Обобщена информация

Тази актуализация на защитата отстранява уязвимости в Microsoft Office, които могат да позволят отдалечено изпълнение на код, ако потребителят отвори специално създаден файл на Office. За да научите повече за тези уязвимости, вижте Бюлетин за сигурността на Microsoft MS16-088.

Забележка За да приложите тази актуализация на защитата, трябва да имате инсталирана версията на SharePoint Server 2016 на компютъра.

За пълен списък на засегнатите версии на софтуер на Microsoft Office вижте статията в базата знания на Microsoft KB3170008.

Подобрения и корекции

Тази актуализация на защитата съдържа подобрения и корекции за следните проблеми, свързани със защитата:

Как да получите и инсталирате актуализацията

Метод 1: Microsoft Update

Тази актуализация е налична от Microsoft Update. Когато включите автоматичното актуализиране, тази актуализация ще бъде изтеглена и инсталирана автоматично. За повече информация как да получавате актуализации на защитата автоматично, вижте раздела "Включване на автоматичното актуализиране в контролния панел" на тази статия в центъра за & защита.

Метод 2: Център за изтегляния на Microsoft

Можете да получите самостоятелния пакет за актуализация чрез центъра на Microsoft за изтегляния. Следвайте инструкциите за инсталиране на страницата за изтегляне, за да инсталирате актуализацията.

Повече информация

Информация за разполагане на актуализация на защитата

За информация за разполагането на тази актуализация вижте статията в базата знания на Microsoft KB3170008.

Информация за заместване на актуализацията на защитата

Тази актуализация на защитата не замества вече издадена актуализация.

