Klávesové zkratky v aplikacích

Windows 10

Klávesové zkratky jsou klávesy nebo kombinace kláves, které nabízí jiný způsob, jak udělat něco, k čemu byste jinak museli použít myš.

V řadě aplikací, jako jsou Fotky, Groove a Mapy, se zkratky zobrazí jako popisy tlačítek, když nad nimi podržíte ukazatel myši. V dalších, jako je Malování, WordPad a Office, platí, že když stisknete klávesu Alt nebo F10, zobrazí se příkazy označené klávesovými zkratkami. Pokud je v nabídce některé písmeno podtržené, místo toho, abyste klikali na tuto položku nabídky, můžete stisknout klávesu Alt společně s podtrženou klávesou. Třeba když chcete v Malování vytvořit nový obrázek, stiskněte Ctrl+N.

Následující zkratky se běžně používají v několika aplikacích od Microsoftu, které jsou integrované do Windows 10. Patří sem Microsoft Edge, Kalkulačka, Herní panel, Groove, Mapy, Malování, Fotky, Filmy a TV pořady a WordPad.


Klávesové zkratky pro Microsoft Edge


Stisknutá klávesaAkce
CTRL+D
Přidání aktuálního webu k oblíbeným položkám nebo do seznamu K přečtení
CTRL+I
Otevření podokna oblíbených položek
CTRL+J
Otevření podokna stažených souborů
CTRL+H
Otevření podokna historie
CTRL+P
Tisk aktuální stránky
Ctrl+F
Hledání na stránce
Alt+C
Otevření Cortany
CTRL+SHIFT+R
Otevření zobrazení pro čtení
Ctrl+TOtevření nové záložky
CTRL+SHIFT+TOpětovné otevření naposledy zavřené záložky
Ctrl+W nebo Ctrl+F4Zavření aktivní záložky
Ctrl+KDuplikování záložky
CTRL+NOtevření nového okna
CTRL+SHIFT+POtevření nového okna Procházení InPrivate
CTRL+TABPřepnutí na další záložku
CTRL+SHIFT+TABPřepnutí na předchozí záložku
Ctrl+1, 2, 3 atd.Přepnutí na konkrétní číslo záložky
CTRL+9Přepnutí na poslední záložku
CTRL+plus (+)Přiblížení (+25 %)
CTRL+minus (-)Oddálení (-25 %)
CTRL+0Vynulování přiblížení
BACKSPACE nebo ALT+ŠIPKA VLEVOPřechod zpět
Alt+Šipka vpravoPřechod vpřed
F5 nebo CTRL+RAktualizace stránky
ESCZastavení načítání stránky
CTRL+L nebo F4 nebo ALT+DVýběr panelu Adresa
CTRL+SHIFT+LOtevření vyhledávacího dotazu v panelu Adresa na nové záložce
CTRL+EOtevření vyhledávacího dotazu v panelu Adresa
CTRL+ENTERPřidání www. na začátek a .com na konec textu zadaného v panelu Adresa
CTRL+kliknutíOtevření odkazu na nové záložce
Ctrl+Shift+kliknutíOtevření odkazu na nové záložce a přepnutí na danou záložku
Alt+Shift+kliknutíOtevření odkazu v novém okně 
Ctrl+Shift+M Začátek vytváření webových poznámek
Ctrl+Alt+M Zkopírování vybraného obsahu do webové poznámky
F12Otevření nástrojů pro vývojáře F12  
Ctrl+U Zobrazení zdroje
F6 Přepnutí fokusu mezi obsahem webové stránky a adresním řádkem
F7 Zapnutí procházení pomocí kurzoru na aktivní záložce
Ctrl+Shift+Delete Zobrazení ovládacích prvků pro vymazání údajů o procházení


