръпка (FPP)

Поддържани версии на Microsoft Dynamics AX 2012 са както следва


Предварително издадените версии, включително 6.0.1100.0, не са поддържани версии на Microsoft Dynamics AX 2012 за надстройка.Актуализиране на Dynamics AX 2012 сборна актуализация 3 на Dynamics AX 2012 функцията Pack 1 виртуална машина (VM) 6.0.1100.0 може да доведе до прекратяване на приложението обект сървър (AOS) по време на компилация, прави като част от надстройка

Поддържани версии на Microsoft Dynamics AX 2012 са както следва:


Предварително издадените версии, включително 6.0.1100.0, не са поддържани версии на Microsoft Dynamics AX 2012 за надстройка.

Анализ на въздействието

Изпълнява въздействие анализ срещу Dynamics AX 2012 сборна актуализация 3 може да доведе до грешка

Корекция се доставя с Dynamics AX 2012 сборна актуализация 3, за да преодолеете неизправност с инструмента за анализ на въздействието. За да активирате корекцията, изпълнете следните стъпки:

 1. Приложете Dynamics AX 2012 сборна актуализация 3 двоични съдържание.

 2. Повторно изпълнение на инструмента за анализ на въздействието.


Необходими условия:

Трябва да имате Microsoft Dynamics AX 2012 да приложите сборната актуализация.

Изискване за рестартиране

След като приложите тази сборна актуализация, трябва да рестартирате приложението обект сървър (AOS) услугата.

Файлова информация

Глобалната версия на тази сборна актуализация има файлови атрибути (или по-нови файлови атрибути), които са изброени в следващата таблица. Датите и часовете за тези файлове са изброени в координирано световно време (UTC). При преглед на информацията за файла, преобразувана в местно време. За да намерите разликата между UTC и местното време, използвайте раздела часова зона в елемента " Дата и час " в контролния панел.

