Postupy: Vypnutí funkce Automatický Word v aplikaci Word 2000

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:212339
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Microsoft Word 97 verzi tohoto článku naleznete 139564.
Microsoft Word 95 verzi tohoto článku naleznete 186959.

Obsah úlohy

Souhrn
Tento podrobný článek popisuje jak vypnout funkci Automatický formát v aplikaci Word.

Funkce Automatický formát v aplikaci Word pracuje na pozadí k výrobě atraktivní, snadné čtení dokumentu, zatímco se soustředit na obsah. Word analyzuje každý odstavec v tématu Jak se používá v dokumentu (například jako nadpis nebo jako položka v číslovaném seznamu) a potom použije odpovídající styl pro danou položku. Word také automaticky formátuje Internet, sítě a e-mailové adresy jako hypertextové odkazy; použije tučné písmo nebo podtrhnout formátování znaků textu uzavřeny v hvězdičky nebo podtržítka; nahradí dvou pomlček s dlouhou pomlčku; atd.

Automatický funguje v těchto způsobů:
 • Word automaticky formátuje nadpisů, seznamů s odrážkami a číslovaných seznamů, ohraničení, čísla, symboly a podobně jako píšete dokumentu. Řídit které automatické změny prováděné v aplikaci Word nebo můžete vypnout automatický zcela.
 • Můžete automaticky formátovat vybraný dokument textu nebo celý neformátovaný dokument jako e-mailové zprávy v jednom průchodu pomocí příkazu Automatický. Zobrazit, přijmout nebo odmítnout jednotlivé změny.
 • Automaticky zformátuje nadpisy a seznamy v zprávy WordMail ve formátu prostého textu při jejich otevření. Aktuální zprávu můžete snadno odlišit od předchozí zprávy v proudu e-mailu.
Ve výchozím nastavení je automatický "na" při prvním spuštění aplikace Word. Vypnout možnosti, které nechcete.

back to the top

Vypnutí možnosti "Automatický jako při psaní"

Vypnout určité funkce automatického formátu při psaní dokumentu, postupujte takto:
 1. V nabídce Nástroje klepněte na tlačítko Automatické opravy.
 2. Klepněte na kartu Automatické formátování při psaníAutoFormat As You Type tab in the AutoCorrect dialog box.

 3. Klepnutím zrušte zaškrtnutí políček nastavení pod oddíly Formátovat při psaní a Nahrazovat při psaníAutomaticky při psaní. Zrušte zaškrtnutí políček nastavení, které chcete formátovat ručně.
 4. Klepněte na tlačítko OK.
back to the top

Vypnutí funkce Automatický

Po klepnutí v nabídce Formát na Automatický vypnout určité funkce automatického formátu, postupujte takto:
 1. V nabídce Formát klepněte na tlačítko Automatický formát.
 2. Klepněte na tlačítko Možnosti.
 3. Na kartě Automatický zrušte zaškrtnutí všech políček nastavení pod sekcí použít, Nahradit, zachovat a Vždy automatický chcete Word automaticky formát. AutoFormat tab in the AutoCorrect dialog box.

 4. Klepněte na tlačítko OK.
Po klepnutí na tlačítko OK v dialogovém okně Automatický automaticky formátovat existujícího dokumentu aplikace Word používá pouze funkce, které jste vybrali formát dokumentu.

back to the top

Kde jsou uložené možnosti automatický?

Důležité: Tento oddíl, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které sdělit, jak upravit registr. Po nesprávné úpravě registru však mohou nastat závažné problémy. Postupujte proto pečlivě podle uvedených kroků. Pro zvýšení bezpečnosti registr zálohujte jestě před jeho úpravami. Potom můžete v případě potíží registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete následujícím článku znalostní v databáze Microsoft Knowledge Base:
322756Zálohování a obnovení registru v systému Windows


Při změně možností Automatický a Automatické formátování při psaní budou změny uloženy v registru systému Windows v klíč Word Data.

Pokud nejsou právě uloženy změny provedené v možnosti Automatický a Automatické formátování při psaní, pravděpodobně poškozena část registru systému Windows. Chcete-li problém odstranit, postupujte takto obnovit klíč data:
 1. Ukončete aplikace a v jiných aplikacích.
 2. Klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Spustit.
 3. Do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
 4. Vyhledejte a vyberte následující klíč registru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word\Data
 5. V nabídce Úpravy klepněte na tlačítko Odstranit.
 6. Následující zpráva k ověření chcete odstranit klíč data klepnutím na tlačítko Ano:
  Opravdu chcete tento klíč odstranit?
 7. V nabídce registr klepněte na příkaz Konec.
 8. Spusťte aplikaci Word. Word automaticky vytvoří znovu klíč Word Data v registru systému Windows.
back to the top
Odkazy
Další informace o funkcích automatický klepnutím v nabídce Nápověda na příkaz Nápověda pro Microsoft Word, zadejte Automatický formát v Pomocníkovi Office nebo průvodce a klepněte na tlačítko Hledat zobrazte vrácená témata.

231430OFF2000: Jak obnovit jejich výchozí nastavení registru Office
back to the top
Automatický formát

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 212339 - Poslední kontrola: 12/05/2015 11:58:43 - Revize: 2.1

Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbfaq kbgraphxlink kbgraphxlinkcritical kbhowto kbhowtomaster kbproof KB212339 KbMtcs
Váš názor