Klávesové zkratky programu Kalkulačka


Stisknutá klávesaAkce
Alt+1
Přepnutí do standardního režimu
ALT+2
Přepnutí do vědeckého režimu
Alt+3
Přepnutí do programátorského režimu
CTRL+M
Uložení do paměti
CTRL+P
Přičtení k hodnotě v paměti
CTRL+Q
Odečtení od hodnoty v paměti
CTRL+R
Vyvolání z paměti
CTRL+L
Vymazání paměti
F9Výběr funkce ±
RVýběr funkce 1/x
@Výpočet druhé odmocniny
DeleteVýběr funkce CE
Ctrl+HZapnutí nebo vypnutí historie výpočtů
ŠIPKA NAHORUPosouvání v historii směrem nahoru
ŠIPKA DOLŮPosouvání v historii směrem dolů
CTRL+SHIFT+DVymazání historie
F3Výběr funkce DEG ve vědeckém režimu
F4Výběr funkce RAD ve vědeckém režimu
F5Výběr funkce GRAD ve vědeckém režimu
CTRL+GVýběr funkce 10x ve vědeckém režimu
CTRL+OVýběr funkce cosh ve vědeckém režimu
CTRL+SVýběr funkce sinh ve vědeckém režimu
CTRL+TVýběr funkce tanh ve vědeckém režimu
SHIFT+SVýběr funkce sin-1 ve vědeckém režimu
SHIFT+OVýběr funkce cos-1 ve vědeckém režimu
SHIFT+TVýběr funkce tan-1 ve vědeckém režimu
CTRL+YVýběr funkce y√x ve vědeckém režimu
DVýběr funkce Mod ve vědeckém režimu
LVýběr funkce log ve vědeckém režimu
MVýběr funkce dms ve vědeckém režimu
Výběr funkce ln ve vědeckém režimu
CTRL+NVýběr funkce ex ve vědeckém režimu
OVýběr funkce cos ve vědeckém režimu
PVýběr funkce Pi ve vědeckém režimu
QVýběr funkce x2 ve vědeckém režimu
SVýběr funkce sin ve vědeckém režimu
TVýběr funkce tan ve vědeckém režimu
VVýběr funkce F–E ve vědeckém režimu
Výběr funkce Exp ve vědeckém režimu
Y, ^Výběr funkce xy ve vědeckém režimu
#Výběr funkce x3 ve vědeckém režimu
;Výběr funkce Int ve vědeckém režimu
!Výběr funkce n! ve vědeckém režimu
F2Výběr funkce DWORD v programátorském režimu
F3Výběr funkce WORD v programátorském režimu
F4Výběr funkce BYTE v programátorském režimu
F5Výběr funkce HEX v programátorském režimu
F6Výběr funkce DEC v programátorském režimu
F7Výběr funkce OCT v programátorském režimu
F8Výběr funkce BIN v programátorském režimu
F12Výběr funkce QWORD v programátorském režimu
A–FVýběr A-F v programátorském režimu
JVýběr funkce RoL v programátorském režimu
KVýběr funkce RoR v programátorském režimu
< Výběr funkce Lsh v programátorském režimu  
>Výběr funkce Rsh v programátorském režimu
%Výběr funkce Mod v programátorském režimu
|Výběr funkce Or v programátorském režimu
^Výběr funkce Xor v programátorském režimu
~Výběr funkce Not v programátorském režimu
&Výběr funkce And v programátorském režimu
MEZERNÍKPřepínání hodnoty bitu v programátorském režimu


Klávesové zkratky pro Herní panel


Stisknutá klávesaAkce
Klávesa s logem Windows +G
Otevření Herního panelu, když je spuštěná hra
Klávesa s logem Windows +ALT+G
Záznam posledních 30 sekund
Klávesa Windows +Alt+R
Spuštění nebo ukončení nahrávání
Klávesa Windows +Alt+Print Screen
Pořízení snímku obrazovky hry
Klávesa s logem Windows +ALT+T
Zobrazení nebo skrytí časovače záznamu


Klávesové zkratky pro Groove


 Stisknutá klávesa Akce
 Ctrl+P Přehrání nebo pozastavení
 Ctrl+F Přeskočení na další skladbu
 Ctrl+B Začátek přehrávání aktuální skladby od začátku nebo přeskočení na předchozí
 F9 Zvýšení hlasitosti
 F8 Snížení hlasitosti
 F7 Ztlumení zvuku
 Ctrl+Enter Výběr položky a spuštění režimu výběru
 Ctrl+A Vybrat vše
 Delete Odstranění vybraných položek
 Ctrl+Shift+P Přehrání vybrané položky
 Ctrl+T Zapnutí nebo vypnutí opakování
 Ctrl+H Zapnutí nebo vypnutí náhodného přehrávání
 Ctrl+Q Hledání


Klávesové zkratky pro Mapy


 Stisknutá klávesa Akce
Klávesy se šipkamiPosunutí mapy některým směrem
Ctrl+klávesa plus nebo minut (+ nebo -)Přiblížení nebo oddálení
Ctrl+Šipka vlevo nebo Šipka vpravoOtočení
 Ctrl+Šipka nahoru nebo Šipka dolůNaklonění
Klávesa+nebo -Přiblížení nebo oddálení v zobrazení Města v 3D
Page Up nebo Page DownPřesunutí dál nebo blíž v zobrazení Města v 3D
Ctrl+YPřepnutí mezi leteckým a silničním zobrazení map
Ctrl+HomeVycentrování mapy na aktuální polohu
Ctrl+DZískání navigačních pokynů
Ctrl+FHledání
Ctrl+MMinimalizace aktivní záložky
Ctrl+PTisk
Ctrl+TZobrazení nebo skrytí dopravy
BackspaceZpět
Ctrl+HSdílet
Ctrl+LPřesunutí fokusu do mapy
Ctrl+WZavření aktivní záložky
Ctrl+TabPřechod na další záložku
Ctrl+Shift+TabPřechod na předchozí záložku
Ctrl+SZobrazení nebo skrytí Streetside
Ctrl+CZkopírování do schránky


Klávesové zkratky pro Filmy a TV pořady


 Stisknutá klávesa Akce
 Alt+EnterPřehrání v režimu celé obrazovky
 EscUkončení režimu celé obrazovky
 EnterVýběr jiné položky s fokusem
Mezerník
nebo
Ctrl+P
Přehrání nebo pozastavení (pokud je fokus na videu)
Alt+Šipka vlevo
nebo
Klávesa Windows +Mezerník 
Zpět
Ctrl+TZapnutí nebo vypnutí opakování
F7Ztlumení zvuku
F8Snížení hlasitosti
F9Zvýšení hlasitosti 


Klávesové zkratky v Malování


Stisknutá klávesaAkce
F11
Zobrazení obrázku v režimu zobrazení na celé obrazovce
F12
Uložení obrázku jako nového souboru
Ctrl+A
Výběr celého obrázku
Ctrl+B
Nastavení tučného písma u vybraného textu
CTRL+C
Zkopírování výběru do schránky
Ctrl+E
Otevření dialogového okna Vlastnosti
Ctrl+G
Zobrazení nebo skrytí mřížky
CTRL+I
Nastavení kurzívy u vybraného textu
CTRL+NVytvoření nového obrázku
Ctrl+OOtevření existujícího obrázku
CTRL+PTisk obrázku
CTRL+RZobrazení nebo skrytí pravítka
CTRL+SUložení změn v obrázku
CTRL+UPodtržení vybraného textu
CTRL+VVložení výběru ze schránky
Ctrl+WOtevření dialogového okna Změnit velikost a zkosit
Ctrl+XVyjmutí výběru
CTRL+YOpakování změny
CTRL+ZVrácení změny
CTRL+plus (+)Zvětšení šířky štětce, čáry nebo obrysu obrazce o jeden pixel
CTRL+minus (-)Zmenšení šířky štětce, čáry nebo obrysu obrazce o jeden pixel
CTRL+PAGE UPPřiblížení
Ctrl+Page DownOddálení
Alt+F4Zavření obrázku a okna programu Malování
ŠIPKA VPRAVOPřesunutí výběru nebo aktivního obrazce o jeden pixel doprava
ŠIPKA VLEVOPřesunutí výběru nebo aktivního obrazce o jeden pixel doleva
ŠIPKA DOLŮPřesunutí výběru nebo aktivního obrazce o jeden pixel dolů
ŠIPKA NAHORUPřesunutí výběru nebo aktivního obrazce o jeden pixel nahoru
Shift+F10Zobrazení kontextové nabídky


