Jak odstranit viry, spyware, trojského koně a jiný malware

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

 Co je počítačový virus?

Počítačový virus je malý softwarový program, který se šíří z jednoho počítače do druhého a překáží provozu počítače. Počítačový virus může poškodit nebo odstranit data v počítači, pomocí e-mailového programu se rozšířit do dalších počítačů, nebo dokonce odstranit celý obsah pevného disku.

Počítačové viry se často šíří prostřednictvím rychlých zpráv nebo příloh e-mailových zpráv. Proto nikdy neotevírejte přílohu e-mailu, pokud nevíte, kdo vám zprávu odeslal, nebo pokud přílohu e-mailu nečekáte. Viry mohou být maskovány jako přílohy obsahující vtipné obrázky, pohlednice nebo zvukové soubory či soubory videa. Počítačové viry se také šíří při stahování z Internetu. Počítačové viry se mohou skrývat v nelegálním softwaru či v jiných souborech nebo programech, které stáhnete.

Co je počítačový virus?

Informace o příznacích počítačových virů naleznete na webu
společnosti Microsoft věnovaném zabezpečení počítačů PC.

Co je červ?

Červ je počítačový kód, který se šíří bez účasti uživatele. Většina červů začíná jako e-mailová příloha, která při otevření nakazí počítač. Červ hledá v nakaženém počítači soubory obsahující e-mailové adresy, jako jsou například adresáře nebo dočasné webové stránky. Červ pak tyto adresy použije k rozesílání nakažených e-mailových zpráv a často napodobuje (nebo falšuje) adresu odesilatele v těchto e-mailových zprávách tak, aby to vypadalo, že původcem nakažené zprávy je někdo, koho daný uživatel zná. Červ se pak automaticky šíří díky chybám zabezpečení e-mailových zpráv, sítě nebo operačního systému a často dokážou systém zaplavit dříve, než se zjistí skutečná příčina. Červi nejsou vždy pro počítače destruktivní, ale zpravidla způsobují potíže s výkonem a stabilitou sítě a počítače.

Co je trojský kůň?

Trojský kůň je škodlivý softwarový program, který se skrývá uvnitř ostatních programů. Do počítače vstoupí skrytý v legitimním programu, jako je například spořič obrazovky. Potom do operačního systému vloží kód, který hackerům umožní přístup k nakaženému počítači. Trojské koně se zpravidla nešíří samy. Jsou rozšiřovány prostřednictvím virů, červů nebo staženého softwaru.

Co je spyware?

Spyware může být do počítače nainstalován bez vašeho vědomí. Tyto programy mohou měnit konfiguraci počítače nebo sbírat reklamní data a osobní údaje. Spyware může sledovat zvyky uživatele při hledání v Internetu a rovněž přesměrovat uživatele na jiný web, než na který chtěl přejít.

Co je podvodný bezpečnostní software?

Podvodný bezpečnostní softwarový program se uživatele pokusí přesvědčit, že jeho počítač je nakažen virem, a zpravidla vyzývá ke stažení nebo nákupu produktu, který tento virus odstraní. Názvy těchto programů často obsahují slova jako antivirus, shield (ochranný štít), security (zabezpečení), protection (ochrana) nebo fixer (opravy). To má vzbudit zdání legitimity. Tyto programy se často spustí ihned poté, co je stáhnete, nebo při příštím spuštění počítače. Podvodný bezpečnostní software může rovněž bránit některým aplikacím, například aplikaci Internet Explorer, ve spuštění. Podvodný bezpečnostní software může rovněž zobrazit legitimní a důležité soubory systému Windows jako nakažené. Obvyklé chybové nebo místní zprávy mohou obsahovat následující fráze:

Upozornění!
Počítač je nakažen!
Tento počítač je nakažen spywarem a adwarem.

