Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Možnost DirectDraw nebo Direct3D je nedostupná

Příznaky
Při pokusu o spuštění některé z her uvedených v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt zaznamenáte některý z následujících příznaků:
 • Možnost 3D Acceleration je nedostupná.
 • Zobrazí se chybová zpráva typu Grafická karta nesplňuje požadavky hry.
 • Zobrazí se chybová zpráva typu Grafická karta nemá možnost 3D Acceleration.
 • Nástroj DirectX Diagnostic Tool (Dxdiag.exe) zobrazuje pole Celková paměť jako prázdné nebo s hodnotou Není k dispozici.
 • Nástroj DirectX Diagnostic Tool (Dxdiag.exe) zobrazuje možnost DirectDraw nebo Direct3D jako nedostupnou.
Příčina
K těmto potížím může dojít z libovolného z následujících důvodů:
 • Počítač nesplňuje minimální 3D hardwarové požadavky pro spuštění dané hry.
 • Grafická karta nemá pro spuštění dané hry k dispozici dostatek grafické paměti.
 • Akcelerace DirectDraw je zakázána.
 • Používáte zastaralé ovladače pro grafickou kartu.
 • Nejnovější verze rozhraní DirectX není nainstalována nebo je poškozena.
 • Jeden nebo více programů spuštěných na pozadí ovlivňují danou hru.
Řešení
K vyřešení tohoto problému použijte následující metody v pořadí, v jakém jsou zde uvedeny.

Poznámka: Vzhledem k různým verzím systému Microsoft Windows se následující postup může lišit od postupu ve vašem počítači. V takovém případě vyhledejte návod k provedení těchto kroků v dokumentaci k danému produktu.

Metoda 1: Konfigurace hardwarové akcelerace a použití nastavení Úplná

Proveďte následující kroky:
 1. Otevřete okno Vlastnosti zobrazení. Postupujte podle následujících kroků odpovídajících příslušné verzi systému Windows.
  • Windows 7 nebo Windows Vista

   Klikněte na nabídku Starttlačítko Start, do pole Zahájit hledání zadejte řetězec zobrazení a potom v seznamu Programy klikněte na položku Vlastnosti zobrazení.

   Povolení v nástroji Řízení uživatelských účtů Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo potvrďte akci.
  • Systém Windows XP a dřívější verze

   Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz desk.cpl a klikněte na tlačítko OK.
 2. Klikněte na kartu Nastavení a poté na tlačítko Upřesnit.
 3. Na kartě Výkon nebo na kartě Poradce při potížích přesuňte jezdec Hardwarová akcelerace úplně doprava (poloha Úplná).
 4. Klikněte na tlačítko OK a potom na tlačítko Zavřít.
 5. Zobrazí-li se výzva k restartování počítače, klikněte na tlačítko Ano.

Pokud počítač splňuje minimální požadavky na systém, použijte k řešení potíží následující metody.

Metoda 2: Povolení možnosti DirectDraw nebo Direct3D

Chcete-li povolit možnost DirectDraw nebo Direct3D, postupujte podle kroků odpovídajících příslušné verzi systému Windows:
 1. Spusťte nástroj pro diagnostiku rozhraní DirectX (Dxdiag.exe). Postupujte takto:
  • Windows 7 nebo Windows Vista

   Klikněte na tlačítko StartTlačítko Start, do pole Zahájit hledání zadejte dxdiag a stiskněte klávesu ENTER.

   Povolení v nástroji Řízení uživatelských účtů Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo potvrďte akci.
  • Systém Windows XP a dřívější verze

   Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz dxdiag a potom klikněte na tlačítko OK.
 2. Na kartě Zobrazení ověřte, zda je v části Funkce rozhraní DirectX vybrána položka Akcelerace rozhraní DirectDraw a Akcelerace rozhraní Direct3D.

  Pokud je v libovolném z těchto řádků uveden stav Zakázáno, klikněte pro daný řádek na tlačítko Povolit.
 3. Je-li v počítači nainstalováno několik grafických karet, zopakujte krok 2 pro každou kartu Zobrazení v nástroji pro diagnostiku rozhraní DirectX.
Přehrajte si kliknutím na tlačítko Přehrát následující vysílanou ukázku postupu při spuštění nástroje pro diagnostiku rozhraní DirectX.
Jestliže potíže přetrvávají, přejděte k další metodě.

Metoda 3: Stažení a instalace nejnovější verze nástroje DirectX End-User Runtime Web Installer

Přejděte na následující web společnosti Microsoft:Poznámka: V průběhu instalace se může zobrazit následující chybová zpráva:
Software, který instalujete, neprošel testem pro získání loga systému Windows a nebyla tak ověřena kompatibilita s touto verzí systému Windows. (Zde se dozvíte, proč je tento test důležitý.)
Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
822798 Nelze nainstalovat některé aktualizace nebo programy
Jestliže potíže přetrvávají, přejděte k další metodě.