Microsoft Dynamics AX 2012

Име на файл

Версия на файла

Размер на файла

Дата

Време

Платформа

Изисквания за сервизен пакет

Клон на услуга

Aximpactanalysis.exe

Неприложимо

60,280

24-May-2012

21:27

x86

СЕРВИЗЕН ПАКЕТ

Неприложимо

Axupdate.exe

Неприложимо

60,264

24-May-2012

21:27

x86

СЕРВИЗЕН ПАКЕТ

Неприложимо

Axupgar.ald

Неприложимо

347,484

25-Jun-2012

21:47

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Axupgcs.ald

Неприложимо

270,647

25-Jun-2012

21:47

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Axupgda.ald

Неприложимо

276,226

25-Jun-2012

21:47

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Axupgde-at.ald

Неприложимо

302,673

25-Jun-2012

21:47

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Axupgde-ch.ald

Неприложимо

302,594

25-Jun-2012

21:47

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Axupgde.ald

Неприложимо

302,673

25-Jun-2012

21:47

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Axupgen-au.ald

Неприложимо

270,641

25-Jun-2012

21:47

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Axupgen-ca.ald

Неприложимо

270,927

25-Jun-2012

21:55

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Axupgen-gb.ald

Неприложимо

270,308

25-Jun-2012

21:55

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Axupgen-ie.ald

Неприложимо

270,337

25-Jun-2012

21:55

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Axupgen-in.ald

Неприложимо

270,647

25-Jun-2012

21:55

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Axupgen-my.ald

Неприложимо

270,694

25-Jun-2012

21:55

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Axupgen-nz.ald

Неприложимо

270,644

25-Jun-2012

21:55

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Axupgen-sg.ald

Неприложимо

270,740

25-Jun-2012

21:55

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Axupgen-us.ald

Неприложимо

270,647

16-Feb-2012

03:18

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Axupgen-za.ald

Неприложимо

270,327

25-Jun-2012

21:51

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Axupges-mx.ald

Неприложимо

302,614

25-Jun-2012

21:51

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Axupges.ald

Неприложимо

301,450

25-Jun-2012

21:51

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Axupget.ald

Неприложимо

270,647

25-Jun-2012

21:52

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Axupgfi.ald

Неприложимо

281,441

25-Jun-2012

21:52

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Axupgfr-be.ald

Неприложимо

307,850

25-Jun-2012

21:52

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Axupgfr-ca.ald

Неприложимо

308,954

25-Jun-2012

21:52

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Axupgfr-ch.ald

Неприложимо

307,850

25-Jun-2012

21:50

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Axupgfr.ald

Неприложимо

307,850

25-Jun-2012

21:50

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Axupghe.ald

Неприложимо

404,590

25-Jun-2012

21:55

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Axupghu.ald

Неприложимо

270,647

25-Jun-2012

21:50

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Axupgis.ald

Неприложимо

281,145

25-Jun-2012

21:51

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Axupgit-ch.ald

Неприложимо

294,092

25-Jun-2012

21:51

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Axupgit.ald

Неприложимо

294,092

25-Jun-2012

21:51

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Axupgja.ald

Неприложимо

270,647

25-Jun-2012

21:51

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Axupglt.ald

Неприложимо

270,647

25-Jun-2012

21:51

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Axupglv.ald

Неприложимо

270,647

25-Jun-2012

21:51

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Axupgnb-no.ald

Неприложимо

273,376

25-Jun-2012

21:51

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Axupgnl-be.ald

Неприложимо

286,885

25-Jun-2012

21:51

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Axupgnl.ald

Неприложимо

287,030

25-Jun-2012

21:51

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Axupgpl.ald

Неприложимо

270,647

25-Jun-2012

21:59

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Axupgpt-br.ald

Неприложимо

270,647

25-Jun-2012

21:59

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Axupgru.ald

Неприложимо

270,647

25-Jun-2012

21:59

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Axupgsv.ald

Неприложимо

277,502

25-Jun-2012

21:59

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Axupgth.ald

Неприложимо

499,159

25-Jun-2012

21:59

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Axupgtr.ald

Неприложимо

270,647

25-Jun-2012

21:59

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Axupgzh-hans.ald

Неприложимо

345,227

25-Jun-2012

21:59

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Performance_updatestatistics.sql

Неприложимо

740

14-Dec-2011

21:24

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Pi_upgradeax4.xpo

Неприложимо

10,099,391

26-Jun-2012

03:00

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Pi_upgradeax5.xpo

Неприложимо

10,297,220

26-Jun-2012

03:00

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Privateproject_ax40preprocessing_si.xpo

Неприложимо

1,570

14-Dec-2011

21:24

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Privateproject_ax40preupgradeframework_batch.xpo

Неприложимо

55,970

14-Dec-2011

21:24

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Privateproject_ax50preupgradeframework_batch.xpo

Неприложимо

109,854

14-Dec-2011

21:24

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Sharedproject_ax50preupgrade_lean.xpo

Неприложимо

2,013,282

14-Dec-2011

21:24

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Sharedproject_ax50preupgrade_retail.xpo

Неприложимо

794,412

16-Feb-2012

03:22

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Sharedproject_ax50preupgrade_si.xpo