Poznámka: Pokud se v automaticky otevřeném okně zobrazí podobná zpráva, zavřete toto dialogové okno stisknutím kombinace kláves ALT + F4 na klávesnici. Neklikejte na žádnou položku uvnitř tohoto dialogového okna. Pokud se podobné upozornění varování zobrazuje nadále i při pokusu o zavření okna, je to dobrý indikátor, že se jedná o zprávu se škodlivým obsahem.

Opravdu chcete opustit tuto stránku?
Počítač je nakažen! Tyto programy mohou způsobit ztrátu dat a poškození souborů a je třeba s nimi něco udělat co nejdříve. Ztrátě dat zabráníte stisknutím tlačítka STORNO. Chcete-li zabezpečit svůj počítač, vraťte se k zabezpečení systému a stáhněte je.
Kliknutím na tlačítko OK můžete pokračovat, kliknutím na tlačítko Storno zůstanete na aktuální stránce.

Pokud se zobrazí tento typ zpráv, software nestahujte ani nekupujte.

Co je malware?

Malware je termín používaný k označení škodlivého softwaru, který je navržen tak, aby poškodil počítačový systém nebo v něm prováděl nechtěné akce. Mezi malware patří:
 • Viry
 • Červi
 • Trojští koně
 • Spyware
 • Podvodný bezpečnostní software

Postup při odebrání malwaru, jako jsou viry, spyware nebo podvodný bezpečnostní software

Bez pomoci nástrojů pro odebrání škodlivého softwaru může odebrání počítačového viru nebo spywaru být obtížné. Některé počítačové viry a jiný nežádoucí software se dokonce po zjištění a odebrání samy znovu instalují. Naštěstí lze aktualizací počítače a pomocí nástrojů pro odebrání škodlivého softwaru nežádoucí software trvale odstranit.

Další informace o postupu při odebrání počítačového viru nebo spywaru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
2671662 Zdroje a doprovodné materiály společnosti Microsoft pro odebrání malwaru a virů
Poznámka: Pokud z počítače nemáte přístup k Internetu, použijte jiný počítač a postup uvedený v části Obnovení proxy nastavení aplikace Internet Explorer.

Chcete-li odebrat počítačový virus nebo jiný škodlivý software, postupujte podle následujících kroků v pořadí, v jakém jsou uvedeny.

Instalace nejnovější aktualizace z webu Windows Update

Poznámka: Počítačový vir může bránit v přístupu k webu Microsoft Update, odkud lze nainstalovat nejnovější aktualizace. Doporučujeme nastavit funkci Automatické aktualizace tak, aby se spouštěla automaticky a v počítači tak nechyběly žádné důležité aktualizace. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

Windows Vista a Windows 7
 1. Klikněte na tlačítko Start a do pole vyhledávacího pole zadejte text Windows Update.
 2. V seznamu výsledků klikněte na položku Windows Update.
 3. Klikněte na tlačítko Vyhledat aktualizace.
 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a stáhněte a nainstalujte nejnovější aktualizace systému Windows.
Windows XP 


 1. Klikněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Zadejte text sysdm.cpl a pak stiskněte klávesu ENTER.
 3. Klikněte na kartu Automatické aktualizace a potom kliknutím vyberte možnost Automaticky (doporučeno).
 4. Klikněte na tlačítko OK.


Použití bezplatného bezpečnostního skeneru Microsoft Safety Scanner

Společnost Microsoft nabízí bezplatný online nástroj, který prohledá počítač a pomůže z něj odebrat potenciální hrozby. Chcete-li provést toto hledání, přejděte na web Microsoft Safety Scanner.

