Přesunutí ukazatele myši pomocí funkce Myš klávesnicí

Díky funkci Myš klávesnicí můžete místo použití myši k ovládání ukazatele používat numerickou klávesnici na klávesnici.

Zapnutí funkce Myš klávesnicí

  1. Otevřete Centrum usnadnění přístupu tak, že kliknete na tlačítko Start
    Obrázek tlačítka Start
    , kliknete na Ovládací panely, Usnadnění přístupu a potom na Centrum usnadnění přístupu.
  2. Klikněte na Usnadnit používání myši.
  3. V části Ovládání myši klávesnicí zaškrtněte políčko Zapnout funkci Myš klávesnicí.

Posouvání ukazatele pomocí funkce Myš klávesnicí

Po zapnutí funkce Myš klávesnicí můžete myš ovládat pomocí numerické klávesnice.

Přesunutí ukazatele myši směrem dolůStiskněte
Nahoru a doleva7
Nahoru8
Nahoru a doprava9
Doleva4
Doprava6
Dolů a doleva1
Dolů2
Dolů a doprava3

Výběr tlačítka myši

Před použitím funkce Myš klávesnicí ke klikání na položky na obrazovce je potřeba vybrat, které tlačítko má být aktivní: levé tlačítko, pravé tlačítko nebo obě tlačítka.

Požadovaná akceStiskněte
Výběr levého tlačítka myšiLomítko (/)
Výběr obou tlačítekHvězdička (✲)
Výběr pravého tlačítka myšiSymbol mínus (−)


Klikání na položky pomocí funkce Myš klávesnicí

Po výběru tlačítka můžete klikat na položky na obrazovce.

Požadovaná akceUdělejte toto
Kliknutí na položkuS levým tlačítkem vybraným jako aktivním přejděte na položku a stiskněte 5 
Kliknutí pravým tlačítkem na položkuS pravým tlačítkem vybraným jako aktivním přejděte na položku a stiskněte 5 
Poklikání na položkuS levým tlačítkem vybraným jako aktivním přejděte na položku a stiskněte znak plus (+)

Přetahování položek pomocí funkce Myš klávesnicí

Ke stisknutí a podržení aktivního tlačítka myši a jeho uvolnění můžete používat numerickou klávesnici. To je užitečné, pokud chcete položku přetáhnout.

Požadovaná akceUdělejte toto 
Přetažení položkyPřejděte na položku a stiskněte klávesu nula (0).
Umístění přetahované položkyPřejděte na místo, kam chcete položku přesunout, a potom stiskněte klávesu desetinná čárka (,). Vlastnosti

ID článku: 14204 - Poslední kontrola: 14. 9. 2016 - Revize: 2

Váš názor