Неприложимо

7,183

14-Dec-2011

21:24

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Upgradeax4.xpo

Неприложимо

10,018,568

26-Jun-2012

02:59

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Upgradeax5.xpo

Неприложимо

10,203,627

26-Jun-2012

02:59

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Licensetermsar.rtf

Неприложимо

2,170

24-May-2012

21:27

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Licensetermscs.rtf

Неприложимо

91,099

24-May-2012

21:27

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Licensetermsda.rtf

Неприложимо

101,043

24-May-2012

21:27

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Licensetermsde.rtf

Неприложимо

116,496

24-May-2012

21:27

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Licensetermsen.rtf

Неприложимо

110,067

24-May-2012

21:27

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Licensetermses.rtf

Неприложимо

96,850

24-May-2012

21:27

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Licensetermset.rtf

Неприложимо

102,778

24-May-2012

21:27

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Licensetermsfi.rtf

Неприложимо

105,989

24-May-2012

21:27

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Licensetermsfr.rtf

Неприложимо

129,869

24-May-2012

21:27

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Licensetermshe-il.rtf

Неприложимо

43,376

24-May-2012

21:27

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Licensetermshu.rtf

Неприложимо

92,863

24-May-2012

21:27

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Licensetermsis.rtf

Неприложимо

36,275

24-May-2012

21:27

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Licensetermsit.rtf

Неприложимо

114,947

24-May-2012

21:27

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Licensetermsja.rtf

Неприложимо

105,778

24-May-2012

21:27

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Licensetermslt.rtf

Неприложимо

122,400

24-May-2012

21:27

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Licensetermslv.rtf

Неприложимо

105,289

24-May-2012

21:27

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Licensetermsnb-no.rtf

Неприложимо

115,558

24-May-2012

21:27

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Licensetermsnl.rtf

Неприложимо

109,756

24-May-2012

21:27

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Licensetermspt-br.rtf

Неприложимо

101,382

24-May-2012

21:27

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Licensetermsru.rtf

Неприложимо

148,307

24-May-2012

21:27

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Licensetermssv.rtf

Неприложимо

115,138

24-May-2012

21:27

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Licensetermsth.rtf

Неприложимо

153,644

24-May-2012

21:27

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Licensetermstr.rtf

Неприложимо

104,210

24-May-2012

21:27

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Licensetermszh-hans.rtf

Неприложимо

99,131

24-May-2012

21:27

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Dynamicsax2012-kb2709934-extensions.axmodel

6.1.1108.670

2,451,736

26-Jun-2012

07:12

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Dynamicsax2012-kb2709934-extensionsupgrade.axmodel

6.1.1108.670

12,584

26-Jun-2012

07:12

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Dynamicsax2012-kb2709934-fpplabels.axmodel

6.0.1108.670

186,648

26-Jun-2012

07:12

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Dynamicsax2012-kb2709934-processmanufacturing.axmodel

6.0.1108.670

485,680

26-Jun-2012

07:12

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Dynamicsax2012-kb2709934-projectmanagement.axmodel

6.0.1108.670

280,872

26-Jun-2012

07:12

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Dynamicsax2012-kb2709934-projectmanagementupgrade.axmodel

6.0.1108.670

133,432

26-Jun-2012

07:12

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Dynamicsax2012-kb2709934-publicsector.axmodel

6.0.1108.670

1,726,752

26-Jun-2012

07:12

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Dynamicsax2012-kb2709934-foundation.axmodel

6.0.1108.670

10,983,704

26-Jun-2012

07:12

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Dynamicsax2012-kb2709934-syplabels.axmodel

6.0.1108.670

858,392

26-Jun-2012

07:12

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Dynamicsax2012-kb2709934-foundationupgrade.axmodel

6.0.1108.670

55,592

26-Jun-2012

07:12

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Clientoba32.msp

Неприложимо

20,353,024

26-Jun-2012

01:42

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Clientoba64.msp

Неприложимо

20,353,024

26-Jun-2012

01:42

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Components32.msp

Неприложимо

17,924,096

26-Jun-2012

01:42

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Components64.msp

Неприложимо

35,172,352

26-Jun-2012

01:42

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Helpserver64.msp

Неприложимо

901,120

26-Jun-2012

01:42

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Objectserver32.msp

Неприложимо

7,122,944

26-Jun-2012

01:42

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Objectserver64.msp

Неприложимо

9,080,832

26-Jun-2012

01:42

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Retaildatabaseutility.msp

Неприложимо

270,336

26-Jun-2012

01:42

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Retailheadquarters32.msp

Неприложимо

749,568

26-Jun-2012

01:42

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Retailheadquarters64.msp

Неприложимо

749,568

26-Jun-2012

01:42

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Retailpos.msp

Неприложимо

2,387,968

26-Jun-2012

01:42

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Retailposplugins.msp

Неприложимо

81,920

26-Jun-2012

01:42

Неприложимо

SPL

RETAILPOSPLUGINS

Retailstoreconnect32.msp

Неприложимо

98,304

26-Jun-2012

01:42

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Retailstoreconnect64.msp

Неприложимо

98,304

26-Jun-2012

01:42

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Retailtransactionservice.msp