Použití nástroje pro odstranění škodlivého softwaru systému Windows

Další informace o Nástroji pro odstranění škodlivého softwaru od společnosti Microsoft naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
890830 Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru systému Windows pomáhá odstranit určité druhy nejčastěji se vyskytujícího škodlivého softwaru z počítačů se systémem Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008 nebo Windows XP

Ruční odebrání podvodného bezpečnostního softwaru

Pokud podvodný bezpečnostní software nelze rozpoznat nebo odebrat pomocí nástroje Microsoft Safety Scanner nebo Nástroje pro odebrání nebezpečného softwaru ze systému Windows, zkuste následující kroky:
Windows XP, Windows Vista a Windows 7

 1. Poznamenejte si tento název podvodného bezpečnostního softwaru. V tomto příkladu jej nazveme XP Security Agent 2010.
 2. Restartujte počítač.
 3. Jakmile se zobrazí logo výrobce počítače, opakovaně stiskněte klávesu F8.
 4. Po zobrazení výzvy vyberte pomocí kláves se šipkami možnost Nouzový režim se sítí a pak stiskněte klávesu ENTER.
 5. Klikněte na tlačítko Start a ověřte, zda se podvodný bezpečnostní software zobrazí v nabídce Start. Pokud zde není uveden, klikněte na položku Všechny programy a v seznamu vyhledejte název tohoto podvodného bezpečnostního softwaru.
 6. Klikněte na tento název pravým tlačítkem myši a pak klikněte na příkaz Vlastnosti.
 7. Klikněte na kartu Zástupce.
 8. V dialogovém okně Vlastnosti zkontrolujte cestu k podvodnému bezpečnostnímu softwarovému programu, která je uvedena v poli Cíl. Může zde být například text C:\Program Files\XP Security Agent 2010.

  Poznámka: Názvem složky je často náhodné číslo.
 9. Klikněte na položku Otevřít umístění souboru.
 10. V okně Program Files klikněte na možnost Program Files na panelu adresy.
 11. V seznamu vyhledejte složku podvodného bezpečnostního softwarového programu. Může zde to být například složka XP Security Agent 2010.
 12. Klikněte na tuto složku pravým tlačítkem myši a potom klikněte na příkaz Odstranit.
 13. Restartujte počítač.
 14. Přejděte na web programu Microsoft Safety Scanner.
 15. Klikněte na tlačítko Stáhnout a potom na tlačítko Spustit.
 16. Postupujte podle pokynů na obrazovce, prohledejte počítač a pokuste se odebrat podvodný bezpečnostní software.

Pokud máte podezření, že počítač je nakažen podvodným bezpečnostním softwarem, který nebyl řešeními zabezpečení společnosti Microsoft detekován, můžete odeslat ukázku pomocí formuláře Centra ochrany před malwarem společnosti Microsoft.

Další informace o podvodném bezpečnostním softwaru naleznete na webu Ostražitost před falešnými virovými výstrahami.

Instalace a spuštění programu Microsoft Security Essentials nebo Windows Defender

Windows XP, Windows Vista a Windows 7


Společnost Microsoft nabízí zdarma program pro odebrání malwaru nazvaný Microsoft Security Essentials, který pomáhá chránit počítač před nakažením. Chcete-li nainstalovat program Microsoft Security Essentials, postupujte podle následujících kroků:
 1. Přejděte na web Microsoft Security Essentials.
 2. Klikněte na tlačítko Stáhnout zdarma.
 3. Klikněte na tlačítko Spustit a při instalaci programu Microsoft Security Essentials pak postupujte podle pokynů.
 4. Po dokončení instalace restartujte počítač.
 5. V nabídce Start klikněte na položku Všechny programy a potom klikněte na položku Microsoft Security Essentials.
 6. Na kartě Domů vyberte možnost kontroly Úplná a pak klikněte na položku Zkontrolovat.

