Přidání členů do rodinné skupiny

Platí pro: Účet Microsoft

Je několik způsobů, jak můžete někoho přidat do rodinné skupiny, ale nejjednodušší způsob, jak můžete nastavovat a spravovat členy, je přejít na stránku account.microsoft.com/family a pak provést následující:

 1. Přihlaste se svým účtem Microsoft a pak vyberte Přidat člena rodiny.

 2. Vyberte Dítě nebo Dospělý.

 3. Zadejte e-mailovou adresu nebo číslo mobilního telefonu osoby, kterou chcete přidat, a vyberte Odeslat pozvání. (Pokud vaše dítě nemá e-mailový účet nebo číslo mobilního telefonu, vyberte vytvořte mu nový.)

 4. Řekněte pozvané osobě, aby přijala vaše pozvání z e-mailu nebo textové zprávy, kterou dostala.

 5. Můžete také jít na account.microsoft.com/familyv části Oznámení v horní části stránky pod nadpisem Čekající člen vyberte Přijmout vedle jeho e-mailové adresy. Budete se muset odhlásit, aby se osoba, kterou se pokoušíte přidat, mohla přihlásit a připojit k rodinné skupině. 

 6. Znovu se přihlaste a dokončete nastavení rodičovské kontroly u účtu dítěte.


Přidání dětského účtu na počítači do rodinné skupiny

Pokud vaše dítě už na vašem počítači má svůj uživatelský účet, můžete ho přidat do rodinné skupiny.

 1. Řekněte dítěti, aby se přihlásilo k počítači.
 2. Vyberte tlačítko Start  > Nastavení a pak vyberte Účty .
 3. Vyberte Vaše informace.
 • Pokud vaše dítě není momentálně přihlášené pomocí účtu Microsoft, vyberte Přihlásit se přes účet Microsoft a pak zadejte jeho e-mailovou adresu. Tuto e-mailovou adresu za chvíli použijete k přidání dítěte do rodinné skupiny.
 • Pokud je k účtu dítěte přidružená nějaká e-mailová adresa, poznamenejte si ji. Použijete ji k přidání dítěte do rodinné skupiny.
 1. Pak se přihlaste na stránku account.microsoft.com/family a přidejte dítě do rodinné skupiny. Dokud dítě nepřijme v e-mailu vaši pozvánku k připojení k rodinné skupině, bude se moct přihlásit bez toho, aby se u jeho účtu použilo jakékoli rodinné nastavení, omezení nebo sledování.

Přidání člena rodiny na konzoli Xbox One

Způsob, jakým můžete přidat někoho do rodinné skupiny na konzoli Xbox One, závisí na tom, jestli se jedná o nového uživatele služby Xbox Live, anebo jestli daná osoba už účet Xbox Live má. Děti, které se nově připojují ke službě Xbox Live, přidejte do své rodinné skupiny na konzoli a potom spravujte jejich rodinná nastavení na webu account.microsoft.com/family. Jinak se nemusí zobrazit ve vašem seznamu rodinných příslušníků na konzoli.

Pokud vaše dítě nemá účet Xbox Live

 1. Stisknutím tlačítka Xbox  otevřete přehled, potom vyberte Sign in (Přihlásit se) a přihlaste se se svým účtem.
 2. Znovu stiskněte tlačítko Xbox  a vyberte System (Systém) > Settings (Nastavení)  > Account (Účet) > Family settings (Nastavení rodiny) > Manage family members (Spravovat členy rodiny) > Add to family (Přidat do rodiny) > Add new (Přidat nový).
 3. Když se pro osobu, kterou chcete přidat, zobrazí výzva k přihlášení pomocí e-mailové adresy účtu Microsoft, stiskněte tlačítko B na ovladači, potom posunutím levé páčky směrem dolů vyberte možnost Get a new account (Získat nový účet) a nechte tuto osobu vytvořit účet Microsoft podle pokynů.
 4. Při zobrazení výzvy vyberte možnost Add to family (Přidat do rodiny).


Pokud má vaše dítě účet Xbox Live na vaší konzoli

 1. Stisknutím tlačítka Xbox  otevřete přehled, potom vyberte Sign in (Přihlásit se) a přihlaste se se svým účtem.
 2. Znovu stiskněte tlačítko Xbox  a vyberte System (Systém) > Settings (Nastavení)  > Account (Účet) > Family settings (Nastavení rodiny) > Manage family members (Spravovat členy rodiny) > Add to family (Přidat do rodiny).
 3. Vyberte profil osoby, kterou chcete přidat, a pak stiskněte tlačítko A na ovladači.


Pokud má vaše dítě účet Xbox Live, který není na vaší konzoli

 1. Stisknutím tlačítka Xbox  otevřete přehled, potom vyberte Sign in (Přihlásit se) a přihlaste se se svým účtem.
 2. Znovu stiskněte tlačítko Xbox  a vyberte System (Systém) > Settings (Nastavení) > Account (Účet) > Family settings (Nastavení rodiny) > Manage family members (Spravovat členy rodiny) > Add to family (Přidat do rodiny) > Add new (Přidat nový).
 3. Nechte osobu, kterou chcete přidat, aby se přihlásila s e-mailovou adresou a heslem svého účtu Microsoft, a při zobrazení výzvy vyberte možnost Add to family (Přidat do rodiny).

Správa dětských účtů

Další informace o rozdílech mezi dětskými účty a účty dospělých a o tom, jak je spravovat, najdete v následujících článcích: