Как да използвате приложението "Камера"

Ако вашият компютър разполага с вградена камера или със свързана уеб камера, можете да използвате приложението "Камера" за заснемане на снимки и видеоклипове. За да намерите приложението "Камера", изберете Старт > Камера

Изберете заглавие по-долу. То ще се отвори, за да се покаже повече информация относно използването на камерата или уеб камерата. 

За да намерите приложението "Камера", изберете Старт > Камера. След като отворите приложението "Камера":

 1. Изберете Снимка или Видео , след което я изберете отново, за да направите снимка или да започнете видео. Ако правите видео, изберете Видео отново, за да завършите записа.

 2. За да видите новата снимка или видеоклип, или тези, които сте заснели по-рано, изберете Старт  > Снимки  и изберете Колекцията, която желаете да видите.

За да промените опциите на камерата за вашата камера, като например рамковата мрежа или качеството на снимката, изберете Старт >Камера > Настройки.

Ако устройството ви има повече от една камера, като например предна и задна камера, ето как да превключите от едната към другата:

Изберете старт > камерата > сменете камерата.

В Windows 10 приложението за камера не включва цифрово мащабиране, но можете да получите ефект, подобен на мащабиране, ако правите снимка и след това я изрежете:

 1. Изберете старт > Photos .

 2. Изберете снимката, която искате да изрежете.

 3. Изберете изрязване , за& завъртите

 4. Изберете Пропорция  и изберете от предварително зададените опции или плъзнете границите там, където ги искате.

 5. Изберете Записване на копие > Записване.

Можете да записвате автоматично снимките и видеоклиповете, които заснемате с приложението „Камера“, в OneDrive, така че да ги намирате от другите си устройства.  

Снимки

 1. В полето за търсене в лентата на задачите въведете File Explorer и след това изберете Отвори.

 2. Изберете Този компютър, щракнете с десен бутон върху папката Картини и след това изберете Свойства.

 3. Изберете раздела Местоположение , след което изберете Преместване.

 4. Изберете OneDrive > Избор на папка > Преместване.

Видео

 1. Въведете Файлов мениджър в полето за търсене в лентата на задачите, след което изберете Отваряне.

 2. Изберете Този компютър, щракнете с десен бутон върху папката Видеоклипове и след това изберете Свойства.

 3. Изберете раздела Местоположение , след което изберете Преместване.

 4. Изберете OneDrive > Избор на папка > Преместване.

Приложението „Камера“ може да използва информация за географската дължина и ширина за мястото, където са направени снимките, от таблет или камера, която използва информацията за местоположението и е свързана с интернет или мобилна мрежа. За да направите това: 

 1. Изберете стартиране на настройки за > >поверителност >местоположение .

 2. Уверете се, че услугата за местоположение е включена, след което под Избор на приложения, които могат да получат достъп до вашето точно местоположение включете Камера.

Можете да изберете кои приложения да използват камерата. За да блокирате всички приложения от камерата:

 1. Изберете стартиране на настройки за > >поверителност > камера .

 2. Включете Разрешаване на приложения да осъществяват достъп до камерата.

За да включите камерата за някои приложения и изключите за други:

 1. Изберете стартиране на настройки за > >поверителност > камера .

 2. Включете Разрешаване на приложения да осъществяват достъп до камерата.

 3. Използване на превключвателите за промяна кои приложения в този списък да имат включен или изключен достъп до камерата.

Можете да изключите камерата напълно:

 1. В полето за търсене на лентата на задачите въведете диспечер на устройствата, след което изберете Диспечер на устройствата от списъка с резултати.

 2. Изберете стрелката до Камери , за да разгънете дървовидната структура.

 3. Щракнете с десен бутон върху камерата, която искате да изключите.

 4. Изберете Забраняване на устройството.

Забележки: 

 • За да забраните на приложението "Камера" да използва камерата на устройството, изключите камерата изцяло.

 • Ако имате проблеми с приложението "Камера" след промяна на настройките за поверителност, затворете го и го отворете отново.

Ако вашата вградена камера или свързана камера е спряла да работи, ви предлагаме някои неща, които можете да изпробвате, за да заработи отново:

 • Прекъснете връзката на камерата с компютъра и я свържете отново.

 • Ако това не помогне, може да има проблем с драйверите на камерата. Можете да инсталирате актуализации на драйверите от производителя на вашата камера или можете да използвате драйверите по подразбиране на вашия компютър.

Инсталиране на актуализации от производителя: 

 1. В полето за търсене в лентата на задачите въведете Диспечер на устройствата, след което изберете Отваряне.

 2. Изберете Камери, след което щракнете с десен бутон върху уеб камерата, която има проблеми.

 3. Изберете Сканиране за хардуерни промени, изберете уеб камерата отново и разберете какво се случва с уеб камерата в Състояние на устройството. Ако не работи правилно, се свържете с производителя за повече информация.

 4. Рестартирайте компютъра си.

Инсталиране на драйверите по подразбиране на вашия компютър: 

 1. В полето за търсене в лентата на задачите въведете Диспечер на устройствата, след което изберете Отваряне.

 2. Изберете Камери, след което щракнете с десен бутон върху камерата, която има проблеми.

 3. Изберете Актуализиране на драйвер, след което изберете Автоматично търсене на актуализирани драйвери.

 4. След като инсталирането завърши, следвайте инструкциите, след което изберете Затвори.

 5. Рестартирайте компютъра си.

Ако не виждате камерата си в "Диспечер на устройствата", вж. Камерата не работи в Windows 10.

Ако предложенията тук не разрешат проблема ви, прегледайте страницата на Общността за музика, снимки и видео или страницата устройства & на драйвери във форума на Windows за решения, които други хора са открили за определени проблеми с хардуера или съобщения за грешка.

Ако вашият компютър разполага с вградена камера или със свързана уеб камера, можете да използвате приложението "Камера" за заснемане на снимки и видеоклипове. За да намерите приложението "Камера", изберете Старт > Камера

Изберете заглавие по-долу. То ще се отвори, за да се покаже повече информация относно използването на камерата или уеб камерата. 

След като отворите приложението "Камера", изберете стрелката наляво.

Можете да промените някои опции за камерата в "Настройки", като например показване на линиите на мрежата за помощ с композицията на снимката или включване на информация за местоположението в снимките.

 1. Отворете приложението "Камера".

 2. Плъзнете бързо навътре от десния край на екрана, след което изберете Настройки.

 3. Изберете Опции.

 4. Регулирайте настройките за всяка опция. Възможно е тези опции да включват:

  • Промяна на пропорцията на снимка или качеството на видеоклип.

  • Включване или изключване на информацията за местоположението.

  • Показване или скриване на линиите на мрежата.

  • Включване или изключване на функцията за стабилизиране на видеото.

  • Включване или изключване на микрофона.

  • Включване или изключване на видеолампата.

  • Промяна на извършваното действие при докосване на екрана.

Ако вашето устройство разполага с няколко камери, като например предна и задна камера, можете да превключвате камерите преди заснемане на снимка или видеоклип.

 1. Отворете приложението "Камера".

 2. Плъзнете бързо навътре от долния край, за да видите командите на приложението. Ако използвате мишка, щракнете с десен бутон в приложението.

 3. Изберете Промяна на камерата.

Ако устройството ви има сензорен екран, можете да увеличавате или намалявате мащабирането, като използвате два пръста за щипване или разтягане на изображението на екрана.

Може да получите подобен на увеличение ефект, ако направите снимка и след това я изрежете.

 1. Плъзнете бързо надясно или изберете стрелката наляво, за да видите наскоро заснетите снимки и видеоклипове. Повторете плъзването или щракването върху стрелката наляво, докато намерите желаната снимка за изрязване.

 2. Плъзнете бързо навътре от долния край, за да видите командите на приложението. Ако използвате мишка, щракнете с десен бутон в приложението.

 3. Изберете Изрязване.

 4. Изберете Пропорция , след което изберете някоя от предварително зададените опции или плъзнете границите до желаните места.

 5. Изберете Приложи.

 6. Запишете изрязаната снимка. Можете да актуализирате оригиналната снимка или да запишете копие с нанесените корекции.

Можете да записвате автоматично снимките и видеоклиповете, които заснемате с приложението „Камера“, в OneDrive, където можете да осъществявате достъп до тях от другите си устройства. Можете да зададете и какво качество да се използва при качването на снимки.

 1. Плъзнете бързо навътре от десния край на екрана и изберете Настройки > Промяна на настройките на компютъра.

 2. Отидете в OneDrive и след това в Албум от камерата.

 3. Изберете настройките за използване при качване на снимки и видеоклипове.

Ако таблетът или камерата ви поддържа функция за включване на информация за местоположението и може да се свързва с интернет или с мобилна мрежа при заснемане на снимката, приложението „Камера“ може да включва информация за географската дължина и ширина в снимките.

 1. Отворете приложението "Камера".

 2. Плъзнете бързо навътре от десния край на екрана, след което изберете Настройки.

 3. Изберете Опции.

 4. Задайте Информация за местоположението на Включено.

Изключване на камерата за приложения

Можете да изберете да изключите камерата за конкретни приложения, като същевременно разрешите на други приложения да я използват, или можете да изключите камерата изцяло.

 1. Плъзнете бързо навътре от десния край на екрана и изберете Настройки > Промяна на настройките на компютъра.

 2. Изберете Поверителност > Уеб камера.

 3. Задайте настройката Разрешаване на приложенията да използват моята уеб камера на Изключено или я изключете за конкретни приложения.

Забраняване на камерата

 1. Плъзнете бързо навътре от десния край на екрана, след което изберете Търсене.

 2. Въведете Възстановяване на системата в полето за търсене.

 3. Изберете Диспечер на устройствата.

 4. Разгънете Устройства за създаване на изображения.

 5. Щракнете с десен бутон върху камерата, след което изберете Забраняване.

Забраняване на използването на камерата при заключен компютър

 1. Плъзнете бързо навътре от десния край на екрана и след това изберете Настройки Промяна на настройките на компютъра.

 2. Изберете Компютър и устройства, след което изберете Екран при заключване.

 3. Изключете Използване на камерата чрез бързо плъзгане надолу по екрана при заключване.

Забележка: За да забраните на приложението „Камера“ да използва камерата, изключите камерата изцяло. Плъзнете приложението до долната част на екрана и го задръжте там, докато не изчезне.

Ако имате проблеми с приложението "камера", след като промените настройките за поверителност, затворете го и го отворете отново.

Ако сте свързали камера към компютъра и камерата спре да работи, по-долу са посочени някои неща, които можете да опитате, за да направите така, че да работи отново:

 • Прекъснете връзката на камерата с компютъра и я свържете отново.

 • Затворете приложението. Плъзнете приложението до долната част на екрана и го задръжте там, докато не изчезне.

Ако това не помогне, може да има проблем с драйверите на камерата. Можете да инсталирате актуализации на драйверите от производителя на вашата камера или можете да използвате драйверите по подразбиране на вашия компютър.

Инсталиране на актуализации от производителя: 

 1. Плъзнете бързо навътре от десния край на екрана, след което докоснете Търсене. (Ако използвате мишка, посочете към долния десен ъгъл на екрана, преместете показалеца на мишката нагоре и щракнете върху Търсене.) След това въведете Диспечер на устройствата в полето за търсене, изберете Настройки и изберете Диспечер на устройствата в резултатите.

 2. Разгънете Устройства за създаване на изображения.

 3. Щракнете с десен бутон върху камерата, която има проблем, и изберете Актуализиране на софтуерни драйвери.

 4. Изберете Автоматично търсене на актуализирани драйвери, а след това следвайте инструкциите на екрана. Това може да включва рестартиране на вашия компютър.

Инсталиране на драйверите по подразбиране на вашия компютър: 

 1. Плъзнете бързо навътре от десния край на екрана, след което докоснете Търсене. (Ако използвате мишка, посочете към долния десен ъгъл на екрана, преместете показалеца на мишката нагоре и щракнете върху Търсене.) След това въведете Диспечер на устройствата в полето за търсене, изберете Настройки и изберете Диспечер на устройствата в резултатите.

 2. Разгънете Устройства за създаване на изображения.

 3. Щракнете с десен бутон върху камерата, която има проблем, и изберете Актуализиране на софтуерни драйвери.

 4. Изберете Прегледай моя компютър за софтуер за драйвери.

 5. Изберете Искам да избера от списък с драйвери на устройства в моя компютър.

 6. Изберете USB видеоустройство, изберете Напред, след което следвайте екранните инструкции. Това може да включва рестартиране на вашия компютър.

Отстраняване на грешки при инсталиране с драйвери и хардуер в Windows 10

Ако предложенията тук не разрешат проблема ви, прегледайте страницата на Общността за музика, снимки и видео или страницата устройства & на драйвери във форума на Windows за решения, които други хора са открили за определени проблеми с хардуера или съобщения за грешка.

Свързани теми

Нуждаете се от още помощ?

Присъединете се към обсъждането
Попитайте общността
Получаване на поддръжка
Свържете се с нас

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×