Instalace programu Windows Defender Offline


Program Windows Defender Offline pomáhá odebrat těžko odstranitelné viry, které se spouštějí před spuštěním systému Windows. Chcete-li použít program Windows Defender Offline, postupujte takto:
 1. V nenakaženém počítači přejděte na web Co je program Windows Defender Offline.
 2. Klikněte na položku Stáhnout 32bitovou verzi nebo Stáhnout 64bitovou verzi v závislosti na tom, jaký operační systém používáte. Pokud si nejste jisti, jaký operační systém používáte, přejděte na web Je v počítači spuštěna 32bitová, nebo 64bitová verze systému Windows?.
 3. Po zobrazení výzvy klikněte na tlačítko Uložit jako a uložte soubor na disk DVD nebo CD nebo na jednotku USB Flash.
 4. Vložte tento disk DVD nebo CD nebo jednotku USB Flash do nakaženého počítače a pak tento počítač restartujte.
 5. Po zobrazení výzvy stiskněte klávesu odpovídající možnosti pro spuštění počítače, například F12, F5 nebo F8 v závislosti na tom, jaký typ počítače používáte.
 6. Pomocí kláves se šipkami se posuňte na jednotku, do níž jste nainstalovali soubor programu Windows Defender Offline. Program Windows Defender Offline se spustí a okamžitě vyhledá malware.
Další informace o postupu při odebrání počítačového viru naleznete na webu Jak lze odebrat počítačový vir?.


Ochrana počítače před malwarem


Existují akce, jejichž prostřednictvím můžete napomoci ochraně počítače před malwarem.

Zapnutí brány firewall

Windows XP
Automatická oprava
Chcete-li zapnout bránu firewall automaticky, klikněte na odkaz Opravit tyto potíže. Potom v dialogovém okně Stažení souboru klikněte na položku Spustit a postupujte podle kroků v tomto průvodci.


Poznámka: Je možné, že tento průvodce bude k dispozici pouze v angličtině, tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.

Poznámka: Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete automatickou opravu uložit na jednotku USB flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Manuální oprava
Chcete-li zapnout bránu Windows Firewall, postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz Firewall.cpl a potom klikněte na tlačítko OK.
 2. Na kartě Obecné klikněte na přepínač Zapnuto (doporučeno).
 3. Klikněte na tlačítko OK.
Poznámka: Pokud není karta Obecné nebo volba Zapnuto (doporučeno) k dispozici, může být v systému nastavena zásada bránící spuštění brány firewall. Další informace o tom, jak zapnout bránu firewall, získáte u správce systému. Také již může být v systému spuštěna brána firewall jiného výrobce (například Zone Alarm nebo Norton Internet Security). Požádejte správce systému, aby vám pomohl zjistit, zda je již brána firewall v systému spuštěna.

Další informace o zapnutí brány firewall v systému Windows XP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base: 283673 – Jak mám zapnout nebo vypnout bránu firewall v systému Windows XP Service Pack 2 nebo pozdějších verzích??

Windows Vista a Windows 7
 1. Klikněte na tlačítko Start a poté na možnost Ovládací panely.
 2. Do pole Hledat zadejte text firewall a pak klikněte na položku Windows Firewall.
 3. V levém podokně klikněte na položku Zapnout nebo vypnout bránu Windows Firewall (můžete být vyzváni k zadání hesla správce).
 4. V jednotlivých síťových umístěních klikněte na položku Zapnout (doporučeno) (Windows Vista) nebo Zapnout bránu Windows Firewall (Windows 7) a pak klikněte na tlačítko OK.
Další informace o zapnutí brány firewall v systému Windows Vista naleznete na webu Zapnutí nebo vypnutí brány Windows Firewall v systému Windows Vista.
Další informace o zapnutí brány firewall v systému Windows 7 naleznete na webu Zapnutí nebo vypnutí brány Windows Firewall v systému Windows 7.


Udržení počítače v aktuálním stavu

Další informace o nastavení funkce Automatické aktualizace v systému Windows naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
306525 – Konfigurace a použití funkce Automatické aktualizace v systému Windows

Instalace programu Microsoft Security Essentials a zajištění jeho aktuálnosti

Další informace o postupu při instalaci a použití programu Microsoft Security Essentials naleznete na webu Microsoft Security Essentials website.