Klávesové zkratky pro Fotky


Stisknutá klávesaAkce
Mezerník (v kolekci)
Výběr položky a spuštění režimu výběru
ENTER (v režimu výběru)
Výběr položky v režimu výběru
MEZERNÍK (prohlížení fotky)
Zobrazení nebo skrytí příkazů
MEZERNÍK (přehrávání videa)
Přehrání nebo pozastavení videa
Klávesy se šipkami (v Kolekci)
Posunutí nahoru, dolů, doleva nebo doprava
Klávesy se šipkami vlevo nebo vpravo (u jedné položky nebo prezentace)
Zobrazení další nebo předchozí položky
Klávesy se šipkami (na přiblížené fotce)
Pohyb uvnitř fotky
Ctrl+plus nebo minus (+ nebo -)Přiblížení nebo oddálení prohlížené fotky
Ctrl+0Vynulování přiblížení fotky
ESCNávrat na předchozí obrazovku
CTRL+SUložení
CTRL+PTisk
CTRL+C Kopírování
CTRL+R (prohlížení nebo úpravy)Otočení fotky
E (prohlížení fotky)Vylepšení fotky
CTRL+Z (úpravy)Vrácení změn
CTRL+Y (úpravy)Znovu provést změny
Ctrl+/ (úpravy)Zobrazení originálu
SHIFT+klávesy se šipkami Změna velikosti oříznutí nebo zaostřené oblasti
CTRL+klávesy se šipkami Přesunutí oříznutí nebo zaostřené oblasti  
F5 (prohlížení položky)Spuštění prezentace
ALT+ENTERZobrazení informací o souboru
CTRL+LNastavení fotky jako zamykací obrazovky
Ctrl+N (v zobrazení Alba) Vytvoření nového alba
Ctrl+R (v zobrazení Alba) Odebrání alba
Ctrl+D Přidání vybraných položek do alba
Ctrl+U Odebrání vybraných položek z alba


Klávesové zkratky pro WordPad


Stisknutá klávesaAkce
F3
Hledání dalšího výskytu textu v dialogu Najít
F12
Uložení dokumentu jako nového souboru
CTRL+1
Nastavení jednoduchého řádkování (s hodnotou 1)
Ctrl+2
Nastavení dvojnásobného řádkování (s hodnotou 2)
Ctrl+5
Nastavení řádkování s hodnotou 1,5
Ctrl+A
Vybrat vše
Ctrl+B
Nastavení tučného písma u vybraného textu
CTRL+CZkopírování výběru do schránky
CTRL+DVložení kresby Microsoft Malování
CTRL+EZarovnání textu na střed
CTRL+FHledání textu v dokumentu
CTRL+HNahrazení textu v dokumentu
CTRL+INastavení kurzívy u vybraného textu
CTRL+JZarovnání textu do bloku
CTRL+LZarovnání textu doleva
CTRL+NVytvoření nového dokumentu
Ctrl+OOtevření existujícího dokumentu
CTRL+PTisk dokumentu
CTRL+RZarovnání textu doprava
CTRL+SUložení změn v dokumentu
CTRL+UPodtržení vybraného textu
CTRL+VVložení výběru ze schránky
CTRL+XVyjmutí výběru
CTRL+YOpakování změny
CTRL+ZVrácení změny
CTRL+rovnítko (=)Nastavení dolního indexu u vybraného textu
CTRL+SHIFT+rovnítko (=)Nastavení horního indexu u vybraného textu
CTRL+SHIFT+větší než (>)Zvětšení velikosti písma
CTRL+SHIFT+menší než (<)Zmenšení velikosti písma
Ctrl+Shift+AZměna znaků na všechna velká písmena
Ctrl+Shift+LZměna stylu odrážek
CTRL+ŠIPKA VLEVOPřesunutí kurzoru o jedno slovo směrem doleva
CTRL+ŠIPKA VPRAVOPřesunutí kurzoru o jedno slovo směrem doprava
CTRL+ŠIPKA NAHORUPřesunutí kurzoru do předchozího řádku
CTRL+ŠIPKA DOLŮPřesunutí kurzoru do dalšího řádku
CTRL+HOMEPřechod na začátek dokumentu
Ctrl+EndPřechod na konec dokumentu
Ctrl+Page UpPřechod o jednu stránku směrem nahoru
Ctrl+Page DownPřechod o jednu stránku směrem dolů
Ctrl+DeleteOdstranění následujícího slova
ALT+F4Zavření WordPadu
Shift+F10Zobrazení kontextové nabídky

Další klávesové zkratky

Windows 8.1


Ve Windows 8.1 jsou dostupné následující klávesové zkratky.

Klávesové zkratky pro Kalkulačku

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s kalkulačkou.

