Věnujte pozornost svému zařízení

Se zařízením, baterií, nabíječkou a příslušenstvím zacházejte opatrně. Následující doporučení vám pomohou udržet přístroj v provozu.

 • Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin můžou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud přístroj navlhne, vyjměte baterii (pokud je vyjímatelná) a nechejte přístroj zcela vyschnout.
 • Nepoužívejte ani neponechávejte zařízení v prašném ani znečištěném prostředí.
 • Neponechávejte zařízení ve vysokých teplotách. Vysoké teploty můžou poškodit přístroj nebo baterii.
 • Neponechávejte zařízení v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která ho může poškodit.
 • Neotevírejte přístroj jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.
 • Neschválené úpravy můžou poškodit zařízení a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
 • Nedovolte, aby přístroj nebo baterie upadly nebo byly vystavené silným otřesům, netřeste přístrojem ani baterií. Hrubé zacházení může přístroj poškodit.
 • K čištění povrchu zařízení používejte jenom měkký, čistý, suchý hadřík.
 • Zařízení nepřebarvujte. Barva může zabránit správné funkci.
 • Pokud má přístroj vyjímatelnou baterii, pro zajištění optimálního fungování ho občas vypněte a vyjměte baterii.
 • Ukládejte přístroj mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.
 • Důležitá data ukládejte aspoň na dvě oddělená místa, například do přístroje, na paměťovou kartu nebo do počítače, případně si důležité informace zapište.
 • S pevnými disky zacházejte opatrně. Údery, vibrace, nárazy a pády, jiná nesprávná manipulace se zařízením, extrémní teploty, vlhkost a kapaliny můžou způsobit selhání pevného disku a ztrátu nebo poškození dat.
 • Při delším provozu se přístroj může zahřát. Ve většině případů je tento stav normální. Přístroj může přílišnému zahřátí předcházet automatickým zpomalením, zavřením aplikací, vypnutím nabíjení a pokud je to nutné, i automatickým vypnutím. Pokud přístroj nefunguje správně, odneste ho do nejbližšího autorizovaného servisního střediska.
Vlastnosti

ID článku: 11731 - Poslední kontrola: 17. 5. 2016 - Revize: 7

Váš názor