Nenechte se zlákat ke stažení malwaru

Dále jsou uvedeny některé tipy, které vám mohou pomoci při ochraně před stažením nežádoucího softwaru:
 • Stahujte programy pouze z webů, jimž důvěřujete. Pokud si nejste jisti, zda lze důvěřovat programu, který chcete stáhnout, zadejte název tohoto programu do oblíbeného vyhledávacího webu a ověřte, zda někdo nenahlásil, že se jedná o spyware.
 • Přečtěte si všechna upozornění zabezpečení, licenční smlouvy a prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů u každého softwaru, který stáhnete.
 • Nikdy kliknutím na tlačítko Souhlasím nebo OK nezavírejte okno, u něhož máte podezření, že by se mohlo jednat o spyware. Místo toho klikněte na červený symbol x v rohu okna nebo toto okno zavřete stisknutím kombinace kláves Alt + F4 na klávesnici.
 • Dávejte pozor na oblíbené „bezplatné“ programy pro sdílení filmů a hudby a ověřte, zda skutečně rozumíte veškerému softwaru, který je s těmito programy dodán.
 • Používejte standardní uživatelský účet, nikoli účet správce. Další informace naleznete na webu Proč používat standardní uživatelský účet, a nikoli účet správce?.
Další informace o ochraně počítače před viry naleznete na webu Jak posílit ochranu před malwarem a chránit počítač.

Obnovení proxy nastavení aplikace Internet Explorer

Škodlivý software může změnit proxy nastavení aplikace Internet Explorer a tyto změny mohou bránit v přístupu k webu služby Windows Update nebo k webům zabezpečení společnosti Microsoft.

Chcete-li, abychom proxy nastavení aplikace Internet Explorer změnili za vás, klikněte na tlačítko nebo odkaz Opravit. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na položku Spustit a postupujte podle kroků v průvodci opravou:


Poznámky:
 • Tento průvodce může být k dispozici pouze v angličtině. Tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.
 • Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete opravu uložit na jednotku USB Flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Chcete-li změnit proxy nastavení aplikace Internet Explorer sami, postupujte takto:

Windows XP, Windows Vista a Windows 7
 1. Klikněte na tlačítko Start a potom klikněte na položku Spustit.
 2. Do pole Spustit zkopírujte následující příkaz:
  reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" /v ProxyEnable /t REG_DWORD /d 0 /f
 3. Klikněte na tlačítko OK.
 4. Klikněte na tlačítko Start a potom klikněte na položku Spustit.
 5. Do pole Spustit zkopírujte následující příkaz:
  reg delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" /v ProxyServer /f
 6. Klikněte na tlačítko OK.
Další informace ohledně obnovení proxy nastavení aplikace Internet Explorer naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

2289942 - Obnovení proxy nastavení aplikace Internet Explorer

Získání podpory související s viry a zabezpečením

Spojené státy
Chcete si s někým promluvit osobně? Naši vyškolení techničtí odborníci služby Answer jsou připraveni vám pomoci:
Web Answer Desk

Spojené státy americké a Kanada
Pomoc při ochraně počítače před viry a malwarem:
Centrum pomoci o bezpečnosti a ochraně před viry

Pomoc při instalaci aktualizací:
Podpora pro službu Microsoft Update

Řešení zabezpečení pro odborníky v oblasti IT:
Stránka Security Troubleshooting and Support na webu TechNet

Podpora podle země:
Mezinárodní podpora

Používáte-li počítač se systémem Windows 8, můžete kliknutím sem zobrazit další informace o pomoci při ochraně počítače před viry nebo kliknutím sem zobrazit další informace o postupu při hledání a odstraňování virů.

Oblasti mimo Severní Ameriku
Chcete-li získat podporu v souvislosti s počítačovými viry a zabezpečením v oblastech mimo Severní Ameriku, navštivte web podpory společnosti Microsoft.
Свойства

ИД на статията: 129972 – Последен преглед: 06/19/2015 12:59:00 – Редакция: 21.0

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook Express 6.0, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

 • kbpubtypekc kbfirewall kbvirus kbhowto kbenv kbinfo kbsmbportal KB129972
Обратна връзка