Неприложимо

98,304

26-Jun-2012

01:42

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Setupsupport32.msp

Неприложимо

11,694,080

26-Jun-2012

01:42

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Setupsupport64.msp

Неприложимо

18,968,576

26-Jun-2012

01:42

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Traceparser.msp

Неприложимо

442,368

26-Jun-2012

01:42

Неприложимо

SP\

Неприложимо

Axsetupsp.exe

6.0.947.853

1,361,768

24-May-2012

21:27

x86

SP\

Неприложимо

Axutillib.dll

6.0.947.0

817,512

24-May-2012

21:27

x86

SP\

Неприложимо

Microsoft.dynamics.servicing.operations.dll

6.0.888.436

35,752

24-May-2012

21:27

x86

SP\

Неприложимо

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

382,848

24-May-2012

21:27

x86

SP\

Неприложимо

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

370,560

24-May-2012

21:27

x86

SP\

Неприложимо

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

374,656

24-May-2012

21:27

x86

SP\

Неприложимо

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

374,656

24-May-2012

21:27

x86

SP\

Неприложимо

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

370,560

24-May-2012

21:27

x86

SP\

Неприложимо

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

378,752

24-May-2012

21:27

x86

SP\

Неприложимо

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

370,560

24-May-2012

21:27

x86

SP\

Неприложимо

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

374,656

24-May-2012

21:27

x86

SP\

Неприложимо

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

370,560

24-May-2012

21:27

x86

SP\

Неприложимо

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

374,656

24-May-2012

21:27

x86

SP\

Неприложимо

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

370,560

24-May-2012

21:27

x86

SP\

Неприложимо

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

407,424

24-May-2012

21:27

x86

SP\

Неприложимо

Microsoft Dynamics AX 2012 двоичен само

Име на файл

Версия на файла

Размер на файла

Дата

Време

Платформа

Изисквания за сервизен пакет

Клон на услуга

Axupdate.exe

Неприложимо

60,264

24-May-2012

21:27

x86

SP_

Неприложимо

Licensetermsar.rtf

Неприложимо

2,170

24-May-2012

21:27

Неприложимо

SP_

Неприложимо

Licensetermscs.rtf

Неприложимо

91,099

24-May-2012

21:27

Неприложимо

SP_

Неприложимо

Licensetermsda.rtf

Неприложимо

101,043

24-May-2012

21:27

Неприложимо

SP_

Неприложимо

Licensetermsde.rtf

Неприложимо

116,496

24-May-2012

21:27

Неприложимо

SP_

Неприложимо

Licensetermsen.rtf

Неприложимо

110,067

24-May-2012

21:27

Неприложимо

SP_

Неприложимо

Licensetermses.rtf

Неприложимо

96,850

24-May-2012

21:27

Неприложимо

SP_

Неприложимо

Licensetermset.rtf

Неприложимо

102,778

24-May-2012

21:27

Неприложимо

SP_

Неприложимо

Licensetermsfi.rtf

Неприложимо

105,989

24-May-2012

21:27

Неприложимо

SP_

Неприложимо

Licensetermsfr.rtf

Неприложимо

129,869

24-May-2012

21:27

Неприложимо

SP_

Неприложимо

Licensetermshe-il.rtf

Неприложимо

43,376

24-May-2012

21:27

Неприложимо

SP_

Неприложимо

Licensetermshu.rtf

Неприложимо

92,863

24-May-2012

21:27

Неприложимо

SP_

Неприложимо

Licensetermsis.rtf

Неприложимо

36,275

24-May-2012

21:27

Неприложимо

SP_

Неприложимо

Licensetermsit.rtf

Неприложимо

114,947

24-May-2012

21:27

Неприложимо

SP_

Неприложимо

Licensetermsja.rtf

Неприложимо

105,778

24-May-2012

21:27

Неприложимо

SP_

Неприложимо

Licensetermslt.rtf

Неприложимо

122,400

24-May-2012

21:27

Неприложимо

SP_

Неприложимо

Licensetermslv.rtf

Неприложимо

105,289

24-May-2012

21:27

Неприложимо

SP_

Неприложимо

Licensetermsnb-no.rtf

Неприложимо

115,558

24-May-2012

21:27

Неприложимо

SP_

Неприложимо

Licensetermsnl.rtf

Неприложимо

109,756

24-May-2012

21:27

Неприложимо

SP_

Неприложимо