Информация за файловия хаш

Име на пакета

Пакетен хаш sha 1

Пакетен хаш sha 2

sts2016-kb3115299-fullfile-x64-glb.exe

C88BC8DEF23C87862F1C07D63F3C7FEF2B001C49

7C65BB3E7F07142AD2A0ACA57FB7931685D56A984E9780AD6DF7F3446DD7BA32

Идентификатор на файл

Име на файл

Версия на файл

Размер на файла

Дата

Час

microsoft.office.access.services.dll

microsoft.office.access.services.dll

16.0.4399.1000

4651232

24 юни- 16

02:15

microsoft.office.access.services.moss.dll

microsoft.office.access.services.moss.dll

16.0.4405.1000

521960

24 юни- 16

02:15

ascalc.dll

ascalc.dll

16.0.4399.1000

911096

24 юни- 16

02:15

microsoft.office.access.server.application.dll

microsoft.office.access.server.application.dll

16.0.4405.1000

600824

24 юни- 16

02:15

microsoft.office.access.server.calculation.interop.dll

microsoft.office.access.server.calculation.interop.dll

16.0.4363.1000

69368

24 юни- 16

02:15

microsoft.office.access.server.dll

microsoft.office.access.server.dll

16.0.4405.1000

1412856

24 юни- 16

02:15

accsrv.layouts.root.accsrvscripts.js

accessserverscripts.js

575530

24 юни- 16

02:15

msoxlsrv.dll

microsoft.office.excel.server.dll

16.0.4369.1000

1445608

24 юни- 16

02:09

conversion.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.4405.1000

11143400

24 юни- 16

02:09

ppt.conversion.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.4405.1000

11143400

ppt.edit.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.4405.1000

11143400

wac.office.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.4405.1000

11143400

prodfeat.xml

feature.xml

615

24 юни- 16

02:16

docxpageconverter.exe

docxpageconverter.exe

16.0.4405.1000

1123576

24 юни- 16

02:15

astcmmn_js

assetcommon.js

18138

24 юни- 16

02:15

astpkrs_js

assetpickers.js

68082

24 юни- 16

02:15

sm.js

cmssitemanager.js

29001

24 юни- 16

02:15

cmssummarylinks_js

cmssummarylinks.js

6015

24 юни- 16

02:15

editmenu_js

editingmenu.js

11359

24 юни- 16

02:15

hierlist_js

hierarchicallistbox.js

30327

24 юни- 16

02:15

mediaplayer.js

mediaplayer.js

47390

24 юни- 16

02:15

ptdlg.js

pickertreedialog.js

2950

24 юни- 16

02:15

select_js

select.js

2387

24 юни- 16

02:15

slctctls_js

selectorcontrols.js

13288

24 юни- 16

02:15

serializ_js

serialize.js

3219

24 юни- 16

02:15

sp.ui.assetlibrary.ribbon.debug.js

sp.ui.assetlibrary.debug.js

13218

24 юни- 16

02:15

sp.ui.assetlibrary.js

sp.ui.assetlibrary.js

5367

24 юни- 16

02:15

sp.ui.pub.htmldesign.debug.js

sp.ui.pub.htmldesign.debug.js

37429

24 юни- 16

02:15

sp.ui.pub.htmldesign.js

sp.ui.pub.htmldesign.js

18804

24 юни- 16

02:15

sp.ui.pub.ribbon.debug.js

sp.ui.pub.ribbon.debug.js

136201

24 юни- 16

02:15

sp.ui.pub.ribbon.js

sp.ui.pub.ribbon.js

79170

24 юни- 16

02:15

sp.ui.rte.publishing.debug.js

sp.ui.rte.publishing.debug.js

98146

24 юни- 16

02:15

sp.ui.rte.publishing.js

sp.ui.rte.publishing.js

49717

24 юни- 16

02:15

sp.ui.spellcheck.debug.js

sp.ui.spellcheck.debug.js

68027

24 юни- 16

02:15

sp.ui.spellcheck.js

sp.ui.spellcheck.js

36316

24 юни- 16

02:15

splchkpg_js

spellcheckentirepage.js

6653

24 юни- 16

02:15

spelchek_js

spellchecker.js

34657

24 юни- 16

02:15

videoportal.js

videoportal.js

14741

24 юни- 16

02:15

microsoft.sharepoint.publishing.dll_isapi

microsoft.sharepoint.publishing.dll

16.0.4405.1000

5070584

24 юни- 16

02:15

sharepointpub.dll

microsoft.sharepoint.publishing.dll

16.0.4405.1000

5070584

24 юни- 16

02:15

sharepointpub_gac.dll

microsoft.sharepoint.publishing.dll

16.0.4405.1000

5070584

24 юни- 16

02:15

schema.xml_pubresfeap

schema.xml

44070

24 юни- 16

02:15

asctyps.xml

assetcontenttypes.xml

2845

24 юни- 16

02:15

asctyps2.xml

assetcontenttypes2.xml

2459

24 юни- 16

02:15

asflds.xml

assetfields.xml

1365

24 юни- 16

02:15

asflds2.xml

assetfields2.xml

1044

24 юни- 16

02:15

aslibalt.xml

assetlibrarytemplate.xml

554

24 юни- 16

02:15

aslibft.xml

feature.xml

2762

24 юни- 16

02:15

aslibui.xml

provisionedui.xml

5076

24 юни- 16

02:15

aslibui2.xml

provisionedui2.xml

1707

24 юни- 16

02:15

cdsele.xml

contentdeploymentsource.xml

636

24 юни- 16

02:15

cdsfeatu.xml

feature.xml

603

24 юни- 16

02:15

docmpgcv.xml

docmpageconverter.xml

495

24 юни- 16

02:15

docxpgcv.xml

docxpageconverter.xml

495

24 юни- 16

02:15

convfeat.xml

feature.xml

765

24 юни- 16

02:15

ippagecv.xml

infopathpageconverter.xml

576

24 юни- 16

02:15

xslappcv.xml

xslapplicatorconverter.xml

574

24 юни- 16

02:15

analyticsreports.xml

analyticsreports.xml

2761

24 юни- 16

02:16

xspsset.xml

catalogsitesettings.xml

555

24 юни- 16

02:16

xspfeat.xml

feature.xml

1513

24 юни- 16

02:16

depoper.xml

deploymentoperations.xml

2414

24 юни- 16

02:15

depfeat.xml

feature.xml

787

24 юни- 16

02:15

pestset.xml

enhancedhtmlediting.xml

156

24 юни- 16

02:15

pefeat.xml

feature.xml

792

24 юни- 16

02:15

enthmft.xml

feature.xml

563

24 юни- 16

02:15

enthmset.xml

themingsitesettings.xml

1004

24 юни- 16

02:15

enctb.xml

enterprisewikicontenttypebinding.xml

558

24 юни- 16

02:16

enctb2.xml

enterprisewikicontenttypebinding2.xml

389

24 юни- 16

02:16

enfet.xml

feature.xml

1167

24 юни- 16

02:16

enct.xml

enterprisewikicontenttypes.xml

1455

24 юни- 16

02:16

enct2.xml

enterprisewikicontenttypes2.xml

1210

24 юни- 16

02:16

enlayfet.xml

feature.xml

1617

24 юни- 16

02:16

prov.xml

provisionedfiles.xml

1180

24 юни- 16

02:16

prov2.xml

provisionedfiles2.xml

1196

24 юни- 16

02:16

ewiki2.xml

feature.xml

765

24 юни- 16

02:16

htmlfeat.xml

feature.xml

11262

24 юни- 16

02:15

htmlcolm.xml

htmldesigncolumns.xml

908

24 юни- 16

02:15

htmlcol2.xml

htmldesigncolumns2.xml

542

24 юни- 16

02:15

htmlcol3.xml

htmldesigncolumns3.xml

596

24 юни- 16

02:15

htmlcont.xml

htmldesigncontenttypes.xml

2329

24 юни- 16

02:15

htmlfile.xml

htmldesignfiles.xml

656

24 юни- 16

02:15

htmlfil2.xml

htmldesignfiles2.xml

770

24 юни- 16

02:15

htmlfil3.xml

htmldesignfiles3.xml

894

24 юни- 16

02:15

htmldpui.xml

htmldesignprovisionedui.xml

668

24 юни- 16

02:15

htmldrib.xml

htmldesignribbon.xml

29319

24 юни- 16

02:15

htmldpct.xml

htmldisplaytemplatecontenttypes.xml

11360

24 юни- 16

02:15

htmldpwp.xml

htmldisplaytemplatefiles.xml

9301

24 юни- 16

02:15

htmldpwp10.xml

htmldisplaytemplatefiles10.xml

574

24 юни- 16

02:15

htmldpwp11.xml

htmldisplaytemplatefiles11.xml

1090

24 юни- 16

02:15

htmldpwp12.xml

htmldisplaytemplatefiles12.xml

400

24 юни- 16

02:15

htmldpwp13.xml

htmldisplaytemplatefiles13.xml

395

24 юни- 16

02:15

htmldpwp14.xml

htmldisplaytemplatefiles14.xml

855

24 юни- 16

02:15

htmldpwp15.xml

htmldisplaytemplatefiles15.xml

491

24 юни- 16

02:15

htmldpwp2.xml

htmldisplaytemplatefiles2.xml

829

24 юни- 16

02:15

htmldpwp3.xml

htmldisplaytemplatefiles3.xml

496

24 юни- 16

02:15

htmldpwp4.xml

htmldisplaytemplatefiles4.xml

495

24 юни- 16

02:15

htmldpwp5.xml

htmldisplaytemplatefiles5.xml

505

24 юни- 16

02:15

htmldpwp6.xml

htmldisplaytemplatefiles6.xml

411

24 юни- 16

02:15

htmldpwp7.xml

htmldisplaytemplatefiles7.xml

4002

24 юни- 16

02:15

htmldpwp8.xml

htmldisplaytemplatefiles8.xml

398

24 юни- 16

02:15

htmldpwp9.xml

htmldisplaytemplatefiles9.xml

400

24 юни- 16

02:15

htmldtcbs.xml

htmldisplaytemplatefilesoobcbs.xml

579

24 юни- 16

02:15

htmldtqb.xml

htmldisplaytemplatefilesqb.xml

597

24 юни- 16

02:15

htmldtqbref.xml

htmldisplaytemplatefilesqbref.xml

506

24 юни- 16

02:15

htmldpwp_recs.xml

htmldisplaytemplatefilesrecs.xml

417

24 юни- 16

02:15

ststngimplk.xml

sitesettingsimportlink.xml

666

24 юни- 16

02:15

altmp.xam

алтернативен мултимедияплейър.xaml

35633

24 юни- 16

02:15

mwpfeat.xml

feature.xml

624

24 юни- 16

02:15

mwpprovf.xml

provisionedfiles.xml

1456

24 юни- 16

02:15

mwpprovu.xml

provisionedui.xml

22913

24 юни- 16

02:15

pnfeat.xml

feature.xml

781

24 юни- 16

02:15

pnstset.xml

navigationsitesettings.xml

4720

24 юни- 16

02:15

plnfeat.xml

feature.xml

759

24 юни- 16

02:15

plnstset.xml

navigationsitesettings.xml

151

24 юни- 16

02:15

tpfeat.xml

feature.xml

2308

24 юни- 16

02:16

tpcls.xml

pointpublishingcolumns.xml

700

24 юни- 16

02:16

tpcts.xml

pointpublishingcontenttypes.xml

487

24 юни- 16

02:16

tptltsch.xml

schema.xml

4087

24 юни- 16

02:16

pclts.xml

schema.xml

2353

24 юни- 16

02:16

pcltf.xml

feature.xml

856

24 юни- 16

02:16

pclt.xml

productcataloglisttemplate.xml

752

24 юни- 16

02:16

pcfeat.xml

feature.xml

1698

24 юни- 16

02:16

pccol.xml

productcatalogcolumns.xml

6258

24 юни- 16

02:16

pcct.xml

productcatalogcontenttypes.xml

829

24 юни- 16

02:16

pcct2.xml

productcatalogcontenttypes2.xml

642

24 юни- 16

02:16

pcprov.xml

provisionedfiles.xml

925

24 юни- 16

02:16

pubpubpf.xml

feature.xml

550

24 юни- 16

02:15

pppptset.xml

portalsettings.xml

583

24 юни- 16

02:15

ctconvst.xml

contenttypeconvertersettings.xml

510

24 юни- 16

02:15

doclbset.xml

documentlibrarysettings.xml

523

24 юни- 16

02:15

editmenu.xml

editingmenu.xml

469

24 юни- 16

02:15

pubfeat.xml

feature.xml

2695

24 юни- 16

02:15

paglttmp.xml

pageslisttemplate.xml

515

24 юни- 16

02:15

provui.xml

provisionedui.xml

40573

24 юни- 16

02:15

provui2.xml

provisionedui2.xml

1488

24 юни- 16

02:15

provui3.xml

provisionedui3.xml

2135

24 юни- 16

02:15

pubstset.xml

publishingsitesettings.xml

6234

24 юни- 16

02:15

regext.xml

regionalsettingsextensions.xml

327

24 юни- 16

02:15

siteacmn.xml

siteactionmenucustomization.xml

645

24 юни- 16

02:15

varflagc.xml

variationsflagcontrol.xml

472

24 юни- 16

02:15

varnomin.xml

variationsnomination.xml

612

24 юни- 16

02:15

pblyfeat.xml

feature.xml

6193

24 юни- 16

02:15

pblyprovfile.xml

provisionedfiles.xml

7963

24 юни- 16

02:15

pblyprovfile2.xml

provisionedfiles2.xml

609

24 юни- 16

02:15

pblyprovfile4.xml

provisionedfiles4.xml

307

24 юни- 16

02:15

pblyprovfile5.xml

provisionedfiles5.xml

413

24 юни- 16

02:15

pblyprovfile6.xml

provisionedfiles6.xml

384

24 юни- 16

02:15

pblyprovfile7.xml

provisionedfiles7.xml

1169

24 юни- 16

02:15

pblyprovfile8.xml

provisionedfiles8.xml

506

24 юни- 16

02:15

pblyprovui.xml

provisionedui.xml

11332

24 юни- 16

02:15

xspfeatlayouts.xml

searchboundpagelayouts.xml

3670

24 юни- 16

02:15

pubmelem.xml

elements.xml

4148

24 юни- 16

02:16

pubmele2.xml

elements2.xml

591

24 юни- 16

02:16

pubmfeat.xml

feature.xml

1696

24 юни- 16

02:16

pubmprui.xml

provisionedui.xml

1547

24 юни- 16

02:16

pubmstng.xml

sitesettings.xml

669

24 юни- 16

02:16

pubprft.xml

feature.xml

757

24 юни- 16