Metoda 4: Aktualizace ovladače grafické karty

Pokud si chcete ověřit, zda jsou k dispozici aktualizace ovladačů, navštivte následující web služby Microsoft Windows Update: Další informace o možnostech kontaktování dodavatelů hardwaru a softwaru naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Společnost Microsoft se vám snaží usnadnit získání technické podpory poskytnutím informací o kontaktech na jiné výrobce. Tyto kontaktní informace se mohou bez upozornění změnit. Společnost Microsoft neručí za správnost informací o kontaktech na jiné výrobce.

Jestliže potíže přetrvávají, přejděte k další metodě.

Metoda 5: Restartování počítače pomocí čistého spuštění

Při spuštění systému Microsoft Windows se obvykle automaticky spustí několik programů, které pracují na pozadí a mohou nepříznivě ovlivňovat hru. Může se jednat o antivirové programy a systémové nástroje. Při čistém spuštění nedojde k automatickému spuštění těchto programů.

Další informace o tom, jak restartovat počítač s využitím čistého spuštění, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
Další informace a pokyny pro jiné operační systémy naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
331796 Provedení čistého spuštění s cílem určit, zda programy na pozadí narušují hry nebo program
Jestliže potíže přetrvávají, přejděte k další metodě.

Metoda 6: Zákaz vzdáleného sdílení plochy programu NetMeeting a následné ukončení programu NetMeeting

Program Microsoft Windows NetMeeting zablokuje rozhraní Direct3D, je-li povolena funkce Vzdálené sdílení plochy. Chcete-li zakázat funkci Vzdálené sdílení plochy programu NetMeeting, postupujte následujícím způsobem:
 1. Spusťte program NetMeeting.
 2. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Vzdálené sdílení plochy.
 3. Kliknutím zrušte zaškrtnutí políčka Povolit v tomto počítači vzdálené sdílení plochy.
 4. Klikněte na tlačítko OK.
 5. Ukončete program NetMeeting.
Jestliže potíže přetrvávají, přejděte k další metodě.

Metoda 7: Zákaz funkce Povolit kombinování zápisu v systému Windows XP

Chcete-li zakázat funkci Povolit kombinování zápisu, postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start, na příkaz Ovládací panely a potom dvakrát klikněte na panel Zobrazení.
 2. Na kartě Nastavení klikněte na tlačítko Upřesnit a potom na kartu Poradce při potížích.
 3. Kliknutím zrušte zaškrtnutí políčka Povolit kombinování zápisu.
 4. Klikněte na tlačítko OK a ještě jednou na tlačítko OK.
 5. Pokud potíže nejsou vyřešeny, zopakujte kroky 1 až 4 s tím rozdílem, že v kroku 4 kliknutím zaškrtnete políčko Povolit kombinování zápisu.
Spusťte příslušnou hru. Jestliže potíže přetrvávají, přejděte k další metodě.

Metoda 8: Vytvoření nového uživatelského účtu v systému Windows XP

Chcete-li v počítači se systémem Windows XP vytvořit uživatelský účet, postupujte takto:
 1. Spusťte nástroj Správa počítače. Postupujte podle následujících kroků odpovídajících příslušné verzi systému Windows:
  • Windows 7 nebo Windows Vista
   Klikněte na tlačítko StartTlačítko Start, do pole Zahájit hledání zadejte compmgmt.msc a stiskněte klávesu ENTER.

   Povolení v nástroji Řízení uživatelských účtů Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo potvrďte akci.
  • Systém Windows XP a dřívější verze

   Chcete-li spustit nástroj Správa počítače v systému Windows XP, klikněte na tlačítko Start, klikněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz compmgmt.msc a pak klikněte na tlačítko OK.
 2. Rozbalte položku Místní uživatelé a skupiny, klikněte pravým tlačítkem myši na položku Uživatelé a pak klikněte na příkaz Nový uživatel.
 3. Do pole Uživatelské jméno zadejte uživatelské_jméno.
 4. Do pole Heslo a Potvrdit heslo zadejte uživatelské_heslo a pak klikněte na tlačítko Vytvořit.

  Důležité: V heslech se rozlišují malá a velká písmena. Například hesla MojeHeslo a mojeheslo budou považována za různá.
 5. Dvakrát klikněte na nově vytvořený účet, klikněte na kartu Je členem, kliknutím na tlačítko Přidat přidejte uživatele do odpovídající skupiny a pak klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka: Některé hry vyžadují ke spuštění účet ve skupině Administrators.
Další informace
Pokud potřebujete další pomoc, naleznete další řešení na webu služeb podpory zákazníků společnosti Microsoft. Tento web poskytuje následující služby:
1.00 msgame mcm motorcross motorcycle 3-d three kbfaq trainsim
Vlastnosti

ID článku: 191660 - Poslední kontrola: 11/02/2012 14:59:00 - Revize: 6.0

 • kbhowto kbarttypeshowme kbdisplay kbenv kberrmsg kbinterop kbprb KB191660
Váš názor
var varClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" c="http://c1.microsoft.com/c.gif?"> html>