Stisknutá klávesa
Akce
F1
Otevření nápovědy ke Kalkulačce
F2
Úprava historie výpočtů
ALT+1
Přepnutí do standardního režimu
ALT+2
Přepnutí do vědeckého režimu
Alt+3
Přepnutí do programátorského režimu
Alt+4
Přepnutí do statistického režimu
ALT+C
Otevření výpočtů s kalendářními daty
CTRL+E
Otevření výpočtů s kalendářními daty
Ctrl+H
Zapnutí nebo vypnutí historie výpočtů
CTRL+L
Stisknutí tlačítka MC
CTRL+M
Stisknutí tlačítka MS
CTRL+P
Stisknutí tlačítka M+
CTRL+Q
Stisknutí tlačítka M-
CTRL+R
Stisknutí tlačítka MR
CTRL+U
Otevření převodu jednotek
CTRL+SHIFT+D
Vymazání historie výpočtů
F9
Stisknutí tlačítka +/-
R
Stisknutí tlačítka 1/×
@
Stisknutí tlačítka druhé odmocniny
DEL
Stisknutí tlačítka CE
ŠIPKA NAHORU
Pohyb v historii výpočtů směrem nahoru
ŠIPKA DOLŮ
Pohyb v historii výpočtů směrem dolů
ESC
Stisknutí tlačítka C nebo ukončení úprav historie výpočtů
ENTER
Přepočet historie výpočtů po provedení úprav
F3
Výběr možnosti Stupně ve vědeckém režimu
F4
Výběr možnosti Radiány ve vědeckém režimu
F5
Výběr možnosti Grady ve vědeckém režimu
CTRL+B
Stisknutí tlačítka 3√x ve vědeckém režimu
CTRL+G
Stisknutí tlačítka 10x ve vědeckém režimu
CTRL+O
Stisknutí tlačítka cosh ve vědeckém režimu
CTRL+S
Stisknutí tlačítka sinh ve vědeckém režimu
CTRL+T
Stisknutí tlačítka tanh ve vědeckém režimu
CTRL+Y
Stisknutí tlačítka y√x ve vědeckém režimu
D
Stisknutí tlačítka Mod ve vědeckém režimu
I
Stisknutí tlačítka Inv ve vědeckém režimu
L
Stisknutí tlačítka log ve vědeckém režimu
M
Stisknutí tlačítka dms ve vědeckém režimu
N
Stisknutí tlačítka ln ve vědeckém režimu
O
Stisknutí tlačítka cos ve vědeckém režimu
P
Stisknutí tlačítka pi ve vědeckém režimu
Q
Stisknutí tlačítka x^2 ve vědeckém režimu
S
Stisknutí tlačítka sin ve vědeckém režimu
T
Stisknutí tlačítka tan ve vědeckém režimu
V
Stisknutí tlačítka F-E ve vědeckém režimu
X
Stisknutí tlačítka Exp ve vědeckém režimu
Y
Stisknutí tlačítka x^y ve vědeckém režimu
#
Stisknutí tlačítka x^3 ve vědeckém režimu
;
Stisknutí tlačítka Int ve vědeckém režimu
!
Stisknutí tlačítka n! ve vědeckém režimu
F2
Výběr funkce DWORD v programátorském režimu
F3
Výběr funkce WORD v programátorském režimu
F4
Výběr funkce Byte v programátorském režimu
F5
Výběr funkce HEX v programátorském režimu
F6
Výběr funkce DEC v programátorském režimu
F7
Výběr funkce OCT v programátorském režimu
F8
Výběr funkce BIN v programátorském režimu
F12
Výběr funkce Qword v programátorském režimu
A–F
Stisknutí tlačítek A–F v programátorském režimu
J
Stisknutí tlačítka RoL v programátorském režimu
K
Stisknutí tlačítka RoR v programátorském režimu
<
Stisknutí tlačítka Lsh v programátorském režimu
>
Stisknutí tlačítka Rsh v programátorském režimu
%
Stisknutí tlačítka Mod v programátorském režimu
|
Stisknutí tlačítka Or v programátorském režimu
&
Stisknutí tlačítka And v programátorském režimu
MEZERNÍK
Přepínání hodnoty bitu v programátorském režimu
A
Stisknutí tlačítka Průměr ve statistickém režimu
Ctrl+A
Stisknutí tlačítka Průměr druhých mocnin ve statistickém režimu
S
Stisknutí tlačítka Součet ve statistickém režimu
CTRL+S
Stisknutí tlačítka Součet druhých mocnin ve statistickém režimu
T
Stisknutí tlačítka Směrodatná odchylka ve statistickém režimu
CTRL+T
Stisknutí tlačítka Inverze směrodatné odchylky ve statistickém režimu
D
Stisknutí tlačítka CAD ve statistickém režimu


Klávesové zkratky pro Kalendář

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s aplikací Kalendář.