02:16

pubrfeat.xml

feature.xml

4926

24 юни- 16

02:16

provfile.xml

provisionedfiles.xml

4738

24 юни- 16

02:16

provfl4.xml

provisionedfiles4.xml

1393

24 юни- 16

02:16

pubrcol.xml

publishingcolumns.xml

20565

24 юни- 16

02:16

pubrctt.xml

publishingcontenttypes.xml

12092

24 юни- 16

02:16

pubrctt2.xml

publishingcontenttypes2.xml

303

24 юни- 16

02:16

pubrctt3.xml

publishingcontenttypes3.xml

499

24 юни- 16

02:16

pubrcont.xml

publishingcontrols.xml

404

24 юни- 16

02:16

prsset.xml

publishingresourcessitesettings.xml

3241

24 юни- 16

02:16

upgd1.xml

upgrade1.xml

547

24 юни- 16

02:16

upgd2.xml

upgrade2.xml

485

24 юни- 16

02:16

upgd3.xml

upgrade3.xml

599

24 юни- 16

02:16

pubtfeat.xml

feature.xml

1333

24 юни- 16

02:16

rollplf.xml

feature.xml

861

24 юни- 16

02:16

rollplpf.xml

provisionedfiles.xml

14528

24 юни- 16

02:16

rollplct.xml

rolluppagecontenttype.xml

741

24 юни- 16

02:16

rollpf.xml

feature.xml

815

24 юни- 16

02:16

rollps.xml

rolluppagesettings.xml

4092

24 юни- 16

02:16

seofeatu.xml

feature.xml

1252

24 юни- 16

02:16

seoopt.xml

searchengineoptimization.xml

3577

24 юни- 16

02:16

seoopt1.xml

searchengineoptimization1.xml

2903

24 юни- 16

02:16

saicona.xml

consoleaction.xml

411

24 юни- 16

02:16

saifeat.xml

feature.xml

1323

24 юни- 16

02:16

sairibn.xml

ribbon.xml

2896

24 юни- 16

02:16

saisset.xml

sitesettings.xml

583

24 юни- 16

02:16

addtheme.xml

additionalthemes.xml

3818

24 юни- 16

02:16

sbwcopa.xml

colorpalette.xml

4812

24 юни- 16

02:16

sbwcona.xml

consoleaction.xml

691

24 юни- 16

02:16

sbwct.xml

contenttypes.xml

4260

24 юни- 16

02:16

sbwdesba.xml

designbuilderaction.xml

443

24 юни- 16

02:16

sbwdesea.xml

designeditoraction.xml

437

24 юни- 16

02:16

sbwdpa.xml

designpackageactions.xml

417

24 юни- 16

02:16

sbwdpr.xml

designpreviewaction.xml

446

24 юни- 16

02:16

sbwdmt.xml

disablesystemmasterpagetheming.xml

435

24 юни- 16

02:16

sbwfeat.xml

feature.xml

6498

24 юни- 16

02:16

sbwinsdes.xml

installeddesigns.xml

535

24 юни- 16

02:16

sbwmob.xml

mobilechannel.xml

1097

24 юни- 16

02:16

sbwpagela.xml

pagelayouts.xml

4118

24 юни- 16

02:16

sbwpages.xml

pages.xml

13119

24 юни- 16

02:16

pubblogwp.xml

publishingblogwebparts.xml

948

24 юни- 16

02:16

sbwqd.xml

quicklaunchdatasource.xml

684

24 юни- 16

02:16

sbwrb.xml

ribbon.xml

44105

24 юни- 16

02:16

sbwsearch.xml

search.xml

2351

24 юни- 16

02:16

sbwsc.xml

sitecolumns.xml

3578

24 юни- 16

02:16

sbwsec.xml

siteelementcontrols.xml

951

24 юни- 16

02:16

sbwss.xml

sitesettings.xml

14656

24 юни- 16

02:16

sbwcss.xml

styles.xml

624

24 юни- 16

02:16

sbwwps.xml

webparts.xml

508

24 юни- 16

02:16

sbwfsf.xml

feature.xml

707

24 юни- 16

02:16

scfeatr.xml

feature.xml

855

24 юни- 16

02:16

spelchek.xml

spellchecking.xml

1032

24 юни- 16

02:16

spelchk2.xml

spellchecking2.xml

2640

24 юни- 16

02:16

cms_tenantadmindeploymentlinksfeature_feature_xml

feature.xml

825

24 юни- 16

02:16

cms_tenantadmindeploymentlinksfeature_links_xml

links.xml

541

24 юни- 16

02:16

topicplf.xml

feature.xml

731

24 юни- 16

02:16

topicpf.xml

feature.xml

712

24 юни- 16

02:16

plnkfeat.xml

feature.xml

620

24 юни- 16

02:16

publcol.xml

publishedlinkscolumns.xml

1205

24 юни- 16

02:16

publctt.xml

publishedlinkscontenttypes.xml

947

24 юни- 16

02:16

v2vpblyfeat.xml

feature.xml

539

24 юни- 16

02:16

v2vpblyprovfil.xml

provisionedfiles.xml

1933

24 юни- 16

02:16

vwfrmlk.xml

feature.xml

793

24 юни- 16

02:16

xmlsfeat.xml

feature.xml

817

24 юни- 16

02:16

xmlsitem.xml

xmlsitemap.xml

623

24 юни- 16

02:16

csisrv.dll

csisrv.dll

16.0.4405.1000

1032448

24 юни- 16

02:15

onfda.dll

onfda.dll

16.0.4405.1000

1848080

24 юни- 16

02:10

columnfiltering.ascx

columnfiltering.ascx

442

24 юни- 16

02:15

docsettemplates.ascx

docsettemplates.ascx

1458

24 юни- 16

02:15

метаданниnavkeyfilters.ascx

метаданниnavkeyfilters.ascx

4646

24 юни- 16

02:15

метаданниnavtree.ascx

метаданниnavtree.ascx

2685

24 юни- 16

02:15

multilangtemplates.ascx

transmgmtlibtemplates.ascx

3286

24 юни- 16

02:15

videosettemplates.ascx

videosettemplates.ascx

1971

24 юни- 16

02:15

microsoft.office.server.conversions.dll

microsoft.office.server.conversions.dll

16.0.4405.1000

33536

24 юни- 16

02:15

editdlg.htm_multilang

editdlg.htm

4795

24 юни- 16

02:15

filedlg.htm_multilang

filedlg.htm

3343

24 юни- 16

02:15

ediscoveryquerystatistics.ascx

ediscoveryquerystatistics.ascx

1356

24 юни- 16

02:15

ediscoverytemplate.ascx

ediscoverytemplate.ascx

3266

24 юни- 16

02:15

barcodeglobalsettings.ascx

barcodeglobalsettings.ascx

1472

24 юни- 16

02:15

bargensettings.ascx

bargensettings.ascx

1522

24 юни- 16

02:15

dropoffzoneroutingform.ascx

dropoffzoneroutingform.ascx

3527

24 юни- 16

02:15

recordsribbon.ascx

recordsribbon.ascx

366

24 юни- 16

02:15

microsoft.office.policy.pages.dll

microsoft.office.policy.pages.dll

16.0.4399.1000

431336

24 юни- 16

02:15

dlccore_neutral.resx

dlccore.resx

137677

24 юни- 16

02:15

auditcustquery.ascx

auditcustomquery.ascx

11153

24 юни- 16

02:15

auditsettings.ascx

auditsettings.ascx

3593

24 юни- 16

02:15

barcodesettings.ascx

barcodesettings.ascx

1398

24 юни- 16

02:15

discoveryglobalcontrol.ascx

discoveryglobalcontrol.ascx

5174

24 юни- 16

02:15

discoveryproperties.ascx

discoveryproperties.ascx

7131

24 юни- 16

02:15

discoveryquerystatistics.ascx

discoveryquerystatistics.ascx

3787

24 юни- 16

02:15

dlptemplatepicker.ascx

dlptemplatepicker.ascx

3593

24 юни- 16

02:15

labelsettings.ascx

labelsettings.ascx

9509

24 юни- 16

02:15

настройки за задържане.ascx

настройки за задържане.ascx

11059

24 юни- 16

02:15

dw20.exe_0001

dw20.exe

16.0.4405.1000

2802456

24 юни- 16

02:13

dwtrig20.exe

dwtrig20.exe

16.0.4405.1000

234824

24 юни- 16

02:13

gkpowerpoint.dll

gkpowerpoint.dll

16.0.4393.1000

4756224

ppt.conversion.gkpowerpoint.dll

gkpowerpoint.dll

16.0.4393.1000

4756224

24 юни- 16

02:09

gkword.dll

gkword.dll

16.0.4393.1000

5415680

wac.word.gkword.dll

gkword.dll

16.0.4393.1000

5415680

wdsrv.conversion.gkword.dll

gkword.dll

16.0.4393.1000

5415680

24 юни- 16

02:09

sltemp.asc

sldlibtemplates.ascx

12553

24 юни- 16

02:15

sldlib.js

sldlib.js

29293

24 юни- 16

02:15

editdlg.htm_slfeat

editdlg.htm

4795

24 юни- 16

02:15

filedlg.htm_slfeat

filedlg.htm

3343

24 юни- 16

02:15

lobit.dll.x64

microsoft.office.businessapplications.tools.dll

16.0.4363.1000

667904

24 юни- 16

02:08

lobitool.dll

microsoft.office.businessapplications.tools.dll

16.0.4363.1000

667904

24 юни- 16

02:13

lobitool.dll.x64

microsoft.office.businessapplications.tools.dll

16.0.4363.1000

667904

conversion.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

16.0.4363.1000

172784

24 юни- 16

02:09

ppt.conversion.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

16.0.4363.1000

172784

ppt.edit.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

16.0.4363.1000

172784

wac.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

16.0.4363.1000

172784

conversion.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

16.0.4363.1000

88816

24 юни- 16

02:09

ppt.conversion.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

16.0.4363.1000

88816

ppt.edit.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

16.0.4363.1000

88816

wac.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

16.0.4363.1000

88816

as_clientmsmgdsrv_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msmgdsrv.dll

7168344

24 юни- 16

02:13

as_clientmsmgdsrv_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msmgdsrv.dll

7895392

24 юни- 16

02:13

as_msmdlocal_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msmdlocal.dll

41368256

24 юни- 16

02:13

as_msmdlocal_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msmdlocal.dll

60164808

24 юни- 16

02:13

as_msolap110_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msolap110.dll

7569752

24 юни- 16

02:13

as_msolap110_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msolap110.dll

9120088

24 юни- 16

02:13

conversion.office.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.4405.1000

1840384

24 юни- 16

02:09

ppt.conversion.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.4405.1000

1840384

ppt.edit.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.4405.1000

1840384

wac.office.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.4405.1000

1840384

conversion.office.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.4405.1000

3320064

24 юни- 16

02:09

ppt.conversion.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.4405.1000

3320064

ppt.edit.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.4405.1000

3320064

wac.office.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.4405.1000

3320064

conversion.office.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.4405.1001

8969984

25 юни- 16

03:38

ppt.conversion.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.4405.1001

8969984

ppt.edit.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.4405.1001

8969984

wac.office.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.4405.1001

8969984

conversion.office.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.4405.1000

15887104

24 юни- 16

02:09

ppt.conversion.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.4405.1000

15887104

ppt.edit.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.4405.1000

15887104

wac.office.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.4405.1000

15887104

microsoft.office.web.common.dll

microsoft.office.web.common.dll

16.0.4363.1000

1326384

24 юни- 16

02:09

microsoft.naturallanguage.keywordextraction.resources.en.dll

microsoft.naturallanguage.keywordextraction.resources.dll

16.0.4405.1001

2752848

25 юни- 16

03:38

conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

16.0.4405.1000

11310264

24 юни- 16

02:09

ppt.conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

16.0.4405.1000

11310264

ppt.edit.igxserver.dll

igxserver.dll

16.0.4405.1000

11310264

wac.office.igxserver.dll

igxserver.dll

16.0.4405.1000

11310264

conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

16.0.4405.1000

3364064

24 юни- 16

02:09

ppt.conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

16.0.4405.1000

3364064

ppt.edit.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

16.0.4405.1000

3364064

wac.office.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

16.0.4405.1000

3364064

conversion.office.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.4405.1000

