XL: Jak zamknout jednotlivé buňky v listu

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

Souhrn
Tento článek popisuje, jak uzamknout jednotlivé buňky v listu aplikace Microsoft Excel. Postup závisí na tom, zda většina buněk v listu má zůstat zamknutá nebo odemknutá.

POZNÁMKA: Pokud zamknete buňku a nastavíte ochranu listu, nebudete moci do dané buňky zadat data, změnit data, která jsou v buňce aktuálně uložena, ani změnit jiné atributy buňky (například formátování buňky).
Další informace
Chcete-li odemknout jednotlivé buňky v listu aplikace Excel, použijte jeden z následujících postupů.

Když chcete zamknout většinu buněk

Když chcete zamknout většinu buněk na listu, postupujte takhle:
  1. Vyberte buňky, které mají zůstat nechráněné. Chcete-li vybrat nesousedící (nesouvislé) buňky, podržte klávesu CTRL a klikněte na buňky, které mají zůstat nechráněné.
  2. Ve verzích aplikace Excel před verzí 2007 klikněte v nabídce Formát na příkaz Buňky a pak klikněte na kartu Ochrana. V aplikaci Excel 2007 nebo novější zobrazte dialogové okno formátu buněk kliknutím na tlačítko Rozbalit v pravém dolním rohu části Písmo pásu karet Domovská stránka a pak klikněte na kartu Ochrana.
  3. Kliknutím zrušte zaškrtnutí políčka Uzamčeno a pak klikněte na tlačítko OK.
  4. Ve verzích aplikace Excel před verzí 2007 přejděte v nabídce Nástroje na příkaz Ochrana a poté klikněte na příkaz Zamknout list. V aplikaci Excel 2007 nebo novější klikněte na kartu Revize a pak klikněte na položku Zamknout list. Chcete-li použít heslo, zadejte je a potom klikněte na tlačítko OK.

Když chcete odemknout většinu buněk

Když chcete většinu buněk na listu ponechat odemčenou, postupujte takhle:
  1. Vyberte celý list kliknutím na tlačítko Vybrat vše (šedý obdélník v levém horním rohu listu, kde se setkává záhlaví řádku 1 a sloupce A) nebo stisknutím kombinace kláves CTRL+A nebo CTRL+SHIFT+MEZERNÍK.
  2. Ve verzích aplikace Excel před verzí 2007 klikněte v nabídce Formát na příkaz Buňky a pak klikněte na kartu Ochrana. V aplikaci Excel 2007 nebo novější zobrazte dialogové okno formátu buněk kliknutím na tlačítko Rozbalit v pravém dolním rohu části Písmo pásu karet Domovská stránka a pak klikněte na kartu Ochrana. Kliknutím zrušte zaškrtnutí políčka Uzamčeno a pak klikněte na tlačítko OK.
  3. Vyberte buňky, které chcete chránit. Chcete-li vybrat nesousedící (nesouvislé) buňky, podržte klávesu CTRL a klikněte na buňky, které chcete chránit.
  4. Vraťte se do dialogového okna Formát buněk a klikněte na kartu Ochrana. Kliknutím zaškrtněte políčko Uzamčeno a poté klikněte na tlačítko OK.
  5. Ve verzích aplikace Excel před verzí 2007 přejděte v nabídce Nástroje na příkaz Ochrana a poté klikněte na příkaz Zamknout list. V aplikaci Excel 2007 nebo novější klikněte na kartu Revize a pak klikněte na položku Zamknout list. Chcete-li použít heslo, zadejte je a potom klikněte na tlačítko OK.
Odkazy
Pro další informace o uzamčení buněk a ochraně listů klikněte na možnost Nápověda Microsoft Excelu v nabídce Nápověda, zadejte uzamknout buňky v Pomocníkovi Office nebo v Průvodci odpověďmi a potom klikněte na Vyhledat pro zobrazení nalezených témat.

Pro další informace o používání hesel klikněte na níže uvedené číslo článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
189126 Zásady společnosti Microsoft týkající se chybějících nebo neplatných hesel
Další informace o zamykání buněk a ochraně listů naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
264372 XL2000: Správa nastavení v dialogovém okně Formát buněk a jejich vysvětlení
211710 XL2000: Buňky v nechráněném listu mohou být odděleny
214337 XL2000: Některé buňky v listu se po stisknutí klávesy TAB nebo SHIFT+TAB nevyberou
213661 XL2000: Nezamčené buňky nejsou podtrženy, je-li povolena ochrana
AskMaxwell
Vlastnosti

ID článku: 214081 - Poslední kontrola: 03/31/2016 07:57:00 - Revize: 12.0

Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition, Microsoft Excel 2001 pro počítače Macintosh, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 98 pro počítače Macintosh, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2010, Excel 2016, Microsoft Excel 2013

  • kbhowto KB214081
Váš názor