Stisknutá klávesaAkce
CTRL+1 nebo CTRL+D
Zobrazení dne
CTRL+2 nebo CTRL+O
Zobrazení pracovního týdne
CTRL+3 nebo CTRL+W
Zobrazení týdne
CTRL+4 nebo CTRL+M
Zobrazení měsíce
CTRL+T nebo HOMEPřechod na dnešek
PAGE UPV zobrazení měsíce přechod na předchozí měsíc
 
V zobrazení týdne přechod na předchozí týden
 
V zobrazení dne přechod na předchozí dva dny
CTRL+HV zobrazení měsíce přechod na předchozí měsíc
 
V zobrazení týdne přechod na předchozí týden
 
V zobrazení dne přechod na předchozí dva dny
PAGE DOWNV zobrazení měsíce přechod na předchozí měsíc
 
V zobrazení týdne přechod na předchozí týden
 
V zobrazení dne přechod na předchozí dva dny
CTRL+JV zobrazení měsíce přechod na předchozí měsíc
 
V zobrazení týdne přechod na předchozí týden
 
V zobrazení dne přechod na předchozí dva dny
ŠIPKA VPRAVOV zobrazení přechod na příští den
ŠIPKA VLEVOV zobrazení přechod na předchozí den
ŠIPKA DOLŮV zobrazení přechod na příští hodinu
ŠIPKA NAHORUV zobrazení přechod na předchozí hodinu
ESCPřechod zpět
CTRL+SUložení nebo odeslání události
CTRL+P, použití šipek nahoru a dolů pro výběrOdpověď na událost
CTRL+DOdstranění události


Klávesové zkratky pro Poštu

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s aplikací Pošta.

Stisknutá klávesaAkce
CTRL+R
Odpověď
CTRL+SHIFT+R
Odpověď všem
CTRL+F
Přeposlání
CTRL+M
Přesunutí položky do jiné složky
CTRL+JPřepnutí mezi označením zprávy jako nevyžádané nebo normální
CTRL+SHIFT+UZobrazení jen nepřečtených zpráv
CTRL+SHIFT+AZobrazení všech zpráv
CTRL+SHIFT+EZobrazení možností složky
CTRL+UOznačení zprávy jako nepřečtené
CTRL+QOznačení zprávy jako přečtené
CTRL+AVýběr všech zpráv
INSERTPřepnutí mezi označením příznakem a odebráním příznaku u zpráv
CTRL+NNová zpráva
F5Synchronizace
ALT+BUmístění fokusu na tlačítko Skrytá kopie
ALT+CUmístění fokusu na tlačítko Kopie

Přijetí
ALT+DOdmítnutí
ALT+TUmístění fokusu na tlačítko Komu

Nezávazně
ALT+VOtevření pozvánky v Kalendáři
ALT+SOdeslání pošty
ALT+IVložení přílohy
CTRL+SHIFT+FVýběr písma
CTRL+MEZERNÍKVymazání formátování
CTRL+YZnovu
F4Znovu
CTRL+[Zvětšení písma o jeden bod
CTRL+]Zmenšení písma o jeden bod
CTRL+SHIFT+,Zvětšení velikosti písma
CTRL+KPřidání odkazu
CTRL+EZarovnání na střed
CTRL+LZarovnání doleva
CTRL+RZarovnání doprava
CTRL+SHIFT+LOdrážky
CTRL+MOdsazení, když je vybraný text
CTRL+SHIFT+MZmenšení odsazení
TAB nebo SHIFT+TABZvětšení nebo zmenšení odsazení, když je vybraný text nebo když je fokus v seznamu
CTRL+'Čárka nad vpravo
CTRL+,Cedilla, ocásek vlevo
CTRL+SHIFT+6Vokáň (průtažný přízvuk)
CTRL+SHIFT+;Dvě tečky nad, přehláska
CTRL+` Přízvuk
CTRL+SHIFT+7Ligatura
CTRL+SHIFT+2Kroužek 
CTRL+/Lomítko
CTRL+SHIFT+`Vlnovka
ALT+CTRL+SHIFT+1Obrácený vykřičník
ALT+CTRL+SHIFT+/Obrácený otazník


Klávesové zkratky pro aplikaci Lidé

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky používané v aplikaci Lidé.