18777840

24 юни- 16

02:09

ppt.conversion.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.4405.1000

18777840

ppt.edit.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.4405.1000

18777840

wac.office.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.4405.1000

18777840

onfilter.dll

onfilter.dll

16.0.4405.1000

3154144

24 юни- 16

02:13

onfilter.dll.x64

onfilter.dll

16.0.4405.1000

3154144

24 юни- 16

02:10

onifiltr.dll.x64

onifilter.dll

16.0.4405.1000

3154144

24 юни- 16

02:13

conversionhtmlutil.dll

htmlutil.dll

16.0.4405.1000

2623744

24 юни- 16

02:15

onetnative.dll

onetnative.dll

16.0.4405.1000

787200

24 юни- 16

02:10

onetnative_1.dll

onetnative.dll

16.0.4405.1000

787200

24 юни- 16

02:10

xlsrv.onetnative.dll

onetnative.dll

16.0.4405.1000

787200

onetutil.dll

onetutil.dll

16.0.4405.1000

2625272

24 юни- 16

02:15

osfserver_activities_dll.x64

microsoft.sharepoint.workflowservices.activities.dll

16.0.4405.1001

291624

25 юни- 16

01:18

osfserver_activities_gac.x64

microsoft.sharepoint.workflowservices.activities.dll

16.0.4405.1001

291624

osfserver_activities_sdk.x64

microsoft.sharepoint.workflowservices.activities.dll

16.0.4405.1001

291624

osfruntimeexcelwac.js

osfruntimeexcelwac.js

232891

v14_osfruntimeexcelwac.js

osfruntimeexcelwac.js

232891

24 юни- 16

02:10

office_extension_manager_js

sp.officeextensionmanager.js

45407

24 юни- 16

02:15

v14_wefgallery.js

wefgallery.js

105440

24 юни- 16

02:10

wefgallery.js

wefgallery.js

105440

microsoft.office.serviceinfrastructure.runtime.dll

microsoft.office.serviceinfrastructure.runtime.dll

16.0.4405.1001

1012552

25 юни- 16

03:38

microsoft.office.server.dll

microsoft.office.server.dll

16.0.4405.1000

2979032

24 юни- 16

02:09

microsoft.office.server.dll_isapi

microsoft.office.server.dll

16.0.4405.1000

2979032

24 юни- 16

02:09

xlsrv.ecs.osrv.dll

microsoft.office.server.dll

16.0.4405.1000

2979032

xlsrv.ecswatchdog.osrv.dll

microsoft.office.server.dll

16.0.4405.1000

2979032

xlsrv.osrv.dll

microsoft.office.server.dll

16.0.4405.1000

2979032

conversion.microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

16.0.4405.1000

1100032

24 юни- 16

02:10

microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

16.0.4405.1000

1100032

24 юни- 16

02:10

ppt.conversion.uls.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

16.0.4405.1000

1100032

24 юни- 16

02:10

microsoft.office.server.openxml.dll

microsoft.office.server.openxml.dll

16.0.4405.1000

1151224

24 юни- 16

02:15

microsoft.office.server.userprofiles.dll

microsoft.office.server.userprofiles.dll

16.0.4405.1000

4943624

24 юни- 16

02:10

microsoft.office.server.userprofiles.dll_isapi

microsoft.office.server.userprofiles.dll

16.0.4405.1000

4943624

24 юни- 16

02:10

xlsrv.ecs.osrvusrp.dll

microsoft.office.server.userprofiles.dll

16.0.4405.1000

4943624

xlsrv.ecswatchdog.osrvusrp.dll

microsoft.office.server.userprofiles.dll

16.0.4405.1000

4943624

xlsrv.osrvusrp.dll

microsoft.office.server.userprofiles.dll

16.0.4405.1000

4943624

microsoft.sharepoint.client.taxonomy.dll.x64

microsoft.sharepoint.client.taxonomy.dll

16.0.4396.1000

81672

24 юни- 16

01:06

microsoft.sharepoint.client.taxonomy.dll_gac.x64

microsoft.sharepoint.client.taxonomy.dll

16.0.4396.1000

81672

24 юни- 16

01:06

microsoft.sharepoint.client.taxonomy.phone.dll

microsoft.sharepoint.client.taxonomy.phone.dll

16.0.4396.1000

81696

24 юни- 16

02:10

microsoft.sharepoint.client.taxonomy.silverlight.dll.x64

microsoft.sharepoint.client.taxonomy.silverlight.dll

16.0.4396.1000

81712

24 юни- 16

01:06

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

16.0.4405.1000

1677552

24 юни- 16

02:15

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll_gac

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

16.0.4405.1000

1677552

24 юни- 16

02:15

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll_gac1

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

16.0.4405.1000

1677552

24 юни- 16

02:15

microsoft.sharepoint.taxonomy.intl.dll

microsoft.sharepoint.taxonomy.intl.dll

16.0.4405.1000

70384

24 юни- 16

02:16

microsoft.sharepoint.taxonomy.intl.dll_gac

microsoft.sharepoint.taxonomy.intl.dll

16.0.4405.1000

70384

24 юни- 16

02:16

microsoft.sharepoint.taxonomy.serverstub.dll

microsoft.sharepoint.taxonomy.serverstub.dll

16.0.4396.1000

237416

24 юни- 16

02:16

sp.taxonomy.debug.js

sp.taxonomy.debug.js

89913

24 юни- 16

01:06

sp.taxonomy.debug.js.x64

sp.taxonomy.debug.js

89913

sp.taxonomy.js

sp.taxonomy.js

89907

24 юни- 16

01:06

sp.taxonomy.js.x64

sp.taxonomy.js

89907

metacmdl.xml

metadatacmdlets.xml

4766

24 юни- 16

02:16

mediaplayer.xap

mediaplayer.xap

51655

25 юни- 16

03:38

разлаганеtree.xap

разлаганеtree.xap

129905

25 юни- 16

03:38

addgal.xap

addgallery.xap

410156

25 юни- 16

03:38

wpgalim.xap

webpartgalleryimages.xap

109414

25 юни- 16

03:38

addgallery.xap_silverlight

addgallery.xap

376518

25 юни- 16

03:38

microsoft.sharepoint.client.xap

microsoft.sharepoint.client.xap

273732

25 юни- 16

03:38

dsigres.cab.x64

dsigres.cab

237381

25 юни- 16

03:35

dsigres.cab.x64.10266

dsigres.cab

237381

25 юни- 16

03:35

dsigres.cab.x64.1033

dsigres.cab

237381

25 юни- 16

03:35

dsigres.cab.x64.1087

dsigres.cab

237381

25 юни- 16

03:35

dsigres.cab.x64.3098

dsigres.cab

237381

dsigctrl.cab.x64

dsigctrl.cab

488945

25 юни- 16

03:38

dsigres.cab.x86

dsigres.cab

199241

25 юни- 16

03:35

dsigres.cab.x86.10266

dsigres.cab

199241

25 юни- 16

03:35

dsigres.cab.x86.1033

dsigres.cab

199241

25 юни- 16

03:35

dsigres.cab.x86.1087

dsigres.cab

199241

25 юни- 16

03:35

dsigres.cab.x86.3098

dsigres.cab

199241

dsigctrl.cab.x86

dsigctrl.cab

535339

25 юни- 16

03:38

exceldm.dll

microsoft.office.excel.datamodel.dll

16.0.4387.1000

310984

24 юни- 16

02:10

mossbi.app.gac.scorecards.bimonitoringservice.dll

microsoft.performancepoint.scorecards.bimonitoringservice.dll

16.0.4405.1001

147344

25 юни- 16

03:38

ppt.conversion.ppserver.dll

ppserver.dll

16.0.4405.1000

7041224

24 юни- 16

02:09

ppt.edit.ppserver.dll

ppserver.dll

16.0.4405.1000

7041224

microsoft.office.server.powerpoint.dll

microsoft.office.server.powerpoint.dll

16.0.4405.1000

100088

24 юни- 16

02:15

pjintl.dll_1033

pjintl.dll

16.0.4405.1000

4403472

24 юни- 16

02:13

pjintl_1.dll

pjintl.dll

16.0.4405.1000

4403472

24 юни- 16

02:13

schedengine.exe

schedengine.exe

16.0.4405.1000

15617840

24 юни- 16

02:15

microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

16.0.4396.1000

356064

24 юни- 16

02:15

microsoft.projectserver.client.phone.dll

microsoft.projectserver.client.phone.dll

16.0.4396.1000

355552

24 юни- 16

02:10

contentdatabasecreate.sql

contentdatabasecreate.sql

7718055

24 юни- 16

02:15

microsoft.office.project.server.communications.dll

microsoft.office.project.server.communications.dll

16.0.4387.1000

348896

24 юни- 16

02:15

microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

16.0.4387.1000

682720

24 юни- 16

02:15

microsoft.office.project.server.database.dll

microsoft.office.project.server.database.dll

16.0.4405.1001

18277088

25 юни- 16

03:38

microsoft.office.project.server.database.extension.dll

microsoft.office.project.server.database.extension.dll

16.0.4393.1000

3983584

24 юни- 16

02:15

microsoft.office.project.server.dll

microsoft.office.project.server.dll

16.0.4405.1000

8968936

24 юни- 16

02:15

microsoft.office.project.server.inproc.dll

microsoft.office.project.server.inproc.dll

16.0.4387.1000

773856

24 юни- 16

02:15

microsoft.office.project.server.library.dll

microsoft.office.project.server.library.dll

16.0.4381.1000

1876712

24 юни- 16

02:15

sdk.microsoft.office.project.server.library.dll

microsoft.office.project.server.library.dll

16.0.4381.1000

1876712

24 юни- 16

02:15

microsoft.office.project.server.optimizer.dll

microsoft.office.project.server.optimizer.dll

16.0.4363.1000

267488

24 юни- 16

02:15

microsoft.office.project.server.upgrade.dll

microsoft.office.project.server.upgrade.dll

16.0.4393.1000

10018528

24 юни- 16

02:15

microsoft.office.project.server.workflow.dll

microsoft.office.project.server.workflow.dll

