Jak vytvořit nový účet Microsoft


  • Přejděte na stránku přihlášení k účtu Microsoft a vedle dotazu Nemáte účet? vyberte odkaz Vytvořte si ho!
  • Vyplňte požadované informace do formuláře a vytvořte si heslo. Pokud chcete změnit způsob přihlašování, použijte následující odkazy:
    • Místo toho použít váš e-mail
    • Místo toho použít telefonní číslo
    • Získat novou e-mailovou adresu
  • Vyberte Další.