Licensetermspt-br.rtf

Неприложимо

101,382

24-May-2012

21:27

Неприложимо

SP_

Неприложимо

Licensetermsru.rtf

Неприложимо

148,307

24-May-2012

21:27

Неприложимо

SP_

Неприложимо

Licensetermssv.rtf

Неприложимо

115,138

24-May-2012

21:27

Неприложимо

SP_

Неприложимо

Licensetermsth.rtf

Неприложимо

153,644

24-May-2012

21:27

Неприложимо

SP_

Неприложимо

Licensetermstr.rtf

Неприложимо

104,210

24-May-2012

21:27

Неприложимо

SP_

Неприложимо

Licensetermszh-hans.rtf

Неприложимо

99,131

24-May-2012

21:27

Неприложимо

SP_

Неприложимо

Clientoba32.msp

Неприложимо

20,353,024

26-Jun-2012

01:42

Неприложимо

SP_

Неприложимо

Clientoba64.msp

Неприложимо

20,353,024

26-Jun-2012

01:42

Неприложимо

SP_

Неприложимо

Components32.msp

Неприложимо

17,924,096

26-Jun-2012

01:42

Неприложимо

SP_

Неприложимо

Components64.msp

Неприложимо

35,172,352

26-Jun-2012

01:42

Неприложимо

SP_

Неприложимо

Helpserver64.msp

Неприложимо

901,120

26-Jun-2012

01:42

Неприложимо

SP_

Неприложимо

Objectserver32.msp

Неприложимо

7,122,944

26-Jun-2012

01:42

Неприложимо

SP_

Неприложимо

Objectserver64.msp

Неприложимо

9,080,832

26-Jun-2012

01:42

Неприложимо

SP_

Неприложимо

Retaildatabaseutility.msp

Неприложимо

270,336

26-Jun-2012

01:42

Неприложимо

SP_

Неприложимо

Retailheadquarters32.msp

Неприложимо

749,568

26-Jun-2012

01:42

Неприложимо

SP_

Неприложимо

Retailheadquarters64.msp

Неприложимо

749,568

26-Jun-2012

01:42

Неприложимо

SP_

Неприложимо

Retailpos.msp

Неприложимо

2,387,968

26-Jun-2012

01:42

Неприложимо

SP_

Неприложимо

Retailposplugins.msp

Неприложимо

81,920

26-Jun-2012

01:42

Неприложимо

SPL

RETAILPOSPLUGINS

Retailstoreconnect32.msp

Неприложимо

98,304

26-Jun-2012

01:42

Неприложимо

SP_

Неприложимо

Retailstoreconnect64.msp

Неприложимо

98,304

26-Jun-2012

01:42

Неприложимо

SP_

Неприложимо

Retailtransactionservice.msp

Неприложимо

98,304

26-Jun-2012

01:42

Неприложимо

SP_

Неприложимо

Setupsupport32.msp

Неприложимо

11,694,080

26-Jun-2012

01:42

Неприложимо

SP_

Неприложимо

Setupsupport64.msp

Неприложимо

18,968,576

26-Jun-2012

01:42

Неприложимо

SP_

Неприложимо

Traceparser.msp

Неприложимо

442,368

26-Jun-2012

01:42

Неприложимо

SP_

Неприложимо

Axsetupsp.exe

6.0.947.853

1,361,768

24-May-2012

21:27

x86

SP_

Неприложимо

Axutillib.dll

6.0.947.0

817,512

24-May-2012

21:27

x86

SP_

Неприложимо

Microsoft.dynamics.servicing.operations.dll

6.0.888.436

35,752

24-May-2012

21:27

x86

SP_

Неприложимо

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

382,848

24-May-2012

21:27

x86

SP_

Неприложимо

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

370,560

24-May-2012

21:27

x86

SP_

Неприложимо

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

374,656

24-May-2012

21:27

x86

SP_

Неприложимо

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

374,656

24-May-2012

21:27

x86

SP_

Неприложимо

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

370,560

24-May-2012

21:27

x86

SP_

Неприложимо

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

378,752

24-May-2012

21:27

x86

SP_

Неприложимо

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

370,560

24-May-2012

21:27

x86

SP_

Неприложимо

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

374,656

24-May-2012

21:27

x86

SP_

Неприложимо

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

370,560

24-May-2012

21:27

x86

SP_

Неприложимо

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

374,656

24-May-2012

21:27

x86

SP_

Неприложимо

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

370,560

24-May-2012

21:27

x86

SP_

Неприложимо

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

407,424

24-May-2012

21:27

x86

SP_

Неприложимо

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×