16.0.4387.1000

205536

24 юни- 16

02:15

sdk.microsoft.office.project.server.workflow.dll

microsoft.office.project.server.workflow.dll

16.0.4387.1000

205536

24 юни- 16

02:15

microsoft.office.project.shared.dll

microsoft.office.project.shared.dll

16.0.4387.1000

1679072

24 юни- 16

02:15

sdk.microsoft.office.project.shared.dll

microsoft.office.project.shared.dll

16.0.4387.1000

1679072

24 юни- 16

02:15

microsoft.office.project.shared.intl.dll

microsoft.office.project.shared.intl.dll

16.0.4381.1000

348920

24 юни- 16

02:15

microsoft.projectserver.client.dll

microsoft.projectserver.client.dll

16.0.4396.1000

355656

24 юни- 16

02:15

microsoft.projectserver.client.dll_001

microsoft.projectserver.client.dll

16.0.4396.1000

355656

24 юни- 16

02:15

microsoft.projectserver.dll

microsoft.projectserver.dll

16.0.4396.1000

657720

24 юни- 16

02:15

microsoft.projectserver.dll_001

microsoft.projectserver.dll

16.0.4396.1000

657720

24 юни- 16

02:15

microsoft.projectserver.serverproxy.dll

microsoft.projectserver.serverproxy.dll

16.0.4396.1000

1027400

24 юни- 16

02:15

ps.csom.scriptclient.debug.js

ps.debug.js

912484

24 юни- 16

02:15

ps.csom.scriptclient.js

ps.js

553492

24 юни- 16

02:15

microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

16.0.4387.1000

1039688

24 юни- 16

02:15

microsoft.office.project.server.pwa.dll

microsoft.office.project.server.pwa.dll

16.0.4387.1000

2715464

24 юни- 16

02:15

microsoft.office.project.server.administration.dll

microsoft.office.project.server.administration.dll

16.0.4405.1000

1001704

24 юни- 16

02:15

pwa.pwaribbon.pwaribbon.xml

pwaribbon.xml

811445

24 юни- 16

02:15

pwa.library.projectdrilldownsatellite.debug.js

projectdrilldownsatellite.debug.js

150697

24 юни- 16

02:15

pwa.library.projectdrilldownsatellite.js

projectdrilldownsatellite.js

81999

24 юни- 16

02:15

pwa.library.projectserverscripts.core.debug.js

ps.core.debug.js

364400

24 юни- 16

02:15

pwa.library.projectserverscripts.core.js

ps.core.js

224727

24 юни- 16

02:15

pwa.library.projectserverscripts.pm.debug.js

ps.projectmanagers.debug.js

343811

24 юни- 16

02:15

pwa.library.projectserverscripts.pm.js

ps.projectmanagers.js

209020

24 юни- 16

02:15

pwa.library.projectserverscripts.tm.debug.js

ps.teammembers.debug.js

344761

24 юни- 16

02:15

pwa.library.projectserverscripts.tm.js

ps.teammembers.js

211710

24 юни- 16

02:15

microsoft.office.project.server.native.dll

microsoft.office.project.server.native.dll

16.0.4405.1000

665824

24 юни- 16

02:15

conversion.office.riched20.dll

riched20.dll

16.0.4405.1000

2243280

24 юни- 16

02:09

ppt.conversion.riched20.dll

riched20.dll

16.0.4405.1000

2243280

ppt.edit.riched20.dll

riched20.dll

16.0.4405.1000

2243280

riched20.dll_0001

riched20.dll

16.0.4405.1000

2243280

24 юни- 16

02:09

wac.office.riched20.dll

riched20.dll

16.0.4405.1000

2243280

xlsrv.ecs.riched20.dll

riched20.dll

16.0.4405.1000

2243280

microsoft.eedict_companies.de.dll

microsoft.eedict_companies.de

16.0.4405.1001

25856

25 юни- 16

03:38

microsoft.eedict_companies.dll

microsoft.eedict_companies

109870848

25 юни- 16

03:38

microsoft.eedict_companies.en.dll

microsoft.eedict_companies.bg

16.0.4405.1001

23808

25 юни- 16

03:38

microsoft.eedict_companies.es.dll

microsoft.eedict_companies.es

16.0.4405.1001

23808

25 юни- 16

03:38

microsoft.eedict_companies.fr.dll

microsoft.eedict_companies.fr

16.0.4405.1001

32000

25 юни- 16

03:38

microsoft.eedict_companies.it.dll

microsoft.eedict_companies.it

16.0.4405.1001

53504

25 юни- 16

03:38

microsoft.eedict_companies.ja.dll

microsoft.eedict_companies.ja

16.0.4405.1001

1540864

25 юни- 16

03:38

microsoft.eedict_companies.nl.dll

microsoft.eedict_companies.nl

16.0.4405.1001

25344

25 юни- 16

03:38

microsoft.eedict_companies.no.dll

microsoft.eedict_companies.no

16.0.4405.1001

2105088

25 юни- 16

03:38

microsoft.eedict_companies.pt.dll

microsoft.eedict_companies.pt

16.0.4405.1001

24832

25 юни- 16

03:38

microsoft.eedict_companies.ru.dll

microsoft.eedict_companies.ru

16.0.4405.1001

33221888

25 юни- 16

03:38

microsoft.eedict_companies_acceptor.ar.dll

microsoft.eedict_companies_acceptor.ar

16.0.4405.1001

9895168

25 юни- 16

03:38

microsoft.stopworddictionary.dll

microsoft.stopworddictionary.dll

16.0.4405.1001

39680

25 юни- 16

03:38

microsoft.system_dictionaries_spellcheck.dll

microsoft.system_dictionaries_spellcheck.dll

16.0.4405.1001

24639744

25 юни- 16

03:38

odffilt.dll.x64

odffilt.dll

16.0.4405.1000

1299752

24 юни- 16

02:10

offfiltx.dll.x64

offfiltx.dll

16.0.4405.1000

1615648

24 юни- 16

02:10

microsoft.ceres.common.tools.sandbox.dll

microsoft.ceres.common.tools.sandbox.dll

16.0.4363.1000

104192

24 юни- 16

02:15

connfxph.dll

connectorph.dll

16.0.4363.1000

270592

24 юни- 16

02:15

microsoft.sharepoint.client.search.dll.x64

microsoft.sharepoint.client.search.dll

16.0.4384.1000

83712

24 юни- 16

01:06

microsoft.sharepoint.client.search.dll_0001.x64

microsoft.sharepoint.client.search.dll

16.0.4384.1000

83712

24 юни- 16

01:06

microsoft.sharepoint.client.search.portable.dll.x64

microsoft.sharepoint.client.search.portable.dll

16.0.4384.1000

82208

24 юни- 16

01:06

sp.search.debug.js

sp.search.debug.js

141137

24 юни- 16

01:06

sp.search.debug.js.x64

sp.search.debug.js

141137

sp.search.js

sp.search.js

78274

24 юни- 16

01:06

sp.search.js.x64

sp.search.js

78274

microsoft.office.server.search.serverproxy.dll

microsoft.office.server.search.serverproxy.dll

16.0.4384.1000

261888

24 юни- 16

02:15

microsoft.sharepoint.client.search.silverlight.dll.x64

microsoft.sharepoint.client.search.silverlight.dll

16.0.4384.1000

81712

24 юни- 16

01:06

connfxom.dll

microsoft.office.server.search.connector.dll

16.0.4384.1000

1584384

24 юни- 16

02:15

connfxom.dll_0001

microsoft.office.server.search.connector.dll

16.0.4384.1000

1584384

24 юни- 16

02:15

srchquerypipeline.dll

microsoft.office.server.search.query.dll

16.0.4384.1000

929024

24 юни- 16

02:15

ossapp.dll

microsoft.office.server.search.applications.dll

16.0.4390.1000

298240

24 юни- 16

02:15

ossapp.dll_0001

microsoft.office.server.search.applications.dll

16.0.4390.1000

298240

24 юни- 16

02:15

clkprdct.dll

microsoft.office.server.search.clickpredict.dll

16.0.4390.1000

209664

24 юни- 16

02:15

searchom.dll

microsoft.office.server.search.dll

16.0.4405.1000

18444032

24 юни- 16

02:15

searchom.dll_0001

microsoft.office.server.search.dll

16.0.4405.1000

18444032

24 юни- 16

02:15

ossex.dll

microsoft.office.server.search.exchangeadapter.dll

16.0.4390.1000

112384

24 юни- 16

02:15

ossex.dll_0001

microsoft.office.server.search.exchangeadapter.dll

16.0.4390.1000

112384

24 юни- 16

02:15

srchomnt.dll

microsoft.office.server.search.native.dll

16.0.4390.1000

507648

24 юни- 16

02:15

oschps.dll

microsoft.office.server.search.powershell.dll

16.0.4384.1000

314112

24 юни- 16

02:15

searchom.dll_0003

microsoft.sharepoint.search.dll

16.0.4405.1000

3742488

24 юни- 16

02:15

searchom.dll_0005

microsoft.sharepoint.search.dll

16.0.4405.1000

3742488

24 юни- 16

02:15

srchomnt.dll_1

microsoft.sharepoint.search.native.dll

16.0.4405.1000

476952

24 юни- 16

02:15

sfulsnat

microsoft.ceres.diagnostics.native.dll

16.0.4405.1000

542464

24 юни- 16

02:15

msscpi.dll

msscpi.dll

16.0.4390.1000

591616

24 юни- 16

02:15

mssdmn.exe

mssdmn.exe

16.0.4405.1000

850176

24 юни- 16

02:15

mssearch.exe

mssearch.exe

16.0.4390.1000

535312

24 юни- 16

02:15

msslad.dll

msslad.dll

16.0.4390.1000

448768

24 юни- 16

02:15

mssph.dll

mssph.dll

16.0.4390.1000

2408184

24 юни- 16

02:15

mssrch.dll

mssrch.dll

16.0.4405.1000

3610368

24 юни- 16

02:15

query9x.dll_0001

query.dll

16.0.4390.1000

390912

24 юни- 16

02:15

tquery.dll

tquery.dll

16.0.4390.1000

1039104

24 юни- 16

02:15

noteswebservice.dll.oss.x86

noteswebservice.dll

16.0.4390.1000

1021184

24 юни- 16

02:15

schreset.apx

searchreset.aspx

10951

24 юни- 16

02:15

oss.intl.dll

microsoft.office.server.search.intl.dll

16.0.4384.1000

981792

24 юни- 16

02:15

setup.exe

setup.exe

16.0.4405.1000

794864

24 юни- 16

02:13

svrsetup.exe

