O Správě digitálních práv

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení fotografií, hudby a dalšího obsahu.

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) se dodává s přidruženou licencí, která vymezuje vaše práva k používání obsahu.

S tímto přístrojem můžete přistupovat k obsahu chráněnému technologií PlayReady. Pokud některý software DRM nedokáže chránit obsah, vlastníci obsahu si můžou vyžádat odvolání možnosti přístupu takového softwaru DRM k novému obsahu chráněnému technologií DRM. Odvolání může taky zabránit obnovení takového obsahu chráněného technologií DRM, který se už v přístroji nachází. Odvolání takového softwaru DRM nemá vliv na používání obsahu chráněného jinými typy technologií DRM ani na používání obsahu, který není chráněný technologií DRM.

Pokud je ve vašem přístroji obsah chráněný systémem PlayReady nebo WMDRM, po zformátování paměti přístroje dojde ke ztrátě licencí i obsahu. Licence a obsah můžete ztratit i v případě, že dojde k poškození souborů v přístroji. Ztráta licencí nebo obsahu může omezit vaši možnost opětovného používání stejného obsahu ve vašem přístroji. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služeb.

Vlastnosti

ID článku: 11736 - Poslední kontrola: 17. 5. 2016 - Revize: 7

Váš názor