Jak si můžu svůj telefon Lumia přizpůsobit?

Přizpůsobení úvodní obrazovky

 • Pokud chcete připnout aplikaci na úvodní obrazovku, potáhněte prstem doleva, klepněte na příslušnou aplikaci a přidržte ji a klepněte na Připnout na Start. Můžete taky připnout kontakty a weby.
 • Pokud chcete přesunout dlaždici, klepněte na ni a přidržte ji, přetáhněte ji na nové místo a klepněte na displej.
 • Pokud chcete změnit velikost dlaždice, klepněte na ni a přidržte ji a klepněte na ikonu se šipkou.
 • Pokud chcete odebrat dlaždici z úvodní obrazovky, klepněte na dlaždici a přidržte ji a klepněte na ikonu připnutí.

Změna fotky na pozadí

 • Pokud chcete změnit fotku na zamykací obrazovce, potáhněte na úvodní obrazovce prstem doleva, klepněte na nastavení > zamykací obrazovka, v části Pozadí klepněte na seznam a vyberte fotka > změnit fotku, zvolte fotku z galerie, stažením nebo roztažením prstů ji přibližte nebo oddalte a klepněte na oříznout.
 • Pokud chcete změnit fotku na pozadí na dlaždici centra Fotky, klepněte na Fotky > ... > nastavení. Přepněte možnost Na úvodní dlaždici se zobrazují na jedna fotka. Klepněte na zvolit fotku, vyberte příslušnou fotku a klepněte na ikonu hotovo.

Změna pozadí nebo barvy motivu

 • Na úvodní obrazovce potáhněte prstem doleva a klepněte na Nastavení > Motiv a pozadí nebo Barva motivu
 • Pokud chcete povolit černý motiv, přejděte na Nastavení > usnadnění přístupu a přepněte možnost Vysoký kontrast na Zapnuto. Upozorňujeme, že toto nastavení skryje pozadí zamykací obrazovky. Na zamykací obrazovce se zobrazí bílá nebo černá v závislosti na pozadí, které jste zvolili v nastavení zamykací obrazovky. Ve výchozím nastavení je režim vysokého kontrastu vypnutý (Nastavení > usnadnění přístupu > Vysoký kontrast).

Přidání oznámení na zamykací obrazovku

 • Svobodně se rozhodněte, která oznámení, jako jsou třeba zmeškané hovory nebo nové zprávy, chcete na zamykací obrazovce zobrazovat. Na úvodní obrazovce potáhněte prstem doleva, klepněte na Nastavení > zamykací obrazovka, klepněte na místo pro oznámení a vyberte aplikaci, kterou chcete přidat.

Změna vyzváněcího tónu a zvuků telefonu

 • Na úvodní obrazovce potáhněte prstem doleva, klepněte na Nastavení > vyzváněcí tóny+zvuky, vyberte typ vyzváněcího tónu nebo upozornění, které chcete změnit, a vyberte zvuk.
 • Pokud máte soubor mp3 se skladbou na počítači, můžete si z něj udělat vyzváněcí tón. Připojte telefon k počítači a ve správci souborů v počítači přesuňte skladbu, kterou chcete použít jako vyzváněcí tón, do složky vyzváněcích tónů v telefonu. Pokud chcete tuto skladbu nastavit jako vyzváněcí tón, klepněte v zobrazení vyzváněcí tóny+zvuky na Vyzváněcí tón a v části Vlastní klepněte na danou skladbu. Skladbu můžete jako vyzváněcí tón použít v případě, že není chráněná systémem pro správu digitálních práv DRM a je menší než 30 MB. V počítači musí být systém Windows Vista, Windows 7, Windows 8 nebo Windows 10.

Změna velikosti písma

 • Na úvodní obrazovce potáhněte prstem doleva, klepněte na Nastavení > usnadnění přístupu a přetáhněte posuvník Velikost textu.

Filtrování kontaktů

 • Pokud nechcete v seznamu kontaktů zobrazovat všechny svoje kontakty z účtů různých sociálních sítí, klepněte na Lidé > ... > nastavení > filtrovat seznam kontaktů a vyberte účty, jejichž kontakty chcete zobrazovat.

Vypnutí návrhů slov při psaní

 • Pokud nechcete, aby telefon při psaní automaticky nabízel návrhy, potáhněte na úvodní obrazovce prstem doleva, klepněte na Nastavení > klávesnice, klepněte na klávesnici pro váš jazyk a zrušte zaškrtnutí políčka Navrhovat text.
Vlastnosti

ID článku: 12499 - Poslední kontrola: 17. 5. 2016 - Revize: 6

Váš názor
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)