setup.exe

16.0.4405.1000

794864

24 юни- 16

02:13

svrsetup.dll

svrsetup.dll

16.0.4405.1001

13269712

25 юни- 16

03:38

wsssetup.dll

wsssetup.dll

16.0.4405.1001

13268176

25 юни- 16

03:38

visioserver.microsoft.office.graphics.shapebuilder.dll

microsoft.office.graphics.shapebuilder.dll

16.0.4405.1000

5575440

24 юни- 16

02:15

sptrns.dll

microsoft.sharepoint.translation.dll

16.0.4405.1000

1110272

24 юни- 16

02:15

microsoft.sharepoint.flighting.dll

microsoft.sharepoint.flighting.dll

16.0.4405.1001

624896

25 юни- 16

03:38

custtile.xml

feature.xml

534

24 юни- 16

02:16

actxprjlchrd.js

activexwinprojlauncher.debug.js

2093

24 юни- 16

02:15

actxprjlchr.js

activexwinprojlauncher.js

983

24 юни- 16

02:15

bitreeview.js

bitreeview.js

12879

24 юни- 16

02:15

contentfollowing.debug.js

contentfollowing.debug.js

118004

24 юни- 16

02:15

contentfollowing.js

contentfollowing.js

51490

24 юни- 16

02:15

followedtags.debug.js

followedtags.debug.js

6345

24 юни- 16

02:15

followedtags.js

followedtags.js

2726

24 юни- 16

02:15

followingcommon.debug.js

followingcommon.debug.js

21592

24 юни- 16

02:15

followingcommon.js

followingcommon.js

9407

24 юни- 16

02:15

group.debug.js

group.debug.js

127044

24 юни- 16

02:16

group.js

group.js

76620

24 юни- 16

02:16

hashtagprofile.debug.js

hashtagprofile.debug.js

6182

24 юни- 16

02:15

hashtagprofile.js

hashtagprofile.js

3285

24 юни- 16

02:15

hierarchytreeview.js

hierarchytreeview.js

8799

24 юни- 16

02:15

htmlmenu.js

htmlmenus.js

21157

24 юни- 16

02:15

kpilro.js

kpilro.js

3182

24 юни- 16

02:15

mrudocs.debug.js

mrudocs.debug.js

9190

24 юни- 16

02:15

mrudocs.js

mrudocs.js

5862

24 юни- 16

02:15

mydocs.debug.js

mydocs.debug.js

74229

24 юни- 16

02:15

mydocs.js

mydocs.js

34843

24 юни- 16

02:15

mylinks.debug.js

mylinks.debug.js

7001

24 юни- 16

02:15

mylinks.js

mylinks.js

2629

24 юни- 16

02:15

mysiterecommendationsdebug.js

mysiterecommendations.debug.js

53625

24 юни- 16

02:15

mysiterecommendations.js

mysiterecommendations.js

28348

24 юни- 16

02:15

notificationpanel.debug.js

notificationpanel.debug.js

14100

24 юни- 16

02:15

notificationpanel.js

notificationpanel.js

7017

24 юни- 16

02:15

portal.debug.js

portal.debug.js

96762

24 юни- 16

02:15

portal.js

portal.js

53665

24 юни- 16

02:15

prbrows.debug.js

profilebrowsercontrol.debug.js

52760

24 юни- 16

02:15

prbrows.js

profilebrowsercontrol.js

28062

24 юни- 16

02:15

projectsummary.debug.js

projectsummary.debug.js

36522

24 юни- 16

02:15

projectsummary.js

projectsummary.js

13118

24 юни- 16

02:15

ratings.js

ratings.js

18205

24 юни- 16

02:16

reputation.debug.js

reputation.debug.js

5315

24 юни- 16

02:16

reputation.js

reputation.js

3428

24 юни- 16

02:16

soccom.js

socialcomment.js

23526

24 юни- 16

02:15

socdata.js

socialdata.js

14975

24 юни- 16

02:15

soctag.js

socialtag.js

9992

24 юни- 16

02:15

sprecdocsd.js

sp.recentdocs.debug.js

40944

24 юни- 16

02:15

sprecdocs.js

sp.recentdocs.js

18432

24 юни- 16

02:15

announcementtilesdebug.js

sp.ui.announcementtiles.debug.js

14779

24 юни- 16

02:15

announcementtiles.js

sp.ui.announcementtiles.js

8782

24 юни- 16

02:15

spui_cold.js

sp.ui.collabmailbox.debug.js

11766

24 юни- 16

02:15

spui_col.js

sp.ui.collabmailbox.js

7592

24 юни- 16

02:15

communities.js

sp.ui.communities.js

43973

24 юни- 16

02:16

communitiestileview.js

sp.ui.communities.tileview.js

8647

24 юни- 16

02:16

communityfeed.js

sp.ui.communityfeed.js

9997

24 юни- 16

02:16

communitymoderation.js

sp.ui.communitymoderation.js

8223

24 юни- 16

02:16

sp.ui.documentssharedbyme.debug.js

sp.ui.documentssharedbyme.debug.js

3172

24 юни- 16

02:15

sp.ui.documentssharedbyme.js

sp.ui.documentssharedbyme.js

2210

24 юни- 16

02:15

sp.ui.documentssharedwithme.debug.js

sp.ui.documentssharedwithme.debug.js

32974

24 юни- 16

02:15

sp.ui.documentssharedwithme.js

sp.ui.documentssharedwithme.js

19409

24 юни- 16

02:15

spui_listsearchbox_debug.js

sp.ui.listsearchbox.debug.js

39584

24 юни- 16

02:15

spui_listsearchbox.js

sp.ui.listsearchbox.js

20180

24 юни- 16

02:15

spui_listsearchboxbootstrap_debug.js

sp.ui.listsearchboxbootstrap.debug.js

7399

24 юни- 16

02:15

spui_listsearchboxbootstrap.js

sp.ui.listsearchboxbootstrap.js

3068

24 юни- 16

02:15

microfeeddebug.js

sp.ui.microfeed.debug.js

392568

24 юни- 16

02:15

microfeed.js

sp.ui.microfeed.js

229337

24 юни- 16

02:15

mysitecommondebug.js

sp.ui.mysitecommon.debug.js

131128

24 юни- 16

02:15

mysitecommon.js

sp.ui.mysitecommon.js

75233

24 юни- 16

02:15

mysitenavigationdebug.js

sp.ui.mysitenavigation.debug.js

2521

24 юни- 16

02:15

mysitenavigation.js

sp.ui.mysitenavigation.js

2521

24 юни- 16

02:15

mysiterecommendationsuidebug.js

sp.ui.mysiterecommendations.debug.js

13003

24 юни- 16

02:15

mysiterecommendationsui.js

sp.ui.mysiterecommendations.js

6504

24 юни- 16

02:15

peopledebug.js

sp.ui.people.debug.js

87046

24 юни- 16

02:15

peopledebug.js1

sp.ui.people.debug.js

87046

24 юни- 16

02:15

people.js

sp.ui.people.js

59577

24 юни- 16

02:15

people.js1

sp.ui.people.js

59577

24 юни- 16

02:15

spui_persond.js

sp.ui.person.debug.js

18228

24 юни- 16

02:15

spui_person.js

sp.ui.person.js

10324

24 юни- 16

02:15

spui_psd.js

sp.ui.promotedsites.debug.js

24204

24 юни- 16

02:15

spui_ps.js

sp.ui.promotedsites.js

14559

24 юни- 16

02:15

sp.ui.ratings.debug.js

sp.ui.ratings.debug.js

20218

24 юни- 16

02:16

sp.ui.ratings.js

sp.ui.ratings.js

11909

24 юни- 16

02:16

sp.ui.reputation.debug.js

sp.ui.reputation.debug.js

42480

24 юни- 16

02:16

sp.ui.reputation.js

sp.ui.reputation.js

25974

24 юни- 16

02:16

spssoc.js

sp.ui.socialribbon.js

20740

24 юни- 16

02:15

portal.dll

microsoft.sharepoint.portal.dll

16.0.4405.1000

6435560

24 юни- 16

02:15

portal.dll_001

microsoft.sharepoint.portal.dll

16.0.4405.1000

6435560

24 юни- 16

02:15

grpsnav.asx

groupsnavcontrol.ascx

8751

24 юни- 16

02:16

microsoft_office_securestoreservice.dll

microsoft.office.securestoreservice.dll

16.0.4405.1000

545048

24 юни- 16

02:15

stsapa.dll

microsoft.sharepoint.applicationpages.administration.dll

16.0.4405.1000

672512

24 юни- 16

02:15

wssadmop.dll_0001

microsoft.sharepoint.administrationoperation.dll

16.0.4405.1000

1116016

24 юни- 16

02:15

microsoft.sharepoint.client.dll.x64

microsoft.sharepoint.client.dll

16.0.4402.1000

649960

24 юни- 16

01:06

microsoft.sharepoint.client.dll_0001.x64

microsoft.sharepoint.client.dll

16.0.4402.1000

649960

24 юни- 16

01:06

microsoft.sharepoint.client.phone.dll

microsoft.sharepoint.client.phone.dll

16.0.4402.1000

601344

24 юни- 16

02:10

microsoft.sharepoint.client.portable.dll.x64

microsoft.sharepoint.client.portable.dll

16.0.4402.1000

616712

24 юни- 16

01:06

microsoft.sharepoint.client.portable.dll_gac.x64

microsoft.sharepoint.client.portable.dll

16.0.4402.1000

616712

24 юни- 16

01:06

microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll.x64

microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

16.0.4402.1000

600344

24 юни- 16

01:06

offprsx.dll

offparser.dll

16.0.4405.1000

1564488

24 юни- 16

02:15

oisimg.dll

oisimg.dll

16.0.4366.1000

97536

24 юни- 16

02:15

owssvr.dll_0001

owssvr.dll

16.0.4405.1000

6240000

24 юни- 16

02:15

microsoft.sharepoint.powershell.dll_0001

microsoft.sharepoint.powershell.dll

16.0.4399.1000

1036544

24 юни- 16

02:15

stsom.dll

microsoft.sharepoint.dll

16.0.4405.1000

30357712

24 юни- 16

01:06

stsom.dll_0001

microsoft.sharepoint.dll

16.0.4405.1000

30357712

24 юни- 16

01:06

xlsrv.ecs.stsom.dll

microsoft.sharepoint.dll

16.0.4405.1000

30357712

xlsrv.ecswatchdog.stsom.dll

microsoft.sharepoint.dll

16.0.4405.1000

30357712

xlsrv.stsom.dll

microsoft.sharepoint.dll

16.0.4405.1000

30357712

stsomdr.dll

microsoft.sharepoint.intl.dll

16.0.4405.1000

1339136

24 юни- 16

02:15

stsap.dll

microsoft.sharepoint.applicationpages.dll

16.0.4405.1001

2280784

25 юни- 16

03:38

subsetproxy.dll_0001

microsoft.sharepoint.subsetproxy.dll

16.0.4405.1000

1045840

24 юни- 16

02:15

subsetshim.dll_0001

microsoft.sharepoint.dll

16.900.4405.1000

2275072

24 юни- 16

02:15

accreqctl.debug.js

accessrequestscontrol.debug.js

20639

24 юни- 16

02:15

accreqctl.js

accessrequestscontrol.js

11659

24 юни- 16

02:15

accreqviewtmpl.debug.js

accessrequestsviewtemplate.debug.js

46292

24 юни- 16

02:15

accreqviewtmpl.js

accessrequestsviewtemplate.js

21071

24 юни- 16

02:15

appcatalogfieldtemplate.debug.js

appcatalogfieldtemplate.debug.js

9636

24 юни- 16

02:15

appcatalogfieldtemplate.js

appcatalogfieldtemplate.js

3693

24 юни- 16

02:15

appdeveloperdash.debug.js

appdeveloperdash.debug.js

23160

24 юни- 16

02:15

appdeveloperdash.js

appdeveloperdash.js

11550

24 юни- 16

02:15

apprequestmanagefieldtemplate.debug.js

apprequestmanagefieldtemplate.debug.js

2769

24 юни- 16

02:15

apprequestmanagefieldtemplate.js

apprequestmanagefieldtemplate.js

1474

24 юни- 16

02:15

autofill.debug.js

autofill.debug.js

20247

24 юни- 16

02:15

autofill.js

autofill.js

11375

24 юни- 16

02:15

autohostedlicensingtemplates.debug.js

autohostedlicensingtemplates.debug.js

21184

24 юни- 16

02:15

autohostedlicensingtemplates.js

autohostedlicensingtemplates.js

8986

24 юни- 16

02:15

bform.debug.js

bform.debug.js

460689

24 юни- 16

02:15

bform.js

bform.js

259362

24 юни- 16

02:15

blank.debug.js

blank.debug.js

753

24 юни- 16

02:15

blank.js

blank.js

454

24 юни- 16

02:15

callout.debug.js

callout.debug.js

92249

24 юни- 16

02:15

callout.js

callout.js

29928

24 юни- 16

02:15

choicebuttonfieldtemplate.debug.js

choicebuttonfieldtemplate.debug.js

6380

24 юни- 16

02:15

choicebuttonfieldtemplate.js

choicebuttonfieldtemplate.js

2741

24 юни- 16

02:15

clientforms.debug.js

clientforms.debug.js

152596

24 юни- 16

02:15

clientforms.js

clientforms.js

77041

24 юни- 16

02:15

clientpeoplepicker.debug.js

clientpeoplepicker.debug.js

80298

24 юни- 16

02:15

clientpeoplepicker.js

clientpeoplepicker.js

42711

24 юни- 16

02:15

clientrenderer.debug.js

clientrenderer.debug.js

30679

24 юни- 16

02:15

clientrenderer.js

clientrenderer.js

12958

24 юни- 16

02:15

clienttemplates.debug.js

clienttemplates.debug.js

395722

24 юни- 16

02:15

clienttemplates.js

clienttemplates.js

202371

24 юни- 16

02:15

commonvalidation.debug.js

commonvalidation.debug.js

5842

24 юни- 16

02:15

comval.js

commonvalidation.js

3624

24 юни- 16

02:15

core.debug.js

core.debug.js

889927

24 юни- 16

02:15

core.js_0001

core.js

470099

24 юни- 16

02:15

createsharedfolderdialog.debug.js

createsharedfolderdialog.debug.js

43424

24 юни- 16

02:15

createsharedfolderdialog.js

createsharedfolderdialog.js

19129

24 юни- 16

02:15

datepicker.debug.js

datepicker.debug.js

159276

24 юни- 16

02:15

datepick.js

datepicker.js

70833

24 юни- 16

02:15

designgallery.debug.js

designgallery.debug.js

46869

24 юни- 16

02:15

designgallery.js

designgallery.js

28899

24 юни- 16

02:15

devdash.debug.js

devdash.debug.js

89839

24 юни- 16

02:15

devdash.js

devdash.js

38402

24 юни- 16

02:15

dragdrop.debug.js

dragdrop.debug.js

237512

24 юни- 16

02:15

dragdrop.js

dragdrop.js

122021

24 юни- 16

02:15

entityeditor.debug.js

entityeditor.debug.js

73771

24 юни- 16

02:15

entityeditor.js

entityeditor.js

38851

24 юни- 16

02:15

filepreview.debug.js

filepreview.debug.js

24482

24 юни- 16

02:15

filepreview.js

filepreview.js

13469

24 юни- 16

02:15

foldhyperlink.debug.js

foldhyperlink.debug.js

3922

24 юни- 16

02:15

foldhyperlink.js

foldhyperlink.js

1861

24 юни- 16

02:15

form.debug.js

form.debug.js

241200

24 юни- 16

02:15

form.js

form.js

129165

24 юни- 16

02:15

ganttscript.debug.js

ganttscript.debug.js

9382

24 юни- 16

02:15

ganttscr.js

ganttscript.js

5098

24 юни- 16

02:15

geolocationfieldtemplate.debug.js

geolocationfieldtemplate.debug.js

40794

24 юни- 16

02:15

geolocationfieldtemplate.js

geolocationfieldtemplate.js

15250

24 юни- 16

02:15

groupboard.debug.js

groupboard.debug.js

16337

24 юни- 16

02:15

groupboard.js

groupboard.js

9548

24 юни- 16

02:15

groupeditempicker.debug.js

groupeditempicker.debug.js

20876

24 юни- 16

02:15

gip.js

groupeditempicker.js

11959

24 юни- 16

02:15

hierarchytaskslist.debug.js

hierarchytaskslist.debug.js

59568

24 юни- 16

02:15

hierarchytaskslist.js

hierarchytaskslist.js

19563

24 юни- 16

02:15

imglib.debug.js

imglib.debug.js

85617

24 юни- 16

02:15

imglib.js

imglib.js

50792

24 юни- 16

02:15

init.debug.js

init.debug.js

574397

24 юни- 16

02:15

init.js_0001

init.js

279392

24 юни- 16

02:15

inplview.debug.js

inplview.debug.js

150112

24 юни- 16

02:15

inplview.js

inplview.js

76435

24 юни- 16

02:15

jsgrid.debug.js

jsgrid.debug.js

1175030

24 юни- 16

02:15

jsgrid.gantt.debug.js

jsgrid.gantt.debug.js

110107

24 юни- 16

02:15

jsgrid.gantt.js

jsgrid.gantt.js

42304

24 юни- 16

02:15

jsgrid.js

jsgrid.js

440718

24 юни- 16

02:15

languagepickercontrol.js

languagepickercontrol.js

11516

24 юни- 16

02:15

listview.debug.js

listview.debug.js

924894

24 юни- 16

02:15

listview.js

listview.js

398233

24 юни- 16

02:15

mapviewtemplate.debug.js

mapviewtemplate.debug.js

38396

24 юни- 16

02:15

mapviewtemplate.js

mapviewtemplate.js

15542

24 юни- 16

02:15

menu.debug.js

menu.debug.js

103514

24 юни- 16

02:15

menu.js_0001

menu.js

52559

24 юни- 16

02:15

mountpt.debug.js

mountpoint.debug.js

13630

24 юни- 16

02:15

mountpt.js

mountpoint.js

6211

24 юни- 16

02:15

mquery.debug.js

mquery.debug.js

60338

24 юни- 16

02:15

mquery.js

mquery.js

22614

24 юни- 16

02:15

ms.rte.debug.js

ms.rte.debug.js

714718

24 юни- 16

02:15

ms.rte.js

ms.rte.js

401312

24 юни- 16

02:15

offline.debug.js

offline.debug.js

14924

24 юни- 16

02:15

offline.js

offline.js

7493

24 юни- 16

02:15

ows.debug.js

ows.debug.js

663229

24 юни- 16

02:15

ows.js

ows.js

346633

24 юни- 16

02:15

owsbrows.debug.js

owsbrows.debug.js

24728

24 юни- 16

02:15

owsbrows.js

owsbrows.js

13191

24 юни- 16

02:15

pickerhierarchycontrol.js

pickerhierarchycontrol.js

84619

24 юни- 16

02:15

quicklaunch.debug.js

quicklaunch.debug.js

135520

24 юни- 16

02:15

quicklaunch.js

quicklaunch.js

74048

24 юни- 16

02:15

radiobuttonwithchildren.js

radiobuttonwithchildren.js

3555

24 юни- 16

02:15

roamingapps.debug.js

roamingapps.debug.js

50922

24 юни- 16

02:15

roamingapps.js

roamingapps.js

20709

24 юни- 16

02:15

sharing.debug.js

sharing.debug.js

311932

24 юни- 16

02:15

sharing.js

sharing.js

134958

24 юни- 16

02:15

siteupgrade.debug.js

siteupgrade.debug.js

1691

24 юни- 16

02:15

siteupgrade.debug.js_14

siteupgrade.debug.js

1691

24 юни- 16

02:15

siteupgrade.js

siteupgrade.js

1119

24 юни- 16

02:15

siteupgrade.js_14

siteupgrade.js

1119

24 юни- 16

02:15

sp.accessibility.debug.js

sp.accessibility.debug.js

34809

24 юни- 16

02:15

sp.accessibility.js

sp.accessibility.js

21841

24 юни- 16

02:15

sp.core.debug.js

sp.core.debug.js

158140

24 юни- 16

02:15

sp.core.js

sp.core.js

83573

24 юни- 16

02:15

sp.datetimeutil.debug.js

sp.datetimeutil.debug.js

112983

24 юни- 16

01:06

sp.datetimeutil.debug.js.x64

sp.datetimeutil.debug.js

112983

sp.datetimeutil.js

sp.datetimeutil.js

65192

24 юни- 16

01:06

sp.datetimeutil.js.x64

sp.datetimeutil.js

65192

sp.debug.js

sp.debug.js

1330637

24 юни- 16

01:06

sp.debug.js.x64

sp.debug.js

1330637

sp.exp.debug.js

sp.exp.debug.js

41180

24 юни- 16

02:15

sp.exp.js

sp.exp.js

24498

24 юни- 16

02:15

sp.init.debug.js

sp.init.debug.js

57161

24 юни- 16

02:15

sp.init.js

sp.init.js

32722

24 юни- 16

02:15

sp.js

sp.js

816811

24 юни- 16

01:06

sp.js.x64

sp.js

816811

spmap.debug.js

sp.map.debug.js

15757

24 юни- 16

02:15

spmap.js

sp.map.js

8531

24 юни- 16

02:15

sppageinstr.debug.js

sp.pageinstrumentation.debug.js

1923

24 юни- 16

02:15

sppageinstr.js

sp.pageinstrumentation.js

1395

24 юни- 16

02:15

sp.requestexecutor.debug.js

sp.requestexecutor.debug.js

100402

24 юни- 16

01:06

sp.requestexecutor.debug.js.x64

sp.requestexecutor.debug.js

100402

sp.requestexecutor.js

sp.requestexecutor.js

63695

24 юни- 16

01:06

sp.requestexecutor.js.x64

sp.requestexecutor.js

63695

sp.ribbon.debug.js

sp.ribbon.debug.js

361260