Stisknutá klávesaAkce
CTRL+N
Přidání kontaktu
CTRL+S
Uložení změn
DELETE
Odstranění kontaktu
CTRL+F
Označení kontaktu jako oblíbeného
CTRL+SHIFT+1Připnutí kontaktu na Start
ESCPřechod zpět 
HOMEPřechod na začátek seznamu kontaktů
PAGE DOWNPřechod v seznamu kontaktů dopředu
PAGE UP Přechod v seznamu kontaktů dozadu
END Přechod na konec seznamu kontaktů


Klávesové zkratky pro Zasílání zpráv

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s aplikací Zasílání zpráv.

Stisknutá klávesaAkce
CTRL+N
Zahájení nové konverzace
CTRL+N
Výběr lidí
CTRL+E
Výběr emotikony
CTRL+>
Další konverzace
CTRL+<Předchozí konverzace


Klávesové zkratky pro Malování

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s Malováním.

Stisknutá klávesaAkce
F1
Otevření nápovědy k Malování
F11
Zobrazení obrázku v režimu zobrazení na celé obrazovce
F12
Uložení obrázku jako nového souboru
CTRL+A
Výběr celého obrázku
CTRL+BNastavení tučného písma u vybraného textu
CTRL+CZkopírování výběru do schránky
CTRL+EOtevření dialogu Vlastnosti
CTRL+GZobrazení nebo skrytí mřížky
CTRL+INastavení kurzívy u vybraného textu
CTRL+NVytvoření nového obrázku
Ctrl+OOtevření existujícího obrázku
CTRL+PTisk obrázku
CTRL+RZobrazení nebo skrytí pravítka
CTRL+SUložení změn v obrázku
CTRL+UPodtržení vybraného textu
CTRL+VVložení výběru ze schránky
CTRL+WOtevření dialogu Změnit velikost a zkosit
CTRL+XVyjmutí výběru
CTRL+YOpakování změny
CTRL+ZVrácení změny
CTRL+plus (+)Zvětšení šířky štětce, čáry nebo obrysu obrazce o jeden pixel
CTRL+minus (-)Zmenšení šířky štětce, čáry nebo obrysu obrazce o jeden pixel
CTRL+PAGE UPPřiblížení
Ctrl+Page DownOddálení
ALT (nebo F10) Zobrazení klávesových zkratek
ALT+F4Zavření obrázku a okna programu Malování
ŠIPKA VPRAVOPřesunutí výběru nebo aktivního obrazce o jeden pixel doprava
ŠIPKA VLEVOPřesunutí výběru nebo aktivního obrazce o jeden pixel doleva
ŠIPKA DOLŮPřesunutí výběru nebo aktivního obrazce o jeden pixel dolů
ŠIPKA NAHORUPřesunutí výběru nebo aktivního obrazce o jeden pixel nahoru
SHIFT+F10 Zobrazení aktuální místní nabídky


Klávesové zkratky pro Čtečku

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s aplikací Čtečka.

Stisknutá klávesaAkce
F8
Použití rozložení na dvě stránky
CTRL+R
Otočení souboru o 90 stupňů po směru hodinových ručiček
CTRL+F
Hledání textu v souboru
F7
Použití výběrového režimu klávesnice
CTRL+PTisk souboru
CTRL+OOtevření souboru
CTRL+WZavření souboru
CTRL+MDomovská stránka aplikace Čtečka


Klávesové zkratky pro Připojení ke vzdálené ploše

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s Připojením ke vzdálené ploše.

Stisknutá klávesaAkce
CTRL+ALT+HOME
Přepínání panelů aplikací mezi vzdáleným počítačem a počítačem před vámi
CTRL+ALT+ŠIPKA VLEVO
Přepnutí zobrazení do předchozí relace (při zobrazení relace)
CTRL+ALT+ŠIPKA VPRAVO
Přepnutí zobrazení do další relace (při zobrazení relace)
CTRL+ALT+ŠIPKA NAHORU
Přepnutí zobrazení do první relace (při zobrazení relace)
CTRL+ALT+ŠIPKA DOLŮPřepnutí zobrazení do poslední relace (při zobrazení relace)


Klávesové zkratky pro OneDrive

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s OneDrivem.

Stisknutá klávesaAkce
CTRL+A
Výběr všech položek
CTRL+ALT+1
Změna zobrazení (podrobnosti/miniatury)
CTRL+U
Nahrání
CTRL+SHIFT+N
Nová složka
ESCVymazání výběru
CTRL+OOtevření v programu
CTRL+ALT+OZobrazení složky
CTRL+SHIFT+VKopírování
CTRL+SHIFT+YPřesunutí
CTRL+SStažení
ALT+ŠIPKA NAHORUPřechod o úroveň výš
F2Přejmenování
F5Aktualizace


Klávesové zkratky pro Windows Deník

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s programem Windows Deník.

Stisknutá klávesaAkce
F1
Otevření nápovědy Deníku
F5
Aktualizace seznamu poznámek
F6
Přepnutí mezi seznamem poznámek a poznámkou
F11
Zobrazení poznámky v režimu zobrazení na celé obrazovce
CTRL+AVýběr všech položek na stránce
CTRL+CZkopírování výběru do schránky
CTRL+FHledání textu v souboru
CTRL+GPřechod na určenou stránku
CTRL+NVytvoření nové poznámky
Ctrl+OOtevření naposledy použité poznámky
CTRL+PTisk poznámky
CTRL+SUložení změn v poznámce
CTRL+VVložení výběru ze schránky
CTRL+XVyjmutí výběru
CTRL+YOpakování změny
CTRL+ZVrácení změny
ALT+F4Zavření poznámky a příslušného okna Deníku
CTRL+SHIFT+CZobrazení místní nabídky pro záhlaví sloupce v seznamu poznámek
CTRL+SHIFT+VPřesunutí poznámky do zadané složky


Klávesové zkratky pro WordPad

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s WordPadem.

Stisknutá klávesaAkce
F1
Otevření nápovědy WordPadu
F3
Hledání dalšího výskytu textu v dialogu Najít
F10
Zobrazení klávesových zkratek
F12
Uložení dokumentu jako nového souboru
CTRL+1Nastavení jednoduchého řádkování (s hodnotou 1)
Ctrl+2Nastavení dvojnásobného řádkování (s hodnotou 2)
Ctrl+5Nastavení řádkování s hodnotou 1,5
CTRL+AVýběr celého dokumentu
CTRL+BNastavení tučného písma u vybraného textu
CTRL+CZkopírování výběru do schránky
CTRL+DVložení kresby Microsoft Malování
CTRL+EZarovnání textu na střed
CTRL+FHledání textu v dokumentu
CTRL+HNahrazení textu v dokumentu
CTRL+INastavení kurzívy u vybraného textu
CTRL+JZarovnání textu do bloku
CTRL+LZarovnání textu doleva
CTRL+NVytvoření nového dokumentu
Ctrl+OOtevření existujícího dokumentu
CTRL+PTisk dokumentu
CTRL+RZarovnání textu doprava
CTRL+SUložení změn v dokumentu
CTRL+UUložení změn v dokumentu
CTRL+VVložení výběru ze schránky
CTRL+XVyjmutí výběru
CTRL+YOpakování změny
CTRL+ZVrácení změny
CTRL+=Nastavení písma dolního indexu u vybraného textu
Ctrl+Shift+Rovná se (=)Nastavení horního indexu u vybraného textu
CTRL+SHIFT+>Zvětšení velikosti písma
Ctrl+Shift+Menší než (<)Zmenšení velikosti písma
Ctrl+Shift+AZměna znaků na všechna velká písmena
Ctrl+Shift+LZměna stylu odrážek
CTRL+ŠIPKA VLEVOPřesunutí kurzoru o jedno slovo směrem doleva
CTRL+ŠIPKA VPRAVOPřesunutí kurzoru o jedno slovo směrem doprava
CTRL+ŠIPKA NAHORUPřesunutí kurzoru do předchozího řádku
CTRL+ŠIPKA DOLŮPřesunutí kurzoru do dalšího řádku
CTRL+HOMEPřechod na začátek dokumentu
Ctrl+EndPřechod na konec dokumentu
Ctrl+Page UpPřechod o jednu stránku směrem nahoru
Ctrl+Page DownPřechod o jednu stránku směrem dolů
Ctrl+DeleteOdstranění následujícího slova
ALT+F4Zavření WordPadu
SHIFT+F10Zobrazení aktuální místní nabídky

Další klávesové zkratky

Vlastnosti

ID článku: 13805 - Poslední kontrola: 11. 10. 2016 - Revize: 4

Váš názor