24 юни- 16

02:15

sp.ribbon.js

sp.ribbon.js

222828

24 юни- 16

02:15

sp.runtime.debug.js

sp.runtime.debug.js

196037

24 юни- 16

01:06

sp.runtime.debug.js.x64

sp.runtime.debug.js

196037

sp.runtime.js

sp.runtime.js

115134

24 юни- 16

01:06

sp.runtime.js.x64

sp.runtime.js

115134

sp.simpleloggermobile.debug.js

sp.simpleloggermobile.debug.js

40824

24 юни- 16

02:15

sp.simpleloggermobile.js

sp.simpleloggermobile.js

20387

24 юни- 16

02:15

sp.storefront.debug.js

sp.storefront.debug.js

435705

24 юни- 16

02:15

sp.storefront.js

sp.storefront.js

293532

24 юни- 16

02:15

sp.ui.admin.debug.js

sp.ui.admin.debug.js

18902

24 юни- 16

02:15

sp.ui.admin.js

sp.ui.admin.js

11611

24 юни- 16

02:15

sp.ui.allapps.debug.js

sp.ui.allapps.debug.js

45081

24 юни- 16

02:15

sp.ui.allapps.js

sp.ui.allapps.js

27818

24 юни- 16

02:15

sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

278099

24 юни- 16

02:15

sp.ui.applicationpages.calendar.js

sp.ui.applicationpages.calendar.js

143272

24 юни- 16

02:15

sp.ui.applicationpages.debug.js

sp.ui.applicationpages.debug.js

11223

24 юни- 16

02:15

sp.ui.applicationpages.js

sp.ui.applicationpages.js

7618

24 юни- 16

02:15

sp.ui.bdcadminpages.debug.js

sp.ui.bdcadminpages.debug.js

16632

24 юни- 16

02:15

sp.ui.bdcadminpages.js

sp.ui.bdcadminpages.js

11650

24 юни- 16

02:15

spblogd.js

sp.ui.blogs.debug.js

51979

24 юни- 16

02:15

spblog.js

sp.ui.blogs.js

31309

24 юни- 16

02:15

sp.ui.combobox.debug.js

sp.ui.combobox.debug.js

100151

24 юни- 16

02:15

sp.ui.combobox.js

sp.ui.combobox.js

52056

24 юни- 16

02:15

sp.ui.controls.debug.js

sp.ui.controls.debug.js

58554

24 юни- 16

02:15

sp.ui.controls.js

sp.ui.controls.js

39727

24 юни- 16

02:15

sp.ui.dialog.debug.js

sp.ui.dialog.debug.js

74903

24 юни- 16

02:15

sp.ui.dialog.js

sp.ui.dialog.js

43679

24 юни- 16

02:15

spdiscd.js

sp.ui.discussions.debug.js

136459

24 юни- 16

02:15

spdisc.js

sp.ui.discussions.js

81613

24 юни- 16

02:15

spimgcd.js

sp.ui.imagecrop.debug.js

28397

24 юни- 16

02:15

spimgc.js

sp.ui.imagecrop.js

28397

24 юни- 16

02:15

spui_rid.js

sp.ui.relateditems.debug.js

28542

24 юни- 16

02:15

spui_ri.js

sp.ui.relateditems.js

17828

24 юни- 16

02:15

sp.ui.rte.debug.js

sp.ui.rte.debug.js

354665

24 юни- 16

02:15

sp.ui.rte.js

sp.ui.rte.js

217231

24 юни- 16

02:15

sp.ui.tileview.debug.js

sp.ui.tileview.debug.js

98162

24 юни- 16

02:15

sp.ui.tileview.js

sp.ui.tileview.js

60057

24 юни- 16

02:15

spui_tld.js

sp.ui.timeline.debug.js

485326

24 юни- 16

02:15

spui_tl.js

sp.ui.timeline.js

264038

24 юни- 16

02:15

spgantt.debug.js

spgantt.debug.js

191655

24 юни- 16

02:15

spgantt.js

spgantt.js

69212

24 юни- 16

02:15

spgridview.debug.js

spgridview.debug.js

7874

24 юни- 16

02:15

spgridvw.js

spgridview.js

4901

24 юни- 16

02:15

start.debug.js

start.debug.js

184440

24 юни- 16

02:15

start.js

start.js

100817

24 юни- 16

02:15

suitelinks.debug.js

suitelinks.debug.js

32578

24 юни- 16

02:15

suitelnk.js

suitelinks.js

13682

24 юни- 16

02:15

timecard.debug.js

timecard.debug.js

37453

24 юни- 16

02:15

timecard.js

timecard.js

21190

24 юни- 16

02:15

wpadder.debug.js

wpadder.debug.js

48066

24 юни- 16

02:15

wpadder.js

wpadder.js

29969

24 юни- 16

02:15

wpcm.debug.js

wpcm.debug.js

7519

24 юни- 16

02:15

wpcm.js

wpcm.js

3847

24 юни- 16

02:15

store.sql

store.sql

6857520

24 юни- 16

02:15

store.xml

store.xml

7571656

24 юни- 16

02:15

storeazure.xml

store_azure.xml

7569094

24 юни- 16

02:15

touchapp.cachemanifest

touchapp.cachemanifest

68

24 юни- 16

02:15

stswel.dll

stswel.dll

16.0.4405.1001

3944704

25 юни- 16

03:38

stswfacb.dll

microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

16.0.4402.1000

319240

24 юни- 16

02:15

stswfact.dll

microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

16.0.4402.1000

319240

24 юни- 16

02:15

ie50up.debug.js

ie50up.debug.js

154579

24 юни- 16

02:15

ie50up.js

ie50up.js

81393

24 юни- 16

02:15

ie55up.debug.js

ie55up.debug.js

153773

24 юни- 16

02:15

ie55up.js

ie55up.js

80854

24 юни- 16

02:15

non_ie.debug.js

non_ie.debug.js

102436

24 юни- 16

02:15

non_ie.js

non_ie.js

60066

24 юни- 16

02:15

bpstd.debug.js

bpstd.debug.js

8192

24 юни- 16

02:15

bpstd.js

bpstd.js

4666

24 юни- 16

02:15

ctp.debug.js

ctp.debug.js

7938

24 юни- 16

02:15

ctp.js

ctp.js

4221

24 юни- 16

02:15

cvtp.debug.js

cvtp.debug.js

5064

24 юни- 16

02:15

cvtp.js

cvtp.js

2702

24 юни- 16

02:15

itp.debug.js

itp.debug.js

13118

24 юни- 16

02:15

itp.js

itp.js

9812

24 юни- 16

02:15

xtp.debug.js

xtp.debug.js

3981

24 юни- 16

02:15

xtp.js

xtp.js

2012

24 юни- 16

02:15

visfilt.dll.x64

visfilt.dll

16.0.4405.1000

6109440

24 юни- 16

02:10

vsrvwfe.dll

microsoft.office.visio.server.dll

16.0.4405.1000

1942272

24 юни- 16

02:15

visioserver.vutils.dll

vutils.dll

16.0.4405.1000

3879112

24 юни- 16

02:15

common.dll

microsoft.analysisservices.common.dll

1564864

24 юни- 16

07:03

backend.dll

microsoft.analysisservices.excel.backend.dll

1775816

24 юни- 16

07:03

connuidlg.dll

microsoft.data.connectionui.dialog.dll

8.0.50727.3053

409280

24 юни- 16

07:03

connui.dll

microsoft.data.connectionui.dll

8.0.50727.3053

22208

24 юни- 16

07:03

xladomdc.dll

microsoft.excel.adomdclient.dll

11.0.9166.158

697544

24 юни- 16

07:03

xlamo.dll

microsoft.excel.amo.dll

11.0.9166.158

1582280

24 юни- 16

07:03

msasstrm.dll

microsoft.excel.streaming.dll

11.0.9166.158

219848

24 юни- 16

06:58

msasxmla.dll

microsoft.excel.xmla.dll

11.0.9166.158

376520

24 юни- 16

06:58

sstring.dll

microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

33472

24 юни- 16

07:03

msmdloc.dll

msmdlocal_xl.dll

2011.0110.9166.158

60132544

24 юни- 16

02:10

msmgdsrv.dll

msmgdsrv_xl.dll

2011.0110.9166.158

7867576

24 юни- 16

02:10

msolapxt.dll

msolap_xl_ext.dll

2011.0110.9166.158

52928

24 юни- 16

02:10

msolap10.dll

msolap110_xl.dll

2011.0110.9166.158

9117888

24 юни- 16

02:10

xmlrw_xl.dll

xmlrw_xl.dll

2011.0110.9166.158

286912

24 юни- 16

02:10

xmlrwbin.dll

xmlrwbin_xl.dll

2011.0110.9166.158

198328

24 юни- 16

02:10

xmsrv_xl.dll

xmsrv_xl.dll

2011.0110.9166.158

25180856

24 юни- 16

02:10

microsoft.office.bigdata.dataloader.removeheaderlinetransformer.dll

microsoft.office.bigdata.dataloader.removeheaderlinetransformer.dll

16.00.1183.000

21912

24 юни- 16

02:15

microsoft.office.bigdata.dataloader.spinsightsdumper.dll

microsoft.office.bigdata.dataloader.spinsightsdumper.dll

16.00.1318.000

29024

24 юни- 16

02:15

cui.debug.js

cui.debug.js

656928

24 юни- 16

02:15

cui.js

cui.js

363775

24 юни- 16

02:15

xui.debug.js

xui.debug.js

45150

24 юни- 16

02:15

xui.js

xui.js

18610

24 юни- 16

02:15

microsoft.office.server.workmanagement.dll

microsoft.office.server.workmanagement.dll

16.0.4405.1000

688392

24 юни- 16

02:16

wac.word.sword.dll

sword.dll

16.0.4405.1000

12146392

wdsrv.conversion.sword.dll

sword.dll

16.0.4405.1000

12146392

24 юни- 16

02:09

wdsrv.dll

microsoft.office.word.server.dll

16.0.4405.1000

400128

24 юни- 16

02:15

wdsrv.isapi.dll

microsoft.office.word.server.dll

16.0.4405.1000

400128

24 юни- 16

02:15

microsoft.office.translationservices.dll

microsoft.office.translationservices.dll

16.0.4405.1000

436992

24 юни- 16

02:15

ifswfe.dll

microsoft.office.infopath.server.dll

16.0.4405.1000

3063008

24 юни- 16

02:15

ifswfepriv.dll

microsoft.office.infopath.server.dll

16.0.4405.1000

3063008

24 юни- 16

02:15

offxml.dll

offxml.dll

16.0.4405.1000

240880

24 юни- 16

02:15


Помощ за инсталирането на актуализации: Поддръжка за решения за защита на Microsoft Update за ИТ специалисти: Помощ за отстраняване на неизправности в


защитата
на TechNet
и поддръжка за защита на вашия компютър, базиран на Windows, от вируси и злонамерен софтуер: Локална поддръжка на центъра за защита и решения за вируси според вашата страна: Международна поддръжка

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си

Преглед на обучението >

Получавайте първи новите функции

Присъединете се към Microsoft приобщени >

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×